Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CI:7 (1819-1860) (AID: v12268 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CI:7 
AIDv12268 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den tyske kyrkoherden
Årtal1819-1860
InformationFinnes 1819 20/5-1860.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12268.b1  
2 0000 v12268.b2  
3 0001 v12268.b3.s1  
4 0003 v12268.b4.s3  
5 0005 v12268.b5.s5  
6 0007 v12268.b6.s7  
7 0009 v12268.b7.s9  
8 0011 v12268.b8.s11  
9 0013 v12268.b9.s13  
10 0015 v12268.b10.s15  
11 0017 v12268.b11.s17  
12 0019 v12268.b12.s19  
13 0021 v12268.b13.s21  
14 0023 v12268.b14.s23  
15 0025 v12268.b15.s25  
16 0027 v12268.b16.s27  
17 0029 v12268.b17.s29  
18 0031 v12268.b18.s31  
19 0033 v12268.b19.s33  
20 0035 v12268.b20.s35  
21 0037 v12268.b21.s37  
22 0039 v12268.b22.s39  
23 0041 v12268.b23.s41  
24 0043 v12268.b24.s43  
25 0045 v12268.b25.s45  
26 0047 v12268.b26.s47  
27 0049 v12268.b27.s49  
28 0051 v12268.b28.s51  
29 0053 v12268.b29.s53  
30 0055 v12268.b30.s55  
31 0057 v12268.b31.s57  
32 0059 v12268.b32.s59  
33 0061 v12268.b33.s61  
34 0063 v12268.b34.s63  
35 0065 v12268.b35.s65  
36 0067 v12268.b36.s67  
37 0069 v12268.b37.s69  
38 0071 v12268.b38.s71  
39 0073 v12268.b39.s73  
40 0075 v12268.b40.s75  
41 0077 v12268.b41.s77  
42 0079 v12268.b42.s79  
43 0081 v12268.b43.s81  
44 0083 v12268.b44.s83  
45 0085 v12268.b45.s85  
46 0087 v12268.b46.s87  
47 0089 v12268.b47.s89  
48 0091 v12268.b48.s91  
49 0093 v12268.b49.s93  
50 0095 v12268.b50.s95  
51 0097 v12268.b51.s97  
52 0099 v12268.b52.s99  
53 0101 v12268.b53.s101  
54 0103 v12268.b54.s103  
55 0105 v12268.b55.s105  
56 0107 v12268.b56.s107  
57 0109 v12268.b57.s109  
58 0111 v12268.b58.s111  
59 0113 v12268.b59.s113  
60 0115 v12268.b60.s115  
61 0117 v12268.b61.s117  
62 0119 v12268.b62.s119  
63 0121 v12268.b63.s121  
64 0123 v12268.b64.s123  
65 0125 v12268.b65.s125  
66 0127 v12268.b66.s127  
67 0129 v12268.b67.s129  
68 0131 v12268.b68.s131  
69 0133 v12268.b69.s133  
70 0135 v12268.b70.s135  
71 0137 v12268.b71.s137  
72 0139 v12268.b72.s139  
73 0141 v12268.b73.s141  
74 0143 v12268.b74.s143  
75 0145 v12268.b75.s145  
76 0147 v12268.b76.s147  
77 0149 v12268.b77.s149  
78 0151 v12268.b78.s151  
79 0153 v12268.b79.s153  
80 0155 v12268.b80.s155  
81 0157 v12268.b81.s157  
82 0159 v12268.b82.s159  
83 0161 v12268.b83.s161  
84 0163 v12268.b84.s163  
85 0165 v12268.b85.s165  
86 0167 v12268.b86.s167  
87 0169 v12268.b87.s169  
88 0171 v12268.b88.s171  
89 0173 v12268.b89.s173  
90 0175 v12268.b90.s175  
91 0177 v12268.b91.s177  
92 0179 v12268.b92.s179  
93 0181 v12268.b93.s181  
94 0183 v12268.b94.s183  
95 0185 v12268.b95.s185  
96 0187 v12268.b96.s187  
97 0189 v12268.b97.s189  
98 0191 v12268.b98.s191  
99 0193 v12268.b99.s193  
100 0195 v12268.b100.s195  
101 0197 v12268.b101.s197  
102 0199 v12268.b102.s199  
103 0201 v12268.b103.s201  
104 0203 v12268.b104.s203  
105 0205 v12268.b105.s205  
106 0207 v12268.b106.s207  
107 0209 v12268.b107.s209  
108 0211 v12268.b108.s211  
109 0213 v12268.b109.s213  
110 0215 v12268.b110.s215  
111 0217 v12268.b111.s217  
112 0219 v12268.b112.s219  
113 0221 v12268.b113.s221  
114 0223 v12268.b114.s223  
115 0225 v12268.b115.s225  
116 0227 v12268.b116.s227  
117 0229 v12268.b117.s229  
118 0231 v12268.b118.s231  
119 0233 v12268.b119.s233  
120 0235 v12268.b120.s235  
121 0237 v12268.b121.s237  
122 0239 v12268.b122.s239  
123 0241 v12268.b123.s241  
124 0243 v12268.b124.s243  
125 0245 v12268.b125.s245  
126 0247 v12268.b126.s247  
127 0249 v12268.b127.s249  
128 0251 v12268.b128.s251  
129 0253 v12268.b129.s253  
130 0255 v12268.b130.s255  
131 0257 v12268.b131.s257  
132 0259 v12268.b132.s259  
133 0261 v12268.b133.s261  
134 0263 v12268.b134.s263  
135 0265 v12268.b135.s265  
136 0267 v12268.b136.s267  
137 0269 v12268.b137.s269  
138 0271 v12268.b138.s271  
139 0273 v12268.b139.s273  
140 0275 v12268.b140.s275  
141 0277 v12268.b141.s277  
142 0279 v12268.b142.s279  
143 0281 v12268.b143.s281  
144 0283 v12268.b144.s283  
145 0285 v12268.b145.s285  
146 0287 v12268.b146.s287  
147 0289 v12268.b147.s289  
148 0291 v12268.b148.s291  
149 0293 v12268.b149.s293  
150 0295 v12268.b150.s295  
151 0297 v12268.b151.s297  
152 0299 v12268.b152.s299  
153 0301 v12268.b153.s301  
154 0303 v12268.b154.s303  
155 0305 v12268.b155.s305  
156 0307 v12268.b156.s307  
157 0309 v12268.b157.s309  
158 0311 v12268.b158.s311  
159 0313 v12268.b159.s313  
160 0315 v12268.b160.s315  
161 0317 v12268.b161.s317  
162 0319 v12268.b162.s319  
163 0321 v12268.b163.s321  
164 0323 v12268.b164.s323  
165 0325 v12268.b165.s325  
166 0327 v12268.b166.s327  
167 0329 v12268.b167.s329  
168 0331 v12268.b168.s331  
169 0333 v12268.b169.s333  
170 0335 v12268.b170.s335  
171 0337 v12268.b171.s337  
172 0339 v12268.b172.s339  
173 0341 v12268.b173.s341  
174 0343 v12268.b174.s343  
175 0345 v12268.b175.s345  
176 0347 v12268.b176.s347  
177 0349 v12268.b177.s349  
178 0351 v12268.b178.s351  
179 0353 v12268.b179.s353  
180 0355 v12268.b180.s355  
181 0357 v12268.b181.s357  
182 0359 v12268.b182.s359  
183 0361 v12268.b183.s361  
184 0363 v12268.b184.s363  
185 0365 v12268.b185.s365  
186 0367 v12268.b186.s367  
187 0369 v12268.b187.s369  
188 0371 v12268.b188.s371  
189 0373 v12268.b189.s373  
190 0375 v12268.b190.s375  
191 0377 v12268.b191.s377  
192 0379 v12268.b192.s379  
193 0381 v12268.b193.s381  
194 0383 v12268.b194.s383  
195 0385 v12268.b195.s385  
196 0387 v12268.b196.s387  
197 0389 v12268.b197.s389  
198 0391 v12268.b198.s391  
199 0393 v12268.b199.s393  
200 0395 v12268.b200.s395  
201 0397 v12268.b201.s397  
202 0399 v12268.b202.s399  
203 0401 v12268.b203.s401  
204 0403 v12268.b204.s403  
205 0405 v12268.b205.s405  
206 0407 v12268.b206.s407  
207 0409 v12268.b207.s409  
208 0411 v12268.b208.s411  
209 0413 v12268.b209.s413  
210 0415 v12268.b210.s415  
211 0417 v12268.b211.s417  
212 0419 v12268.b212.s419  
213 0421 v12268.b213.s421  
214 0423 v12268.b214.s423  
215 0425 v12268.b215.s425  
216 0427 v12268.b216.s427  
217 0429 v12268.b217.s429  
218 0431 v12268.b218.s431  
219 0433 v12268.b219.s433  
220 0435 v12268.b220.s435  
221 0437 v12268.b221.s437  
222 0439 v12268.b222.s439  
223 0441 v12268.b223.s441  
224 0443 v12268.b224.s443  
225 0445 v12268.b225.s445  
226 0447 v12268.b226.s447  
227 0449 v12268.b227.s449  
228 0451 v12268.b228.s451  
229 0453 v12268.b229.s453  
230 0455 v12268.b230.s455  
231 0457 v12268.b231.s457  
232 0459 v12268.b232.s459  
233 0461 v12268.b233.s461  
234 0463 v12268.b234.s463  
235 0465 v12268.b235.s465  
236 0467 v12268.b236.s467  
237 0469 v12268.b237.s469  
238 0471 v12268.b238.s471  
239 0473 v12268.b239.s473  
240 0475 v12268.b240.s475  
241 0477 v12268.b241.s477  
242 0479 v12268.b242.s479  
243 0481 v12268.b243.s481  
244 0483 v12268.b244.s483  
245 0485 v12268.b245.s485  
246 0487 v12268.b246.s487  
247 0489 v12268.b247.s489  
248 0491 v12268.b248.s491  
249 0493 v12268.b249.s493  
250 0495 v12268.b250.s495  
251 0497 v12268.b251.s497  
252 0499 v12268.b252.s499  
253 0501 v12268.b253.s501  
254 0503 v12268.b254.s503  
255 0505 v12268.b255.s505  
256 0507 v12268.b256.s507  
257 0509 v12268.b257.s509  
258 0511 v12268.b258.s511  
259 0513 v12268.b259.s513  
260 0515 v12268.b260.s515  
261 0517 v12268.b261.s517  
262 0519 v12268.b262.s519  
263 0521 v12268.b263.s521  
264 0523 v12268.b264.s523  
265 0525 v12268.b265.s525  
266 0527 v12268.b266.s527  
267 0529 v12268.b267.s529  
268 0531 v12268.b268.s531  
269 0533 v12268.b269.s533  
270 0535 v12268.b270.s535  
271 0537 v12268.b271.s537  
272 0539 v12268.b272.s539  
273 0541 v12268.b273.s541  
274 0543 v12268.b274.s543  
275 0545 v12268.b275.s545  
276 0547 v12268.b276.s547  
277 0549 v12268.b277.s549  
278 0551 v12268.b278.s551  
279 0553 v12268.b279.s553  
280 0555 v12268.b280.s555  
281 0557 v12268.b281.s557  
282 0559 v12268.b282.s559  
283 0561 v12268.b283.s561  
284 0563 v12268.b284.s563  
285 0565 v12268.b285.s565  
286 0567 v12268.b286.s567  
287 0569 v12268.b287.s569  
288 0571 v12268.b288.s571  
289 0573 v12268.b289.s573  
290 0575 v12268.b290.s575  
291 0577 v12268.b291.s577  
292 0579 v12268.b292.s579  
293 0581 v12268.b293.s581  
294 0583 v12268.b294.s583  
295 0585 v12268.b295.s585  
296 0587 v12268.b296.s587  
297 0589 v12268.b297.s589  
298 0591 v12268.b298.s591  
299 0593 v12268.b299.s593  
300 0595 v12268.b300.s595  
301 0597 v12268.b301.s597  
302 0599 v12268.b302.s599  
303 0601 v12268.b303.s601  
304 0603 v12268.b304.s603  
305 0605 v12268.b305.s605  
306 0607 v12268.b306.s607  
307 0609 v12268.b307.s609  
308 0611 v12268.b308.s611  
309 0613 v12268.b309.s613  
310 0615 v12268.b310.s615  
311 0617 v12268.b311.s617  
312 0619 v12268.b312.s619  
313 0621 v12268.b313.s621  
314 0623 v12268.b314.s623  
315 0625 v12268.b315.s625  
316 0627 v12268.b316.s627  
317 0629 v12268.b317.s629  
318 0631 v12268.b318.s631  
319 0633 v12268.b319.s633  
320 0635 v12268.b320.s635  
321 0637 v12268.b321.s637  
322 0639 v12268.b322.s639  
323 0641 v12268.b323.s641  
324 0643 v12268.b324.s643  
325 0645 v12268.b325.s645  
326 0647 v12268.b326.s647  
327 0649 v12268.b327.s649  
328 0651 v12268.b328.s651  
329 0653 v12268.b329.s653  
330 0655 v12268.b330.s655  
331 0657 v12268.b331.s657  
332 0659 v12268.b332.s659  
333 0661 v12268.b333.s661  
334 0663 v12268.b334.s663  
335 0665 v12268.b335.s665  
336 0667 v12268.b336.s667  
337 0669 v12268.b337.s669  
338 0671 v12268.b338.s671  
339 0673 v12268.b339.s673  
340 0675 v12268.b340.s675  
341 0677 v12268.b341.s677  
342 0679 v12268.b342.s679  
343 0681 v12268.b343.s681  
344 0683 v12268.b344.s683  
345 0685 v12268.b345.s685  
346 0687 v12268.b346.s687  
347 0689 v12268.b347.s689  
348 0691 v12268.b348.s691  
349 0693 v12268.b349.s693  
350 0695 v12268.b350.s695  
351 0697 v12268.b351.s697  
352 0699 v12268.b352.s699  
353 0701 v12268.b353.s701  
354 0703 v12268.b354.s703  
355 0705 v12268.b355.s705  
356 0707 v12268.b356.s707  
357 0709 v12268.b357.s709  
358 0711 v12268.b358.s711  
359 0713 v12268.b359.s713  
360 0715 v12268.b360.s715  
361 0717 v12268.b361.s717  
362 0719 v12268.b362.s719  
363 0721 v12268.b363.s721  
364 0723 v12268.b364.s723  
365 0725 v12268.b365.s725  
366 0727 v12268.b366.s727  
367 0729 v12268.b367.s729  
368 0731 v12268.b368.s731  
369 0733 v12268.b369.s733  
370 0735 v12268.b370.s735  
371 0737 v12268.b371.s737  
372 0739 v12268.b372.s739  
373 0741 v12268.b373.s741  
374 0743 v12268.b374.s743  
375 0745 v12268.b375.s745  
376 0747 v12268.b376.s747  
377 0749 v12268.b377.s749  
378 0751 v12268.b378.s751  
379 0753 v12268.b379.s753  
380 0755 v12268.b380.s755  
381 0757 v12268.b381.s757  
382 0759 v12268.b382.s759  
383 0761 v12268.b383.s761  
384 0763 v12268.b384.s763  
385 0765 v12268.b385.s765  
386 0767 v12268.b386.s767  
387 0769 v12268.b387.s769  
388 0771 v12268.b388.s771  
389 0773 v12268.b389.s773  
390 0775 v12268.b390.s775  
391 0777 v12268.b391.s777  
392 0779 v12268.b392.s779  
393 0781 v12268.b393.s781  
394 0783 v12268.b394.s783  
395 0785 v12268.b395.s785  
396 0787 v12268.b396.s787  
397 0789 v12268.b397.s789  
398 0791 v12268.b398.s791  
399 0793 v12268.b399.s793  
400 0795 v12268.b400.s795  
401 0797 v12268.b401.s797  
402 0799 v12268.b402.s799  
403 0801 v12268.b403.s801  
404 0803 v12268.b404.s803  
405 0805 v12268.b405.s805  
406 0807 v12268.b406.s807  
407 0809 v12268.b407.s809  
408 0811 v12268.b408.s811  
409 0813 v12268.b409.s813  
410 0815 v12268.b410.s815  
411 0817 v12268.b411.s817  
412 0819 v12268.b412.s819  
413 0821 v12268.b413.s821  
414 0823 v12268.b414.s823  
415 0825 v12268.b415.s825  
416 0827 v12268.b416.s827  
417 0829 v12268.b417.s829  
418 0831 v12268.b418.s831  
419 0833 v12268.b419.s833  
420 0835 v12268.b420.s835  
421 0837 v12268.b421.s837  
422 0839 v12268.b422.s839  
423 0841 v12268.b423.s841  
424 0843 v12268.b424.s843  
425 0845 v12268.b425.s845  
426 0847 v12268.b426.s847  
427 0849 v12268.b427.s849  
428 0851 v12268.b428.s851  
429 0853 v12268.b429.s853  
430 0855 v12268.b430.s855  
431 0857 v12268.b431.s857  
432 0859 v12268.b432.s859  
433 0861 v12268.b433.s861  
434 0863 v12268.b434.s863  
435 0865 v12268.b435.s865  
436 0867 v12268.b436.s867  
437 0869 v12268.b437.s869  
438 0871 v12268.b438.s871  
439 0873 v12268.b439.s873  
440 0875 v12268.b440.s875  
441 0877 v12268.b441.s877  
442 0879 v12268.b442.s879  
443 0881 v12268.b443.s881  
444 0883 v12268.b444.s883  
445 0885 v12268.b445.s885  
446 0887 v12268.b446.s887  
447 0889 v12268.b447.s889  
448 0891 v12268.b448.s891  
449 0893 v12268.b449.s893  
450 0895 v12268.b450.s895  
451 0897 v12268.b451.s897  
452 0899 v12268.b452.s899  
453 0901 v12268.b453.s901  
454 0903 v12268.b454.s903  
455 0905 v12268.b455.s905  
456 0907 v12268.b456.s907  
457 0909 v12268.b457.s909  
458 0911 v12268.b458.s911  
459 0913 v12268.b459.s913  
460 0915 v12268.b460.s915  
461 0917 v12268.b461.s917  
462 0919 v12268.b462.s919  
463 0921 v12268.b463.s921  
464 0923 v12268.b464.s923  
465 0925 v12268.b465.s925  
466 0927 v12268.b466.s927  
467 0929 v12268.b467.s929  
468 0931 v12268.b468.s931  
469 0933 v12268.b469.s933  
470 0935 v12268.b470.s935  
471 0937 v12268.b471.s937  
472 0939 v12268.b472.s939  
473 0941 v12268.b473.s941  
474 0943 v12268.b474.s943  
475 0945 v12268.b475.s945  
476 0947 v12268.b476.s947  
477 0949 v12268.b477.s949  
478 0951 v12268.b478.s951  
479 0953 v12268.b479.s953  
480 0955 v12268.b480.s955  
481 0957 v12268.b481.s957  
482 0959 v12268.b482.s959  
483 0961 v12268.b483.s961  
484 0963 v12268.b484.s963  
485 0965 v12268.b485.s965  
486 0967 v12268.b486.s967  
487 0969 v12268.b487.s969  
488 0971 v12268.b488.s971  
489 0973 v12268.b489.s973  
490 0975 v12268.b490.s975  
491 0977 v12268.b491.s977  
492 0979 v12268.b492.s979  
493 0981 v12268.b493.s981  
494 0983 v12268.b494.s983  
495 0985 v12268.b495.s985  
496 0987 v12268.b496.s987  
497 0989 v12268.b497.s989  
498 0991 v12268.b498.s991  
499 0993 v12268.b499.s993  
500 0995 v12268.b500.s995  
501 0997 v12268.b501.s997  
502 0999 v12268.b502.s999  
503 1001 v12268.b503.s1001  
504 1003 v12268.b504.s1003  
505 1005 v12268.b505.s1005  
506 1007 v12268.b506.s1007  
507 1009 v12268.b507.s1009  
508 1011 v12268.b508.s1011  
509 1013 v12268.b509.s1013  
510 1015 v12268.b510.s1015  
511 1017 v12268.b511.s1017  
512 1019 v12268.b512.s1019  
513 1021 v12268.b513.s1021  
514 1023 v12268.b514.s1023  
515 1025 v12268.b515.s1025  
516 1027 v12268.b516.s1027  
517 1029 v12268.b517.s1029  
518 1031 v12268.b518.s1031  
519 1033 v12268.b519.s1033  
520 1035 v12268.b520.s1035  
521 1037 v12268.b521.s1037  
522 1039 v12268.b522.s1039  
523 1041 v12268.b523.s1041  
524 1043 v12268.b524.s1043  
525 1045 v12268.b525.s1045  
526 1047 v12268.b526.s1047  
527 1049 v12268.b527.s1049  
528 0000 v12268.b528  
529 0000 v12268.b529  
530 0000 v12268.b530  
531 0000 v12268.b531  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet