Kuligt - Abild C:1 s.164

Anna i Abild var en hejjare på att hålla andan. Så här skriver prästen när hon dör 1731.

1731 d.4 April Begrofs Qwinfolket Anna på Dönilt, blef död d.29 Mart: war 84 åhr gl: Denna berättas för mig i lifstiden, att då hon tillika med några andra uppå en Söndag skulle fara till kyrkian och lät sättia sig öfwer stora Falckenberg åna ofwanför Gunnarp hwälfde eekan, och hon föllt i watnet till Botnen, men efter 2. dagars förlopp blef hon lefwande uptagen. Lefde i si ållderdom gudel.

ANTAL FÄRGBILDER

63 098 537

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär