Kuligt - Ivö C:2 s.237

Ibland hittar man små extra saker som prästerna skriver i kyrkoböckerna. Vissa präster har förkärlek att skriva små levnadsbeskrivningar i dödboksanteckningarna. Prästen på Ivö tyckte att Sven Andersson hade levt ett långt liv och hade många barn, barnbarn och barnbarns barn efter sig.

1854 Dec 6. F.d. åbon Enklingen Sven Andersson i N:1 Ifö. Han var född på Ifö d.21 Maij 1756. Stamfader för 13 Barn, 46 Barnbarn och 41 Barnbarnsbarn. Enkling. 98 år 8 m 15 d.

ANTAL FÄRGBILDER

63 140 530

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär