Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:6 (1797-1819) (AID: v12267 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:6 
AIDv12267 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1797-1819
InformationFinnes 1797 14/7-1819 2/6.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12267.b1  
2 0000 v12267.b2  
3 0001 v12267.b3.s1  
4 0003a v12267.b4.s3a  
5 0003 v12267.b5.s3  
6 0005 v12267.b6.s5  
7 0007 v12267.b7.s7  
8 0009 v12267.b8.s9  
9 0011 v12267.b9.s11  
10 0013 v12267.b10.s13  
11 0015 v12267.b11.s15  
12 0017 v12267.b12.s17  
13 0019 v12267.b13.s19  
14 0021 v12267.b14.s21  
15 0023 v12267.b15.s23  
16 0025 v12267.b16.s25  
17 0027 v12267.b17.s27  
18 0029 v12267.b18.s29  
19 0031 v12267.b19.s31  
20 0033 v12267.b20.s33  
21 0035 v12267.b21.s35  
22 0037 v12267.b22.s37  
23 0039 v12267.b23.s39  
24 0041 v12267.b24.s41  
25 0043 v12267.b25.s43  
26 0045 v12267.b26.s45  
27 0047 v12267.b27.s47  
28 0049 v12267.b28.s49  
29 0051 v12267.b29.s51  
30 0053 v12267.b30.s53  
31 0055 v12267.b31.s55  
32 0057 v12267.b32.s57  
33 0059 v12267.b33.s59  
34 0061 v12267.b34.s61  
35 0063 v12267.b35.s63  
36 0065 v12267.b36.s65  
37 0067 v12267.b37.s67  
38 0069 v12267.b38.s69  
39 0071 v12267.b39.s71  
40 0073 v12267.b40.s73  
41 0075 v12267.b41.s75  
42 0077 v12267.b42.s77  
43 0079 v12267.b43.s79  
44 0081 v12267.b44.s81  
45 0083 v12267.b45.s83  
46 0085 v12267.b46.s85  
47 0087 v12267.b47.s87  
48 0089 v12267.b48.s89  
49 0091 v12267.b49.s91  
50 0093 v12267.b50.s93  
51 0095 v12267.b51.s95  
52 0097 v12267.b52.s97  
53 0099 v12267.b53.s99  
54 0101 v12267.b54.s101  
55 0103 v12267.b55.s103  
56 0105 v12267.b56.s105  
57 0107 v12267.b57.s107  
58 0109 v12267.b58.s109  
59 0111 v12267.b59.s111  
60 0113 v12267.b60.s113  
61 0115 v12267.b61.s115  
62 0117 v12267.b62.s117  
63 0119 v12267.b63.s119  
64 0121 v12267.b64.s121  
65 0123 v12267.b65.s123  
66 0125 v12267.b66.s125  
67 0127 v12267.b67.s127  
68 0129 v12267.b68.s129  
69 0131 v12267.b69.s131  
70 0133 v12267.b70.s133  
71 0135 v12267.b71.s135  
72 0137 v12267.b72.s137  
73 0139 v12267.b73.s139  
74 0141 v12267.b74.s141  
75 0143 v12267.b75.s143  
76 0145 v12267.b76.s145  
77 0147 v12267.b77.s147  
78 0149 v12267.b78.s149  
79 0151 v12267.b79.s151  
80 0153 v12267.b80.s153  
81 0155 v12267.b81.s155  
82 0157 v12267.b82.s157  
83 0159 v12267.b83.s159  
84 0161 v12267.b84.s161  
85 0163 v12267.b85.s163  
86 0165 v12267.b86.s165  
87 0167 v12267.b87.s167  
88 0169 v12267.b88.s169  
89 0171 v12267.b89.s171  
90 0173 v12267.b90.s173  
91 0175 v12267.b91.s175  
92 0177 v12267.b92.s177  
93 0179 v12267.b93.s179  
94 0181 v12267.b94.s181  
95 0183 v12267.b95.s183  
96 0185 v12267.b96.s185  
97 0187 v12267.b97.s187  
98 0189 v12267.b98.s189  
99 0191 v12267.b99.s191  
100 0193 v12267.b100.s193  
101 0195 v12267.b101.s195  
102 0197 v12267.b102.s197  
103 0199 v12267.b103.s199  
104 0201 v12267.b104.s201  
105 0203 v12267.b105.s203  
106 0205 v12267.b106.s205  
107 0207 v12267.b107.s207  
108 0209 v12267.b108.s209  
109 0211 v12267.b109.s211  
110 0213 v12267.b110.s213  
111 0215 v12267.b111.s215  
112 0217 v12267.b112.s217  
113 0219 v12267.b113.s219  
114 0221 v12267.b114.s221  
115 0223 v12267.b115.s223  
116 0225 v12267.b116.s225  
117 0227 v12267.b117.s227  
118 0229 v12267.b118.s229  
119 0231 v12267.b119.s231  
120 0233 v12267.b120.s233  
121 0235 v12267.b121.s235  
122 0237 v12267.b122.s237  
123 0239 v12267.b123.s239  
124 0241 v12267.b124.s241  
125 0243 v12267.b125.s243  
126 0245 v12267.b126.s245  
127 0247 v12267.b127.s247  
128 0249 v12267.b128.s249  
129 0251 v12267.b129.s251  
130 0253 v12267.b130.s253  
131 0255 v12267.b131.s255  
132 0257 v12267.b132.s257  
133 0259 v12267.b133.s259  
134 0261 v12267.b134.s261  
135 0263 v12267.b135.s263  
136 0265 v12267.b136.s265  
137 0267 v12267.b137.s267  
138 0269 v12267.b138.s269  
139 0271 v12267.b139.s271  
140 0273 v12267.b140.s273  
141 0275 v12267.b141.s275  
142 0277 v12267.b142.s277  
143 0279 v12267.b143.s279  
144 0281 v12267.b144.s281  
145 0283 v12267.b145.s283  
146 0285 v12267.b146.s285  
147 0287 v12267.b147.s287  
148 0289 v12267.b148.s289  
149 0291 v12267.b149.s291  
150 0293 v12267.b150.s293  
151 0295 v12267.b151.s295  
152 0297 v12267.b152.s297  
153 0299 v12267.b153.s299  
154 0301 v12267.b154.s301  
155 0303 v12267.b155.s303  
156 0305 v12267.b156.s305  
157 0307 v12267.b157.s307  
158 0309 v12267.b158.s309  
159 0311 v12267.b159.s311  
160 0313 v12267.b160.s313  
161 0315 v12267.b161.s315  
162 0317 v12267.b162.s317  
163 0319 v12267.b163.s319  
164 0321 v12267.b164.s321  
165 0323 v12267.b165.s323  
166 0325 v12267.b166.s325  
167 0327 v12267.b167.s327  
168 0329 v12267.b168.s329  
169 0331 v12267.b169.s331  
170 0333 v12267.b170.s333  
171 0335 v12267.b171.s335  
172 0337 v12267.b172.s337  
173 0339 v12267.b173.s339  
174 0341 v12267.b174.s341  
175 0343 v12267.b175.s343  
176 0345 v12267.b176.s345  
177 0347 v12267.b177.s347  
178 0349 v12267.b178.s349  
179 0351 v12267.b179.s351  
180 0353 v12267.b180.s353  
181 0355 v12267.b181.s355  
182 0357 v12267.b182.s357  
183 0359 v12267.b183.s359  
184 0361 v12267.b184.s361  
185 0363 v12267.b185.s363  
186 0365 v12267.b186.s365  
187 0367 v12267.b187.s367  
188 0369 v12267.b188.s369  
189 0371 v12267.b189.s371  
190 0373 v12267.b190.s373  
191 0375 v12267.b191.s375  
192 0377 v12267.b192.s377  
193 0379 v12267.b193.s379  
194 0381 v12267.b194.s381  
195 0383 v12267.b195.s383  
196 0385 v12267.b196.s385  
197 0387 v12267.b197.s387  
198 0389 v12267.b198.s389  
199 0391 v12267.b199.s391  
200 0393 v12267.b200.s393  
201 0395 v12267.b201.s395  
202 0397 v12267.b202.s397  
203 0399 v12267.b203.s399  
204 0401 v12267.b204.s401  
205 0403 v12267.b205.s403  
206 0405 v12267.b206.s405  
207 0407 v12267.b207.s407  
208 0409 v12267.b208.s409  
209 0411 v12267.b209.s411  
210 0413 v12267.b210.s413  
211 0415 v12267.b211.s415  
212 0417 v12267.b212.s417  
213 0419 v12267.b213.s419  
214 0421 v12267.b214.s421  
215 0423 v12267.b215.s423  
216 0425 v12267.b216.s425  
217 0427 v12267.b217.s427  
218 0429 v12267.b218.s429  
219 0431 v12267.b219.s431  
220 0433 v12267.b220.s433  
221 0435 v12267.b221.s435  
222 0437 v12267.b222.s437  
223 0439 v12267.b223.s439  
224 0441 v12267.b224.s441  
225 0443 v12267.b225.s443  
226 0445 v12267.b226.s445  
227 0447 v12267.b227.s447  
228 0449 v12267.b228.s449  
229 0451 v12267.b229.s451  
230 0453 v12267.b230.s453  
231 0455 v12267.b231.s455  
232 0457 v12267.b232.s457  
233 0459 v12267.b233.s459  
234 0461 v12267.b234.s461  
235 0463 v12267.b235.s463  
236 0465 v12267.b236.s465  
237 0467 v12267.b237.s467  
238 0469 v12267.b238.s469  
239 0471 v12267.b239.s471  
240 0473 v12267.b240.s473  
241 0475 v12267.b241.s475  
242 0477 v12267.b242.s477  
243 0479 v12267.b243.s479  
244 0000 v12267.b244  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet