Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:2 (1804-1823) (AID: v12270 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:2 
AIDv12270 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1804-1823
InformationHäri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok s.å.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12270.b1  
2 0000 v12270.b2  
3 0000 v12270.b3  
4 0001 v12270.b4.s1  
5 0003 v12270.b5.s3  
6 0005 v12270.b6.s5  
7 0007 v12270.b7.s7  
8 0009 v12270.b8.s9  
9 0011 v12270.b9.s11  
10 0013 v12270.b10.s13  
11 0015 v12270.b11.s15  
12 0017 v12270.b12.s17  
13 0019 v12270.b13.s19  
14 0021 v12270.b14.s21  
15 0023 v12270.b15.s23  
16 0025 v12270.b16.s25  
17 0027 v12270.b17.s27  
18 0029 v12270.b18.s29  
19 0031 v12270.b19.s31  
20 0033 v12270.b20.s33  
21 0035 v12270.b21.s35  
22 0037 v12270.b22.s37  
23 0039 v12270.b23.s39  
24 0041 v12270.b24.s41  
25 0043 v12270.b25.s43  
26 0045 v12270.b26.s45  
27 0047 v12270.b27.s47  
28 0049 v12270.b28.s49  
29 0051 v12270.b29.s51  
30 0053 v12270.b30.s53  
31 0055 v12270.b31.s55  
32 0057 v12270.b32.s57  
33 0059 v12270.b33.s59  
34 0061 v12270.b34.s61  
35 0063 v12270.b35.s63  
36 0065 v12270.b36.s65  
37 0067 v12270.b37.s67  
38 0069 v12270.b38.s69  
39 0071 v12270.b39.s71  
40 0073 v12270.b40.s73  
41 0075 v12270.b41.s75  
42 0077 v12270.b42.s77  
43 0079 v12270.b43.s79  
44 0081 v12270.b44.s81  
45 0083 v12270.b45.s83  
46 0085 v12270.b46.s85  
47 0087 v12270.b47.s87  
48 0089 v12270.b48.s89  
49 0091 v12270.b49.s91  
50 0093 v12270.b50.s93  
51 0095 v12270.b51.s95  
52 0097 v12270.b52.s97  
53 0099 v12270.b53.s99  
54 0101 v12270.b54.s101  
55 0103 v12270.b55.s103  
56 0105 v12270.b56.s105  
57 0107 v12270.b57.s107  
58 0109 v12270.b58.s109  
59 0111 v12270.b59.s111  
60 0113 v12270.b60.s113  
61 0115 v12270.b61.s115  
62 0117 v12270.b62.s117  
63 0119 v12270.b63.s119  
64 0121 v12270.b64.s121  
65 0123 v12270.b65.s123  
66 0125 v12270.b66.s125  
67 0127 v12270.b67.s127  
68 0129 v12270.b68.s129  
69 0131 v12270.b69.s131  
70 0133 v12270.b70.s133  
71 0135 v12270.b71.s135  
72 0137 v12270.b72.s137  
73 0139 v12270.b73.s139  
74 0141 v12270.b74.s141  
75 0143 v12270.b75.s143  
76 0145 v12270.b76.s145  
77 0147 v12270.b77.s147  
78 0149 v12270.b78.s149  
79 0151 v12270.b79.s151  
80 0153 v12270.b80.s153  
81 0155 v12270.b81.s155  
82 0157 v12270.b82.s157  
83 0159 v12270.b83.s159  
84 0161 v12270.b84.s161  
85 0163 v12270.b85.s163  
86 0165 v12270.b86.s165  
87 0167 v12270.b87.s167  
88 0169 v12270.b88.s169  
89 0171 v12270.b89.s171  
90 0173 v12270.b90.s173  
91 0175 v12270.b91.s175  
92 0177 v12270.b92.s177  
93 0179 v12270.b93.s179  
94 0181 v12270.b94.s181  
95 0183 v12270.b95.s183  
96 0185 v12270.b96.s185  
97 0187 v12270.b97.s187  
98 0189 v12270.b98.s189  
99 0191 v12270.b99.s191  
100 0193 v12270.b100.s193  
101 0195 v12270.b101.s195  
102 0197 v12270.b102.s197  
103 0199 v12270.b103.s199  
104 0201 v12270.b104.s201  
105 0203 v12270.b105.s203  
106 0205 v12270.b106.s205  
107 0207 v12270.b107.s207  
108 0209 v12270.b108.s209  
109 0211 v12270.b109.s211  
110 0213 v12270.b110.s213  
111 0215 v12270.b111.s215  
112 0217 v12270.b112.s217  
113 0219 v12270.b113.s219  
114 0221 v12270.b114.s221  
115 0223 v12270.b115.s223  
116 0225 v12270.b116.s225  
117 0227 v12270.b117.s227  
118 0229 v12270.b118.s229  
119 0231 v12270.b119.s231  
120 0233 v12270.b120.s233  
121 0235 v12270.b121.s235  
122 0237 v12270.b122.s237  
123 0239 v12270.b123.s239  
124 0241 v12270.b124.s241  
125 0243 v12270.b125.s243  
126 0245 v12270.b126.s245  
127 0247 v12270.b127.s247  
128 0249 v12270.b128.s249  
129 0251 v12270.b129.s251  
130 0253 v12270.b130.s253  
131 0255 v12270.b131.s255  
132 0257 v12270.b132.s257  
133 0259 v12270.b133.s259  
134 0261 v12270.b134.s261  
135 0263 v12270.b135.s263  
136 0265 v12270.b136.s265  
137 0267 v12270.b137.s267  
138 0269 v12270.b138.s269  
139 0271 v12270.b139.s271  
140 0273 v12270.b140.s273  
141 0275 v12270.b141.s275  
142 0277 v12270.b142.s277  
143 0279 v12270.b143.s279  
144 0281 v12270.b144.s281  
145 0283 v12270.b145.s283  
146 0285 v12270.b146.s285  
147 0287 v12270.b147.s287  
148 0289 v12270.b148.s289  
149 0291 v12270.b149.s291  
150 0293 v12270.b150.s293  
151 0295 v12270.b151.s295  
152 0297 v12270.b152.s297  
153 0299 v12270.b153.s299  
154 0301 v12270.b154.s301  
155 0303 v12270.b155.s303  
156 0305 v12270.b156.s305  
157 0307 v12270.b157.s307  
158 0309 v12270.b158.s309  
159 0311 v12270.b159.s311  
160 0313 v12270.b160.s313  
161 0315 v12270.b161.s315  
162 0317 v12270.b162.s317  
163 0319 v12270.b163.s319  
164 0321 v12270.b164.s321  
165 0323 v12270.b165.s323  
166 0325 v12270.b166.s325  
167 0327 v12270.b167.s327  
168 0329 v12270.b168.s329  
169 0331 v12270.b169.s331  
170 0333 v12270.b170.s333  
171 0335 v12270.b171.s335  
172 0337 v12270.b172.s337  
173 0339 v12270.b173.s339  
174 0341 v12270.b174.s341  
175 0343 v12270.b175.s343  
176 0345 v12270.b176.s345  
177 0347 v12270.b177.s347  
178 0349 v12270.b178.s349  
179 0351 v12270.b179.s351  
180 0353 v12270.b180.s353  
181 0355 v12270.b181.s355  
182 0357 v12270.b182.s357  
183 0359 v12270.b183.s359  
184 0361 v12270.b184.s361  
185 0363 v12270.b185.s363  
186 0365 v12270.b186.s365  
187 0367 v12270.b187.s367  
188 0369 v12270.b188.s369  
189 0371 v12270.b189.s371  
190 0373 v12270.b190.s373  
191 0375 v12270.b191.s375  
192 0377 v12270.b192.s377  
193 0379 v12270.b193.s379  
194 0381 v12270.b194.s381  
195 0383 v12270.b195.s383  
196 0385 v12270.b196.s385  
197 0387 v12270.b197.s387  
198 0389 v12270.b198.s389  
199 0391 v12270.b199.s391  
200 0393 v12270.b200.s393  
201 0395 v12270.b201.s395  
202 0397 v12270.b202.s397  
203 0399 v12270.b203.s399  
204 0401 v12270.b204.s401  
205 0403 v12270.b205.s403  
206 0405 v12270.b206.s405  
207 0407 v12270.b207.s407  
208 0409 v12270.b208.s409  
209 0411 v12270.b209.s411  
210 0413 v12270.b210.s413  
211 0415 v12270.b211.s415  
212 0417 v12270.b212.s417  
213 0419 v12270.b213.s419  
214 0421 v12270.b214.s421  
215 0423 v12270.b215.s423  
216 0425 v12270.b216.s425  
217 0427 v12270.b217.s427  
218 0429 v12270.b218.s429  
219 0431 v12270.b219.s431  
220 0433 v12270.b220.s433  
221 0435 v12270.b221.s435  
222 0437 v12270.b222.s437  
223 0439 v12270.b223.s439  
224 0441 v12270.b224.s441  
225 0443 v12270.b225.s443  
226 0445 v12270.b226.s445  
227 0447 v12270.b227.s447  
228 0449 v12270.b228.s449  
229 0451 v12270.b229.s451  
230 0453 v12270.b230.s453  
231 0455 v12270.b231.s455  
232 0457 v12270.b232.s457  
233 0459 v12270.b233.s459  
234 0461 v12270.b234.s461  
235 0463 v12270.b235.s463  
236 0465 v12270.b236.s465  
237 0467 v12270.b237.s467  
238 0469 v12270.b238.s469  
239 0471 v12270.b239.s471  
240 0473 v12270.b240.s473  
241 0475 v12270.b241.s475  
242 0477 v12270.b242.s477  
243 0479 v12270.b243.s479  
244 0481 v12270.b244.s481  
245 0483 v12270.b245.s483  
246 0485 v12270.b246.s485  
247 0487 v12270.b247.s487  
248 0489 v12270.b248.s489  
249 0491 v12270.b249.s491  
250 0493 v12270.b250.s493  
251 0495 v12270.b251.s495  
252 0497 v12270.b252.s497  
253 0499 v12270.b253.s499  
254 0501 v12270.b254.s501  
255 0503 v12270.b255.s503  
256 0505 v12270.b256.s505  
257 0507 v12270.b257.s507  
258 0509 v12270.b258.s509  
259 0511 v12270.b259.s511  
260 0513 v12270.b260.s513  
261 0515 v12270.b261.s515  
262 0517 v12270.b262.s517  
263 0519 v12270.b263.s519  
264 0521 v12270.b264.s521  
265 0523 v12270.b265.s523  
266 0525 v12270.b266.s525  
267 0527 v12270.b267.s527  
268 0529 v12270.b268.s529  
269 0531 v12270.b269.s531  
270 0533 v12270.b270.s533  
271 0535 v12270.b271.s535  
272 0537 v12270.b272.s537  
273 0539 v12270.b273.s539  
274 0541 v12270.b274.s541  
275 0543 v12270.b275.s543  
276 0545 v12270.b276.s545  
277 0547 v12270.b277.s547  
278 0549 v12270.b278.s549  
279 0551 v12270.b279.s551  
280 0553 v12270.b280.s553  
281 0555 v12270.b281.s555  
282 0557 v12270.b282.s557  
283 0559 v12270.b283.s559  
284 0561 v12270.b284.s561  
285 0563 v12270.b285.s563  
286 0565 v12270.b286.s565  
287 0577 v12270.b287.s577  
288 0579 v12270.b288.s579  
289 0581 v12270.b289.s581  
290 0583 v12270.b290.s583  
291 0585 v12270.b291.s585  
292 0587 v12270.b292.s587  
293 0589 v12270.b293.s589  
294 0591 v12270.b294.s591  
295 0593 v12270.b295.s593  
296 0595 v12270.b296.s595  
297 0597 v12270.b297.s597  
298 0599 v12270.b298.s599  
299 0601 v12270.b299.s601  
300 0603 v12270.b300.s603  
301 0605 v12270.b301.s605  
302 0607 v12270.b302.s607  
303 0609 v12270.b303.s609  
304 0611 v12270.b304.s611  
305 0613 v12270.b305.s613  
306 0615 v12270.b306.s615  
307 0617 v12270.b307.s617  
308 0619 v12270.b308.s619  
309 0621 v12270.b309.s621  
310 0623 v12270.b310.s623  
311 0625 v12270.b311.s625  
312 0627 v12270.b312.s627  
313 0629 v12270.b313.s629  
314 0631 v12270.b314.s631  
315 0633 v12270.b315.s633  
316 0635 v12270.b316.s635  
317 0637 v12270.b317.s637  
318 0639 v12270.b318.s639  
319 0641 v12270.b319.s641  
320 0643 v12270.b320.s643  
321 0645 v12270.b321.s645  
322 0647 v12270.b322.s647  
323 0649 v12270.b323.s649  
324 0651 v12270.b324.s651  
325 0653 v12270.b325.s653  
326 0655 v12270.b326.s655  
327 0721 v12270.b327.s721  
328 0723 v12270.b328.s723  
329 0725 v12270.b329.s725  
330 0727 v12270.b330.s727  
331 0729 v12270.b331.s729  
332 0731 v12270.b332.s731  
333 0733 v12270.b333.s733  
334 0735 v12270.b334.s735  
335 0737 v12270.b335.s737  
336 0739 v12270.b336.s739  
337 0741 v12270.b337.s741  
338 0743 v12270.b338.s743  
339 0745 v12270.b339.s745  
340 0747 v12270.b340.s747  
341 0749 v12270.b341.s749  
342 0751 v12270.b342.s751  
343 0753 v12270.b343.s753  
344 0755 v12270.b344.s755  
345 0757 v12270.b345.s757  
346 0759 v12270.b346.s759  
347 0761 v12270.b347.s761  
348 0763 v12270.b348.s763  
349 0765 v12270.b349.s765  
350 0767 v12270.b350.s767  
351 0769 v12270.b351.s769  
352 0771 v12270.b352.s771  
353 0773 v12270.b353.s773  
354 0775 v12270.b354.s775  
355 0777 v12270.b355.s777  
356 0779 v12270.b356.s779  
357 0000 v12270.b357  
358 0000 v12270.b358  
359 0000 v12270.b359  
360 0000 v12270.b360  
361 0000 v12270.b361  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet