Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:4 (1755-1774) (AID: v12265 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:4 
AIDv12265 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1755-1774
InformationFinnes 1755-1774 20/1. Duplett. Med summarisk förteckning över antalet födda, vigda och döda 1755-1764. Häri även personalregister 1786 och utan år, samt vigsel- och begravningsbok 1755-1774 20/1.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12265.b1  
2 0000 v12265.b2  
3 0000 v12265.b3  
4 0001 v12265.b4.s1  
5 0003 v12265.b5.s3  
6 0005 v12265.b6.s5  
7 0007 v12265.b7.s7  
8 0009 v12265.b8.s9  
9 0011 v12265.b9.s11  
10 0183 v12265.b10.s183  
11 0185 v12265.b11.s185  
12 0187 v12265.b12.s187  
13 0189 v12265.b13.s189  
14 0191 v12265.b14.s191  
15 0193 v12265.b15.s193  
16 0195 v12265.b16.s195  
17 0197 v12265.b17.s197  
18 0199 v12265.b18.s199  
19 0201 v12265.b19.s201  
20 0203 v12265.b20.s203  
21 0205 v12265.b21.s205  
22 0207 v12265.b22.s207  
23 0209 v12265.b23.s209  
24 0211 v12265.b24.s211  
25 0213 v12265.b25.s213  
26 0215 v12265.b26.s215  
27 0217 v12265.b27.s217  
28 0219 v12265.b28.s219  
29 0221 v12265.b29.s221  
30 0223 v12265.b30.s223  
31 0225 v12265.b31.s225  
32 0227 v12265.b32.s227  
33 0229 v12265.b33.s229  
34 0231 v12265.b34.s231  
35 0233 v12265.b35.s233  
36 0235 v12265.b36.s235  
37 0237 v12265.b37.s237  
38 0239 v12265.b38.s239  
39 0241 v12265.b39.s241  
40 0243 v12265.b40.s243  
41 0245 v12265.b41.s245  
42 0247 v12265.b42.s247  
43 0249 v12265.b43.s249  
44 0441 v12265.b44.s441  
45 0443 v12265.b45.s443  
46 0445 v12265.b46.s445  
47 0447 v12265.b47.s447  
48 0449 v12265.b48.s449  
49 0451 v12265.b49.s451  
50 0453 v12265.b50.s453  
51 0455 v12265.b51.s455  
52 0457 v12265.b52.s457  
53 0459 v12265.b53.s459  
54 0461 v12265.b54.s461  
55 0463 v12265.b55.s463  
56 0465 v12265.b56.s465  
57 0467 v12265.b57.s467  
58 0469 v12265.b58.s469  
59 0471 v12265.b59.s471  
60 0473 v12265.b60.s473  
61 0475 v12265.b61.s475  
62 0477 v12265.b62.s477  
63 0479 v12265.b63.s479  
64 0481 v12265.b64.s481  
65 0483 v12265.b65.s483  
66 0485 v12265.b66.s485  
67 0487 v12265.b67.s487  
68 0489 v12265.b68.s489  
69 0491 v12265.b69.s491  
70 0493 v12265.b70.s493  
71 0495 v12265.b71.s495  
72 0497 v12265.b72.s497  
73 0499 v12265.b73.s499  
74 0501 v12265.b74.s501  
75 0503 v12265.b75.s503  
76 0505 v12265.b76.s505  
77 0507 v12265.b77.s507  
78 0509 v12265.b78.s509  
79 0511 v12265.b79.s511  
80 0513 v12265.b80.s513  
81 0515 v12265.b81.s515  
82 0517 v12265.b82.s517  
83 0519 v12265.b83.s519  
84 0521 v12265.b84.s521  
85 0523 v12265.b85.s523  
86 0525 v12265.b86.s525  
87 0000 v12265.b87  
88 0527 v12265.b88.s527  
89 0529 v12265.b89.s529  
90 0531 v12265.b90.s531  
91 0533 v12265.b91.s533  
92 0535 v12265.b92.s535  
93 0537 v12265.b93.s537  
94 0539 v12265.b94.s539  
95 0541 v12265.b95.s541  
96 0543 v12265.b96.s543  
97 0545 v12265.b97.s545  
98 0547 v12265.b98.s547  
99 0549 v12265.b99.s549  
100 0551 v12265.b100.s551  
101 0553 v12265.b101.s553  
102 0555 v12265.b102.s555  
103 0557 v12265.b103.s557  
104 0559 v12265.b104.s559  
105 0561 v12265.b105.s561  
106 0563 v12265.b106.s563  
107 0565 v12265.b107.s565  
108 0567 v12265.b108.s567  
109 0569 v12265.b109.s569  
110 0571 v12265.b110.s571  
111 0573 v12265.b111.s573  
112 0575 v12265.b112.s575  
113 0577 v12265.b113.s577  
114 0579 v12265.b114.s579  
115 0581 v12265.b115.s581  
116 0583 v12265.b116.s583  
117 0585 v12265.b117.s585  
118 0587 v12265.b118.s587  
119 0589 v12265.b119.s589  
120 0705 v12265.b120.s705  
121 0000 v12265.b121  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet