Kuligt - Görslöv C:1 s.19

1713 föds i Görslöv en pojke som döps till namnet Pallæmon. Det är ju inte ett helt vanligt namn.

1713. d 11 Julii som war Lögerdag kl. 3 om morgonen blef her Oluf Hinströms son födt, Christnadt d 14 ejusdem, kallat Pallaemon. Elizabeth her Pallis bar honom. Testes: Samuel Hultner, Christen Hansson och Pär Hansson. Benedicta her Hanses och Margreta Jöns Barsebecks.

ANTAL FÄRGBILDER

63 046 211

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär