Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:2 (1701-1725) (AID: v12263 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:2 
AIDv12263 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1701-1725
InformationFinnes 1701-1725 20/7. Häri även vigsel- och begravningsbok 1701-1725.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12263.b1  
2 0000 v12263.b2  
3 0000 v12263.b3  
4 0000 v12263.b4  
5 0001 v12263.b5.s1  
6 0003 v12263.b6.s3  
7 0005 v12263.b7.s5  
8 0007 v12263.b8.s7  
9 0009 v12263.b9.s9  
10 0011 v12263.b10.s11  
11 0013 v12263.b11.s13  
12 0015 v12263.b12.s15  
13 0017 v12263.b13.s17  
14 0081 v12263.b14.s81  
15 0083 v12263.b15.s83  
16 0085 v12263.b16.s85  
17 0087 v12263.b17.s87  
18 0089 v12263.b18.s89  
19 0091 v12263.b19.s91  
20 0093 v12263.b20.s93  
21 0095 v12263.b21.s95  
22 0097 v12263.b22.s97  
23 0099 v12263.b23.s99  
24 0101 v12263.b24.s101  
25 0103 v12263.b25.s103  
26 0105 v12263.b26.s105  
27 0107 v12263.b27.s107  
28 0109 v12263.b28.s109  
29 0111 v12263.b29.s111  
30 0113 v12263.b30.s113  
31 0115 v12263.b31.s115  
32 0117 v12263.b32.s117  
33 0119 v12263.b33.s119  
34 0121 v12263.b34.s121  
35 0123 v12263.b35.s123  
36 0125 v12263.b36.s125  
37 0127 v12263.b37.s127  
38 0129 v12263.b38.s129  
39 0131 v12263.b39.s131  
40 0133 v12263.b40.s133  
41 0135 v12263.b41.s135  
42 0137 v12263.b42.s137  
43 0139 v12263.b43.s139  
44 0141 v12263.b44.s141  
45 0143 v12263.b45.s143  
46 0145 v12263.b46.s145  
47 0147 v12263.b47.s147  
48 0149 v12263.b48.s149  
49 0151 v12263.b49.s151  
50 0153 v12263.b50.s153  
51 0155 v12263.b51.s155  
52 0157 v12263.b52.s157  
53 0159 v12263.b53.s159  
54 0161 v12263.b54.s161  
55 0163 v12263.b55.s163  
56 0165 v12263.b56.s165  
57 0167 v12263.b57.s167  
58 0169 v12263.b58.s169  
59 0171 v12263.b59.s171  
60 0173 v12263.b60.s173  
61 0175 v12263.b61.s175  
62 0177 v12263.b62.s177  
63 0179 v12263.b63.s179  
64 0181 v12263.b64.s181  
65 0183 v12263.b65.s183  
66 0185 v12263.b66.s185  
67 0187 v12263.b67.s187  
68 0189 v12263.b68.s189  
69 0191 v12263.b69.s191  
70 0193 v12263.b70.s193  
71 0457 v12263.b71.s457  
72 0459 v12263.b72.s459  
73 0461 v12263.b73.s461  
74 0463 v12263.b74.s463  
75 0465 v12263.b75.s465  
76 0467 v12263.b76.s467  
77 0469 v12263.b77.s469  
78 0471 v12263.b78.s471  
79 0473 v12263.b79.s473  
80 0475 v12263.b80.s475  
81 0477 v12263.b81.s477  
82 0479 v12263.b82.s479  
83 0481 v12263.b83.s481  
84 0483 v12263.b84.s483  
85 0485 v12263.b85.s485  
86 0487 v12263.b86.s487  
87 0489 v12263.b87.s489  
88 0491 v12263.b88.s491  
89 0493 v12263.b89.s493  
90 0495 v12263.b90.s495  
91 0497 v12263.b91.s497  
92 0499 v12263.b92.s499  
93 0000 v12263.b93  
94 0000 v12263.b94  
95 0000 v12263.b95  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet