Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:1 (1812-1823) (AID: v12514 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:1 
AIDv12514 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1812-1823
InformationFinnes 1812 dec.-1823. Längd över hushåll samt ogifta. Ogifta personer, vilka inflyttat före år 1813 upptages under år 1812.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12514.b1  
2 0000 v12514.b2  
3 0000 v12514.b3  
4 0000 v12514.b4  
5 0000 v12514.b5  
6 0001 v12514.b6.s1  
7 0003 v12514.b7.s3  
8 0005 v12514.b8.s5  
9 0007 v12514.b9.s7  
10 0009 v12514.b10.s9  
11 0011 v12514.b11.s11  
12 0013 v12514.b12.s13  
13 0015 v12514.b13.s15  
14 0017 v12514.b14.s17  
15 0019 v12514.b15.s19  
16 0021 v12514.b16.s21  
17 0023 v12514.b17.s23  
18 0025 v12514.b18.s25  
19 0027 v12514.b19.s27  
20 0029 v12514.b20.s29  
21 0031 v12514.b21.s31  
22 0033 v12514.b22.s33  
23 0035 v12514.b23.s35  
24 0037 v12514.b24.s37  
25 0039 v12514.b25.s39  
26 0041 v12514.b26.s41  
27 0043 v12514.b27.s43  
28 0045 v12514.b28.s45  
29 0047 v12514.b29.s47  
30 0049 v12514.b30.s49  
31 0051 v12514.b31.s51  
32 0053 v12514.b32.s53  
33 0055 v12514.b33.s55  
34 0057 v12514.b34.s57  
35 0059 v12514.b35.s59  
36 0061 v12514.b36.s61  
37 0063 v12514.b37.s63  
38 0065 v12514.b38.s65  
39 0067 v12514.b39.s67  
40 0069 v12514.b40.s69  
41 0071 v12514.b41.s71  
42 0073 v12514.b42.s73  
43 0075 v12514.b43.s75  
44 0077 v12514.b44.s77  
45 0079 v12514.b45.s79  
46 0081 v12514.b46.s81  
47 0083 v12514.b47.s83  
48 0085 v12514.b48.s85  
49 0087 v12514.b49.s87  
50 0089 v12514.b50.s89  
51 0091 v12514.b51.s91  
52 0093 v12514.b52.s93  
53 0095 v12514.b53.s95  
54 0097 v12514.b54.s97  
55 0099 v12514.b55.s99  
56 0101 v12514.b56.s101  
57 0103 v12514.b57.s103  
58 0105 v12514.b58.s105  
59 0107 v12514.b59.s107  
60 0109 v12514.b60.s109  
61 0111 v12514.b61.s111  
62 0113 v12514.b62.s113  
63 0115 v12514.b63.s115  
64 0117 v12514.b64.s117  
65 0119 v12514.b65.s119  
66 0121 v12514.b66.s121  
67 0123 v12514.b67.s123  
68 0125 v12514.b68.s125  
69 0127 v12514.b69.s127  
70 0129 v12514.b70.s129  
71 0131 v12514.b71.s131  
72 0133 v12514.b72.s133  
73 0135 v12514.b73.s135  
74 0137 v12514.b74.s137  
75 0139 v12514.b75.s139  
76 0141 v12514.b76.s141  
77 0143 v12514.b77.s143  
78 0145 v12514.b78.s145  
79 0147 v12514.b79.s147  
80 0149 v12514.b80.s149  
81 0151 v12514.b81.s151  
82 0153 v12514.b82.s153  
83 0155 v12514.b83.s155  
84 0157 v12514.b84.s157  
85 0159 v12514.b85.s159  
86 0161 v12514.b86.s161  
87 0163 v12514.b87.s163  
88 0165 v12514.b88.s165  
89 0167 v12514.b89.s167  
90 0169 v12514.b90.s169  
91 0171 v12514.b91.s171  
92 0173 v12514.b92.s173  
93 0175 v12514.b93.s175  
94 0177 v12514.b94.s177  
95 0179 v12514.b95.s179  
96 0181 v12514.b96.s181  
97 0183 v12514.b97.s183  
98 0185 v12514.b98.s185  
99 0187 v12514.b99.s187  
100 0189 v12514.b100.s189  
101 0191 v12514.b101.s191  
102 0193 v12514.b102.s193  
103 0195 v12514.b103.s195  
104 0197 v12514.b104.s197  
105 0199 v12514.b105.s199  
106 0201 v12514.b106.s201  
107 0203 v12514.b107.s203  
108 0205 v12514.b108.s205  
109 0207 v12514.b109.s207  
110 0209 v12514.b110.s209  
111 0211 v12514.b111.s211  
112 0213 v12514.b112.s213  
113 0215 v12514.b113.s215  
114 0217 v12514.b114.s217  
115 0219 v12514.b115.s219  
116 0221 v12514.b116.s221  
117 0223 v12514.b117.s223  
118 0225 v12514.b118.s225  
119 0227 v12514.b119.s227  
120 0229 v12514.b120.s229  
121 0231 v12514.b121.s231  
122 0233 v12514.b122.s233  
123 0235 v12514.b123.s235  
124 0237 v12514.b124.s237  
125 0239 v12514.b125.s239  
126 0241 v12514.b126.s241  
127 0243 v12514.b127.s243  
128 0245 v12514.b128.s245  
129 0247 v12514.b129.s247  
130 0249 v12514.b130.s249  
131 0251 v12514.b131.s251  
132 0253 v12514.b132.s253  
133 0255 v12514.b133.s255  
134 0257 v12514.b134.s257  
135 0259 v12514.b135.s259  
136 0261 v12514.b136.s261  
137 0263 v12514.b137.s263  
138 0265 v12514.b138.s265  
139 0267 v12514.b139.s267  
140 0269 v12514.b140.s269  
141 0271 v12514.b141.s271  
142 0273 v12514.b142.s273  
143 0275 v12514.b143.s275  
144 0277 v12514.b144.s277  
145 0279 v12514.b145.s279  
146 0281 v12514.b146.s281  
147 0283 v12514.b147.s283  
148 0285 v12514.b148.s285  
149 0287 v12514.b149.s287  
150 0289 v12514.b150.s289  
151 0291 v12514.b151.s291  
152 0293 v12514.b152.s293  
153 0295 v12514.b153.s295  
154 0297 v12514.b154.s297  
155 0299 v12514.b155.s299  
156 0301 v12514.b156.s301  
157 0303 v12514.b157.s303  
158 0305 v12514.b158.s305  
159 0307 v12514.b159.s307  
160 0309 v12514.b160.s309  
161 0311 v12514.b161.s311  
162 0313 v12514.b162.s313  
163 0315 v12514.b163.s315  
164 0317 v12514.b164.s317  
165 0319 v12514.b165.s319  
166 0321 v12514.b166.s321  
167 0323 v12514.b167.s323  
168 0325 v12514.b168.s325  
169 0327 v12514.b169.s327  
170 0329 v12514.b170.s329  
171 0331 v12514.b171.s331  
172 0333 v12514.b172.s333  
173 0335 v12514.b173.s335  
174 0337 v12514.b174.s337  
175 0339 v12514.b175.s339  
176 0341 v12514.b176.s341  
177 0343 v12514.b177.s343  
178 0345 v12514.b178.s345  
179 0347 v12514.b179.s347  
180 0349 v12514.b180.s349  
181 0351 v12514.b181.s351  
182 0353 v12514.b182.s353  
183 0355 v12514.b183.s355  
184 0357 v12514.b184.s357  
185 0359 v12514.b185.s359  
186 0361 v12514.b186.s361  
187 0363 v12514.b187.s363  
188 0365 v12514.b188.s365  
189 0367 v12514.b189.s367  
190 0369 v12514.b190.s369  
191 0371 v12514.b191.s371  
192 0373 v12514.b192.s373  
193 0375 v12514.b193.s375  
194 0377 v12514.b194.s377  
195 0379 v12514.b195.s379  
196 0381 v12514.b196.s381  
197 0383 v12514.b197.s383  
198 0385 v12514.b198.s385  
199 0387 v12514.b199.s387  
200 0389 v12514.b200.s389  
201 0391 v12514.b201.s391  
202 0393 v12514.b202.s393  
203 0395 v12514.b203.s395  
204 0397 v12514.b204.s397  
205 0399 v12514.b205.s399  
206 0401 v12514.b206.s401  
207 0403 v12514.b207.s403  
208 0405 v12514.b208.s405  
209 0407 v12514.b209.s407  
210 0409 v12514.b210.s409  
211 0411 v12514.b211.s411  
212 0413 v12514.b212.s413  
213 0415 v12514.b213.s415  
214 0417 v12514.b214.s417  
215 0419 v12514.b215.s419  
216 0421 v12514.b216.s421  
217 0423 v12514.b217.s423  
218 0425 v12514.b218.s425  
219 0427 v12514.b219.s427  
220 0429 v12514.b220.s429  
221 0431 v12514.b221.s431  
222 0433 v12514.b222.s433  
223 0435 v12514.b223.s435  
224 0437 v12514.b224.s437  
225 0439 v12514.b225.s439  
226 0441 v12514.b226.s441  
227 0443 v12514.b227.s443  
228 0445 v12514.b228.s445  
229 0447 v12514.b229.s447  
230 0449 v12514.b230.s449  
231 0451 v12514.b231.s451  
232 0453 v12514.b232.s453  
233 0455 v12514.b233.s455  
234 0457 v12514.b234.s457  
235 0459 v12514.b235.s459  
236 0461 v12514.b236.s461  
237 0463 v12514.b237.s463  
238 0465 v12514.b238.s465  
239 0467 v12514.b239.s467  
240 0469 v12514.b240.s469  
241 0471 v12514.b241.s471  
242 0473 v12514.b242.s473  
243 0475 v12514.b243.s475  
244 0477 v12514.b244.s477  
245 0479 v12514.b245.s479  
246 0481 v12514.b246.s481  
247 0483 v12514.b247.s483  
248 0485 v12514.b248.s485  
249 0487 v12514.b249.s487  
250 0489 v12514.b250.s489  
251 0491 v12514.b251.s491  
252 0493 v12514.b252.s493  
253 0495 v12514.b253.s495  
254 0497 v12514.b254.s497  
255 0499 v12514.b255.s499  
256 0501 v12514.b256.s501  
257 0503 v12514.b257.s503  
258 0505 v12514.b258.s505  
259 0507 v12514.b259.s507  
260 0509 v12514.b260.s509  
261 0511 v12514.b261.s511  
262 0513 v12514.b262.s513  
263 0515 v12514.b263.s515  
264 0517 v12514.b264.s517  
265 0519 v12514.b265.s519  
266 0521 v12514.b266.s521  
267 0523 v12514.b267.s523  
268 0525 v12514.b268.s525  
269 0527 v12514.b269.s527  
270 0529 v12514.b270.s529  
271 0531 v12514.b271.s531  
272 0533 v12514.b272.s533  
273 0535 v12514.b273.s535  
274 0537 v12514.b274.s537  
275 0539 v12514.b275.s539  
276 0541 v12514.b276.s541  
277 0543 v12514.b277.s543  
278 0545 v12514.b278.s545  
279 0547 v12514.b279.s547  
280 0549 v12514.b280.s549  
281 0551 v12514.b281.s551  
282 0553 v12514.b282.s553  
283 0555 v12514.b283.s555  
284 0557 v12514.b284.s557  
285 0559 v12514.b285.s559  
286 0561 v12514.b286.s561  
287 0563 v12514.b287.s563  
288 0565 v12514.b288.s565  
289 0567 v12514.b289.s567  
290 0569 v12514.b290.s569  
291 0571 v12514.b291.s571  
292 0573 v12514.b292.s573  
293 0575 v12514.b293.s575  
294 0577 v12514.b294.s577  
295 0579 v12514.b295.s579  
296 0581 v12514.b296.s581  
297 0583 v12514.b297.s583  
298 0585 v12514.b298.s585  
299 0587 v12514.b299.s587  
300 0589 v12514.b300.s589  
301 0591 v12514.b301.s591  
302 0593 v12514.b302.s593  
303 0595 v12514.b303.s595  
304 0597 v12514.b304.s597  
305 0599 v12514.b305.s599  
306 0601 v12514.b306.s601  
307 0603 v12514.b307.s603  
308 0605 v12514.b308.s605  
309 0607 v12514.b309.s607  
310 0609 v12514.b310.s609  
311 0611 v12514.b311.s611  
312 0613 v12514.b312.s613  
313 0615 v12514.b313.s615  
314 0617 v12514.b314.s617  
315 0619 v12514.b315.s619  
316 0621 v12514.b316.s621  
317 0623 v12514.b317.s623  
318 0625 v12514.b318.s625  
319 0627 v12514.b319.s627  
320 0629 v12514.b320.s629  
321 0631 v12514.b321.s631  
322 0633 v12514.b322.s633  
323 0635 v12514.b323.s635  
324 0637 v12514.b324.s637  
325 0639 v12514.b325.s639  
326 0641 v12514.b326.s641  
327 0643 v12514.b327.s643  
328 0645 v12514.b328.s645  
329 0647 v12514.b329.s647  
330 0649 v12514.b330.s649  
331 0651 v12514.b331.s651  
332 0653 v12514.b332.s653  
333 0655 v12514.b333.s655  
334 0657 v12514.b334.s657  
335 0659 v12514.b335.s659  
336 0661 v12514.b336.s661  
337 0663 v12514.b337.s663  
338 0665 v12514.b338.s665  
339 0667 v12514.b339.s667  
340 0669 v12514.b340.s669  
341 0671 v12514.b341.s671  
342 0673 v12514.b342.s673  
343 0675 v12514.b343.s675  
344 0677 v12514.b344.s677  
345 0679 v12514.b345.s679  
346 0681 v12514.b346.s681  
347 0683 v12514.b347.s683  
348 0685 v12514.b348.s685  
349 0687 v12514.b349.s687  
350 0689 v12514.b350.s689  
351 0691 v12514.b351.s691  
352 0693 v12514.b352.s693  
353 0695 v12514.b353.s695  
354 0697 v12514.b354.s697  
355 0699 v12514.b355.s699  
356 0701 v12514.b356.s701  
357 0703 v12514.b357.s703  
358 0705 v12514.b358.s705  
359 0707 v12514.b359.s707  
360 0709 v12514.b360.s709  
361 0711 v12514.b361.s711  
362 0713 v12514.b362.s713  
363 0715 v12514.b363.s715  
364 0717 v12514.b364.s717  
365 0719 v12514.b365.s719  
366 0721 v12514.b366.s721  
367 0723 v12514.b367.s723  
368 0725 v12514.b368.s725  
369 0727 v12514.b369.s727  
370 0729 v12514.b370.s729  
371 0731 v12514.b371.s731  
372 0733 v12514.b372.s733  
373 0735 v12514.b373.s735  
374 0737 v12514.b374.s737  
375 0739 v12514.b375.s739  
376 0741 v12514.b376.s741  
377 0743 v12514.b377.s743  
378 0745 v12514.b378.s745  
379 0747 v12514.b379.s747  
380 0749 v12514.b380.s749  
381 0751 v12514.b381.s751  
382 0753 v12514.b382.s753  
383 0755 v12514.b383.s755  
384 0757 v12514.b384.s757  
385 0759 v12514.b385.s759  
386 0761 v12514.b386.s761  
387 0763 v12514.b387.s763  
388 0765 v12514.b388.s765  
389 0767 v12514.b389.s767  
390 0769 v12514.b390.s769  
391 0771 v12514.b391.s771  
392 0773 v12514.b392.s773  
393 0775 v12514.b393.s775  
394 0777 v12514.b394.s777  
395 0779 v12514.b395.s779  
396 0781 v12514.b396.s781  
397 0783 v12514.b397.s783  
398 0785 v12514.b398.s785  
399 0787 v12514.b399.s787  
400 0789 v12514.b400.s789  
401 0791 v12514.b401.s791  
402 0793 v12514.b402.s793  
403 0795 v12514.b403.s795  
404 0797 v12514.b404.s797  
405 0000 v12514.b405  
406 0000 v12514.b406  
407 0000 v12514.b407  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet