Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:2 (1824-1860) (AID: v12515 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:2 
AIDv12515 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1824-1860
InformationFinnes 1824-1860 (1864). Längd över hushåll samt ogifta.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12515.b1  
2 0000 v12515.b2  
3 0000 v12515.b3  
4 0000 v12515.b4  
5 0000 v12515.b5  
6 0002 v12515.b6.s2  
7 0004 v12515.b7.s4  
8 0006 v12515.b8.s6  
9 0008 v12515.b9.s8  
10 0010 v12515.b10.s10  
11 0012 v12515.b11.s12  
12 0014 v12515.b12.s14  
13 0016 v12515.b13.s16  
14 0018 v12515.b14.s18  
15 0020 v12515.b15.s20  
16 0022 v12515.b16.s22  
17 0024 v12515.b17.s24  
18 0026 v12515.b18.s26  
19 0028 v12515.b19.s28  
20 0030 v12515.b20.s30  
21 0032 v12515.b21.s32  
22 0034 v12515.b22.s34  
23 0036 v12515.b23.s36  
24 0038 v12515.b24.s38  
25 0040 v12515.b25.s40  
26 0042 v12515.b26.s42  
27 0044 v12515.b27.s44  
28 0046 v12515.b28.s46  
29 0048 v12515.b29.s48  
30 0050 v12515.b30.s50  
31 0052 v12515.b31.s52  
32 0054 v12515.b32.s54  
33 0056a v12515.b33.s56a  
34 0056b v12515.b34.s56b  
35 0058a v12515.b35.s58a  
36 0058b v12515.b36.s58b  
37 0060 v12515.b37.s60  
38 0062 v12515.b38.s62  
39 0064 v12515.b39.s64  
40 0066 v12515.b40.s66  
41 0068 v12515.b41.s68  
42 0070 v12515.b42.s70  
43 0072 v12515.b43.s72  
44 0074 v12515.b44.s74  
45 0076 v12515.b45.s76  
46 0078 v12515.b46.s78  
47 0080 v12515.b47.s80  
48 0082 v12515.b48.s82  
49 0084 v12515.b49.s84  
50 0086 v12515.b50.s86  
51 0087a v12515.b51.s87a  
52 0088 v12515.b52.s88  
53 0090 v12515.b53.s90  
54 0092 v12515.b54.s92  
55 0094 v12515.b55.s94  
56 0095a v12515.b56.s95a  
57 0096 v12515.b57.s96  
58 0098 v12515.b58.s98  
59 0100 v12515.b59.s100  
60 0102 v12515.b60.s102  
61 0104 v12515.b61.s104  
62 0106 v12515.b62.s106  
63 0108 v12515.b63.s108  
64 0110 v12515.b64.s110  
65 0112 v12515.b65.s112  
66 0114 v12515.b66.s114  
67 0116a v12515.b67.s116a  
68 0116 v12515.b68.s116  
69 0118 v12515.b69.s118  
70 0120 v12515.b70.s120  
71 0122 v12515.b71.s122  
72 0124 v12515.b72.s124  
73 0126 v12515.b73.s126  
74 0128 v12515.b74.s128  
75 0130 v12515.b75.s130  
76 0132 v12515.b76.s132  
77 0134 v12515.b77.s134  
78 0136 v12515.b78.s136  
79 0138 v12515.b79.s138  
80 0140a v12515.b80.s140a  
81 0140 v12515.b81.s140  
82 0142 v12515.b82.s142  
83 0144 v12515.b83.s144  
84 0146 v12515.b84.s146  
85 0148 v12515.b85.s148  
86 0150 v12515.b86.s150  
87 0152 v12515.b87.s152  
88 0154 v12515.b88.s154  
89 0156 v12515.b89.s156  
90 0158 v12515.b90.s158  
91 0160 v12515.b91.s160  
92 0162 v12515.b92.s162  
93 0164 v12515.b93.s164  
94 0166 v12515.b94.s166  
95 0168 v12515.b95.s168  
96 0170 v12515.b96.s170  
97 0172 v12515.b97.s172  
98 0174 v12515.b98.s174  
99 0176 v12515.b99.s176  
100 0178 v12515.b100.s178  
101 0180 v12515.b101.s180  
102 0182 v12515.b102.s182  
103 0184 v12515.b103.s184  
104 0186 v12515.b104.s186  
105 0188 v12515.b105.s188  
106 0190 v12515.b106.s190  
107 0192 v12515.b107.s192  
108 0194 v12515.b108.s194  
109 0196 v12515.b109.s196  
110 0198 v12515.b110.s198  
111 0200 v12515.b111.s200  
112 0202 v12515.b112.s202  
113 0204 v12515.b113.s204  
114 0206 v12515.b114.s206  
115 0208 v12515.b115.s208  
116 0210 v12515.b116.s210  
117 0212 v12515.b117.s212  
118 0214 v12515.b118.s214  
119 0216 v12515.b119.s216  
120 0218 v12515.b120.s218  
121 0220 v12515.b121.s220  
122 0222 v12515.b122.s222  
123 0224 v12515.b123.s224  
124 0226 v12515.b124.s226  
125 0228 v12515.b125.s228  
126 0230 v12515.b126.s230  
127 0232 v12515.b127.s232  
128 0234 v12515.b128.s234  
129 0236 v12515.b129.s236  
130 0238 v12515.b130.s238  
131 0240 v12515.b131.s240  
132 0242 v12515.b132.s242  
133 0244 v12515.b133.s244  
134 0246 v12515.b134.s246  
135 0248 v12515.b135.s248  
136 0250 v12515.b136.s250  
137 0252 v12515.b137.s252  
138 0254 v12515.b138.s254  
139 0256 v12515.b139.s256  
140 0258 v12515.b140.s258  
141 0260 v12515.b141.s260  
142 0262 v12515.b142.s262  
143 0264 v12515.b143.s264  
144 0266 v12515.b144.s266  
145 0268 v12515.b145.s268  
146 0270 v12515.b146.s270  
147 0272 v12515.b147.s272  
148 0274 v12515.b148.s274  
149 0276 v12515.b149.s276  
150 0278 v12515.b150.s278  
151 0280 v12515.b151.s280  
152 0282 v12515.b152.s282  
153 0284 v12515.b153.s284  
154 0286 v12515.b154.s286  
155 0288 v12515.b155.s288  
156 0290 v12515.b156.s290  
157 0292 v12515.b157.s292  
158 0294 v12515.b158.s294  
159 0296 v12515.b159.s296  
160 0298 v12515.b160.s298  
161 0300 v12515.b161.s300  
162 0302 v12515.b162.s302  
163 0304 v12515.b163.s304  
164 0306 v12515.b164.s306  
165 0308 v12515.b165.s308  
166 0310 v12515.b166.s310  
167 0312 v12515.b167.s312  
168 0314 v12515.b168.s314  
169 0316 v12515.b169.s316  
170 0318 v12515.b170.s318  
171 0320 v12515.b171.s320  
172 0322 v12515.b172.s322  
173 0324 v12515.b173.s324  
174 0326 v12515.b174.s326  
175 0332 v12515.b175.s332  
176 0334 v12515.b176.s334  
177 0336 v12515.b177.s336  
178 0338 v12515.b178.s338  
179 0340 v12515.b179.s340  
180 0342 v12515.b180.s342  
181 0344 v12515.b181.s344  
182 0346 v12515.b182.s346  
183 0348 v12515.b183.s348  
184 0350 v12515.b184.s350  
185 0352 v12515.b185.s352  
186 0354 v12515.b186.s354  
187 0356 v12515.b187.s356  
188 0358 v12515.b188.s358  
189 0360 v12515.b189.s360  
190 0362 v12515.b190.s362  
191 0364 v12515.b191.s364  
192 0366 v12515.b192.s366  
193 0368 v12515.b193.s368  
194 0370 v12515.b194.s370  
195 0372 v12515.b195.s372  
196 0374 v12515.b196.s374  
197 0376 v12515.b197.s376  
198 0378 v12515.b198.s378  
199 0380 v12515.b199.s380  
200 0382 v12515.b200.s382  
201 0384 v12515.b201.s384  
202 0386 v12515.b202.s386  
203 0388 v12515.b203.s388  
204 0390 v12515.b204.s390  
205 0392 v12515.b205.s392  
206 0394 v12515.b206.s394  
207 0396 v12515.b207.s396  
208 0398 v12515.b208.s398  
209 0400 v12515.b209.s400  
210 0402 v12515.b210.s402  
211 0404 v12515.b211.s404  
212 0406 v12515.b212.s406  
213 0408 v12515.b213.s408  
214 0410 v12515.b214.s410  
215 0412 v12515.b215.s412  
216 0414 v12515.b216.s414  
217 0416 v12515.b217.s416  
218 0418 v12515.b218.s418  
219 0420 v12515.b219.s420  
220 0422 v12515.b220.s422  
221 0424 v12515.b221.s424  
222 0426 v12515.b222.s426  
223 0428 v12515.b223.s428  
224 0430 v12515.b224.s430  
225 0432 v12515.b225.s432  
226 0434 v12515.b226.s434  
227 0436 v12515.b227.s436  
228 0438 v12515.b228.s438  
229 0440 v12515.b229.s440  
230 0442 v12515.b230.s442  
231 0444 v12515.b231.s444  
232 0446 v12515.b232.s446  
233 0448 v12515.b233.s448  
234 0450 v12515.b234.s450  
235 0452 v12515.b235.s452  
236 0454 v12515.b236.s454  
237 0456 v12515.b237.s456  
238 0458 v12515.b238.s458  
239 0460 v12515.b239.s460  
240 0462 v12515.b240.s462  
241 0464 v12515.b241.s464  
242 0466 v12515.b242.s466  
243 0468 v12515.b243.s468  
244 0470 v12515.b244.s470  
245 0472 v12515.b245.s472  
246 0474 v12515.b246.s474  
247 0476 v12515.b247.s476  
248 0478 v12515.b248.s478  
249 0480 v12515.b249.s480  
250 0482 v12515.b250.s482  
251 0484 v12515.b251.s484  
252 0486 v12515.b252.s486  
253 0488 v12515.b253.s488  
254 0490 v12515.b254.s490  
255 0492 v12515.b255.s492  
256 0494 v12515.b256.s494  
257 0496 v12515.b257.s496  
258 0498 v12515.b258.s498  
259 0500 v12515.b259.s500  
260 0502 v12515.b260.s502  
261 0504 v12515.b261.s504  
262 0506 v12515.b262.s506  
263 0508 v12515.b263.s508  
264 0510 v12515.b264.s510  
265 0512 v12515.b265.s512  
266 0514 v12515.b266.s514  
267 0516 v12515.b267.s516  
268 0518 v12515.b268.s518  
269 0520 v12515.b269.s520  
270 0522 v12515.b270.s522  
271 0524 v12515.b271.s524  
272 0526 v12515.b272.s526  
273 0528 v12515.b273.s528  
274 0530 v12515.b274.s530  
275 0532 v12515.b275.s532  
276 0534 v12515.b276.s534  
277 0536 v12515.b277.s536  
278 0538 v12515.b278.s538  
279 0540 v12515.b279.s540  
280 0542 v12515.b280.s542  
281 0544 v12515.b281.s544  
282 0546 v12515.b282.s546  
283 0548 v12515.b283.s548  
284 0550 v12515.b284.s550  
285 0552 v12515.b285.s552  
286 0554 v12515.b286.s554  
287 0556 v12515.b287.s556  
288 0558 v12515.b288.s558  
289 0560 v12515.b289.s560  
290 0562 v12515.b290.s562  
291 0564 v12515.b291.s564  
292 0566 v12515.b292.s566  
293 0568 v12515.b293.s568  
294 0570 v12515.b294.s570  
295 0572 v12515.b295.s572  
296 0574 v12515.b296.s574  
297 0576 v12515.b297.s576  
298 0578 v12515.b298.s578  
299 0580 v12515.b299.s580  
300 0582 v12515.b300.s582  
301 0584 v12515.b301.s584  
302 0586 v12515.b302.s586  
303 0588 v12515.b303.s588  
304 0590 v12515.b304.s590  
305 0592 v12515.b305.s592  
306 0594 v12515.b306.s594  
307 0596 v12515.b307.s596  
308 0598 v12515.b308.s598  
309 0600 v12515.b309.s600  
310 0602 v12515.b310.s602  
311 0604 v12515.b311.s604  
312 0000 v12515.b312  
313 0000 v12515.b313  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet