Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:1 (1655-1700) (AID: v12262 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:1 
AIDv12262 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1655-1700
InformationHäri även vigselbok och begravningsbok 1624-1700, kollekträkenskaper 1677-1684 med förteckning på personer som upptagit kollekt 1753-1754.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12262.b1  
2 0000 v12262.b2  
3 0001 v12262.b3.s1  
4 0003 v12262.b4.s3  
5 0005 v12262.b5.s5  
6 0007 v12262.b6.s7  
7 0009 v12262.b7.s9  
8 0011 v12262.b8.s11  
9 0013 v12262.b9.s13  
10 0015 v12262.b10.s15  
11 0017 v12262.b11.s17  
12 0019 v12262.b12.s19  
13 0021 v12262.b13.s21  
14 0023 v12262.b14.s23  
15 0025 v12262.b15.s25  
16 0027 v12262.b16.s27  
17 0029 v12262.b17.s29  
18 0031 v12262.b18.s31  
19 0033 v12262.b19.s33  
20 0035 v12262.b20.s35  
21 0037 v12262.b21.s37  
22 0039 v12262.b22.s39  
23 0041 v12262.b23.s41  
24 0043 v12262.b24.s43  
25 0045 v12262.b25.s45  
26 0047 v12262.b26.s47  
27 0049 v12262.b27.s49  
28 0051 v12262.b28.s51  
29 0053 v12262.b29.s53  
30 0055 v12262.b30.s55  
31 0057 v12262.b31.s57  
32 0059 v12262.b32.s59  
33 0061 v12262.b33.s61  
34 0063 v12262.b34.s63  
35 0065 v12262.b35.s65  
36 0067 v12262.b36.s67  
37 0069 v12262.b37.s69  
38 0071 v12262.b38.s71  
39 0073 v12262.b39.s73  
40 0075 v12262.b40.s75  
41 0077 v12262.b41.s77  
42 0079 v12262.b42.s79  
43 0081 v12262.b43.s81  
44 0083 v12262.b44.s83  
45 0085 v12262.b45.s85  
46 0087 v12262.b46.s87  
47 0089 v12262.b47.s89  
48 0091 v12262.b48.s91  
49 0093 v12262.b49.s93  
50 0095 v12262.b50.s95  
51 0097 v12262.b51.s97  
52 0099 v12262.b52.s99  
53 0101 v12262.b53.s101  
54 0103 v12262.b54.s103  
55 0105 v12262.b55.s105  
56 0107 v12262.b56.s107  
57 0109 v12262.b57.s109  
58 0111 v12262.b58.s111  
59 0113 v12262.b59.s113  
60 0115 v12262.b60.s115  
61 0117 v12262.b61.s117  
62 0119 v12262.b62.s119  
63 0121 v12262.b63.s121  
64 0000 v12262.b64  
65 0123 v12262.b65.s123  
66 0125 v12262.b66.s125  
67 0127 v12262.b67.s127  
68 0129 v12262.b68.s129  
69 0000 v12262.b69  
70 0131 v12262.b70.s131  
71 0133 v12262.b71.s133  
72 0135 v12262.b72.s135  
73 0137 v12262.b73.s137  
74 0139 v12262.b74.s139  
75 0141 v12262.b75.s141  
76 0143 v12262.b76.s143  
77 0145 v12262.b77.s145  
78 0147 v12262.b78.s147  
79 0149 v12262.b79.s149  
80 0151 v12262.b80.s151  
81 0153 v12262.b81.s153  
82 0155 v12262.b82.s155  
83 0157 v12262.b83.s157  
84 0159 v12262.b84.s159  
85 0161 v12262.b85.s161  
86 0163 v12262.b86.s163  
87 0165 v12262.b87.s165  
88 0167 v12262.b88.s167  
89 0169 v12262.b89.s169  
90 0171 v12262.b90.s171  
91 0173 v12262.b91.s173  
92 0175 v12262.b92.s175  
93 0177 v12262.b93.s177  
94 0179 v12262.b94.s179  
95 0181 v12262.b95.s181  
96 0183 v12262.b96.s183  
97 0185 v12262.b97.s185  
98 0187 v12262.b98.s187  
99 0189 v12262.b99.s189  
100 0191 v12262.b100.s191  
101 0193 v12262.b101.s193  
102 0195 v12262.b102.s195  
103 0197 v12262.b103.s197  
104 0199 v12262.b104.s199  
105 0201 v12262.b105.s201  
106 0203 v12262.b106.s203  
107 0205 v12262.b107.s205  
108 0207 v12262.b108.s207  
109 0209 v12262.b109.s209  
110 0211 v12262.b110.s211  
111 0213 v12262.b111.s213  
112 0215 v12262.b112.s215  
113 0217 v12262.b113.s217  
114 0219 v12262.b114.s219  
115 0221 v12262.b115.s221  
116 0223 v12262.b116.s223  
117 0225 v12262.b117.s225  
118 0227 v12262.b118.s227  
119 0229 v12262.b119.s229  
120 0231 v12262.b120.s231  
121 0233 v12262.b121.s233  
122 0235 v12262.b122.s235  
123 0237 v12262.b123.s237  
124 0239 v12262.b124.s239  
125 0241 v12262.b125.s241  
126 0243 v12262.b126.s243  
127 0245 v12262.b127.s245  
128 0247 v12262.b128.s247  
129 0249 v12262.b129.s249  
130 0251 v12262.b130.s251  
131 0253 v12262.b131.s253  
132 0255 v12262.b132.s255  
133 0257 v12262.b133.s257  
134 0259 v12262.b134.s259  
135 0261 v12262.b135.s261  
136 0263 v12262.b136.s263  
137 0265 v12262.b137.s265  
138 0267 v12262.b138.s267  
139 0269 v12262.b139.s269  
140 0271 v12262.b140.s271  
141 0273 v12262.b141.s273  
142 0275 v12262.b142.s275  
143 0277 v12262.b143.s277  
144 0279 v12262.b144.s279  
145 0281 v12262.b145.s281  
146 0283 v12262.b146.s283  
147 0285 v12262.b147.s285  
148 0287 v12262.b148.s287  
149 0289 v12262.b149.s289  
150 0291 v12262.b150.s291  
151 0293 v12262.b151.s293  
152 0295 v12262.b152.s295  
153 0297 v12262.b153.s297  
154 0299 v12262.b154.s299  
155 0301 v12262.b155.s301  
156 0303 v12262.b156.s303  
157 0305 v12262.b157.s305  
158 0307 v12262.b158.s307  
159 0309 v12262.b159.s309  
160 0311 v12262.b160.s311  
161 0313 v12262.b161.s313  
162 0315 v12262.b162.s315  
163 0317 v12262.b163.s317  
164 0319 v12262.b164.s319  
165 0321 v12262.b165.s321  
166 0323 v12262.b166.s323  
167 0325 v12262.b167.s325  
168 0327 v12262.b168.s327  
169 0329 v12262.b169.s329  
170 0331 v12262.b170.s331  
171 0333 v12262.b171.s333  
172 0335 v12262.b172.s335  
173 0337 v12262.b173.s337  
174 0339 v12262.b174.s339  
175 0341 v12262.b175.s341  
176 0343 v12262.b176.s343  
177 0345 v12262.b177.s345  
178 0347 v12262.b178.s347  
179 0349 v12262.b179.s349  
180 0351 v12262.b180.s351  
181 0353 v12262.b181.s353  
182 0355 v12262.b182.s355  
183 0357 v12262.b183.s357  
184 0359 v12262.b184.s359  
185 0361 v12262.b185.s361  
186 0363 v12262.b186.s363  
187 0365 v12262.b187.s365  
188 0366 v12262.b188.s366  
189 0367 v12262.b189.s367  
190 0369 v12262.b190.s369  
191 0371 v12262.b191.s371  
192 0373 v12262.b192.s373  
193 0375 v12262.b193.s375  
194 0377 v12262.b194.s377  
195 0379 v12262.b195.s379  
196 0381 v12262.b196.s381  
197 0383 v12262.b197.s383  
198 0385 v12262.b198.s385  
199 0000 v12262.b199  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet