Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AI:4 (1824-1860) (AID: v12517 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AI:4 
AIDv12517 
VolymtypPersonalförteckningar
Årtal1824-1860
InformationFinnes 1824-1860 (1864-1896). Tidigare betecknad litt. AB utgör fortsättningsband till A I: 2 med anteckningar för tiden 1864-1887 (1896).
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
1 0000 v12517.b1  
2 0000 v12517.b2  
3 0000 v12517.b3  
4 0000 v12517.b4  
5 0000 v12517.b5  
6 0000 v12517.b6  
7 0001 v12517.b7.s1  
8 0002 v12517.b8.s2  
9 0003 v12517.b9.s3  
10 0004 v12517.b10.s4  
11 0005 v12517.b11.s5  
12 0006 v12517.b12.s6  
13 0007 v12517.b13.s7  
14 0008 v12517.b14.s8  
15 0009 v12517.b15.s9  
16 0010 v12517.b16.s10  
17 0011 v12517.b17.s11  
18 0012 v12517.b18.s12  
19 0013 v12517.b19.s13  
20 0014 v12517.b20.s14  
21 0015 v12517.b21.s15  
22 0016 v12517.b22.s16  
23 0017 v12517.b23.s17  
24 0018 v12517.b24.s18  
25 0019 v12517.b25.s19  
26 0020 v12517.b26.s20  
27 0021 v12517.b27.s21  
28 0022 v12517.b28.s22  
29 0023 v12517.b29.s23  
30 0024 v12517.b30.s24  
31 0025 v12517.b31.s25  
32 0026 v12517.b32.s26  
33 0027 v12517.b33.s27  
34 0028 v12517.b34.s28  
35 0029 v12517.b35.s29  
36 0030 v12517.b36.s30  
37 0031 v12517.b37.s31  
38 0032 v12517.b38.s32  
39 0033 v12517.b39.s33  
40 0034 v12517.b40.s34  
41 0035 v12517.b41.s35  
42 0036 v12517.b42.s36  
43 0037 v12517.b43.s37  
44 0038 v12517.b44.s38  
45 0039 v12517.b45.s39  
46 0040 v12517.b46.s40  
47 0041 v12517.b47.s41  
48 0042 v12517.b48.s42  
49 0043 v12517.b49.s43  
50 0044 v12517.b50.s44  
51 0045 v12517.b51.s45  
52 0046 v12517.b52.s46  
53 0047 v12517.b53.s47  
54 0048 v12517.b54.s48  
55 0049 v12517.b55.s49  
56 0050 v12517.b56.s50  
57 0051 v12517.b57.s51  
58 0052 v12517.b58.s52  
59 0053 v12517.b59.s53  
60 0054 v12517.b60.s54  
61 0055 v12517.b61.s55  
62 0056 v12517.b62.s56  
63 0057 v12517.b63.s57  
64 0058 v12517.b64.s58  
65 0059 v12517.b65.s59  
66 0060 v12517.b66.s60  
67 0061 v12517.b67.s61  
68 0062 v12517.b68.s62  
69 0063 v12517.b69.s63  
70 0064 v12517.b70.s64  
71 0065 v12517.b71.s65  
72 0066 v12517.b72.s66  
73 0067 v12517.b73.s67  
74 0068 v12517.b74.s68  
75 0069 v12517.b75.s69  
76 0070 v12517.b76.s70  
77 0071 v12517.b77.s71  
78 0072 v12517.b78.s72  
79 0073 v12517.b79.s73  
80 0074 v12517.b80.s74  
81 0075 v12517.b81.s75  
82 0076 v12517.b82.s76  
83 0077 v12517.b83.s77  
84 0078 v12517.b84.s78  
85 0079 v12517.b85.s79  
86 0080 v12517.b86.s80  
87 0081 v12517.b87.s81  
88 0082 v12517.b88.s82  
89 0083 v12517.b89.s83  
90 0084 v12517.b90.s84  
91 0085 v12517.b91.s85  
92 0086 v12517.b92.s86  
93 0087 v12517.b93.s87  
94 0088 v12517.b94.s88  
95 0089 v12517.b95.s89  
96 0090 v12517.b96.s90  
97 0091 v12517.b97.s91  
98 0092 v12517.b98.s92  
99 0093 v12517.b99.s93  
100 0094 v12517.b100.s94  
101 0095 v12517.b101.s95  
102 0096 v12517.b102.s96  
103 0097 v12517.b103.s97  
104 0098 v12517.b104.s98  
105 0099 v12517.b105.s99  
106 0100 v12517.b106.s100  
107 0101 v12517.b107.s101  
108 0102 v12517.b108.s102  
109 0103 v12517.b109.s103  
110 0104 v12517.b110.s104  
111 0105 v12517.b111.s105  
112 0106 v12517.b112.s106  
113 0107 v12517.b113.s107  
114 0108 v12517.b114.s108  
115 0109 v12517.b115.s109  
116 0110 v12517.b116.s110  
117 0111 v12517.b117.s111  
118 0112 v12517.b118.s112  
119 0113 v12517.b119.s113  
120 0114 v12517.b120.s114  
121 0115 v12517.b121.s115  
122 0116 v12517.b122.s116  
123 0117 v12517.b123.s117  
124 0118 v12517.b124.s118  
125 0119 v12517.b125.s119  
126 0120 v12517.b126.s120  
127 0121 v12517.b127.s121  
128 0122 v12517.b128.s122  
129 0123 v12517.b129.s123  
130 0124 v12517.b130.s124  
131 0125 v12517.b131.s125  
132 0126 v12517.b132.s126  
133 0127 v12517.b133.s127  
134 0128 v12517.b134.s128  
135 0129 v12517.b135.s129  
136 0130 v12517.b136.s130  
137 0131 v12517.b137.s131  
138 0132 v12517.b138.s132  
139 0133 v12517.b139.s133  
140 0134 v12517.b140.s134  
141 0135 v12517.b141.s135  
142 0136 v12517.b142.s136  
143 0137 v12517.b143.s137  
144 0138 v12517.b144.s138  
145 0139 v12517.b145.s139  
146 0140 v12517.b146.s140  
147 0141 v12517.b147.s141  
148 0142 v12517.b148.s142  
149 0143 v12517.b149.s143  
150 0144 v12517.b150.s144  
151 0145 v12517.b151.s145  
152 0146 v12517.b152.s146  
153 0147 v12517.b153.s147  
154 0148 v12517.b154.s148  
155 0149 v12517.b155.s149  
156 0150 v12517.b156.s150  
157 0151 v12517.b157.s151  
158 0152 v12517.b158.s152  
159 0153 v12517.b159.s153  
160 0154 v12517.b160.s154  
161 0155 v12517.b161.s155  
162 0156 v12517.b162.s156  
163 0157 v12517.b163.s157  
164 0158 v12517.b164.s158  
165 0159 v12517.b165.s159  
166 0160 v12517.b166.s160  
167 0161 v12517.b167.s161  
168 0162 v12517.b168.s162  
169 0163 v12517.b169.s163  
170 0164 v12517.b170.s164  
171 0165 v12517.b171.s165  
172 0166 v12517.b172.s166  
173 0167 v12517.b173.s167  
174 0168 v12517.b174.s168  
175 0169 v12517.b175.s169  
176 0170 v12517.b176.s170  
177 0171 v12517.b177.s171  
178 0172 v12517.b178.s172  
179 0173 v12517.b179.s173  
180 0174 v12517.b180.s174  
181 0175 v12517.b181.s175  
182 0176 v12517.b182.s176  
183 0177 v12517.b183.s177  
184 0178 v12517.b184.s178  
185 0179 v12517.b185.s179  
186 0180 v12517.b186.s180  
187 0181 v12517.b187.s181  
188 0182 v12517.b188.s182  
189 0183 v12517.b189.s183  
190 0184 v12517.b190.s184  
191 0185 v12517.b191.s185  
192 0186 v12517.b192.s186  
193 0187 v12517.b193.s187  
194 0188 v12517.b194.s188  
195 0189 v12517.b195.s189  
196 0190 v12517.b196.s190  
197 0191 v12517.b197.s191  
198 0192 v12517.b198.s192  
199 0193 v12517.b199.s193  
200 0194 v12517.b200.s194  
201 0195 v12517.b201.s195  
202 0196 v12517.b202.s196  
203 0197 v12517.b203.s197  
204 0198 v12517.b204.s198  
205 0199 v12517.b205.s199  
206 0200 v12517.b206.s200  
207 0201 v12517.b207.s201  
208 0202 v12517.b208.s202  
209 0203 v12517.b209.s203  
210 0204 v12517.b210.s204  
211 0205 v12517.b211.s205  
212 0206 v12517.b212.s206  
213 0207 v12517.b213.s207  
214 0208 v12517.b214.s208  
215 0209 v12517.b215.s209  
216 0210 v12517.b216.s210  
217 0211 v12517.b217.s211  
218 0212 v12517.b218.s212  
219 0213 v12517.b219.s213  
220 0214 v12517.b220.s214  
221 0215 v12517.b221.s215  
222 0216 v12517.b222.s216  
223 0217 v12517.b223.s217  
224 0218 v12517.b224.s218  
225 0219 v12517.b225.s219  
226 0220 v12517.b226.s220  
227 0221 v12517.b227.s221  
228 0222 v12517.b228.s222  
229 0223 v12517.b229.s223  
230 0224 v12517.b230.s224  
231 0225 v12517.b231.s225  
232 0226 v12517.b232.s226  
233 0227 v12517.b233.s227  
234 0228 v12517.b234.s228  
235 0229 v12517.b235.s229  
236 0230 v12517.b236.s230  
237 0231 v12517.b237.s231  
238 0232 v12517.b238.s232  
239 0233 v12517.b239.s233  
240 0234 v12517.b240.s234  
241 0235 v12517.b241.s235  
242 0236 v12517.b242.s236  
243 0237 v12517.b243.s237  
244 0238 v12517.b244.s238  
245 0239 v12517.b245.s239  
246 0240 v12517.b246.s240  
247 0241 v12517.b247.s241  
248 0242 v12517.b248.s242  
249 0243 v12517.b249.s243  
250 0244 v12517.b250.s244  
251 0245 v12517.b251.s245  
252 0246 v12517.b252.s246  
253 0247 v12517.b253.s247  
254 0248 v12517.b254.s248  
255 0249 v12517.b255.s249  
256 0250 v12517.b256.s250  
257 0251 v12517.b257.s251  
258 0252 v12517.b258.s252  
259 0253 v12517.b259.s253  
260 0254 v12517.b260.s254  
261 0255 v12517.b261.s255  
262 0256 v12517.b262.s256  
263 0257 v12517.b263.s257  
264 0258 v12517.b264.s258  
265 0259 v12517.b265.s259  
266 0260 v12517.b266.s260  
267 0261 v12517.b267.s261  
268 0262 v12517.b268.s262  
269 0263 v12517.b269.s263  
270 0264 v12517.b270.s264  
271 0265 v12517.b271.s265  
272 0266 v12517.b272.s266  
273 0267 v12517.b273.s267  
274 0268 v12517.b274.s268  
275 0269 v12517.b275.s269  
276 0270 v12517.b276.s270  
277 0271 v12517.b277.s271  
278 0272 v12517.b278.s272  
279 0273 v12517.b279.s273  
280 0274 v12517.b280.s274  
281 0275 v12517.b281.s275  
282 0276 v12517.b282.s276  
283 0277 v12517.b283.s277  
284 0278 v12517.b284.s278  
285 0279 v12517.b285.s279  
286 0280 v12517.b286.s280  
287 0281 v12517.b287.s281  
288 0282 v12517.b288.s282  
289 0283 v12517.b289.s283  
290 0284 v12517.b290.s284  
291 0285 v12517.b291.s285  
292 0286 v12517.b292.s286  
293 0287 v12517.b293.s287  
294 0288 v12517.b294.s288  
295 0289 v12517.b295.s289  
296 0290 v12517.b296.s290  
297 0291 v12517.b297.s291  
298 0292 v12517.b298.s292  
299 0293 v12517.b299.s293  
300 0294 v12517.b300.s294  
301 0295 v12517.b301.s295  
302 0296 v12517.b302.s296  
303 0297 v12517.b303.s297  
304 0298 v12517.b304.s298  
305 0299 v12517.b305.s299  
306 0300 v12517.b306.s300  
307 0301 v12517.b307.s301  
308 0302 v12517.b308.s302  
309 0303 v12517.b309.s303  
310 0304 v12517.b310.s304  
311 0305 v12517.b311.s305  
312 0306 v12517.b312.s306  
313 0307 v12517.b313.s307  
314 0308 v12517.b314.s308  
315 0309 v12517.b315.s309  
316 0310 v12517.b316.s310  
317 0311 v12517.b317.s311  
318 0312 v12517.b318.s312  
319 0313 v12517.b319.s313  
320 0314 v12517.b320.s314  
321 0315 v12517.b321.s315  
322 0316 v12517.b322.s316  
323 0317 v12517.b323.s317  
324 0318 v12517.b324.s318  
325 0319 v12517.b325.s319  
326 0320 v12517.b326.s320  
327 0321 v12517.b327.s321  
328 0322 v12517.b328.s322  
329 0323 v12517.b329.s323  
330 0324 v12517.b330.s324  
331 0325 v12517.b331.s325  
332 0326 v12517.b332.s326  
333 0327 v12517.b333.s327  
334 0328 v12517.b334.s328  
335 0329 v12517.b335.s329  
336 0330 v12517.b336.s330  
337 0331 v12517.b337.s331  
338 0332 v12517.b338.s332  
339 0333 v12517.b339.s333  
340 0334 v12517.b340.s334  
341 0335 v12517.b341.s335  
342 0336 v12517.b342.s336  
343 0337 v12517.b343.s337  
344 0338 v12517.b344.s338  
345 0339 v12517.b345.s339  
346 0340 v12517.b346.s340  
347 0341 v12517.b347.s341  
348 0342 v12517.b348.s342  
349 0343 v12517.b349.s343  
350 0344 v12517.b350.s344  
351 0345 v12517.b351.s345  
352 0346 v12517.b352.s346  
353 0347 v12517.b353.s347  
354 0348 v12517.b354.s348  
355 0349 v12517.b355.s349  
356 0350 v12517.b356.s350  
357 0351 v12517.b357.s351  
358 0352 v12517.b358.s352  
359 0353 v12517.b359.s353  
360 0354 v12517.b360.s354  
361 0355 v12517.b361.s355  
362 0356 v12517.b362.s356  
363 0357 v12517.b363.s357  
364 0358 v12517.b364.s358  
365 0359 v12517.b365.s359  
366 0360 v12517.b366.s360  
367 0361 v12517.b367.s361  
368 0362 v12517.b368.s362  
369 0363 v12517.b369.s363  
370 0364 v12517.b370.s364  
371 0365 v12517.b371.s365  
372 0366 v12517.b372.s366  
373 0367 v12517.b373.s367  
374 0368 v12517.b374.s368  
375 0369 v12517.b375.s369  
376 0370 v12517.b376.s370  
377 0371 v12517.b377.s371  
378 0372 v12517.b378.s372  
379 0373 v12517.b379.s373  
380 0374 v12517.b380.s374  
381 0375 v12517.b381.s375  
382 0376 v12517.b382.s376  
383 0377 v12517.b383.s377  
384 0378 v12517.b384.s378  
385 0379 v12517.b385.s379  
386 0380 v12517.b386.s380  
387 0381 v12517.b387.s381  
388 0382 v12517.b388.s382  
389 0383 v12517.b389.s383  
390 0384 v12517.b390.s384  
391 0385 v12517.b391.s385  
392 0386 v12517.b392.s386  
393 0387 v12517.b393.s387  
394 0388 v12517.b394.s388  
395 0389 v12517.b395.s389  
396 0390 v12517.b396.s390  
397 0391 v12517.b397.s391  
398 0392 v12517.b398.s392  
399 0393 v12517.b399.s393  
400 0394 v12517.b400.s394  
401 0395 v12517.b401.s395  
402 0396 v12517.b402.s396  
403 0397 v12517.b403.s397  
404 0398 v12517.b404.s398  
405 0399 v12517.b405.s399  
406 0400 v12517.b406.s400  
407 0401 v12517.b407.s401  
408 0402 v12517.b408.s402  
409 0403 v12517.b409.s403  
410 0404 v12517.b410.s404  
411 0405 v12517.b411.s405  
412 0406 v12517.b412.s406  
413 0407 v12517.b413.s407  
414 0408 v12517.b414.s408  
415 0409 v12517.b415.s409  
416 0410 v12517.b416.s410  
417 0411 v12517.b417.s411  
418 0412 v12517.b418.s412  
419 0413 v12517.b419.s413  
420 0414 v12517.b420.s414  
421 0415 v12517.b421.s415  
422 0416 v12517.b422.s416  
423 0000 v12517.b423  
424 0417 v12517.b424.s417  
425 0418 v12517.b425.s418  
426 0419 v12517.b426.s419  
427 0420 v12517.b427.s420  
428 0421 v12517.b428.s421  
429 0422 v12517.b429.s422  
430 0423 v12517.b430.s423  
431 0424 v12517.b431.s424  
432 0425 v12517.b432.s425  
433 0426 v12517.b433.s426  
434 0427 v12517.b434.s427  
435 0428 v12517.b435.s428  
436 0429 v12517.b436.s429  
437 0430 v12517.b437.s430  
438 0431 v12517.b438.s431  
439 0432 v12517.b439.s432  
440 0433 v12517.b440.s433  
441 0434 v12517.b441.s434  
442 0435 v12517.b442.s435  
443 0436 v12517.b443.s436  
444 0437 v12517.b444.s437  
445 0438 v12517.b445.s438  
446 0439 v12517.b446.s439  
447 0440 v12517.b447.s440  
448 0441 v12517.b448.s441  
449 0442 v12517.b449.s442  
450 0443 v12517.b450.s443  
451 0444 v12517.b451.s444  
452 0445 v12517.b452.s445  
453 0446 v12517.b453.s446  
454 0447 v12517.b454.s447  
455 0448 v12517.b455.s448  
456 0449 v12517.b456.s449  
457 0450 v12517.b457.s450  
458 0451 v12517.b458.s451  
459 0452 v12517.b459.s452  
460 0453 v12517.b460.s453  
461 0454 v12517.b461.s454  
462 0455 v12517.b462.s455  
463 0456 v12517.b463.s456  
464 0457 v12517.b464.s457  
465 0458 v12517.b465.s458  
466 0459 v12517.b466.s459  
467 0460 v12517.b467.s460  
468 0461 v12517.b468.s461  
469 0462 v12517.b469.s462  
470 0463 v12517.b470.s463  
471 0464 v12517.b471.s464  
472 0465 v12517.b472.s465  
473 0466 v12517.b473.s466  
474 0467 v12517.b474.s467  
475 0468 v12517.b475.s468  
476 0469 v12517.b476.s469  
477 0470 v12517.b477.s470  
478 0000 v12517.b478  
479 0000 v12517.b479  
480 0000 v12517.b480  
481 0000 v12517.b481  
482 0000 v12517.b482  
483 0000 v12517.b483  
484 0000 v12517.b484  
485 0478 v12517.b485.s478  
486 0000 v12517.b486  
487 0000 v12517.b487  
488 0000 v12517.b488  
489 0000 v12517.b489  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet