Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AI:15a (1841-1847) (AID: v139822 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AI:15a 
AIDv139822 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1841-1847
InformationFol 1-259
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139822.b1  
2 0000 v139822.b2  
3 0000 v139822.b3  
4 0000 v139822.b4  
5 0000 v139822.b5  
6 0000 v139822.b6  
7 0000 v139822.b7  
8 0000 v139822.b8  
9 0000 v139822.b9  
10 0001 v139822.b10.s1  
11 0002 v139822.b11.s2  
12 0003 v139822.b12.s3  
13 0004 v139822.b13.s4  
14 0005 v139822.b14.s5  
15 0006 v139822.b15.s6  
16 0007 v139822.b16.s7  
17 0008 v139822.b17.s8  
18 0009 v139822.b18.s9  
19 0010 v139822.b19.s10  
20 0011 v139822.b20.s11  
21 0012 v139822.b21.s12  
22 0013 v139822.b22.s13  
23 0014 v139822.b23.s14  
24 0015 v139822.b24.s15  
25 0016 v139822.b25.s16  
26 0018 v139822.b26.s18  
27 0021 v139822.b27.s21  
28 0022 v139822.b28.s22  
29 0023 v139822.b29.s23  
30 0024 v139822.b30.s24  
31 0026 v139822.b31.s26  
32 0027 v139822.b32.s27  
33 0028 v139822.b33.s28  
34 0029 v139822.b34.s29  
35 0031 v139822.b35.s31  
36 0032 v139822.b36.s32  
37 0033 v139822.b37.s33  
38 0034 v139822.b38.s34  
39 0035 v139822.b39.s35  
40 0036 v139822.b40.s36  
41 0037 v139822.b41.s37  
42 0038 v139822.b42.s38  
43 0039 v139822.b43.s39  
44 0040 v139822.b44.s40  
45 0041 v139822.b45.s41  
46 0042 v139822.b46.s42  
47 0043 v139822.b47.s43  
48 0044 v139822.b48.s44  
49 0045 v139822.b49.s45  
50 0046 v139822.b50.s46  
51 0047 v139822.b51.s47  
52 0048 v139822.b52.s48  
53 0049 v139822.b53.s49  
54 0050 v139822.b54.s50  
55 0051 v139822.b55.s51  
56 0052 v139822.b56.s52  
57 0053 v139822.b57.s53  
58 0054 v139822.b58.s54  
59 0055 v139822.b59.s55  
60 0056 v139822.b60.s56  
61 0057 v139822.b61.s57  
62 0058 v139822.b62.s58  
63 0059 v139822.b63.s59  
64 0060 v139822.b64.s60  
65 0061 v139822.b65.s61  
66 0062 v139822.b66.s62  
67 0063 v139822.b67.s63  
68 0064 v139822.b68.s64  
69 0065 v139822.b69.s65  
70 0066 v139822.b70.s66  
71 0067 v139822.b71.s67  
72 0068 v139822.b72.s68  
73 0069 v139822.b73.s69  
74 0070 v139822.b74.s70  
75 0071 v139822.b75.s71  
76 0072 v139822.b76.s72  
77 0073 v139822.b77.s73  
78 0074 v139822.b78.s74  
79 0075 v139822.b79.s75  
80 0076 v139822.b80.s76  
81 0077 v139822.b81.s77  
82 0078 v139822.b82.s78  
83 0079 v139822.b83.s79  
84 0080 v139822.b84.s80  
85 0081 v139822.b85.s81  
86 0082 v139822.b86.s82  
87 0083 v139822.b87.s83  
88 0084 v139822.b88.s84  
89 0085 v139822.b89.s85  
90 0086 v139822.b90.s86  
91 0087 v139822.b91.s87  
92 0088 v139822.b92.s88  
93 0089 v139822.b93.s89  
94 0090 v139822.b94.s90  
95 0091 v139822.b95.s91  
96 0092 v139822.b96.s92  
97 0095 v139822.b97.s95  
98 0096 v139822.b98.s96  
99 0097 v139822.b99.s97  
100 0098 v139822.b100.s98  
101 0099 v139822.b101.s99  
102 0100 v139822.b102.s100  
103 0101 v139822.b103.s101  
104 0102 v139822.b104.s102  
105 0103 v139822.b105.s103  
106 0104 v139822.b106.s104  
107 0105 v139822.b107.s105  
108 0106 v139822.b108.s106  
109 0107 v139822.b109.s107  
110 0108 v139822.b110.s108  
111 0109 v139822.b111.s109  
112 0110 v139822.b112.s110  
113 0111 v139822.b113.s111  
114 0112 v139822.b114.s112  
115 0113 v139822.b115.s113  
116 0114 v139822.b116.s114  
117 0120 v139822.b117.s120  
118 0121 v139822.b118.s121  
119 0122 v139822.b119.s122  
120 0123 v139822.b120.s123  
121 0124 v139822.b121.s124  
122 0125 v139822.b122.s125  
123 0126 v139822.b123.s126  
124 0127 v139822.b124.s127  
125 0128 v139822.b125.s128  
126 0129 v139822.b126.s129  
127 0130 v139822.b127.s130  
128 0131 v139822.b128.s131  
129 0132 v139822.b129.s132  
130 0134 v139822.b130.s134  
131 0135 v139822.b131.s135  
132 0136 v139822.b132.s136  
133 0137 v139822.b133.s137  
134 0138 v139822.b134.s138  
135 0139 v139822.b135.s139  
136 0139a v139822.b136.s139a  
137 0140 v139822.b137.s140  
138 0141 v139822.b138.s141  
139 0142 v139822.b139.s142  
140 0143 v139822.b140.s143  
141 0144 v139822.b141.s144  
142 0145 v139822.b142.s145  
143 0146 v139822.b143.s146  
144 0147 v139822.b144.s147  
145 0148 v139822.b145.s148  
146 0149 v139822.b146.s149  
147 0150 v139822.b147.s150  
148 0151 v139822.b148.s151  
149 0152 v139822.b149.s152  
150 0153 v139822.b150.s153  
151 0154 v139822.b151.s154  
152 0155 v139822.b152.s155  
153 0156 v139822.b153.s156  
154 0157 v139822.b154.s157  
155 0158 v139822.b155.s158  
156 0159 v139822.b156.s159  
157 0160 v139822.b157.s160  
158 0161 v139822.b158.s161  
159 0162 v139822.b159.s162  
160 0163 v139822.b160.s163  
161 0164 v139822.b161.s164  
162 0165 v139822.b162.s165  
163 0166 v139822.b163.s166  
164 0167 v139822.b164.s167  
165 0168 v139822.b165.s168  
166 0169 v139822.b166.s169  
167 0170 v139822.b167.s170  
168 0171 v139822.b168.s171  
169 0172 v139822.b169.s172  
170 0173 v139822.b170.s173  
171 0174 v139822.b171.s174  
172 0175 v139822.b172.s175  
173 0176 v139822.b173.s176  
174 0177 v139822.b174.s177  
175 0178 v139822.b175.s178  
176 0179 v139822.b176.s179  
177 0180 v139822.b177.s180  
178 0181 v139822.b178.s181  
179 0182 v139822.b179.s182  
180 0183 v139822.b180.s183  
181 0184 v139822.b181.s184  
182 0185 v139822.b182.s185  
183 0186 v139822.b183.s186  
184 0187 v139822.b184.s187  
185 0188 v139822.b185.s188  
186 0189 v139822.b186.s189  
187 0190 v139822.b187.s190  
188 0191 v139822.b188.s191  
189 0192 v139822.b189.s192  
190 0193 v139822.b190.s193  
191 0194 v139822.b191.s194  
192 0195 v139822.b192.s195  
193 0196 v139822.b193.s196  
194 0197 v139822.b194.s197  
195 0198 v139822.b195.s198  
196 0199 v139822.b196.s199  
197 0200 v139822.b197.s200  
198 0201 v139822.b198.s201  
199 0202 v139822.b199.s202  
200 0203 v139822.b200.s203  
201 0204 v139822.b201.s204  
202 0205 v139822.b202.s205  
203 0206 v139822.b203.s206  
204 0207 v139822.b204.s207  
205 0208 v139822.b205.s208  
206 0209 v139822.b206.s209  
207 0210 v139822.b207.s210  
208 0211 v139822.b208.s211  
209 0212 v139822.b209.s212  
210 0213 v139822.b210.s213  
211 0214 v139822.b211.s214  
212 0215 v139822.b212.s215  
213 0216 v139822.b213.s216  
214 0217 v139822.b214.s217  
215 0218 v139822.b215.s218  
216 0219 v139822.b216.s219  
217 0220 v139822.b217.s220  
218 0221 v139822.b218.s221  
219 0222 v139822.b219.s222  
220 0223 v139822.b220.s223  
221 0224 v139822.b221.s224  
222 0225 v139822.b222.s225  
223 0226 v139822.b223.s226  
224 0227 v139822.b224.s227  
225 0228 v139822.b225.s228  
226 0229 v139822.b226.s229  
227 0230 v139822.b227.s230  
228 0231 v139822.b228.s231  
229 0232 v139822.b229.s232  
230 0233 v139822.b230.s233  
231 0234 v139822.b231.s234  
232 0235 v139822.b232.s235  
233 0236 v139822.b233.s236  
234 0237 v139822.b234.s237  
235 0238 v139822.b235.s238  
236 0239 v139822.b236.s239  
237 0240 v139822.b237.s240  
238 0241 v139822.b238.s241  
239 0242 v139822.b239.s242  
240 0243 v139822.b240.s243  
241 0244 v139822.b241.s244  
242 0245 v139822.b242.s245  
243 0246 v139822.b243.s246  
244 0247 v139822.b244.s247  
245 0248 v139822.b245.s248  
246 0249 v139822.b246.s249  
247 0250 v139822.b247.s250  
248 0251 v139822.b248.s251  
249 0252 v139822.b249.s252  
250 0253 v139822.b250.s253  
251 0254 v139822.b251.s254  
252 0255 v139822.b252.s255  
253 0256 v139822.b253.s256  
254 0257 v139822.b254.s257  
255 0258 v139822.b255.s258  
256 0259 v139822.b256.s259  
257 0000 v139822.b257  
258 0000 v139822.b258  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet