Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:1 (1774-1803) (AID: v12269 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:1 
AIDv12269 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1774-1803
InformationMed förteckning över dem som fött oäkta barn 1780-1806 samt ant. om tillträde av svensk kyrkoherde 1774 4/4. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1774-1803.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12269.b1  
2 0000 v12269.b2  
3 0000 v12269.b3  
4 0000 v12269.b4  
5 0000 v12269.b5  
6 0000 v12269.b6  
7 0000 v12269.b7  
8 0000 v12269.b8  
9 0001 v12269.b9.s1  
10 0003 v12269.b10.s3  
11 0005 v12269.b11.s5  
12 0007 v12269.b12.s7  
13 0009 v12269.b13.s9  
14 0011 v12269.b14.s11  
15 0013 v12269.b15.s13  
16 0015 v12269.b16.s15  
17 0017 v12269.b17.s17  
18 0019 v12269.b18.s19  
19 0021 v12269.b19.s21  
20 0023 v12269.b20.s23  
21 0025 v12269.b21.s25  
22 0027 v12269.b22.s27  
23 0029 v12269.b23.s29  
24 0031 v12269.b24.s31  
25 0033 v12269.b25.s33  
26 0035 v12269.b26.s35  
27 0037 v12269.b27.s37  
28 0039 v12269.b28.s39  
29 0041 v12269.b29.s41  
30 0043 v12269.b30.s43  
31 0045 v12269.b31.s45  
32 0047 v12269.b32.s47  
33 0049 v12269.b33.s49  
34 0051 v12269.b34.s51  
35 0053 v12269.b35.s53  
36 0055 v12269.b36.s55  
37 0057 v12269.b37.s57  
38 0059 v12269.b38.s59  
39 0061 v12269.b39.s61  
40 0063 v12269.b40.s63  
41 0065 v12269.b41.s65  
42 0067 v12269.b42.s67  
43 0069 v12269.b43.s69  
44 0071 v12269.b44.s71  
45 0073 v12269.b45.s73  
46 0075 v12269.b46.s75  
47 0077 v12269.b47.s77  
48 0079 v12269.b48.s79  
49 0081 v12269.b49.s81  
50 0083 v12269.b50.s83  
51 0085 v12269.b51.s85  
52 0087 v12269.b52.s87  
53 0089 v12269.b53.s89  
54 0091 v12269.b54.s91  
55 0093 v12269.b55.s93  
56 0095 v12269.b56.s95  
57 0097 v12269.b57.s97  
58 0099 v12269.b58.s99  
59 0101 v12269.b59.s101  
60 0103 v12269.b60.s103  
61 0105 v12269.b61.s105  
62 0107 v12269.b62.s107  
63 0109 v12269.b63.s109  
64 0111 v12269.b64.s111  
65 0113 v12269.b65.s113  
66 0115 v12269.b66.s115  
67 0117 v12269.b67.s117  
68 0119 v12269.b68.s119  
69 0121 v12269.b69.s121  
70 0123 v12269.b70.s123  
71 0125 v12269.b71.s125  
72 0127 v12269.b72.s127  
73 0129 v12269.b73.s129  
74 0131 v12269.b74.s131  
75 0133 v12269.b75.s133  
76 0135 v12269.b76.s135  
77 0137 v12269.b77.s137  
78 0139 v12269.b78.s139  
79 0141 v12269.b79.s141  
80 0143 v12269.b80.s143  
81 0145 v12269.b81.s145  
82 0147 v12269.b82.s147  
83 0149 v12269.b83.s149  
84 0151 v12269.b84.s151  
85 0153 v12269.b85.s153  
86 0155 v12269.b86.s155  
87 0157 v12269.b87.s157  
88 0159 v12269.b88.s159  
89 0161 v12269.b89.s161  
90 0163 v12269.b90.s163  
91 0165 v12269.b91.s165  
92 0167 v12269.b92.s167  
93 0169 v12269.b93.s169  
94 0171 v12269.b94.s171  
95 0173 v12269.b95.s173  
96 0175 v12269.b96.s175  
97 0177 v12269.b97.s177  
98 0179 v12269.b98.s179  
99 0181 v12269.b99.s181  
100 0183 v12269.b100.s183  
101 0185 v12269.b101.s185  
102 0187 v12269.b102.s187  
103 0189 v12269.b103.s189  
104 0191 v12269.b104.s191  
105 0193 v12269.b105.s193  
106 0195 v12269.b106.s195  
107 0197 v12269.b107.s197  
108 0199 v12269.b108.s199  
109 0201 v12269.b109.s201  
110 0203 v12269.b110.s203  
111 0205 v12269.b111.s205  
112 0207 v12269.b112.s207  
113 0209 v12269.b113.s209  
114 0211 v12269.b114.s211  
115 0213 v12269.b115.s213  
116 0215 v12269.b116.s215  
117 0217 v12269.b117.s217  
118 0219 v12269.b118.s219  
119 0221 v12269.b119.s221  
120 0223 v12269.b120.s223  
121 0225 v12269.b121.s225  
122 0227 v12269.b122.s227  
123 0229 v12269.b123.s229  
124 0231 v12269.b124.s231  
125 0233 v12269.b125.s233  
126 0235 v12269.b126.s235  
127 0237 v12269.b127.s237  
128 0239 v12269.b128.s239  
129 0241 v12269.b129.s241  
130 0243 v12269.b130.s243  
131 0245 v12269.b131.s245  
132 0247 v12269.b132.s247  
133 0249 v12269.b133.s249  
134 0251 v12269.b134.s251  
135 0253 v12269.b135.s253  
136 0255 v12269.b136.s255  
137 0257 v12269.b137.s257  
138 0259 v12269.b138.s259  
139 0261 v12269.b139.s261  
140 0263 v12269.b140.s263  
141 0265 v12269.b141.s265  
142 0267 v12269.b142.s267  
143 0269 v12269.b143.s269  
144 0271 v12269.b144.s271  
145 0273 v12269.b145.s273  
146 0275 v12269.b146.s275  
147 0277 v12269.b147.s277  
148 0279 v12269.b148.s279  
149 0281 v12269.b149.s281  
150 0283 v12269.b150.s283  
151 0285 v12269.b151.s285  
152 0287 v12269.b152.s287  
153 0289 v12269.b153.s289  
154 0291 v12269.b154.s291  
155 0293 v12269.b155.s293  
156 0295 v12269.b156.s295  
157 0297 v12269.b157.s297  
158 0299 v12269.b158.s299  
159 0301 v12269.b159.s301  
160 0303 v12269.b160.s303  
161 0305 v12269.b161.s305  
162 0307 v12269.b162.s307  
163 0309 v12269.b163.s309  
164 0311 v12269.b164.s311  
165 0313 v12269.b165.s313  
166 0315 v12269.b166.s315  
167 0317 v12269.b167.s317  
168 0319 v12269.b168.s319  
169 0321 v12269.b169.s321  
170 0323 v12269.b170.s323  
171 0325 v12269.b171.s325  
172 0327 v12269.b172.s327  
173 0329 v12269.b173.s329  
174 0331 v12269.b174.s331  
175 0333 v12269.b175.s333  
176 0335 v12269.b176.s335  
177 0337 v12269.b177.s337  
178 0339 v12269.b178.s339  
179 0341 v12269.b179.s341  
180 0343 v12269.b180.s343  
181 0345 v12269.b181.s345  
182 0347 v12269.b182.s347  
183 0349 v12269.b183.s349  
184 0351 v12269.b184.s351  
185 0353 v12269.b185.s353  
186 0355 v12269.b186.s355  
187 0357 v12269.b187.s357  
188 0359 v12269.b188.s359  
189 0361 v12269.b189.s361  
190 0363 v12269.b190.s363  
191 0365 v12269.b191.s365  
192 0367 v12269.b192.s367  
193 0369 v12269.b193.s369  
194 0371 v12269.b194.s371  
195 0373 v12269.b195.s373  
196 0375 v12269.b196.s375  
197 0377 v12269.b197.s377  
198 0379 v12269.b198.s379  
199 0381 v12269.b199.s381  
200 0383 v12269.b200.s383  
201 0385 v12269.b201.s385  
202 0387 v12269.b202.s387  
203 0389 v12269.b203.s389  
204 0391 v12269.b204.s391  
205 0393 v12269.b205.s393  
206 0395 v12269.b206.s395  
207 0397 v12269.b207.s397  
208 0399 v12269.b208.s399  
209 0401 v12269.b209.s401  
210 0403 v12269.b210.s403  
211 0405 v12269.b211.s405  
212 0407 v12269.b212.s407  
213 0409 v12269.b213.s409  
214 0411 v12269.b214.s411  
215 0413 v12269.b215.s413  
216 0415 v12269.b216.s415  
217 0467 v12269.b217.s467  
218 0469 v12269.b218.s469  
219 0471 v12269.b219.s471  
220 0473 v12269.b220.s473  
221 0475 v12269.b221.s475  
222 0477 v12269.b222.s477  
223 0479 v12269.b223.s479  
224 0481 v12269.b224.s481  
225 0483 v12269.b225.s483  
226 0485 v12269.b226.s485  
227 0487 v12269.b227.s487  
228 0489 v12269.b228.s489  
229 0491 v12269.b229.s491  
230 0493 v12269.b230.s493  
231 0495 v12269.b231.s495  
232 0497 v12269.b232.s497  
233 0499 v12269.b233.s499  
234 0501 v12269.b234.s501  
235 0503 v12269.b235.s503  
236 0505 v12269.b236.s505  
237 0507 v12269.b237.s507  
238 0509 v12269.b238.s509  
239 0000 v12269.b239  
240 0000 v12269.b240  
241 0000 v12269.b241  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet