Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:3 (1824-1860) (AID: v12516 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:3 
AIDv12516 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1824-1860
InformationFinnes 1824-1860 (1864). Duplett av längder över ogifta i A I: 2.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12516.b1  
2 0000 v12516.b2  
3 0000 v12516.b3  
4 0000 v12516.b4  
5 0000 v12516.b5  
6 0000 v12516.b6  
7 0000 v12516.b7  
8 0001 v12516.b8.s1  
9 0002 v12516.b9.s2  
10 0003 v12516.b10.s3  
11 0004 v12516.b11.s4  
12 0005 v12516.b12.s5  
13 0006 v12516.b13.s6  
14 0007 v12516.b14.s7  
15 0008 v12516.b15.s8  
16 0009 v12516.b16.s9  
17 0010 v12516.b17.s10  
18 0011 v12516.b18.s11  
19 0012 v12516.b19.s12  
20 0013 v12516.b20.s13  
21 0014 v12516.b21.s14  
22 0015 v12516.b22.s15  
23 0016 v12516.b23.s16  
24 0017 v12516.b24.s17  
25 0018 v12516.b25.s18  
26 0019 v12516.b26.s19  
27 0020 v12516.b27.s20  
28 0021 v12516.b28.s21  
29 0022 v12516.b29.s22  
30 0023 v12516.b30.s23  
31 0024 v12516.b31.s24  
32 0025 v12516.b32.s25  
33 0026 v12516.b33.s26  
34 0027 v12516.b34.s27  
35 0028 v12516.b35.s28  
36 0029 v12516.b36.s29  
37 0030 v12516.b37.s30  
38 0031 v12516.b38.s31  
39 0032 v12516.b39.s32  
40 0033 v12516.b40.s33  
41 0034 v12516.b41.s34  
42 0035 v12516.b42.s35  
43 0036 v12516.b43.s36  
44 0037 v12516.b44.s37  
45 0038 v12516.b45.s38  
46 0039 v12516.b46.s39  
47 0040 v12516.b47.s40  
48 0041 v12516.b48.s41  
49 0042 v12516.b49.s42  
50 0043 v12516.b50.s43  
51 0044 v12516.b51.s44  
52 0045 v12516.b52.s45  
53 0046 v12516.b53.s46  
54 0047 v12516.b54.s47  
55 0048 v12516.b55.s48  
56 0049 v12516.b56.s49  
57 0050 v12516.b57.s50  
58 0051 v12516.b58.s51  
59 0052 v12516.b59.s52  
60 0053 v12516.b60.s53  
61 0054 v12516.b61.s54  
62 0055 v12516.b62.s55  
63 0056 v12516.b63.s56  
64 0057 v12516.b64.s57  
65 0058 v12516.b65.s58  
66 0059 v12516.b66.s59  
67 0060 v12516.b67.s60  
68 0061 v12516.b68.s61  
69 0062 v12516.b69.s62  
70 0063 v12516.b70.s63  
71 0064 v12516.b71.s64  
72 0065 v12516.b72.s65  
73 0066 v12516.b73.s66  
74 0067 v12516.b74.s67  
75 0068 v12516.b75.s68  
76 0069 v12516.b76.s69  
77 0070 v12516.b77.s70  
78 0071 v12516.b78.s71  
79 0072 v12516.b79.s72  
80 0073 v12516.b80.s73  
81 0074 v12516.b81.s74  
82 0075 v12516.b82.s75  
83 0076 v12516.b83.s76  
84 0077 v12516.b84.s77  
85 0078 v12516.b85.s78  
86 0079 v12516.b86.s79  
87 0080 v12516.b87.s80  
88 0081 v12516.b88.s81  
89 0082 v12516.b89.s82  
90 0083 v12516.b90.s83  
91 0084 v12516.b91.s84  
92 0085 v12516.b92.s85  
93 0086 v12516.b93.s86  
94 0087 v12516.b94.s87  
95 0088 v12516.b95.s88  
96 0089 v12516.b96.s89  
97 0090 v12516.b97.s90  
98 0091 v12516.b98.s91  
99 0092 v12516.b99.s92  
100 0093 v12516.b100.s93  
101 0094 v12516.b101.s94  
102 0095 v12516.b102.s95  
103 0096 v12516.b103.s96  
104 0097 v12516.b104.s97  
105 0098 v12516.b105.s98  
106 0099 v12516.b106.s99  
107 0100 v12516.b107.s100  
108 0101 v12516.b108.s101  
109 0102 v12516.b109.s102  
110 0103 v12516.b110.s103  
111 0104 v12516.b111.s104  
112 0105 v12516.b112.s105  
113 0106 v12516.b113.s106  
114 0107 v12516.b114.s107  
115 0108 v12516.b115.s108  
116 0109 v12516.b116.s109  
117 0110 v12516.b117.s110  
118 0111 v12516.b118.s111  
119 0112 v12516.b119.s112  
120 0113 v12516.b120.s113  
121 0114 v12516.b121.s114  
122 0115 v12516.b122.s115  
123 0116 v12516.b123.s116  
124 0117 v12516.b124.s117  
125 0118 v12516.b125.s118  
126 0119 v12516.b126.s119  
127 0120 v12516.b127.s120  
128 0122 v12516.b128.s122  
129 0123 v12516.b129.s123  
130 0124 v12516.b130.s124  
131 0125 v12516.b131.s125  
132 0126 v12516.b132.s126  
133 0127 v12516.b133.s127  
134 0128 v12516.b134.s128  
135 0129 v12516.b135.s129  
136 0130 v12516.b136.s130  
137 0131 v12516.b137.s131  
138 0132 v12516.b138.s132  
139 0133 v12516.b139.s133  
140 0134 v12516.b140.s134  
141 0135 v12516.b141.s135  
142 0136 v12516.b142.s136  
143 0137 v12516.b143.s137  
144 0138 v12516.b144.s138  
145 0139 v12516.b145.s139  
146 0140 v12516.b146.s140  
147 0141 v12516.b147.s141  
148 0142 v12516.b148.s142  
149 0143 v12516.b149.s143  
150 0144 v12516.b150.s144  
151 0145 v12516.b151.s145  
152 0146 v12516.b152.s146  
153 0147 v12516.b153.s147  
154 0148 v12516.b154.s148  
155 0149 v12516.b155.s149  
156 0150 v12516.b156.s150  
157 0151 v12516.b157.s151  
158 0152 v12516.b158.s152  
159 0153 v12516.b159.s153  
160 0154 v12516.b160.s154  
161 0155 v12516.b161.s155  
162 0156 v12516.b162.s156  
163 0157 v12516.b163.s157  
164 0158 v12516.b164.s158  
165 0159 v12516.b165.s159  
166 0160 v12516.b166.s160  
167 0161 v12516.b167.s161  
168 0162 v12516.b168.s162  
169 0163 v12516.b169.s163  
170 0164 v12516.b170.s164  
171 0165 v12516.b171.s165  
172 0166 v12516.b172.s166  
173 0167 v12516.b173.s167  
174 0168 v12516.b174.s168  
175 0169 v12516.b175.s169  
176 0170 v12516.b176.s170  
177 0171 v12516.b177.s171  
178 0172 v12516.b178.s172  
179 0173 v12516.b179.s173  
180 0174 v12516.b180.s174  
181 0175 v12516.b181.s175  
182 0176 v12516.b182.s176  
183 0177 v12516.b183.s177  
184 0178 v12516.b184.s178  
185 0179 v12516.b185.s179  
186 0180 v12516.b186.s180  
187 0181 v12516.b187.s181  
188 0182 v12516.b188.s182  
189 0183 v12516.b189.s183  
190 0184 v12516.b190.s184  
191 0185 v12516.b191.s185  
192 0186 v12516.b192.s186  
193 0187 v12516.b193.s187  
194 0188 v12516.b194.s188  
195 0189 v12516.b195.s189  
196 0190 v12516.b196.s190  
197 0191 v12516.b197.s191  
198 0192 v12516.b198.s192  
199 0193 v12516.b199.s193  
200 0194 v12516.b200.s194  
201 0195 v12516.b201.s195  
202 0196 v12516.b202.s196  
203 0197 v12516.b203.s197  
204 0198 v12516.b204.s198  
205 0199 v12516.b205.s199  
206 0200 v12516.b206.s200  
207 0201 v12516.b207.s201  
208 0202 v12516.b208.s202  
209 0203 v12516.b209.s203  
210 0204 v12516.b210.s204  
211 0205 v12516.b211.s205  
212 0206 v12516.b212.s206  
213 0207 v12516.b213.s207  
214 0208 v12516.b214.s208  
215 0209 v12516.b215.s209  
216 0210 v12516.b216.s210  
217 0211 v12516.b217.s211  
218 0212 v12516.b218.s212  
219 0213 v12516.b219.s213  
220 0214 v12516.b220.s214  
221 0215 v12516.b221.s215  
222 0216 v12516.b222.s216  
223 0217 v12516.b223.s217  
224 0218 v12516.b224.s218  
225 0219 v12516.b225.s219  
226 0220 v12516.b226.s220  
227 0221 v12516.b227.s221  
228 0222 v12516.b228.s222  
229 0223 v12516.b229.s223  
230 0224 v12516.b230.s224  
231 0225 v12516.b231.s225  
232 0226 v12516.b232.s226  
233 0227 v12516.b233.s227  
234 0228 v12516.b234.s228  
235 0229 v12516.b235.s229  
236 0230 v12516.b236.s230  
237 0000 v12516.b237  
238 0000 v12516.b238  

ANTAL FÄRGBILDER

80 054 167

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet