Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Norra Råda AI:5b (1811-1815) (AID: v12911 Öppna, NAD: SE/VA/13399)

Beskrivning av AID

Norra Råda AI:5b 
AIDv12911 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1811-1815
InformationLängden omf. östra sidan om älven samt Rådatorpen på västra sidan.
Norra Råda
LänVärmlands län
LandskapVärmland
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasRåda, Ekshärads-Råda
InformationNorra Råda är moderförsamling i Norra Råda och Sunnemo församlingars pastorat.
Intill den 1 Maj 1820 var Norra Råda annexförsamling i Älvdals pastorat. Vid dettas delning blev Norra Råda annexförsamling i Ekshärads, (Norra) Råda, Sunnemo och Gustav Adolfs församlingars pastorat. Vid Ekshärads pastorats uppdelning den 1 Maj 1901 blev Norra Råda moderförsamling i Norra Råda, Sunnemo och Gustav Adolfs församlingars pastorat. År 1907 utbröts Hagfors ur Norra Råda och blev kapell- församling i pastoratet. Vid detta pastorats uppdelning 1950 blev Norra Råda moderförsamling i Norra Råda och Sunnemo församlingars pastorat, medan Hagfors och Gustav Adolfs församlingar bildade ett nytt pastorat. Norra Råda hette tidigare blott Råda. Från och med den 1 Januari 1886 är den officiella benämningen Norra Råda.

Stift:
Karlstad

Härad:
Älvdal
NADSE/VA/13399
Volymer från Norra Råda
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v12911.b1  
2 0000 v12911.b2  
3 0000 v12911.b3  
4 0000 v12911.b4  
5 0000 v12911.b5  
6 0001 v12911.b6.s1  
7 0002 v12911.b7.s2  
8 0003 v12911.b8.s3  
9 0004 v12911.b9.s4  
10 0005 v12911.b10.s5  
11 0006 v12911.b11.s6  
12 0007 v12911.b12.s7  
13 0008 v12911.b13.s8  
14 0009 v12911.b14.s9  
15 0010 v12911.b15.s10  
16 0011 v12911.b16.s11  
17 0012 v12911.b17.s12  
18 0013 v12911.b18.s13  
19 0014 v12911.b19.s14  
20 0015 v12911.b20.s15  
21 0016 v12911.b21.s16  
22 0017 v12911.b22.s17  
23 0018 v12911.b23.s18  
24 0019 v12911.b24.s19  
25 0020 v12911.b25.s20  
26 0021 v12911.b26.s21  
27 0022 v12911.b27.s22  
28 0023 v12911.b28.s23  
29 0024 v12911.b29.s24  
30 0025 v12911.b30.s25  
31 0026 v12911.b31.s26  
32 0027 v12911.b32.s27  
33 0028 v12911.b33.s28  
34 0029 v12911.b34.s29  
35 0030 v12911.b35.s30  
36 0031 v12911.b36.s31  
37 0032 v12911.b37.s32  
38 0033 v12911.b38.s33  
39 0034 v12911.b39.s34  
40 0035 v12911.b40.s35  
41 0036 v12911.b41.s36  
42 0037 v12911.b42.s37  
43 0038 v12911.b43.s38  
44 0039 v12911.b44.s39  
45 0040 v12911.b45.s40  
46 0041 v12911.b46.s41  
47 0042 v12911.b47.s42  
48 0043 v12911.b48.s43  
49 0044 v12911.b49.s44  
50 0045 v12911.b50.s45  
51 0046 v12911.b51.s46  
52 0047 v12911.b52.s47  
53 0048 v12911.b53.s48  
54 0049 v12911.b54.s49  
55 0050 v12911.b55.s50  
56 0051 v12911.b56.s51  
57 0052 v12911.b57.s52  
58 0053 v12911.b58.s53  
59 0054 v12911.b59.s54  
60 0055 v12911.b60.s55  
61 0056 v12911.b61.s56  
62 0057 v12911.b62.s57  
63 0058 v12911.b63.s58  
64 0059 v12911.b64.s59  
65 0060 v12911.b65.s60  
66 0061 v12911.b66.s61  
67 0062 v12911.b67.s62  
68 0063 v12911.b68.s63  
69 0064 v12911.b69.s64  
70 0065 v12911.b70.s65  
71 0066 v12911.b71.s66  
72 0067 v12911.b72.s67  
73 0068 v12911.b73.s68  
74 0069 v12911.b74.s69  
75 0070 v12911.b75.s70  
76 0071 v12911.b76.s71  
77 0072 v12911.b77.s72  
78 0073 v12911.b78.s73  
79 0074 v12911.b79.s74  
80 0075 v12911.b80.s75  
81 0076 v12911.b81.s76  
82 0077 v12911.b82.s77  
83 0078 v12911.b83.s78  
84 0079 v12911.b84.s79  
85 0080 v12911.b85.s80  
86 0081 v12911.b86.s81  
87 0082 v12911.b87.s82  
88 0083 v12911.b88.s83  
89 0084 v12911.b89.s84  
90 0085 v12911.b90.s85  
91 0086 v12911.b91.s86  
92 0087 v12911.b92.s87  
93 0088 v12911.b93.s88  
94 0089 v12911.b94.s89  
95 0090 v12911.b95.s90  
96 0091 v12911.b96.s91  
97 0092 v12911.b97.s92  
98 0093 v12911.b98.s93  
99 0094 v12911.b99.s94  
100 0095 v12911.b100.s95  
101 0096 v12911.b101.s96  
102 0097 v12911.b102.s97  
103 0098 v12911.b103.s98  
104 0099 v12911.b104.s99  
105 0100 v12911.b105.s100  
106 0101 v12911.b106.s101  
107 0102 v12911.b107.s102  
108 0103 v12911.b108.s103  
109 0104 v12911.b109.s104  
110 0105 v12911.b110.s105  
111 0106 v12911.b111.s106  
112 0107 v12911.b112.s107  
113 0108 v12911.b113.s108  
114 0109 v12911.b114.s109  
115 0110 v12911.b115.s110  
116 0111 v12911.b116.s111  
117 0112 v12911.b117.s112  
118 0113 v12911.b118.s113  
119 0114 v12911.b119.s114  
120 0115 v12911.b120.s115  
121 0116 v12911.b121.s116  
122 0117 v12911.b122.s117  
123 0118 v12911.b123.s118  
124 0119 v12911.b124.s119  
125 0120 v12911.b125.s120  
126 0121 v12911.b126.s121  
127 0122 v12911.b127.s122  
128 0123 v12911.b128.s123  
129 0124 v12911.b129.s124  
130 0125 v12911.b130.s125  
131 0126 v12911.b131.s126  
132 0127 v12911.b132.s127  
133 0128 v12911.b133.s128  
134 0129 v12911.b134.s129  
135 0130 v12911.b135.s130  
136 0131 v12911.b136.s131  
137 0132 v12911.b137.s132  
138 0133 v12911.b138.s133  
139 0134 v12911.b139.s134  
140 0135 v12911.b140.s135  
141 0136 v12911.b141.s136  
142 0137 v12911.b142.s137  
143 0138 v12911.b143.s138  
144 0139 v12911.b144.s139  
145 0140 v12911.b145.s140  
146 0141 v12911.b146.s141  
147 0142 v12911.b147.s142  
148 0143 v12911.b148.s143  
149 0144 v12911.b149.s144  
150 0145 v12911.b150.s145  
151 0146 v12911.b151.s146  
152 0147 v12911.b152.s147  
153 0148 v12911.b153.s148  
154 0149 v12911.b154.s149  
155 0150 v12911.b155.s150  
156 0151 v12911.b156.s151  
157 0152 v12911.b157.s152  
158 0153 v12911.b158.s153  
159 0154 v12911.b159.s154  
160 0155 v12911.b160.s155  
161 0156 v12911.b161.s156  
162 0157 v12911.b162.s157  
163 0158 v12911.b163.s158  
164 0159 v12911.b164.s159  
165 0160 v12911.b165.s160  
166 0161 v12911.b166.s161  
167 0162 v12911.b167.s162  
168 0163 v12911.b168.s163  
169 0164 v12911.b169.s164  
170 0165 v12911.b170.s165  
171 0166 v12911.b171.s166  
172 0167 v12911.b172.s167  
173 0168 v12911.b173.s168  
174 0169 v12911.b174.s169  
175 0170 v12911.b175.s170  
176 0171 v12911.b176.s171  
177 0172 v12911.b177.s172  
178 0173 v12911.b178.s173  
179 0174 v12911.b179.s174  
180 0175 v12911.b180.s175  
181 0176 v12911.b181.s176  
182 0177 v12911.b182.s177  
183 0178 v12911.b183.s178  
184 0179 v12911.b184.s179  
185 0180 v12911.b185.s180  
186 0181 v12911.b186.s181  
187 0182 v12911.b187.s182  
188 0183 v12911.b188.s183  
189 0184 v12911.b189.s184  
190 0185 v12911.b190.s185  
191 0186 v12911.b191.s186  
192 0187 v12911.b192.s187  
193 0188 v12911.b193.s188  
194 0189 v12911.b194.s189  
195 0190 v12911.b195.s190  
196 0191 v12911.b196.s191  
197 0192 v12911.b197.s192  
198 0193 v12911.b198.s193  
199 0194 v12911.b199.s194  
200 0195 v12911.b200.s195  
201 0196 v12911.b201.s196  
202 0197 v12911.b202.s197  
203 0198 v12911.b203.s198  
204 0199 v12911.b204.s199  
205 0216 v12911.b205.s216  
206 0000 v12911.b206  

ANTAL FÄRGBILDER

87 194 832

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet