Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CII:3 (1824-1852) (AID: v12271 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CII:3 
AIDv12271 
VolymtypFödelse- och dopbok, förd av den svenske kyrkoherden
Årtal1824-1852
InformationFinnes 1824-1852 30/4. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok 1824-1860.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12271.b1  
2 0000 v12271.b2  
3 0000 v12271.b3  
4 0001 v12271.b4.s1  
5 0003 v12271.b5.s3  
6 0005 v12271.b6.s5  
7 0007 v12271.b7.s7  
8 0009 v12271.b8.s9  
9 0011 v12271.b9.s11  
10 0013 v12271.b10.s13  
11 0015 v12271.b11.s15  
12 0017 v12271.b12.s17  
13 0019 v12271.b13.s19  
14 0021 v12271.b14.s21  
15 0023 v12271.b15.s23  
16 0025 v12271.b16.s25  
17 0027 v12271.b17.s27  
18 0029 v12271.b18.s29  
19 0031 v12271.b19.s31  
20 0033 v12271.b20.s33  
21 0035 v12271.b21.s35  
22 0037 v12271.b22.s37  
23 0039 v12271.b23.s39  
24 0041 v12271.b24.s41  
25 0043 v12271.b25.s43  
26 0045 v12271.b26.s45  
27 0047 v12271.b27.s47  
28 0049 v12271.b28.s49  
29 0051 v12271.b29.s51  
30 0053 v12271.b30.s53  
31 0055 v12271.b31.s55  
32 0057 v12271.b32.s57  
33 0059 v12271.b33.s59  
34 0061 v12271.b34.s61  
35 0063 v12271.b35.s63  
36 0065 v12271.b36.s65  
37 0067 v12271.b37.s67  
38 0069 v12271.b38.s69  
39 0071 v12271.b39.s71  
40 0073 v12271.b40.s73  
41 0075 v12271.b41.s75  
42 0077 v12271.b42.s77  
43 0079 v12271.b43.s79  
44 0081 v12271.b44.s81  
45 0083 v12271.b45.s83  
46 0085 v12271.b46.s85  
47 0087 v12271.b47.s87  
48 0089 v12271.b48.s89  
49 0091 v12271.b49.s91  
50 0093 v12271.b50.s93  
51 0095 v12271.b51.s95  
52 0097 v12271.b52.s97  
53 0099 v12271.b53.s99  
54 0101 v12271.b54.s101  
55 0103 v12271.b55.s103  
56 0105 v12271.b56.s105  
57 0107 v12271.b57.s107  
58 0109 v12271.b58.s109  
59 0111 v12271.b59.s111  
60 0113 v12271.b60.s113  
61 0115 v12271.b61.s115  
62 0117 v12271.b62.s117  
63 0119 v12271.b63.s119  
64 0121 v12271.b64.s121  
65 0123 v12271.b65.s123  
66 0125 v12271.b66.s125  
67 0127 v12271.b67.s127  
68 0129 v12271.b68.s129  
69 0131 v12271.b69.s131  
70 0133 v12271.b70.s133  
71 0135 v12271.b71.s135  
72 0137 v12271.b72.s137  
73 0139 v12271.b73.s139  
74 0141 v12271.b74.s141  
75 0143 v12271.b75.s143  
76 0145 v12271.b76.s145  
77 0147 v12271.b77.s147  
78 0149 v12271.b78.s149  
79 0151 v12271.b79.s151  
80 0153 v12271.b80.s153  
81 0155 v12271.b81.s155  
82 0157 v12271.b82.s157  
83 0159 v12271.b83.s159  
84 0161 v12271.b84.s161  
85 0163 v12271.b85.s163  
86 0165 v12271.b86.s165  
87 0167 v12271.b87.s167  
88 0169 v12271.b88.s169  
89 0171 v12271.b89.s171  
90 0173 v12271.b90.s173  
91 0175 v12271.b91.s175  
92 0177 v12271.b92.s177  
93 0179 v12271.b93.s179  
94 0181 v12271.b94.s181  
95 0183 v12271.b95.s183  
96 0185 v12271.b96.s185  
97 0187 v12271.b97.s187  
98 0189 v12271.b98.s189  
99 0191 v12271.b99.s191  
100 0193 v12271.b100.s193  
101 0195 v12271.b101.s195  
102 0197 v12271.b102.s197  
103 0199 v12271.b103.s199  
104 0201 v12271.b104.s201  
105 0203 v12271.b105.s203  
106 0205 v12271.b106.s205  
107 0207 v12271.b107.s207  
108 0209 v12271.b108.s209  
109 0211 v12271.b109.s211  
110 0213 v12271.b110.s213  
111 0215 v12271.b111.s215  
112 0217 v12271.b112.s217  
113 0219 v12271.b113.s219  
114 0221 v12271.b114.s221  
115 0223 v12271.b115.s223  
116 0225 v12271.b116.s225  
117 0227 v12271.b117.s227  
118 0229 v12271.b118.s229  
119 0231 v12271.b119.s231  
120 0233 v12271.b120.s233  
121 0235 v12271.b121.s235  
122 0237 v12271.b122.s237  
123 0239 v12271.b123.s239  
124 0241 v12271.b124.s241  
125 0243 v12271.b125.s243  
126 0245 v12271.b126.s245  
127 0247 v12271.b127.s247  
128 0249 v12271.b128.s249  
129 0251 v12271.b129.s251  
130 0253 v12271.b130.s253  
131 0255 v12271.b131.s255  
132 0257 v12271.b132.s257  
133 0259 v12271.b133.s259  
134 0261 v12271.b134.s261  
135 0263 v12271.b135.s263  
136 0265 v12271.b136.s265  
137 0267 v12271.b137.s267  
138 0269 v12271.b138.s269  
139 0271 v12271.b139.s271  
140 0273 v12271.b140.s273  
141 0275 v12271.b141.s275  
142 0277 v12271.b142.s277  
143 0279 v12271.b143.s279  
144 0281 v12271.b144.s281  
145 0283 v12271.b145.s283  
146 0285 v12271.b146.s285  
147 0287 v12271.b147.s287  
148 0289 v12271.b148.s289  
149 0291 v12271.b149.s291  
150 0293 v12271.b150.s293  
151 0295 v12271.b151.s295  
152 0297 v12271.b152.s297  
153 0299 v12271.b153.s299  
154 0301 v12271.b154.s301  
155 0303 v12271.b155.s303  
156 0305 v12271.b156.s305  
157 0307 v12271.b157.s307  
158 0309 v12271.b158.s309  
159 0311 v12271.b159.s311  
160 0313 v12271.b160.s313  
161 0315 v12271.b161.s315  
162 0317 v12271.b162.s317  
163 0319 v12271.b163.s319  
164 0321 v12271.b164.s321  
165 0323 v12271.b165.s323  
166 0325 v12271.b166.s325  
167 0327 v12271.b167.s327  
168 0329 v12271.b168.s329  
169 0331 v12271.b169.s331  
170 0333 v12271.b170.s333  
171 0335 v12271.b171.s335  
172 0337 v12271.b172.s337  
173 0339 v12271.b173.s339  
174 0341 v12271.b174.s341  
175 0343 v12271.b175.s343  
176 0345 v12271.b176.s345  
177 0347 v12271.b177.s347  
178 0349 v12271.b178.s349  
179 0351 v12271.b179.s351  
180 0353 v12271.b180.s353  
181 0355 v12271.b181.s355  
182 0357 v12271.b182.s357  
183 0359 v12271.b183.s359  
184 0361 v12271.b184.s361  
185 0363 v12271.b185.s363  
186 0365 v12271.b186.s365  
187 0367 v12271.b187.s367  
188 0369 v12271.b188.s369  
189 0371 v12271.b189.s371  
190 0373 v12271.b190.s373  
191 0375 v12271.b191.s375  
192 0377 v12271.b192.s377  
193 0379 v12271.b193.s379  
194 0381 v12271.b194.s381  
195 0383 v12271.b195.s383  
196 0385 v12271.b196.s385  
197 0387 v12271.b197.s387  
198 0389 v12271.b198.s389  
199 0391 v12271.b199.s391  
200 0393 v12271.b200.s393  
201 0395 v12271.b201.s395  
202 0397 v12271.b202.s397  
203 0399 v12271.b203.s399  
204 0401 v12271.b204.s401  
205 0403 v12271.b205.s403  
206 0405 v12271.b206.s405  
207 0407 v12271.b207.s407  
208 0409 v12271.b208.s409  
209 0411 v12271.b209.s411  
210 0413 v12271.b210.s413  
211 0415 v12271.b211.s415  
212 0417 v12271.b212.s417  
213 0419 v12271.b213.s419  
214 0421 v12271.b214.s421  
215 0423 v12271.b215.s423  
216 0425 v12271.b216.s425  
217 0427 v12271.b217.s427  
218 0429 v12271.b218.s429  
219 0431 v12271.b219.s431  
220 0433 v12271.b220.s433  
221 0435 v12271.b221.s435  
222 0437 v12271.b222.s437  
223 0439 v12271.b223.s439  
224 0441 v12271.b224.s441  
225 0443 v12271.b225.s443  
226 0445 v12271.b226.s445  
227 0447 v12271.b227.s447  
228 0449 v12271.b228.s449  
229 0451 v12271.b229.s451  
230 0453 v12271.b230.s453  
231 0455 v12271.b231.s455  
232 0457 v12271.b232.s457  
233 0459 v12271.b233.s459  
234 0461 v12271.b234.s461  
235 0463 v12271.b235.s463  
236 0465 v12271.b236.s465  
237 0467 v12271.b237.s467  
238 0469 v12271.b238.s469  
239 0471 v12271.b239.s471  
240 0473 v12271.b240.s473  
241 0475 v12271.b241.s475  
242 0477 v12271.b242.s477  
243 0479 v12271.b243.s479  
244 0481 v12271.b244.s481  
245 0483 v12271.b245.s483  
246 0485 v12271.b246.s485  
247 0487 v12271.b247.s487  
248 0489 v12271.b248.s489  
249 0491 v12271.b249.s491  
250 0493 v12271.b250.s493  
251 0495 v12271.b251.s495  
252 0497 v12271.b252.s497  
253 0499 v12271.b253.s499  
254 0500 v12271.b254.s500  
255 0501 v12271.b255.s501  
256 0503 v12271.b256.s503  
257 0505 v12271.b257.s505  
258 0507 v12271.b258.s507  
259 0509 v12271.b259.s509  
260 0511 v12271.b260.s511  
261 0513 v12271.b261.s513  
262 0515 v12271.b262.s515  
263 0517 v12271.b263.s517  
264 0519 v12271.b264.s519  
265 0521 v12271.b265.s521  
266 0523 v12271.b266.s523  
267 0525 v12271.b267.s525  
268 0527 v12271.b268.s527  
269 0529 v12271.b269.s529  
270 0531 v12271.b270.s531  
271 0533 v12271.b271.s533  
272 0535 v12271.b272.s535  
273 0537 v12271.b273.s537  
274 0539 v12271.b274.s539  
275 0541 v12271.b275.s541  
276 0543 v12271.b276.s543  
277 0545 v12271.b277.s545  
278 0547 v12271.b278.s547  
279 0549 v12271.b279.s549  
280 0551 v12271.b280.s551  
281 0553 v12271.b281.s553  
282 0555 v12271.b282.s555  
283 0557 v12271.b283.s557  
284 0559 v12271.b284.s559  
285 0561 v12271.b285.s561  
286 0563 v12271.b286.s563  
287 0565 v12271.b287.s565  
288 0567 v12271.b288.s567  
289 0569 v12271.b289.s569  
290 0571 v12271.b290.s571  
291 0573 v12271.b291.s573  
292 0575 v12271.b292.s575  
293 0577 v12271.b293.s577  
294 0579 v12271.b294.s579  
295 0581 v12271.b295.s581  
296 0583 v12271.b296.s583  
297 0585 v12271.b297.s585  
298 0587 v12271.b298.s587  
299 0589 v12271.b299.s589  
300 0591 v12271.b300.s591  
301 0593 v12271.b301.s593  
302 0595 v12271.b302.s595  
303 0597 v12271.b303.s597  
304 0599 v12271.b304.s599  
305 0601 v12271.b305.s601  
306 0603 v12271.b306.s603  
307 0605 v12271.b307.s605  
308 0607 v12271.b308.s607  
309 0609 v12271.b309.s609  
310 0611 v12271.b310.s611  
311 0613 v12271.b311.s613  
312 0615 v12271.b312.s615  
313 0617 v12271.b313.s617  
314 0619 v12271.b314.s619  
315 0621 v12271.b315.s621  
316 0623 v12271.b316.s623  
317 0625 v12271.b317.s625  
318 0627 v12271.b318.s627  
319 0629 v12271.b319.s629  
320 0631 v12271.b320.s631  
321 0633 v12271.b321.s633  
322 0635 v12271.b322.s635  
323 0637 v12271.b323.s637  
324 0639 v12271.b324.s639  
325 0641 v12271.b325.s641  
326 0643 v12271.b326.s643  
327 0645 v12271.b327.s645  
328 0647 v12271.b328.s647  
329 0649 v12271.b329.s649  
330 0651 v12271.b330.s651  
331 0653 v12271.b331.s653  
332 0655 v12271.b332.s655  
333 0657 v12271.b333.s657  
334 0659 v12271.b334.s659  
335 0661 v12271.b335.s661  
336 0663 v12271.b336.s663  
337 0665 v12271.b337.s665  
338 0667 v12271.b338.s667  
339 0669 v12271.b339.s669  
340 0671 v12271.b340.s671  
341 0673 v12271.b341.s673  
342 0675 v12271.b342.s675  
343 0677 v12271.b343.s677  
344 0679 v12271.b344.s679  
345 0681 v12271.b345.s681  
346 0683 v12271.b346.s683  
347 0685 v12271.b347.s685  
348 0687 v12271.b348.s687  
349 0689 v12271.b349.s689  
350 0691 v12271.b350.s691  
351 0693 v12271.b351.s693  
352 0695 v12271.b352.s695  
353 0697 v12271.b353.s697  
354 0699 v12271.b354.s699  
355 0701 v12271.b355.s701  
356 0703 v12271.b356.s703  
357 0705 v12271.b357.s705  
358 0707 v12271.b358.s707  
359 0709 v12271.b359.s709  
360 0711 v12271.b360.s711  
361 0713 v12271.b361.s713  
362 0715 v12271.b362.s715  
363 0717 v12271.b363.s717  
364 0719 v12271.b364.s719  
365 0721 v12271.b365.s721  
366 0723 v12271.b366.s723  
367 0725 v12271.b367.s725  
368 0727 v12271.b368.s727  
369 0729 v12271.b369.s729  
370 0731 v12271.b370.s731  
371 0733 v12271.b371.s733  
372 0735 v12271.b372.s735  
373 0737 v12271.b373.s737  
374 0739 v12271.b374.s739  
375 0741 v12271.b375.s741  
376 0743 v12271.b376.s743  
377 0745 v12271.b377.s745  
378 0747 v12271.b378.s747  
379 0749 v12271.b379.s749  
380 0751 v12271.b380.s751  
381 0753 v12271.b381.s753  
382 0755 v12271.b382.s755  
383 0757 v12271.b383.s757  
384 0759 v12271.b384.s759  
385 0761 v12271.b385.s761  
386 0763 v12271.b386.s763  
387 0765 v12271.b387.s765  
388 0767 v12271.b388.s767  
389 0769 v12271.b389.s769  
390 0771 v12271.b390.s771  
391 0773 v12271.b391.s773  
392 0775 v12271.b392.s775  
393 0777 v12271.b393.s777  
394 0779 v12271.b394.s779  
395 0781 v12271.b395.s781  
396 0783 v12271.b396.s783  
397 0785 v12271.b397.s785  
398 0787 v12271.b398.s787  
399 0789 v12271.b399.s789  
400 0791 v12271.b400.s791  
401 0793 v12271.b401.s793  
402 0795 v12271.b402.s795  
403 0797 v12271.b403.s797  
404 0799 v12271.b404.s799  
405 0801 v12271.b405.s801  
406 0803 v12271.b406.s803  
407 0805 v12271.b407.s805  
408 0807 v12271.b408.s807  
409 0809 v12271.b409.s809  
410 0811 v12271.b410.s811  
411 0813 v12271.b411.s813  
412 0815 v12271.b412.s815  
413 0817 v12271.b413.s817  
414 0819 v12271.b414.s819  
415 0821 v12271.b415.s821  
416 0823 v12271.b416.s823  
417 0825 v12271.b417.s825  
418 0827 v12271.b418.s827  
419 0829 v12271.b419.s829  
420 0831 v12271.b420.s831  
421 0833 v12271.b421.s833  
422 0835 v12271.b422.s835  
423 0837 v12271.b423.s837  
424 0839 v12271.b424.s839  
425 0841 v12271.b425.s841  
426 0843 v12271.b426.s843  
427 0845 v12271.b427.s845  
428 0847 v12271.b428.s847  
429 0849 v12271.b429.s849  
430 0851 v12271.b430.s851  
431 0853 v12271.b431.s853  
432 0855 v12271.b432.s855  
433 0857 v12271.b433.s857  
434 0927 v12271.b434.s927  
435 0929 v12271.b435.s929  
436 0931 v12271.b436.s931  
437 0933 v12271.b437.s933  
438 0935 v12271.b438.s935  
439 0937 v12271.b439.s937  
440 0939 v12271.b440.s939  
441 0941 v12271.b441.s941  
442 0943 v12271.b442.s943  
443 0945 v12271.b443.s945  
444 0947 v12271.b444.s947  
445 0949 v12271.b445.s949  
446 0951 v12271.b446.s951  
447 0953 v12271.b447.s953  
448 0955 v12271.b448.s955  
449 0957 v12271.b449.s957  
450 0959 v12271.b450.s959  
451 0961 v12271.b451.s961  
452 0963 v12271.b452.s963  
453 0965 v12271.b453.s965  
454 0967 v12271.b454.s967  
455 0969 v12271.b455.s969  
456 0971 v12271.b456.s971  
457 0973 v12271.b457.s973  
458 0975 v12271.b458.s975  
459 0977 v12271.b459.s977  
460 0979 v12271.b460.s979  
461 0981 v12271.b461.s981  
462 0983 v12271.b462.s983  
463 0985 v12271.b463.s985  
464 0987 v12271.b464.s987  
465 0989 v12271.b465.s989  
466 0991 v12271.b466.s991  
467 0993 v12271.b467.s993  
468 0995 v12271.b468.s995  
469 0997 v12271.b469.s997  
470 0999 v12271.b470.s999  
471 1001 v12271.b471.s1001  
472 1003 v12271.b472.s1003  
473 1005 v12271.b473.s1005  
474 1007 v12271.b474.s1007  
475 1009 v12271.b475.s1009  
476 1011 v12271.b476.s1011  
477 1013 v12271.b477.s1013  
478 1015 v12271.b478.s1015  
479 1017 v12271.b479.s1017  
480 1019 v12271.b480.s1019  
481 1021 v12271.b481.s1021  
482 1023 v12271.b482.s1023  
483 1025 v12271.b483.s1025  
484 1027 v12271.b484.s1027  
485 1029 v12271.b485.s1029  
486 1031 v12271.b486.s1031  
487 1033 v12271.b487.s1033  
488 1035 v12271.b488.s1035  
489 0000 v12271.b489  
490 0000 v12271.b490  
491 0000 v12271.b491  
492 0000 v12271.b492  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet