Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:5 (1781-1797) (AID: v12266 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:5 
AIDv12266 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1781-1797
InformationFinnes 1781-1797 10/7. Häri även lysnings- och vigselbok 1781-1824 och död- och begravningsbok 1781-1832.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12266.b1  
2 0000 v12266.b2  
3 0001 v12266.b3.s1  
4 0003 v12266.b4.s3  
5 0005 v12266.b5.s5  
6 0007 v12266.b6.s7  
7 0009 v12266.b7.s9  
8 0011 v12266.b8.s11  
9 0013 v12266.b9.s13  
10 0015 v12266.b10.s15  
11 0017 v12266.b11.s17  
12 0019 v12266.b12.s19  
13 0021 v12266.b13.s21  
14 0023 v12266.b14.s23  
15 0025 v12266.b15.s25  
16 0027 v12266.b16.s27  
17 0029 v12266.b17.s29  
18 0031 v12266.b18.s31  
19 0033 v12266.b19.s33  
20 0035 v12266.b20.s35  
21 0037 v12266.b21.s37  
22 0039 v12266.b22.s39  
23 0041 v12266.b23.s41  
24 0043 v12266.b24.s43  
25 0045 v12266.b25.s45  
26 0047 v12266.b26.s47  
27 0049 v12266.b27.s49  
28 0051 v12266.b28.s51  
29 0053 v12266.b29.s53  
30 0055 v12266.b30.s55  
31 0057 v12266.b31.s57  
32 0059 v12266.b32.s59  
33 0061 v12266.b33.s61  
34 0063 v12266.b34.s63  
35 0065 v12266.b35.s65  
36 0067 v12266.b36.s67  
37 0069 v12266.b37.s69  
38 0071 v12266.b38.s71  
39 0073 v12266.b39.s73  
40 0075 v12266.b40.s75  
41 0077 v12266.b41.s77  
42 0079 v12266.b42.s79  
43 0081 v12266.b43.s81  
44 0083 v12266.b44.s83  
45 0085 v12266.b45.s85  
46 0087 v12266.b46.s87  
47 0089 v12266.b47.s89  
48 0091 v12266.b48.s91  
49 0093 v12266.b49.s93  
50 0095 v12266.b50.s95  
51 0097 v12266.b51.s97  
52 0099 v12266.b52.s99  
53 0101 v12266.b53.s101  
54 0103 v12266.b54.s103  
55 0105 v12266.b55.s105  
56 0107 v12266.b56.s107  
57 0109 v12266.b57.s109  
58 0111 v12266.b58.s111  
59 0113 v12266.b59.s113  
60 0115 v12266.b60.s115  
61 0117 v12266.b61.s117  
62 0119 v12266.b62.s119  
63 0121 v12266.b63.s121  
64 0123 v12266.b64.s123  
65 0125 v12266.b65.s125  
66 0127 v12266.b66.s127  
67 0129 v12266.b67.s129  
68 0131 v12266.b68.s131  
69 0133 v12266.b69.s133  
70 0135 v12266.b70.s135  
71 0137 v12266.b71.s137  
72 0139 v12266.b72.s139  
73 0141 v12266.b73.s141  
74 0143 v12266.b74.s143  
75 0145 v12266.b75.s145  
76 0147 v12266.b76.s147  
77 0149 v12266.b77.s149  
78 0151 v12266.b78.s151  
79 0153 v12266.b79.s153  
80 0155 v12266.b80.s155  
81 0157 v12266.b81.s157  
82 0159 v12266.b82.s159  
83 0161 v12266.b83.s161  
84 0163 v12266.b84.s163  
85 0165 v12266.b85.s165  
86 0167 v12266.b86.s167  
87 0169 v12266.b87.s169  
88 0171 v12266.b88.s171  
89 0173 v12266.b89.s173  
90 0175 v12266.b90.s175  
91 0177 v12266.b91.s177  
92 0179 v12266.b92.s179  
93 0181 v12266.b93.s181  
94 0183 v12266.b94.s183  
95 0185 v12266.b95.s185  
96 0187 v12266.b96.s187  
97 0189 v12266.b97.s189  
98 0191 v12266.b98.s191  
99 0193 v12266.b99.s193  
100 0195 v12266.b100.s195  
101 0197 v12266.b101.s197  
102 0199 v12266.b102.s199  
103 0201 v12266.b103.s201  
104 0203 v12266.b104.s203  
105 0205 v12266.b105.s205  
106 0207 v12266.b106.s207  
107 0209 v12266.b107.s209  
108 0211 v12266.b108.s211  
109 0213 v12266.b109.s213  
110 0215 v12266.b110.s215  
111 0217 v12266.b111.s217  
112 0219 v12266.b112.s219  
113 0221 v12266.b113.s221  
114 0223 v12266.b114.s223  
115 0225 v12266.b115.s225  
116 0227 v12266.b116.s227  
117 0229 v12266.b117.s229  
118 0231 v12266.b118.s231  
119 0233 v12266.b119.s233  
120 0235 v12266.b120.s235  
121 0237 v12266.b121.s237  
122 0239 v12266.b122.s239  
123 0241 v12266.b123.s241  
124 0243 v12266.b124.s243  
125 0245 v12266.b125.s245  
126 0247 v12266.b126.s247  
127 0249 v12266.b127.s249  
128 0251 v12266.b128.s251  
129 0253 v12266.b129.s253  
130 0255 v12266.b130.s255  
131 0257 v12266.b131.s257  
132 0259 v12266.b132.s259  
133 0261 v12266.b133.s261  
134 0263a v12266.b134.s263a  
135 0263 v12266.b135.s263  
136 0265 v12266.b136.s265  
137 0267 v12266.b137.s267  
138 0269 v12266.b138.s269  
139 0271 v12266.b139.s271  
140 0273 v12266.b140.s273  
141 0275 v12266.b141.s275  
142 0277 v12266.b142.s277  
143 0279 v12266.b143.s279  
144 0281 v12266.b144.s281  
145 0283 v12266.b145.s283  
146 0285 v12266.b146.s285  
147 0287 v12266.b147.s287  
148 0289 v12266.b148.s289  
149 0291 v12266.b149.s291  
150 0293 v12266.b150.s293  
151 0295 v12266.b151.s295  
152 0297 v12266.b152.s297  
153 0299 v12266.b153.s299  
154 0301 v12266.b154.s301  
155 0303 v12266.b155.s303  
156 0305 v12266.b156.s305  
157 0307 v12266.b157.s307  
158 0309 v12266.b158.s309  
159 0311 v12266.b159.s311  
160 0313 v12266.b160.s313  
161 0315 v12266.b161.s315  
162 0317 v12266.b162.s317  
163 0319 v12266.b163.s319  
164 0321 v12266.b164.s321  
165 0323 v12266.b165.s323  
166 0325 v12266.b166.s325  
167 0327 v12266.b167.s327  
168 0329 v12266.b168.s329  
169 0331 v12266.b169.s331  
170 0333 v12266.b170.s333  
171 0335 v12266.b171.s335  
172 0337 v12266.b172.s337  
173 0339 v12266.b173.s339  
174 0341 v12266.b174.s341  
175 0343 v12266.b175.s343  
176 0345 v12266.b176.s345  
177 0347 v12266.b177.s347  
178 0349 v12266.b178.s349  
179 0351 v12266.b179.s351  
180 0353 v12266.b180.s353  
181 0355 v12266.b181.s355  
182 0357 v12266.b182.s357  
183 0359 v12266.b183.s359  
184 0361 v12266.b184.s361  
185 0363 v12266.b185.s363  
186 0365 v12266.b186.s365  
187 0367 v12266.b187.s367  
188 0369 v12266.b188.s369  
189 0371 v12266.b189.s371  
190 0373 v12266.b190.s373  
191 0375 v12266.b191.s375  
192 0377 v12266.b192.s377  
193 0379 v12266.b193.s379  
194 0381 v12266.b194.s381  
195 0383 v12266.b195.s383  
196 0385 v12266.b196.s385  
197 0387 v12266.b197.s387  
198 0389 v12266.b198.s389  
199 0391 v12266.b199.s391  
200 0393 v12266.b200.s393  
201 0395 v12266.b201.s395  
202 0397 v12266.b202.s397  
203 0399 v12266.b203.s399  
204 0401 v12266.b204.s401  
205 0403 v12266.b205.s403  
206 0405 v12266.b206.s405  
207 0407 v12266.b207.s407  
208 0409 v12266.b208.s409  
209 0411 v12266.b209.s411  
210 0413 v12266.b210.s413  
211 0415 v12266.b211.s415  
212 0417 v12266.b212.s417  
213 0419 v12266.b213.s419  
214 0421 v12266.b214.s421  
215 0423 v12266.b215.s423  
216 0425 v12266.b216.s425  
217 0427 v12266.b217.s427  
218 0429 v12266.b218.s429  
219 0431 v12266.b219.s431  
220 0433 v12266.b220.s433  
221 0435 v12266.b221.s435  
222 0437 v12266.b222.s437  
223 0439 v12266.b223.s439  
224 0441 v12266.b224.s441  
225 0443 v12266.b225.s443  
226 0445 v12266.b226.s445  
227 0447 v12266.b227.s447  
228 0449 v12266.b228.s449  
229 0451 v12266.b229.s451  
230 0453 v12266.b230.s453  
231 0455 v12266.b231.s455  
232 0457 v12266.b232.s457  
233 0459 v12266.b233.s459  
234 0461 v12266.b234.s461  
235 0463 v12266.b235.s463  
236 0465 v12266.b236.s465  
237 0467 v12266.b237.s467  
238 0469 v12266.b238.s469  
239 0000 v12266.b239  
240 0000 v12266.b240  
241 0000 v12266.b241  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet