Bli aktieägare i framtidsföretaget Arkiv Digital AD AB

Spridning av ägandet

I Arkiv Digitals expansion ingår att bredda aktieägandet inför kommande notering.
Nyemissionen i Arkiv Digital AD AB är avslutad. Emissionen blev fulltecknad. Arkiv Digitals styrelse har köpt ett begränsat antal aktieposter i nyemissionen för att kunna sprida aktieägandet ytterligare.

Noteringsplaner

Arkiv Digital AD AB är ej registrerat hos VPC som avstämningsbolag.
Aktiebrev finns ej, utan aktuellt aktieinnehav registreras i bolagets aktiebok.

Fördelar för aktieägare

Aktieägare, som äger minst 1 000 aktier, i Arkiv Digital AD AB har möjlighet att teckna det förmånliga Aktieägareabonnemanget, ett tvåårsabonnemang på AD OnLine för 1845 kronor för 2 år (ordinarie pris 2 195 kronor).

ANTAL FÄRGBILDER

63 046 211

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgLogin formulär