Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:3 (1725-1781) (AID: v12264 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:3 
AIDv12264 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1725-1781
InformationFinnes 1725 5/8-1781 4/7. Häri även vigsel- och begravningsbok 1725-1781.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12264.b1  
2 0000 v12264.b2  
3 0000 v12264.b3  
4 0000 v12264.b4  
5 0001 v12264.b5.s1  
6 0003 v12264.b6.s3  
7 0005 v12264.b7.s5  
8 0007 v12264.b8.s7  
9 0009 v12264.b9.s9  
10 0011 v12264.b10.s11  
11 0013 v12264.b11.s13  
12 0015 v12264.b12.s15  
13 0017 v12264.b13.s17  
14 0019 v12264.b14.s19  
15 0021 v12264.b15.s21  
16 0023 v12264.b16.s23  
17 0025 v12264.b17.s25  
18 0027 v12264.b18.s27  
19 0043 v12264.b19.s43  
20 0045 v12264.b20.s45  
21 0047 v12264.b21.s47  
22 0049 v12264.b22.s49  
23 0051 v12264.b23.s51  
24 0053 v12264.b24.s53  
25 0055 v12264.b25.s55  
26 0057 v12264.b26.s57  
27 0059 v12264.b27.s59  
28 0061 v12264.b28.s61  
29 0063 v12264.b29.s63  
30 0065 v12264.b30.s65  
31 0067 v12264.b31.s67  
32 0069 v12264.b32.s69  
33 0071 v12264.b33.s71  
34 0073 v12264.b34.s73  
35 0075 v12264.b35.s75  
36 0077 v12264.b36.s77  
37 0079 v12264.b37.s79  
38 0081 v12264.b38.s81  
39 0083 v12264.b39.s83  
40 0085 v12264.b40.s85  
41 0087 v12264.b41.s87  
42 0089 v12264.b42.s89  
43 0091 v12264.b43.s91  
44 0093 v12264.b44.s93  
45 0095 v12264.b45.s95  
46 0097 v12264.b46.s97  
47 0099 v12264.b47.s99  
48 0101 v12264.b48.s101  
49 0103 v12264.b49.s103  
50 0105 v12264.b50.s105  
51 0107 v12264.b51.s107  
52 0109 v12264.b52.s109  
53 0111 v12264.b53.s111  
54 0113 v12264.b54.s113  
55 0115 v12264.b55.s115  
56 0117 v12264.b56.s117  
57 0119 v12264.b57.s119  
58 0121 v12264.b58.s121  
59 0123 v12264.b59.s123  
60 0125 v12264.b60.s125  
61 0127 v12264.b61.s127  
62 0129 v12264.b62.s129  
63 0131 v12264.b63.s131  
64 0133 v12264.b64.s133  
65 0135 v12264.b65.s135  
66 0137 v12264.b66.s137  
67 0139 v12264.b67.s139  
68 0141 v12264.b68.s141  
69 0143 v12264.b69.s143  
70 0145 v12264.b70.s145  
71 0147 v12264.b71.s147  
72 0149 v12264.b72.s149  
73 0151 v12264.b73.s151  
74 0153 v12264.b74.s153  
75 0155 v12264.b75.s155  
76 0157 v12264.b76.s157  
77 0159 v12264.b77.s159  
78 0161 v12264.b78.s161  
79 0163 v12264.b79.s163  
80 0165 v12264.b80.s165  
81 0167 v12264.b81.s167  
82 0169 v12264.b82.s169  
83 0171 v12264.b83.s171  
84 0173 v12264.b84.s173  
85 0175 v12264.b85.s175  
86 0177 v12264.b86.s177  
87 0179 v12264.b87.s179  
88 0181 v12264.b88.s181  
89 0183 v12264.b89.s183  
90 0185 v12264.b90.s185  
91 0187 v12264.b91.s187  
92 0189 v12264.b92.s189  
93 0191 v12264.b93.s191  
94 0193 v12264.b94.s193  
95 0195 v12264.b95.s195  
96 0197 v12264.b96.s197  
97 0199 v12264.b97.s199  
98 0201 v12264.b98.s201  
99 0203 v12264.b99.s203  
100 0205 v12264.b100.s205  
101 0207 v12264.b101.s207  
102 0209 v12264.b102.s209  
103 0211 v12264.b103.s211  
104 0213 v12264.b104.s213  
105 0215 v12264.b105.s215  
106 0217 v12264.b106.s217  
107 0219 v12264.b107.s219  
108 0221 v12264.b108.s221  
109 0223 v12264.b109.s223  
110 0225 v12264.b110.s225  
111 0227 v12264.b111.s227  
112 0229 v12264.b112.s229  
113 0231 v12264.b113.s231  
114 0233 v12264.b114.s233  
115 0235 v12264.b115.s235  
116 0237 v12264.b116.s237  
117 0239 v12264.b117.s239  
118 0241 v12264.b118.s241  
119 0243 v12264.b119.s243  
120 0245 v12264.b120.s245  
121 0247 v12264.b121.s247  
122 0249 v12264.b122.s249  
123 0251 v12264.b123.s251  
124 0253 v12264.b124.s253  
125 0255 v12264.b125.s255  
126 0257 v12264.b126.s257  
127 0259 v12264.b127.s259  
128 0261 v12264.b128.s261  
129 0263 v12264.b129.s263  
130 0265 v12264.b130.s265  
131 0267 v12264.b131.s267  
132 0269 v12264.b132.s269  
133 0279 v12264.b133.s279  
134 0281 v12264.b134.s281  
135 0283 v12264.b135.s283  
136 0285 v12264.b136.s285  
137 0287 v12264.b137.s287  
138 0289 v12264.b138.s289  
139 0291 v12264.b139.s291  
140 0293 v12264.b140.s293  
141 0295 v12264.b141.s295  
142 0297 v12264.b142.s297  
143 0299 v12264.b143.s299  
144 0301 v12264.b144.s301  
145 0303 v12264.b145.s303  
146 0305 v12264.b146.s305  
147 0307 v12264.b147.s307  
148 0309 v12264.b148.s309  
149 0311 v12264.b149.s311  
150 0313 v12264.b150.s313  
151 0315 v12264.b151.s315  
152 0317 v12264.b152.s317  
153 0319 v12264.b153.s319  
154 0321 v12264.b154.s321  
155 0323 v12264.b155.s323  
156 0325 v12264.b156.s325  
157 0327 v12264.b157.s327  
158 0329 v12264.b158.s329  
159 0331 v12264.b159.s331  
160 0333 v12264.b160.s333  
161 0335 v12264.b161.s335  
162 0337 v12264.b162.s337  
163 0339 v12264.b163.s339  
164 0341 v12264.b164.s341  
165 0343 v12264.b165.s343  
166 0345 v12264.b166.s345  
167 0347 v12264.b167.s347  
168 0349 v12264.b168.s349  
169 0351 v12264.b169.s351  
170 0353 v12264.b170.s353  
171 0355 v12264.b171.s355  
172 0357 v12264.b172.s357  
173 0359 v12264.b173.s359  
174 0361 v12264.b174.s361  
175 0363 v12264.b175.s363  
176 0365 v12264.b176.s365  
177 0367 v12264.b177.s367  
178 0369 v12264.b178.s369  
179 0375 v12264.b179.s375  
180 0371 v12264.b180.s371  
181 0373 v12264.b181.s373  
182 0377 v12264.b182.s377  
183 0379 v12264.b183.s379  
184 0381 v12264.b184.s381  
185 0383 v12264.b185.s383  
186 0000 v12264.b186  
187 0000 v12264.b187  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet