Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Malmö Sankt Petri BII:13 (1927-1928) Bild 1060 / sid 102 (AID: v104042.b1060.s102 Öppna, NAD: SE/MSA/00619)

Beskrivning av AID

Malmö Sankt Petri BII:13 
AIDv104042 
VolymtypUtflyttningslängd
Årtal1927-1928
Malmö Sankt Petri
LänMalmöhus län
LandskapSkåne
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasSankt Petri
InformationFörsamlingens namn var t.o.m. 1948-03-11 Sankt Petri.

1683 utbrutet Malmö Caroli (Karoli) eller tyska församling.

Till en början fanns inga bestämda gränser mellan Malmö Caroli och Malmö Sankt Petri församlingar. Oberoende av var man bodde inom staden och på dess ägor kunde invånarna tillhöra vilken som helst av de båda församlingarna. Först genom konsistorieutslag 1812-03-18 förordnades om gränserna mellan de båda församlingarna jämte därtill andra hörande frågor. Då fastställdes att Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden samt Studentgatan i nya staden skulle utgöra gräns mellan (Malmö) Sankt Petri och Malmö Caroli församlingar. I förstäderna, vartill räknades allt stadens område utanför kanalen, utgjordes gränsen mellan församlingarna av Södra Förstadsgatan från nya bron vid Gustav Adolfs torg och Södra vägen förbi det s.k. Blåkulla, så att allt öster om nämnda gata och väg fördes till (Malmö) Sankt Petri. Vidare stadgades i brevet att stadens invånare under hela sin livstid skulle förbli vid den församling de tillhörde vid året för gränsregleringen.

T.o.m. 1832-04-30 eget pastorat.

1832-05-01 - 1862-04-30 moderförsamling i (Malmö) Sankt Petri, Bunkeflo och Hyllie pastorat.

Fr.o.m. 1862-05-01 åter eget pastorat.

1906-10-01 utbrutet en del (området mellan Pildammsvägen och Södra Förstadsgatan) till nybildade (Malmö) Sankt Johannes församling.

1935 överfört resterande delar av södra förstadens ytterområde: kv 54 Kaplanen-64 Väktaren och resten av Pildammsstaden till (Malmö) Sankt Johannes.

1949 införlivat delar av upplösta Malmö Karoli (området väster om Östra Förstadskanalen) och utbrutet församlingens område i väster (en linje dragen från Turbinkanalen längs Malmöhusvägen och Mariedalsvägen) till nybildade Slottsstadens församling. Gränserna för Malmö Sankt Petri utgörs sålunda av Mariedalsvägen, Västra Rönneholmsvägen, Södra Förstadsgatan, Drottninggatan, Exercisgatan samt Inre hamnen, Fri hamnen, Mellersta och Västra hamnen.

Stift:
Lund

Rådhusrätt:
Malmö
NADSE/MSA/00619
Volymer från Malmö Sankt Petri
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v104042.b10  
20 0000 v104042.b20  
30 0000 v104042.b30  
40 0000 v104042.b40  
50 0001 v104042.b50.s1  
60 0002 v104042.b60.s2  
70 0003 v104042.b70.s3  
80 0004 v104042.b80.s4  
90 0005 v104042.b90.s5  
100 0006 v104042.b100.s6  
110 0007 v104042.b110.s7  
120 0008 v104042.b120.s8  
130 0009 v104042.b130.s9  
140 0010 v104042.b140.s10  
150 0011 v104042.b150.s11  
160 0012 v104042.b160.s12  
170 0013 v104042.b170.s13  
180 0014 v104042.b180.s14  
190 0015 v104042.b190.s15  
200 0016 v104042.b200.s16  
210 0017 v104042.b210.s17  
220 0018 v104042.b220.s18  
230 0019 v104042.b230.s19  
240 0020 v104042.b240.s20  
250 0021 v104042.b250.s21  
260 0022 v104042.b260.s22  
270 0023 v104042.b270.s23  
280 0024 v104042.b280.s24  
290 0025 v104042.b290.s25  
300 0026 v104042.b300.s26  
310 0027 v104042.b310.s27  
320 0028 v104042.b320.s28  
330 0029 v104042.b330.s29  
340 0030 v104042.b340.s30  
350 0031 v104042.b350.s31  
360 0032 v104042.b360.s32  
370 0033 v104042.b370.s33  
380 0034 v104042.b380.s34  
390 0035 v104042.b390.s35  
400 0036 v104042.b400.s36  
410 0037 v104042.b410.s37  
420 0038 v104042.b420.s38  
430 0039 v104042.b430.s39  
440 0040 v104042.b440.s40  
450 0041 v104042.b450.s41  
460 0042 v104042.b460.s42  
470 0043 v104042.b470.s43  
480 0044 v104042.b480.s44  
490 0045 v104042.b490.s45  
500 0046 v104042.b500.s46  
510 0047 v104042.b510.s47  
520 0048 v104042.b520.s48  
530 0049 v104042.b530.s49  
540 0050 v104042.b540.s50  
550 0051 v104042.b550.s51  
560 0052 v104042.b560.s52  
570 0053 v104042.b570.s53  
580 0054 v104042.b580.s54  
590 0055 v104042.b590.s55  
600 0056 v104042.b600.s56  
610 0057 v104042.b610.s57  
620 0058 v104042.b620.s58  
630 0059 v104042.b630.s59  
640 0060 v104042.b640.s60  
650 0061 v104042.b650.s61  
660 0062 v104042.b660.s62  
670 0063 v104042.b670.s63  
680 0064 v104042.b680.s64  
690 0065 v104042.b690.s65  
700 0066 v104042.b700.s66  
710 0067 v104042.b710.s67  
720 0068 v104042.b720.s68  
730 0069 v104042.b730.s69  
740 0070 v104042.b740.s70  
750 0071 v104042.b750.s71  
760 0072 v104042.b760.s72  
770 0073 v104042.b770.s73  
780 0074 v104042.b780.s74  
790 0075 v104042.b790.s75  
800 0076 v104042.b800.s76  
810 0077 v104042.b810.s77  
820 0078 v104042.b820.s78  
830 0079 v104042.b830.s79  
840 0080 v104042.b840.s80  
850 0081 v104042.b850.s81  
860 0082 v104042.b860.s82  
870 0083 v104042.b870.s83  
880 0084 v104042.b880.s84  
890 0085 v104042.b890.s85  
900 0086 v104042.b900.s86  
910 0087 v104042.b910.s87  
920 0088 v104042.b920.s88  
930 0089 v104042.b930.s89  
940 0090 v104042.b940.s90  
950 0091 v104042.b950.s91  
960 0092 v104042.b960.s92  
970 0093 v104042.b970.s93  
980 0094 v104042.b980.s94  
990 0095 v104042.b990.s95  
1000 0096 v104042.b1000.s96  
1010 0097 v104042.b1010.s97  
1020 0098 v104042.b1020.s98  
1030 0099 v104042.b1030.s99  
1040 0100 v104042.b1040.s100  
1050 0101 v104042.b1050.s101  
1060 0102 v104042.b1060.s102  
1070 0103 v104042.b1070.s103  
1080 0104 v104042.b1080.s104  
1090 0105 v104042.b1090.s105  
1100 0106 v104042.b1100.s106  
1110 0107 v104042.b1110.s107  
1120 0108 v104042.b1120.s108  
1130 0109 v104042.b1130.s109  
1140 0110 v104042.b1140.s110  
1150 0111 v104042.b1150.s111  
1160 0112 v104042.b1160.s112  
1170 0113 v104042.b1170.s113  
1180 0114 v104042.b1180.s114  
1190 0115 v104042.b1190.s115  
1200 0116 v104042.b1200.s116  
1210 0117 v104042.b1210.s117  
1220 0118 v104042.b1220.s118  
1230 0119 v104042.b1230.s119  
1240 0120 v104042.b1240.s120  
1250 0121 v104042.b1250.s121  
1260 0122 v104042.b1260.s122  
1270 0123 v104042.b1270.s123  
1280 0124 v104042.b1280.s124  
1290 0125 v104042.b1290.s125  
1300 0126 v104042.b1300.s126  
1310 0127 v104042.b1310.s127  
1320 0128 v104042.b1320.s128  
1330 0129 v104042.b1330.s129  
1340 0130 v104042.b1340.s130  
1350 0131 v104042.b1350.s131  
1360 0132 v104042.b1360.s132  
1370 0133 v104042.b1370.s133  
1380 0134 v104042.b1380.s134  
1390 0135 v104042.b1390.s135  
1400 0136 v104042.b1400.s136  
1410 0137 v104042.b1410.s137  
1420 0138 v104042.b1420.s138  
1430 0139 v104042.b1430.s139  
1440 0140 v104042.b1440.s140  
1450 0141 v104042.b1450.s141  
1460 0142 v104042.b1460.s142  
1470 0143 v104042.b1470.s143  
1480 0144 v104042.b1480.s144  
1490 0145 v104042.b1490.s145  
1500 0146 v104042.b1500.s146  
1510 0147 v104042.b1510.s147  
1520 0148 v104042.b1520.s148  
1530 0149 v104042.b1530.s149  
1540 0150 v104042.b1540.s150  
1550 0151 v104042.b1550.s151  
1560 0152 v104042.b1560.s152  
1570 0153 v104042.b1570.s153  
1580 0154 v104042.b1580.s154  
1590 0155 v104042.b1590.s155  
1600 0156 v104042.b1600.s156  
1610 0157 v104042.b1610.s157  
1620 0158 v104042.b1620.s158  
1630 0159 v104042.b1630.s159  
1640 0160 v104042.b1640.s160  
1650 0161 v104042.b1650.s161  
1660 0162 v104042.b1660.s162  
1670 0163 v104042.b1670.s163  
1680 0164 v104042.b1680.s164  
1690 0165 v104042.b1690.s165  
1700 0166 v104042.b1700.s166  
1710 0167 v104042.b1710.s167  
1720 0168 v104042.b1720.s168  
1730 0169 v104042.b1730.s169  
1740 0170 v104042.b1740.s170  
1750 0171 v104042.b1750.s171  
1760 0172 v104042.b1760.s172  
1770 0173 v104042.b1770.s173  
1780 0174 v104042.b1780.s174  
1790 0175 v104042.b1790.s175  
1800 0176 v104042.b1800.s176  
1810 0177 v104042.b1810.s177  
1820 0178 v104042.b1820.s178  
1830 0179 v104042.b1830.s179  
1840 0180 v104042.b1840.s180  
1850 0181 v104042.b1850.s181  
1860 0182 v104042.b1860.s182  
1870 0183 v104042.b1870.s183  
1880 0184 v104042.b1880.s184  
1890 0185 v104042.b1890.s185  
1900 0186 v104042.b1900.s186  
1910 0187 v104042.b1910.s187  
1920 0188 v104042.b1920.s188  
1930 0189 v104042.b1930.s189  
1940 0190 v104042.b1940.s190  
1950 0191 v104042.b1950.s191  
1960 0192 v104042.b1960.s192  
1970 0193 v104042.b1970.s193  
1980 0194 v104042.b1980.s194  
1990 0195 v104042.b1990.s195  
2000 0196 v104042.b2000.s196  
2010 0197 v104042.b2010.s197  
2020 0198 v104042.b2020.s198  
2030 0199 v104042.b2030.s199  
2040 0200 v104042.b2040.s200  
2050 0000 v104042.b2050  
2060 0000 v104042.b2060  
2070 0000 v104042.b2070  

ANTAL FÄRGBILDER

88 902 184

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet