Malmö Sankt Petri

Malmö Sankt Petri i Malmöhus län
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasSankt Petri
InformationFörsamlingens namn var t.o.m. 1948-03-11 Sankt Petri.

1683 utbrutet Malmö Caroli (Karoli) eller tyska församling.

Till en början fanns inga bestämda gränser mellan Malmö Caroli och Malmö Sankt Petri församlingar. Oberoende av var man bodde inom staden och på dess ägor kunde invånarna tillhöra vilken som helst av de båda församlingarna. Först genom konsistorieutslag 1812-03-18 förordnades om gränserna mellan de båda församlingarna jämte därtill andra hörande frågor. Då fastställdes att Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden samt Studentgatan i nya staden skulle utgöra gräns mellan (Malmö) Sankt Petri och Malmö Caroli församlingar. I förstäderna, vartill räknades allt stadens område utanför kanalen, utgjordes gränsen mellan församlingarna av Södra Förstadsgatan från nya bron vid Gustav Adolfs torg och Södra vägen förbi det s.k. Blåkulla, så att allt öster om nämnda gata och väg fördes till (Malmö) Sankt Petri. Vidare stadgades i brevet att stadens invånare under hela sin livstid skulle förbli vid den församling de tillhörde vid året för gränsregleringen.

T.o.m. 1832-04-30 eget pastorat.

1832-05-01 - 1862-04-30 moderförsamling i (Malmö) Sankt Petri, Bunkeflo och Hyllie pastorat.

Fr.o.m. 1862-05-01 åter eget pastorat.

1906-10-01 utbrutet en del (området mellan Pildammsvägen och Södra Förstadsgatan) till nybildade (Malmö) Sankt Johannes församling.

1935 överfört resterande delar av södra förstadens ytterområde: kv 54 Kaplanen-64 Väktaren och resten av Pildammsstaden till (Malmö) Sankt Johannes.

1949 införlivat delar av upplösta Malmö Karoli (området väster om Östra Förstadskanalen) och utbrutet församlingens område i väster (en linje dragen från Turbinkanalen längs Malmöhusvägen och Mariedalsvägen) till nybildade Slottsstadens församling. Gränserna för Malmö Sankt Petri utgörs sålunda av Mariedalsvägen, Västra Rönneholmsvägen, Södra Förstadsgatan, Drottninggatan, Exercisgatan samt Inre hamnen, Fri hamnen, Mellersta och Västra hamnen.

Stift:
Lund

Rådhusrätt:
Malmö
NADSE/MSA/00619
Volymer från Malmö Sankt Petri
  Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Obefintlighetsböcker
In- och utflyttningslängder
Födelse- och dopböcker
Konfirmationsböcker
Kommunionlängder
Lysnings- och vigselböcker
Död- och begravningsböcker
Övriga längder
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Bilagor till lysnings och vigselböcker
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Mantalslängder
Register
Bouppteckningar
Övrigt

ArkivDigital - Släktforskning på nätet i färg
  öppnar volymen i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat.
  visar en informationsruta när muspekaren är över ikonen.
  lägger volymen till varukorgen. Det går även bra att beställa enskilda volymer på CD/DVD och priset anges till höger om ikonen.

NamnÅrtal  
Husförhörslängder (Församlingsböcker)
Malmö Sankt Petri AIa:1 1816 - 1820    141 kr
Malmö Sankt Petri AIa:5 1816 - 1820    106 kr
Malmö Sankt Petri AIa:14 1816 - 1820    160 kr
Malmö Sankt Petri AIa:26 1816 - 1820    177 kr
Malmö Sankt Petri AIa:39 1816 - 1820    155 kr
Malmö Sankt Petri AIa:2 1821 - 1823    69 kr
Malmö Sankt Petri AIa:15 1821 - 1823    82 kr
Malmö Sankt Petri AIa:27 1821 - 1823    78 kr
Malmö Sankt Petri AIa:40 1821 - 1823    94 kr
Malmö Sankt Petri AIa:6 1821 - 1826    74 kr
Malmö Sankt Petri AIc:1 1821 - 1833    72 kr
Malmö Sankt Petri AIb:1 1822 - 1831    112 kr
Malmö Sankt Petri AIa:3 1824 - 1827    83 kr
Malmö Sankt Petri AIa:16 1824 - 1827    100 kr
Malmö Sankt Petri AIa:28 1824 - 1827    99 kr
Malmö Sankt Petri AIa:41 1824 - 1828    112 kr
Malmö Sankt Petri AIa:7 1827 - 1832    58 kr
Malmö Sankt Petri AIa:17 1828 - 1831    122 kr
Malmö Sankt Petri AIa:29 1828 - 1831    113 kr
Malmö Sankt Petri AIa:4 1828 - 1832    86 kr
Malmö Sankt Petri AIa:42 1828 - 1832    117 kr
Malmö Sankt Petri AIa:18 1832    89 kr
Malmö Sankt Petri AIa:43 1832 - 1834    125 kr
Malmö Sankt Petri AIa:30 1832 - 1835    129 kr
Malmö Sankt Petri AIb:2 1832 - 1836    170 kr
Malmö Sankt Petri AIa:19 1832 - 1836    121 kr
Malmö Sankt Petri AIa:8 1833 - 1837    111 kr
Malmö Sankt Petri AIc:2 1833 - 1842    138 kr
Malmö Sankt Petri AIa:44 1835 - 1837    158 kr
Malmö Sankt Petri AIa:31 1836 - 1838    136 kr
Malmö Sankt Petri AIa:20 1837 - 1840    139 kr
Malmö Sankt Petri AIb:3 1837 - 1841    171 kr
Malmö Sankt Petri AIa:9 1838 - 1842    106 kr
Malmö Sankt Petri AIa:45 1838 - 1842    162 kr
Malmö Sankt Petri AIa:32 1839 - 1843    141 kr
Malmö Sankt Petri AIa:21 1841 - 1845    162 kr
Malmö Sankt Petri AIa:46 1842 - 1845    163 kr
Malmö Sankt Petri AIb:4 1842 - 1846    175 kr
Malmö Sankt Petri AIa:10 1843 - 1846    138 kr
Malmö Sankt Petri AIc:3 1843 - 1856    148 kr
Malmö Sankt Petri AIa:33 1844 - 1846    169 kr
Malmö Sankt Petri AIa:47 1845 - 1847    192 kr
Malmö Sankt Petri AIa:22 1845 - 1849    165 kr
Malmö Sankt Petri AIa:34 1846 - 1849    235 kr
Malmö Sankt Petri AIb:5 1846 - 1850    327 kr
Malmö Sankt Petri AIa:11 1847 - 1851    177 kr
Malmö Sankt Petri AIa:48 1848 - 1851    211 kr
Malmö Sankt Petri AIa:23 1850 - 1853    177 kr
Malmö Sankt Petri AIa:35 1851 - 1854    241 kr
Malmö Sankt Petri AIb:6 1851 - 1856    343 kr
Malmö Sankt Petri AIa:49 1852 - 1855    263 kr
Malmö Sankt Petri AIa:12 1852 - 1857    176 kr
Malmö Sankt Petri AIa:24 1854 - 1857    193 kr
Malmö Sankt Petri AIa:36 1855 - 1858    264 kr
Malmö Sankt Petri AIa:50 1856 - 1859    291 kr
Malmö Sankt Petri AIc:4 1857 - 1861    293 kr
Malmö Sankt Petri AIb:7 1857 - 1861    140 kr
Malmö Sankt Petri AIa:13 1857 - 1861    175 kr
Malmö Sankt Petri AIa:25 1858 - 1861    233 kr
Malmö Sankt Petri AIa:37 1859 - 1862    169 kr
Malmö Sankt Petri AIa:38 1859 - 1862    183 kr
Malmö Sankt Petri AIa:51 1860 - 1863    176 kr
Malmö Sankt Petri AIa:52 1860 - 1863    223 kr
Malmö Sankt Petri AId:1 1861 - 1865    177 kr
Malmö Sankt Petri AIc:5 1862 - 1863    206 kr
Malmö Sankt Petri AId:2 1862 - 1865    165 kr
Malmö Sankt Petri AId:3 1862 - 1865    182 kr
Malmö Sankt Petri AId:4 1862 - 1865    207 kr
Malmö Sankt Petri AId:5 1862 - 1865    210 kr
Malmö Sankt Petri AId:6 1862 - 1865    207 kr
Malmö Sankt Petri AId:7 1862 - 1865    236 kr
Malmö Sankt Petri AIb:8 1862 - 1865    234 kr
Malmö Sankt Petri AId:8 1866 - 1870    212 kr
Malmö Sankt Petri AId:9 1866 - 1870    198 kr
Malmö Sankt Petri AId:10 1866 - 1870    274 kr
Malmö Sankt Petri AId:11 1866 - 1870    258 kr
Malmö Sankt Petri AId:12 1866 - 1870    214 kr
Malmö Sankt Petri AId:13 1866 - 1870    259 kr
Malmö Sankt Petri AId:14 1866 - 1870    252 kr
Malmö Sankt Petri AId:15 1871 - 1875    241 kr
Malmö Sankt Petri AId:16 1871 - 1875    257 kr
Malmö Sankt Petri AId:17 1871 - 1875    299 kr
Malmö Sankt Petri AId:18 1871 - 1875    247 kr
Malmö Sankt Petri AId:19 1871 - 1875    234 kr
Malmö Sankt Petri AId:20 1871 - 1875    271 kr
Malmö Sankt Petri AId:21 1871 - 1875    260 kr
Malmö Sankt Petri AId:22 1871 - 1875    276 kr
Malmö Sankt Petri AId:23 1871 - 1875    114 kr
Malmö Sankt Petri AId:24 1876 - 1880    222 kr
Malmö Sankt Petri AId:25 1876 - 1880    249 kr
Malmö Sankt Petri AId:26 1876 - 1880    261 kr
Malmö Sankt Petri AId:27 1876 - 1880    211 kr
Malmö Sankt Petri AId:28 1876 - 1880    205 kr
Malmö Sankt Petri AId:29 1876 - 1880    212 kr
Malmö Sankt Petri AId:30 1876 - 1880    183 kr
Malmö Sankt Petri AId:31 1876 - 1880    201 kr
Malmö Sankt Petri AId:32 1876 - 1880    236 kr
Malmö Sankt Petri AId:33 1876 - 1880    218 kr
Malmö Sankt Petri AId:34 1876 - 1880    171 kr
Malmö Sankt Petri AId:35 1881 - 1885    185 kr
Malmö Sankt Petri AId:36 1881 - 1885    164 kr
Malmö Sankt Petri AId:37 1881 - 1885    178 kr
Malmö Sankt Petri AId:38 1881 - 1885    165 kr
Malmö Sankt Petri AId:39 1881 - 1885    186 kr
Malmö Sankt Petri AId:40 1881 - 1885    171 kr
Malmö Sankt Petri AId:41 1881 - 1885    150 kr
Malmö Sankt Petri AId:42 1881 - 1885    149 kr
Malmö Sankt Petri AId:43 1881 - 1885    150 kr
Malmö Sankt Petri AId:44 1881 - 1885    191 kr
Malmö Sankt Petri AId:45 1881 - 1885    94 kr
Malmö Sankt Petri AId:46 1886 - 1890    208 kr
Malmö Sankt Petri AId:47 1886 - 1890    199 kr
Malmö Sankt Petri AId:48 1886 - 1890    213 kr
Malmö Sankt Petri AId:49 1886 - 1890    181 kr
Malmö Sankt Petri AId:50 1886 - 1890    196 kr
Malmö Sankt Petri AId:51 1886 - 1890    195 kr
Malmö Sankt Petri AId:52 1886 - 1890    190 kr
Malmö Sankt Petri AId:53 1886 - 1890    187 kr
Malmö Sankt Petri AId:54 1886 - 1890    214 kr
Malmö Sankt Petri AId:55 1886 - 1890    240 kr
Malmö Sankt Petri AId:56 1886 - 1890    162 kr
Malmö Sankt Petri AId:57 1891 - 1895    208 kr
Malmö Sankt Petri AId:58 1891 - 1895    214 kr
Malmö Sankt Petri AId:59 1891 - 1895    215 kr
Malmö Sankt Petri AId:60 1891 - 1895    196 kr
Malmö Sankt Petri AId:61 1891 - 1895    213 kr
Malmö Sankt Petri AId:62 1891 - 1895    213 kr
Malmö Sankt Petri AId:63 1891 - 1895    198 kr
Malmö Sankt Petri AId:64 1891 - 1895    192 kr
Malmö Sankt Petri AId:65 1891 - 1895    208 kr
Malmö Sankt Petri AId:66 1891 - 1895    198 kr
Malmö Sankt Petri AId:67 1891 - 1895    215 kr
Malmö Sankt Petri AId:68 1891 - 1895    106 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:1 1896 - 1900    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:2 1896 - 1900    220 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:3 1896 - 1900    217 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:4 1896 - 1900    201 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:5 1896 - 1900    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:6 1896 - 1900    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:7 1896 - 1900    195 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:8 1896 - 1900    187 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:9 1896 - 1900    298 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:10 1896 - 1900    223 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:11 1896 - 1900    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:12 1896 - 1900    127 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:21 1901 - 1904    247 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:23 1901 - 1904    279 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:25 1901 - 1904    306 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:13 1901 - 1906    216 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:14 1901 - 1906    234 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:15 1901 - 1906    216 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:16 1901 - 1906    216 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:17 1901 - 1906    184 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:18 1901 - 1906    232 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:19 1901 - 1906    216 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:20 1901 - 1906    226 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:28 1901 - 1906    184 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:22 1904 - 1906    304 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:24 1904 - 1906    306 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:26 1904 - 1906    225 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:27 1904 - 1906    178 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:37 1906 - 1912    264 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:38 1906 - 1912    249 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:39 1906 - 1912    289 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:40 1906 - 1912    297 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:41 1906 - 1912    339 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:42 1906 - 1912    340 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:29 1907 - 1912    249 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:30 1907 - 1912    309 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:31 1907 - 1912    307 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:32 1907 - 1912    277 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:33 1907 - 1912    271 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:34 1907 - 1912    310 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:35 1907 - 1912    281 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:36 1907 - 1912    255 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:44 1907 - 1917    234 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:43 1907 - 1923    233 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:45 1912 - 1917    266 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:46 1912 - 1917    240 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:47 1912 - 1917    243 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:48 1912 - 1917    223 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:49 1912 - 1917    246 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:50 1912 - 1917    277 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:51 1912 - 1917    231 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:52 1912 - 1917    242 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:53 1912 - 1917    235 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:54 1912 - 1917    207 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:55 1912 - 1917    211 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:56 1912 - 1917    234 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:57 1912 - 1917    231 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:58 1912 - 1917    192 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:59 1912 - 1917    234 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:60 1912 - 1917    211 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:61 1917 - 1923    225 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:62 1917 - 1923    241 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:63 1917 - 1923    251 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:64 1917 - 1923    198 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:65 1917 - 1923    224 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:66 1917 - 1923    249 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:67 1917 - 1923    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:68 1917 - 1923    221 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:69 1917 - 1923    182 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:70 1917 - 1923    166 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:71 1917 - 1923    160 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:72 1917 - 1923    173 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:73 1917 - 1923    208 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:74 1917 - 1923    206 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:75 1917 - 1923    206 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:76 1917 - 1923    196 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:217 1917 - 1923    202 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:169 1923 - 1927    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:201 1923 - 1927    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:77 1923 - 1928    220 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:84 1923 - 1928    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:91 1923 - 1928    214 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:109 1923 - 1928    237 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:158 1923 - 1928    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:98 1923 - 1930    198 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:103 1923 - 1930    228 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:116 1923 - 1930    201 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:122 1923 - 1930    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:133 1923 - 1931    199 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:147 1923 - 1931    207 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:152 1923 - 1931    176 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:191 1923 - 1931    210 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:128 1923 - 1932    185 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:218 1923 - 1932    196 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:222 1923 - 1937    175 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:172 1927 - 1931    203 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:177 1927 - 1931    203 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:202 1927 - 1931    235 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:85 1928 - 1933    235 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:92 1928 - 1933    215 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:78 1928 - 1934    236 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:110 1928 - 1934    236 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:159 1928 - 1934    184 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:160 1928 - 1934    220 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:138 1928 - 1936    221 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:209 1929 - 1931    186 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:161 1929 - 1935    76 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:123 1930 - 1937    221 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:99 1930 - 1938    207 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:104 1930 - 1938    237 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:117 1930 - 1938    205 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:173 1931 - 1935    169 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:178 1931 - 1935    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:192 1931 - 1935    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:195 1931 - 1935    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:210 1931 - 1935    207 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:211 1931 - 1935    187 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:182 1931 - 1936    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:153 1931 - 1939    179 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:143 1931 - 1940    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:148 1931 - 1940    211 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:134 1931 - 1941    157 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:129 1932 - 1941    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:219 1932 - 1943    193 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:86 1933 - 1939    237 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:93 1933 - 1940    237 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:79 1934 - 1940    237 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:111 1934 - 1941    217 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:174 1935 - 1938    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:179 1935 - 1938    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:193 1935 - 1938    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:162 1935 - 1942    220 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:164 1935 - 1942    211 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:196 1935 - 1942    210 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:207 1935 - 1942    203 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:212 1935 - 1942    195 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:214 1936 - 1942    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:139 1936 - 1943    211 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:124 1937 - 1943    198 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:175 1938 - 1942    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:180 1938 - 1942    192 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:183 1938 - 1942    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:186 1938 - 1942    222 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:189 1938 - 1942    199 kr
Malmö Sankt Petri AIIa:105 1938 - 1943    237 kr
Obefintlighetsböcker
Malmö Sankt Petri AIII:1 1866 - 1882    96 kr
Malmö Sankt Petri AIII:2 1883 - 1901    88 kr
Malmö Sankt Petri AIII:3 1902 - 1923    108 kr
In- och utflyttningslängder
Malmö Sankt Petri BI:1 1817 - 1860    93 kr
Malmö Sankt Petri BII:1 1817 - 1861    83 kr
Malmö Sankt Petri BI:2 1821 - 1861    283 kr
Malmö Sankt Petri BII:2 1821 - 1861    127 kr
Malmö Sankt Petri BII:3 1821 - 1864    157 kr
Malmö Sankt Petri BI:3 1821 - 1865    170 kr
Se: Malmö Sankt Petri BI:4 1861 - 1874    384 kr
Malmö Sankt Petri BI:4 1861 - 1874    384 kr
Se: Malmö Sankt Petri BI:5 1875 - 1880    240 kr
Malmö Sankt Petri BI:5 1875 - 1880    240 kr
Malmö Sankt Petri BI:6 1881 - 1894    263 kr
Malmö Sankt Petri BII:4 1881 - 1894    257 kr
Malmö Sankt Petri BI:7 1895 - 1904    276 kr
Malmö Sankt Petri BII:5 1895 - 1904    255 kr
Malmö Sankt Petri BI:8 1905 - 1909    151 kr
Malmö Sankt Petri BII:6 1905 - 1909    156 kr
Malmö Sankt Petri BI:9 1910 - 1914    164 kr
Malmö Sankt Petri BII:7 1910 - 1915    178 kr
Malmö Sankt Petri BI:10 1915 - 1919    171 kr
Malmö Sankt Petri BII:8 1916 - 1918    201 kr
Malmö Sankt Petri BII:9 1919 - 1920    133 kr
Malmö Sankt Petri BI:11 1920 - 1924    164 kr
Malmö Sankt Petri BII:10 1921 - 1922    130 kr
Malmö Sankt Petri BII:11 1923 - 1924    144 kr
Malmö Sankt Petri BII:12 1925 - 1926    145 kr
Malmö Sankt Petri BI:12 1925 - 1928    160 kr
Malmö Sankt Petri BII:13 1927 - 1928    154 kr
Malmö Sankt Petri BII:14 1929 - 1930    151 kr
Malmö Sankt Petri BI:13 1929 - 1932    172 kr
Malmö Sankt Petri BII:15 1931 - 1932    153 kr
Malmö Sankt Petri BII:16 1933 - 1934    161 kr
Malmö Sankt Petri BI:14 1933 - 1935    136 kr
Malmö Sankt Petri BII:17 1935 - 1936    175 kr
Malmö Sankt Petri BI:15 1936 - 1938    149 kr
Malmö Sankt Petri BII:18 1937 - 1938    166 kr
Malmö Sankt Petri BII:19 1939 - 1940    162 kr
Malmö Sankt Petri BI:16 1939 - 1941    145 kr
Malmö Sankt Petri BII:20 1941 - 1942    151 kr
Födelse- och dopböcker
Malmö Sankt Petri CI:1 1698 - 1729    259 kr
Malmö Sankt Petri CI:2 1729 - 1746    165 kr
Malmö Sankt Petri CI:3 1746 - 1766    277 kr
Malmö Sankt Petri CI:4 1767 - 1792    259 kr
Malmö Sankt Petri CI:5 1792 - 1823    336 kr
Malmö Sankt Petri CII:1 1800 - 1856    92 kr
Malmö Sankt Petri CI:6 1824 - 1849    343 kr
Malmö Sankt Petri CI:7 1850 - 1860    217 kr
Malmö Sankt Petri CI:8 1861 - 1870    277 kr
Malmö Sankt Petri CII:2 1864 - 1870    179 kr
Malmö Sankt Petri CII:3 1871 - 1875    171 kr
Malmö Sankt Petri CI:9 1871 - 1878    310 kr
Malmö Sankt Petri CII:4 1876 - 1877    76 kr
Malmö Sankt Petri CII:5 1877 - 1880    157 kr
Malmö Sankt Petri CI:10 1879 - 1887    315 kr
Malmö Sankt Petri CII:6 1881 - 1885    181 kr
Malmö Sankt Petri CII:7 1886 - 1890    183 kr
Malmö Sankt Petri CI:11 1888 - 1894    270 kr
Malmö Sankt Petri CII:8 1891 - 1894    138 kr
Malmö Sankt Petri CII:9 1895 - 1897    107 kr
Malmö Sankt Petri CI:12 1895 - 1899    161 kr
Malmö Sankt Petri CII:10 1897 - 1900    150 kr
Malmö Sankt Petri CI:13 1900 - 1907    283 kr
Malmö Sankt Petri CII:11 1901 - 1904    175 kr
Malmö Sankt Petri CII:12 1905 - 1907    138 kr
Malmö Sankt Petri CI:14 1908 - 1911    141 kr
Malmö Sankt Petri CI:15 1912 - 1915    140 kr
Malmö Sankt Petri CI:16 1916 - 1919    142 kr
Malmö Sankt Petri CI:17 1920 - 1922    125 kr
Malmö Sankt Petri CI:18 1923 - 1927    146 kr
Malmö Sankt Petri CI:19 1928 - 1932    138 kr
Malmö Sankt Petri CI:20 1933 - 1937    136 kr
Malmö Sankt Petri CI:21 1938 - 1941    156 kr
Malmö Sankt Petri CI:22 1942 - 1943    129 kr
Konfirmationsböcker
Malmö Sankt Petri DIa:1 1815 - 1826    70 kr
Malmö Sankt Petri DIa:2 1828 - 1864    100 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIb:2 1832 - 1855    170 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIb:5 1857 - 1865    327 kr
Kommunionlängder
Malmö Sankt Petri DIIa:1 1818 - 1826    198 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIc:1 1821 - 1833    72 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIb:1 1822 - 1831    112 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:2 1827 - 1835    237 kr
Malmö Sankt Petri DIIb:1 1831 - 1841    86 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIc:2 1833 - 1842    138 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:3 1836 - 1838    119 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:4 1839 - 1842    150 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIb:4 1842 - 1846    175 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:5 1843 - 1846    133 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIc:3 1843 - 1856    148 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:6 1846 - 1849    175 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIb:5 1846 - 1850    327 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:7 1850 - 1853    203 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:8 1854 - 1858    264 kr
Malmö Sankt Petri DIIb:2 1857 - 1861    95 kr
Malmö Sankt Petri DIIa:9 1859 - 1864    285 kr
Lysnings- och vigselböcker
Malmö Sankt Petri EI:1 1698 - 1739    117 kr
Se: Malmö Sankt Petri CI:1 1708    259 kr
Malmö Sankt Petri EI:2 1739 - 1791    79 kr
Malmö Sankt Petri EI:3 1780 - 1847    163 kr
Malmö Sankt Petri EI:4 1847 - 1863    80 kr
Malmö Sankt Petri EI:5 1851 - 1865    72 kr
Malmö Sankt Petri EI:6 1861 - 1880    267 kr
Malmö Sankt Petri EI:7 1880 - 1894    256 kr
Malmö Sankt Petri EI:8 1895 - 1904    157 kr
Malmö Sankt Petri EI:9 1905 - 1912    138 kr
Malmö Sankt Petri EI:10 1913 - 1918    119 kr
Malmö Sankt Petri EI:11 1919 - 1924    117 kr
Malmö Sankt Petri EI:12 1925 - 1930    124 kr
Malmö Sankt Petri EI:13 1931 - 1935    124 kr
Malmö Sankt Petri EI:14 1936 - 1939    120 kr
Malmö Sankt Petri EI:15 1940 - 1942    106 kr
Död- och begravningsböcker
Malmö Sankt Petri FI:1 1698 - 1728    134 kr
Malmö Sankt Petri FI:2 1728 - 1788    171 kr
Malmö Sankt Petri FI:3 1778 - 1834    275 kr
Malmö Sankt Petri FI:4 1835 - 1861    187 kr
Malmö Sankt Petri FII:1 1858 - 1864    43 kr
Malmö Sankt Petri FI:5 1861 - 1876    307 kr
Malmö Sankt Petri FII:2 1864 - 1870    145 kr
Malmö Sankt Petri FII:3 1871 - 1880    232 kr
Malmö Sankt Petri FI:6 1877 - 1888    286 kr
Malmö Sankt Petri FII:4 1881 - 1885    156 kr
Malmö Sankt Petri FII:5 1886 - 1892    187 kr
Malmö Sankt Petri FI:7 1889 - 1894    176 kr
Malmö Sankt Petri FII:6 1893 - 1894    81 kr
Malmö Sankt Petri FII:7 1895 - 1898    102 kr
Malmö Sankt Petri FI:8 1895 - 1907    221 kr
Malmö Sankt Petri FII:8 1899 - 1904    155 kr
Malmö Sankt Petri FII:9 1905 - 1907    97 kr
Malmö Sankt Petri FI:9 1908 - 1916    154 kr
Malmö Sankt Petri FI:10 1917 - 1924    141 kr
Malmö Sankt Petri FI:11 1925 - 1933    154 kr
Malmö Sankt Petri FI:12 1934 - 1941    145 kr
Övriga längder
Malmö Sankt Petri GII:1 1864 - 1904    69 kr
Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken
Malmö Sankt Petri HIa:3 1904 - 1918    361 kr
Bilagor till lysnings och vigselböcker
Malmö Sankt Petri HVb:1 1744 - 1763    98 kr
Sockenstämmas protokoll och handlingar
Malmö Sankt Petri KIa:1 1815 - 1864    242 kr
Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård
Malmö Sankt Petri OI:1 1634    105 kr
Malmö Sankt Petri OI:2 1709 - 1722    208 kr
Malmö Sankt Petri OI:3 1716 - 1810    91 kr
Mantalslängder
Se: Uppbördsverket i Malmö 1941   
Register
Malmö Sankt Petri KyrkReg:1 1698 - 1870    211 kr
Malmö Sankt Petri KyrkReg:2 1698 - 1870    136 kr
Malmö Sankt Petri KyrkReg:3 1698 - 1870    187 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:1 1816 - 1820    89 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:12 1816 - 1820    58 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:2 1816 - 1832    53 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:11 1816 - 1832    42 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:3 1821 - 1832    145 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:13 1821 - 1832    86 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:4 1832 - 1842    161 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:5 1841 - 1846    106 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:6 1845 - 1852    138 kr
Malmö Sankt Petri InfReg:1 1847 - 1849    49 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:7 1851 - 1859    192 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:8 1857 - 1863    179 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:9 1862 - 1865    179 kr
Malmö Sankt Petri PersonReg:10 1866 - 1870    319 kr
Bouppteckningar
Se: Rådhusrätten i Malmö 1 1546 -   
Övrigt
Malmö Sankt Petri LIb:1 1541 - 1563    661 kr
Malmö Sankt Petri LIc:1 1543 - 1560    228 kr
Malmö Sankt Petri LIb:2 1564 - 1579    434 kr
Malmö Sankt Petri LIb:3 1577 - 1590    382 kr
Malmö Sankt Petri LIc:2 1577 - 1594    234 kr
Malmö Sankt Petri LIb:4 1587 - 1602    333 kr
Malmö Sankt Petri LIb:5 1602 - 1615    198 kr
Malmö Sankt Petri LIc:3 1609 - 1688    204 kr
Malmö Sankt Petri LIb:6 1615 - 1636    283 kr
Malmö Sankt Petri LIb:7 1636 - 1654    226 kr
Malmö Sankt Petri LIb:8 1654 - 1668    274 kr
Malmö Sankt Petri LIb:9 1668 - 1683    227 kr
Malmö Sankt Petri LIc:4 1689 - 1690    98 kr
Malmö Sankt Petri LIb:10 1689 - 1761    259 kr
Malmö Sankt Petri LIb:11 1762 - 1770    243 kr
Malmö Sankt Petri LIb:12 1771 - 1774    256 kr
Malmö Sankt Petri LIb:13 1775 - 1778    287 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:1 1778 - 1785    322 kr
Malmö Sankt Petri LIb:14 1779 - 1780    144 kr
Malmö Sankt Petri LIb:15 1781 - 1784    301 kr
Malmö Sankt Petri LIb:16 1785 - 1788    330 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:2 1786 - 1793    326 kr
Malmö Sankt Petri LIb:17 1789 - 1792    387 kr
Malmö Sankt Petri LIb:18 1793 - 1795    367 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:3 1794 - 1813    375 kr
Malmö Sankt Petri LIb:19 1796 - 1798    324 kr
Malmö Sankt Petri LIb:20 1799 - 1801    303 kr
Malmö Sankt Petri LIb:21 1802 - 1804    299 kr
Malmö Sankt Petri LIb:22 1805 - 1807    348 kr
Malmö Sankt Petri LIb:23 1808 - 1810    339 kr
Malmö Sankt Petri LIb:24 1811 - 1813    329 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:4 1814 - 1815    308 kr
Malmö Sankt Petri LIb:25 1814 - 1816    327 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:5 1816 - 1817    297 kr
Malmö Sankt Petri TopReg:1 1816 - 1991    121 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:6 1818 - 1819    308 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:7 1820 - 1821    311 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:8 1822 - 1823    363 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:9 1824 - 1825    378 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:10 1826 - 1827    291 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:11 1828    231 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:12 1829    219 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:13 1830    208 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:14 1831    202 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:15 1832    193 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:16 1833    194 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:17 1834    236 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:18 1835    235 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:19 1836    238 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:20 1837    229 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:21 1838    241 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:22 1839    223 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:23 1840    194 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:24 1841    259 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:25 1842    222 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:26 1843    230 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:27 1844    206 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:28 1845    279 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:29 1846    228 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:30 1847 - 1849    109 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:30a 1848    250 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:30b 1849    238 kr
Malmö Sankt Petri HIIa:31 1850    244 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIIa:28 1901 - 1906    184 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIIa:43 1907 - 1923    233 kr
Malmö Sankt Petri BIII:1 1916 - 1936    99 kr
Se: Malmö Sankt Petri AIIa:222 1923 - 1937    175 kr
Malmö Sankt Petri BIII:4 1932 - 1936    80 kr
Malmö Sankt Petri BIII:2 1936 - 1953    78 kr
Malmö Sankt Petri BIII:3 1954 - 1966    76 kr

Volymer - kyrkböcker

ANTAL FÄRGBILDER

49 643 845

Mer info om våra färgbilder

 Basket
  VarukorgLogin formulär