Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AI:9 (1787-1798) (AID: v139806 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AI:9 
AIDv139806 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1787-1798
InformationOmkastning i början genom inbindning; defekter Inneh. även: Förteckning på uppsyningsmän 1792 Förteckning på kommunionpengar från olika byar 1788-1798 Debiteringslängder på olika byar och bönder 1798, u.å.
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139806.b1  
2 0000 v139806.b2  
3 0000 v139806.b3  
4 0000 v139806.b4  
5 0000 v139806.b5  
6 0000 v139806.b6  
7 0000 v139806.b7  
8 0001 v139806.b8.s1  
9 0002 v139806.b9.s2  
10 0003 v139806.b10.s3  
11 0004 v139806.b11.s4  
12 0005 v139806.b12.s5  
13 0006 v139806.b13.s6  
14 0007 v139806.b14.s7  
15 0008 v139806.b15.s8  
16 0009 v139806.b16.s9  
17 0010 v139806.b17.s10  
18 0011 v139806.b18.s11  
19 0012 v139806.b19.s12  
20 0013 v139806.b20.s13  
21 0014 v139806.b21.s14  
22 0015 v139806.b22.s15  
23 0016 v139806.b23.s16  
24 0017 v139806.b24.s17  
25 0018 v139806.b25.s18  
26 0019 v139806.b26.s19  
27 0020 v139806.b27.s20  
28 0021 v139806.b28.s21  
29 0022 v139806.b29.s22  
30 0023 v139806.b30.s23  
31 0024 v139806.b31.s24  
32 0025 v139806.b32.s25  
33 0026 v139806.b33.s26  
34 0027 v139806.b34.s27  
35 0028 v139806.b35.s28  
36 0029 v139806.b36.s29  
37 0030 v139806.b37.s30  
38 0031 v139806.b38.s31  
39 0032 v139806.b39.s32  
40 0033 v139806.b40.s33  
41 0034 v139806.b41.s34  
42 0035 v139806.b42.s35  
43 0036 v139806.b43.s36  
44 0037 v139806.b44.s37  
45 0038 v139806.b45.s38  
46 0039 v139806.b46.s39  
47 0040 v139806.b47.s40  
48 0041 v139806.b48.s41  
49 0042 v139806.b49.s42  
50 0043 v139806.b50.s43  
51 0044 v139806.b51.s44  
52 0045 v139806.b52.s45  
53 0046 v139806.b53.s46  
54 0047 v139806.b54.s47  
55 0048 v139806.b55.s48  
56 0049 v139806.b56.s49  
57 0050 v139806.b57.s50  
58 0051 v139806.b58.s51  
59 0052 v139806.b59.s52  
60 0053 v139806.b60.s53  
61 0054 v139806.b61.s54  
62 0055 v139806.b62.s55  
63 0056 v139806.b63.s56  
64 0057 v139806.b64.s57  
65 0058 v139806.b65.s58  
66 0059 v139806.b66.s59  
67 0060 v139806.b67.s60  
68 0061 v139806.b68.s61  
69 0062 v139806.b69.s62  
70 0063 v139806.b70.s63  
71 0064 v139806.b71.s64  
72 0065 v139806.b72.s65  
73 0066 v139806.b73.s66  
74 0067 v139806.b74.s67  
75 0068 v139806.b75.s68  
76 0069 v139806.b76.s69  
77 0070 v139806.b77.s70  
78 0071 v139806.b78.s71  
79 0072 v139806.b79.s72  
80 0073 v139806.b80.s73  
81 0074 v139806.b81.s74  
82 0075 v139806.b82.s75  
83 0076 v139806.b83.s76  
84 0077 v139806.b84.s77  
85 0078 v139806.b85.s78  
86 0079 v139806.b86.s79  
87 0080 v139806.b87.s80  
88 0081 v139806.b88.s81  
89 0082 v139806.b89.s82  
90 0083 v139806.b90.s83  
91 0084 v139806.b91.s84  
92 0085 v139806.b92.s85  
93 0086 v139806.b93.s86  
94 0087 v139806.b94.s87  
95 0088 v139806.b95.s88  
96 0089 v139806.b96.s89  
97 0090 v139806.b97.s90  
98 0091 v139806.b98.s91  
99 0092 v139806.b99.s92  
100 0093 v139806.b100.s93  
101 0094 v139806.b101.s94  
102 0095 v139806.b102.s95  
103 0096 v139806.b103.s96  
104 0097 v139806.b104.s97  
105 0098 v139806.b105.s98  
106 0099 v139806.b106.s99  
107 0100 v139806.b107.s100  
108 0101 v139806.b108.s101  
109 0102 v139806.b109.s102  
110 0103 v139806.b110.s103  
111 0104 v139806.b111.s104  
112 0105 v139806.b112.s105  
113 0106 v139806.b113.s106  
114 0107 v139806.b114.s107  
115 0108 v139806.b115.s108  
116 0109 v139806.b116.s109  
117 0110 v139806.b117.s110  
118 0111 v139806.b118.s111  
119 0112 v139806.b119.s112  
120 0113 v139806.b120.s113  
121 0114 v139806.b121.s114  
122 0115 v139806.b122.s115  
123 0116 v139806.b123.s116  
124 0117 v139806.b124.s117  
125 0118 v139806.b125.s118  
126 0119 v139806.b126.s119  
127 0120 v139806.b127.s120  
128 0121 v139806.b128.s121  
129 0122 v139806.b129.s122  
130 0123 v139806.b130.s123  
131 0124 v139806.b131.s124  
132 0125 v139806.b132.s125  
133 0126 v139806.b133.s126  
134 0127 v139806.b134.s127  
135 0128 v139806.b135.s128  
136 0129 v139806.b136.s129  
137 0130 v139806.b137.s130  
138 0131 v139806.b138.s131  
139 0132 v139806.b139.s132  
140 0133 v139806.b140.s133  
141 0134 v139806.b141.s134  
142 0135 v139806.b142.s135  
143 0136 v139806.b143.s136  
144 0137 v139806.b144.s137  
145 0138 v139806.b145.s138  
146 0139 v139806.b146.s139  
147 0140 v139806.b147.s140  
148 0141 v139806.b148.s141  
149 0142 v139806.b149.s142  
150 0143 v139806.b150.s143  
151 0144 v139806.b151.s144  
152 0145 v139806.b152.s145  
153 0146 v139806.b153.s146  
154 0147 v139806.b154.s147  
155 0148 v139806.b155.s148  
156 0149 v139806.b156.s149  
157 0150 v139806.b157.s150  
158 0151 v139806.b158.s151  
159 0152 v139806.b159.s152  
160 0153 v139806.b160.s153  
161 0154 v139806.b161.s154  
162 0155 v139806.b162.s155  
163 0156 v139806.b163.s156  
164 0157 v139806.b164.s157  
165 0158 v139806.b165.s158  
166 0159 v139806.b166.s159  
167 0160 v139806.b167.s160  
168 0161 v139806.b168.s161  
169 0162 v139806.b169.s162  
170 0163 v139806.b170.s163  
171 0164 v139806.b171.s164  
172 0165 v139806.b172.s165  
173 0166 v139806.b173.s166  
174 0167 v139806.b174.s167  
175 0168 v139806.b175.s168  
176 0169 v139806.b176.s169  
177 0170 v139806.b177.s170  
178 0171 v139806.b178.s171  
179 0172 v139806.b179.s172  
180 0173 v139806.b180.s173  
181 0174 v139806.b181.s174  
182 0175 v139806.b182.s175  
183 0176 v139806.b183.s176  
184 0177 v139806.b184.s177  
185 0178 v139806.b185.s178  
186 0179 v139806.b186.s179  
187 0180 v139806.b187.s180  
188 0181 v139806.b188.s181  
189 0182 v139806.b189.s182  
190 0183 v139806.b190.s183  
191 0184 v139806.b191.s184  
192 0185 v139806.b192.s185  
193 0186 v139806.b193.s186  
194 0187 v139806.b194.s187  
195 0188 v139806.b195.s188  
196 0189 v139806.b196.s189  
197 0190 v139806.b197.s190  
198 0191 v139806.b198.s191  
199 0192 v139806.b199.s192  
200 0193 v139806.b200.s193  
201 0194 v139806.b201.s194  
202 0195 v139806.b202.s195  
203 0196 v139806.b203.s196  
204 0197 v139806.b204.s197  
205 0198 v139806.b205.s198  
206 0199 v139806.b206.s199  
207 0200 v139806.b207.s200  
208 0201 v139806.b208.s201  
209 0202 v139806.b209.s202  
210 0203 v139806.b210.s203  
211 0204 v139806.b211.s204  
212 0205 v139806.b212.s205  
213 0206 v139806.b213.s206  
214 0207 v139806.b214.s207  
215 0208 v139806.b215.s208  
216 0209 v139806.b216.s209  
217 0210 v139806.b217.s210  
218 0211 v139806.b218.s211  
219 0212 v139806.b219.s212  
220 0213 v139806.b220.s213  
221 0214 v139806.b221.s214  
222 0215 v139806.b222.s215  
223 0216 v139806.b223.s216  
224 0217 v139806.b224.s217  
225 0218 v139806.b225.s218  
226 0219 v139806.b226.s219  
227 0220 v139806.b227.s220  
228 0221 v139806.b228.s221  
229 0222 v139806.b229.s222  
230 0223 v139806.b230.s223  
231 0224 v139806.b231.s224  
232 0225 v139806.b232.s225  
233 0226 v139806.b233.s226  
234 0227 v139806.b234.s227  
235 0228 v139806.b235.s228  
236 0229 v139806.b236.s229  
237 0230 v139806.b237.s230  
238 0231 v139806.b238.s231  
239 0232 v139806.b239.s232  
240 0233 v139806.b240.s233  
241 0234 v139806.b241.s234  
242 0235 v139806.b242.s235  
243 0236 v139806.b243.s236  
244 0237 v139806.b244.s237  
245 0238 v139806.b245.s238  
246 0239 v139806.b246.s239  
247 0240 v139806.b247.s240  
248 0241 v139806.b248.s241  
249 0242 v139806.b249.s242  
250 0243 v139806.b250.s243  
251 0244 v139806.b251.s244  
252 0245 v139806.b252.s245  
253 0246 v139806.b253.s246  
254 0247 v139806.b254.s247  
255 0248 v139806.b255.s248  
256 0249 v139806.b256.s249  
257 0250 v139806.b257.s250  
258 0251 v139806.b258.s251  
259 0252 v139806.b259.s252  
260 0253 v139806.b260.s253  
261 0254 v139806.b261.s254  
262 0255 v139806.b262.s255  
263 0256 v139806.b263.s256  
264 0257 v139806.b264.s257  
265 0258 v139806.b265.s258  
266 0259 v139806.b266.s259  
267 0260 v139806.b267.s260  
268 0261 v139806.b268.s261  
269 0262 v139806.b269.s262  
270 0263 v139806.b270.s263  
271 0264 v139806.b271.s264  
272 0265 v139806.b272.s265  
273 0266 v139806.b273.s266  
274 0267 v139806.b274.s267  
275 0268 v139806.b275.s268  
276 0269 v139806.b276.s269  
277 0270 v139806.b277.s270  
278 0271 v139806.b278.s271  
279 0272 v139806.b279.s272  
280 0273 v139806.b280.s273  
281 0274 v139806.b281.s274  
282 0275 v139806.b282.s275  
283 0276 v139806.b283.s276  
284 0277 v139806.b284.s277  
285 0278 v139806.b285.s278  
286 0279 v139806.b286.s279  
287 0280 v139806.b287.s280  
288 0281 v139806.b288.s281  
289 0282 v139806.b289.s282  
290 0283 v139806.b290.s283  
291 0284 v139806.b291.s284  
292 0285 v139806.b292.s285  
293 0286 v139806.b293.s286  
294 0287 v139806.b294.s287  
295 0288 v139806.b295.s288  
296 0289 v139806.b296.s289  
297 0290 v139806.b297.s290  
298 0291 v139806.b298.s291  
299 0292 v139806.b299.s292  
300 0293 v139806.b300.s293  
301 0294 v139806.b301.s294  
302 0295 v139806.b302.s295  
303 0296 v139806.b303.s296  
304 0297 v139806.b304.s297  
305 0298 v139806.b305.s298  
306 0299 v139806.b306.s299  
307 0300 v139806.b307.s300  
308 0301 v139806.b308.s301  
309 0302 v139806.b309.s302  
310 0303 v139806.b310.s303  
311 0304 v139806.b311.s304  
312 0305 v139806.b312.s305  
313 0306 v139806.b313.s306  
314 0307 v139806.b314.s307  
315 0308 v139806.b315.s308  
316 0309 v139806.b316.s309  
317 0310 v139806.b317.s310  
318 0311 v139806.b318.s311  
319 0312 v139806.b319.s312  
320 0313 v139806.b320.s313  
321 0314 v139806.b321.s314  
322 0315 v139806.b322.s315  
323 0316 v139806.b323.s316  
324 0317 v139806.b324.s317  
325 0318 v139806.b325.s318  
326 0319 v139806.b326.s319  
327 0320 v139806.b327.s320  
328 0321 v139806.b328.s321  
329 0322 v139806.b329.s322  
330 0323 v139806.b330.s323  
331 0324 v139806.b331.s324  
332 0325 v139806.b332.s325  
333 0326 v139806.b333.s326  
334 0327 v139806.b334.s327  
335 0328 v139806.b335.s328  
336 0329 v139806.b336.s329  
337 0330 v139806.b337.s330  
338 0332 v139806.b338.s332  
339 0333 v139806.b339.s333  
340 0334 v139806.b340.s334  
341 0335 v139806.b341.s335  
342 0336 v139806.b342.s336  
343 0337 v139806.b343.s337  
344 0338 v139806.b344.s338  
345 0339 v139806.b345.s339  
346 0340 v139806.b346.s340  
347 0341 v139806.b347.s341  
348 0342 v139806.b348.s342  
349 0343 v139806.b349.s343  
350 0344 v139806.b350.s344  
351 0345 v139806.b351.s345  
352 0346 v139806.b352.s346  
353 0347 v139806.b353.s347  
354 0348 v139806.b354.s348  
355 0349 v139806.b355.s349  
356 0350 v139806.b356.s350  
357 0351 v139806.b357.s351  
358 0352 v139806.b358.s352  
359 0353 v139806.b359.s353  
360 0354a v139806.b360.s354a  
361 0354b v139806.b361.s354b  
362 0355 v139806.b362.s355  
363 0356 v139806.b363.s356  
364 0357 v139806.b364.s357  
365 0358 v139806.b365.s358  
366 0359 v139806.b366.s359  
367 0360 v139806.b367.s360  
368 0361 v139806.b368.s361  
369 0362 v139806.b369.s362  
370 0363 v139806.b370.s363  
371 0364 v139806.b371.s364  
372 0365 v139806.b372.s365  
373 0366 v139806.b373.s366  
374 0367 v139806.b374.s367  
375 0368 v139806.b375.s368  
376 0369 v139806.b376.s369  
377 0370 v139806.b377.s370  
378 0371 v139806.b378.s371  
379 0372 v139806.b379.s372  
380 0373 v139806.b380.s373  
381 0374 v139806.b381.s374  
382 0375 v139806.b382.s375  
383 0376 v139806.b383.s376  
384 0377 v139806.b384.s377  
385 0378 v139806.b385.s378  
386 0379 v139806.b386.s379  
387 0380 v139806.b387.s380  
388 0381 v139806.b388.s381  
389 0382 v139806.b389.s382  
390 0383 v139806.b390.s383  
391 0384 v139806.b391.s384  
392 0385 v139806.b392.s385  
393 0386 v139806.b393.s386  
394 0387 v139806.b394.s387  
395 0388 v139806.b395.s388  
396 0389 v139806.b396.s389  
397 0390 v139806.b397.s390  
398 0391 v139806.b398.s391  
399 0392 v139806.b399.s392  
400 0393 v139806.b400.s393  
401 0394 v139806.b401.s394  
402 0395 v139806.b402.s395  
403 0396 v139806.b403.s396  
404 0397 v139806.b404.s397  
405 0398 v139806.b405.s398  
406 0399 v139806.b406.s399  
407 0400 v139806.b407.s400  
408 0401 v139806.b408.s401  
409 0402 v139806.b409.s402  
410 0403 v139806.b410.s403  
411 0404 v139806.b411.s404  
412 0405 v139806.b412.s405  
413 0406 v139806.b413.s406  
414 0407 v139806.b414.s407  
415 0408 v139806.b415.s408  
416 0409 v139806.b416.s409  
417 0410 v139806.b417.s410  
418 0411 v139806.b418.s411  
419 0412 v139806.b419.s412  
420 0413 v139806.b420.s413  
421 0414 v139806.b421.s414  
422 0415 v139806.b422.s415  
423 0416 v139806.b423.s416  
424 0417 v139806.b424.s417  
425 0418 v139806.b425.s418  
426 0419 v139806.b426.s419  
427 0420 v139806.b427.s420  
428 0421 v139806.b428.s421  
429 0422 v139806.b429.s422  
430 0423 v139806.b430.s423  
431 0424 v139806.b431.s424  
432 0425 v139806.b432.s425  
433 0426 v139806.b433.s426  
434 0427 v139806.b434.s427  
435 0428 v139806.b435.s428  
436 0429 v139806.b436.s429  
437 0430 v139806.b437.s430  
438 0431 v139806.b438.s431  
439 0432 v139806.b439.s432  
440 0433 v139806.b440.s433  
441 0434 v139806.b441.s434  
442 0435 v139806.b442.s435  
443 0436 v139806.b443.s436  
444 0437 v139806.b444.s437  
445 0438 v139806.b445.s438  
446 0439 v139806.b446.s439  
447 0440 v139806.b447.s440  
448 0441 v139806.b448.s441  
449 0442 v139806.b449.s442  
450 0443 v139806.b450.s443  
451 0444 v139806.b451.s444  
452 0445 v139806.b452.s445  
453 0446 v139806.b453.s446  
454 0447 v139806.b454.s447  
455 0448 v139806.b455.s448  
456 0449 v139806.b456.s449  
457 0450 v139806.b457.s450  
458 0451 v139806.b458.s451  
459 0452 v139806.b459.s452  
460 0453 v139806.b460.s453  
461 0454 v139806.b461.s454  
462 0455 v139806.b462.s455  
463 0456 v139806.b463.s456  
464 0457 v139806.b464.s457  
465 0458 v139806.b465.s458  
466 0459 v139806.b466.s459  
467 0460 v139806.b467.s460  
468 0461 v139806.b468.s461  
469 0462 v139806.b469.s462  
470 0463 v139806.b470.s463  
471 0464 v139806.b471.s464  
472 0465 v139806.b472.s465  
473 0466 v139806.b473.s466  
474 0467 v139806.b474.s467  
475 0468 v139806.b475.s468  
476 0469 v139806.b476.s469  
477 0470 v139806.b477.s470  
478 0471 v139806.b478.s471  
479 0472 v139806.b479.s472  
480 0473 v139806.b480.s473  
481 0474 v139806.b481.s474  
482 0475 v139806.b482.s475  
483 0476 v139806.b483.s476  
484 0477 v139806.b484.s477  
485 0478 v139806.b485.s478  
486 0479 v139806.b486.s479  
487 0480 v139806.b487.s480  
488 0481 v139806.b488.s481  
489 0482 v139806.b489.s482  
490 0483 v139806.b490.s483  
491 0484 v139806.b491.s484  
492 0485 v139806.b492.s485  
493 0486 v139806.b493.s486  
494 0487 v139806.b494.s487  
495 0488 v139806.b495.s488  
496 0489 v139806.b496.s489  
497 0490 v139806.b497.s490  
498 0491 v139806.b498.s491  
499 0492 v139806.b499.s492  
500 0493 v139806.b500.s493  
501 0494 v139806.b501.s494  
502 0495 v139806.b502.s495  
503 0496 v139806.b503.s496  
504 0497 v139806.b504.s497  
505 0498 v139806.b505.s498  
506 0499 v139806.b506.s499  
507 0500 v139806.b507.s500  
508 0501 v139806.b508.s501  
509 0502 v139806.b509.s502  
510 0503 v139806.b510.s503  
511 0504 v139806.b511.s504  
512 0505 v139806.b512.s505  
513 0506 v139806.b513.s506  
514 0000 v139806.b514  
515 0000 v139806.b515  
516 0000 v139806.b516  
517 0000 v139806.b517  
518 0000 v139806.b518  
519 0000 v139806.b519  
520 0000 v139806.b520  
521 0000 v139806.b521  
522 0000 v139806.b522  
523 0000 v139806.b523  
524 0000 v139806.b524  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet