Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AI:15d (1841-1847) (AID: v139825 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AI:15d 
AIDv139825 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1841-1847
InformationFol 722-941
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139825.b1  
2 0000 v139825.b2  
3 0000 v139825.b3  
4 0000 v139825.b4  
5 0000 v139825.b5  
6 0000 v139825.b6  
7 0000 v139825.b7  
8 0722 v139825.b8.s722  
9 0723 v139825.b9.s723  
10 0724 v139825.b10.s724  
11 0725 v139825.b11.s725  
12 0726 v139825.b12.s726  
13 0727 v139825.b13.s727  
14 0729 v139825.b14.s729  
15 0730 v139825.b15.s730  
16 0731 v139825.b16.s731  
17 0732 v139825.b17.s732  
18 0733 v139825.b18.s733  
19 0733a v139825.b19.s733a  
20 0733b v139825.b20.s733b  
21 0733c v139825.b21.s733c  
22 0733d v139825.b22.s733d  
23 0733e v139825.b23.s733e  
24 0733f v139825.b24.s733f  
25 0733g v139825.b25.s733g  
26 0734 v139825.b26.s734  
27 0735 v139825.b27.s735  
28 0736 v139825.b28.s736  
29 0737 v139825.b29.s737  
30 0738 v139825.b30.s738  
31 0739 v139825.b31.s739  
32 0740 v139825.b32.s740  
33 0741 v139825.b33.s741  
34 0742 v139825.b34.s742  
35 0743 v139825.b35.s743  
36 0744 v139825.b36.s744  
37 0745 v139825.b37.s745  
38 0746 v139825.b38.s746  
39 0747 v139825.b39.s747  
40 0748 v139825.b40.s748  
41 0749 v139825.b41.s749  
42 0750 v139825.b42.s750  
43 0751 v139825.b43.s751  
44 0752 v139825.b44.s752  
45 0753 v139825.b45.s753  
46 0754 v139825.b46.s754  
47 0755 v139825.b47.s755  
48 0756 v139825.b48.s756  
49 0757a v139825.b49.s757a  
50 0757b v139825.b50.s757b  
51 0758 v139825.b51.s758  
52 0759 v139825.b52.s759  
53 0760 v139825.b53.s760  
54 0761 v139825.b54.s761  
55 0762 v139825.b55.s762  
56 0763 v139825.b56.s763  
57 0764 v139825.b57.s764  
58 0765 v139825.b58.s765  
59 0766 v139825.b59.s766  
60 0777 v139825.b60.s777  
61 0778 v139825.b61.s778  
62 0779 v139825.b62.s779  
63 0780 v139825.b63.s780  
64 0781 v139825.b64.s781  
65 0782 v139825.b65.s782  
66 0783 v139825.b66.s783  
67 0784 v139825.b67.s784  
68 0785 v139825.b68.s785  
69 0786 v139825.b69.s786  
70 0787 v139825.b70.s787  
71 0788 v139825.b71.s788  
72 0789 v139825.b72.s789  
73 0790 v139825.b73.s790  
74 0791 v139825.b74.s791  
75 0792 v139825.b75.s792  
76 0793 v139825.b76.s793  
77 0794 v139825.b77.s794  
78 0795 v139825.b78.s795  
79 0796 v139825.b79.s796  
80 0797 v139825.b80.s797  
81 0798 v139825.b81.s798  
82 0799 v139825.b82.s799  
83 0800 v139825.b83.s800  
84 0801 v139825.b84.s801  
85 0802 v139825.b85.s802  
86 0803 v139825.b86.s803  
87 0804 v139825.b87.s804  
88 0805 v139825.b88.s805  
89 0806 v139825.b89.s806  
90 0807 v139825.b90.s807  
91 0808 v139825.b91.s808  
92 0809 v139825.b92.s809  
93 0810 v139825.b93.s810  
94 0811 v139825.b94.s811  
95 0812 v139825.b95.s812  
96 0813 v139825.b96.s813  
97 0814 v139825.b97.s814  
98 0815 v139825.b98.s815  
99 0816 v139825.b99.s816  
100 0817 v139825.b100.s817  
101 0818 v139825.b101.s818  
102 0819 v139825.b102.s819  
103 0820 v139825.b103.s820  
104 0821 v139825.b104.s821  
105 0822 v139825.b105.s822  
106 0823 v139825.b106.s823  
107 0824 v139825.b107.s824  
108 0825 v139825.b108.s825  
109 0827 v139825.b109.s827  
110 0828 v139825.b110.s828  
111 0829 v139825.b111.s829  
112 0830 v139825.b112.s830  
113 0831 v139825.b113.s831  
114 0832 v139825.b114.s832  
115 0833 v139825.b115.s833  
116 0834 v139825.b116.s834  
117 0835 v139825.b117.s835  
118 0836 v139825.b118.s836  
119 0837 v139825.b119.s837  
120 0838 v139825.b120.s838  
121 0839 v139825.b121.s839  
122 0840 v139825.b122.s840  
123 0841 v139825.b123.s841  
124 0842 v139825.b124.s842  
125 0843 v139825.b125.s843  
126 0844 v139825.b126.s844  
127 0845 v139825.b127.s845  
128 0846 v139825.b128.s846  
129 0848 v139825.b129.s848  
130 0849 v139825.b130.s849  
131 0850 v139825.b131.s850  
132 0851 v139825.b132.s851  
133 0852 v139825.b133.s852  
134 0853 v139825.b134.s853  
135 0854 v139825.b135.s854  
136 0855 v139825.b136.s855  
137 0856 v139825.b137.s856  
138 0857 v139825.b138.s857  
139 0858 v139825.b139.s858  
140 0859 v139825.b140.s859  
141 0860 v139825.b141.s860  
142 0861 v139825.b142.s861  
143 0862 v139825.b143.s862  
144 0863 v139825.b144.s863  
145 0864 v139825.b145.s864  
146 0865 v139825.b146.s865  
147 0866 v139825.b147.s866  
148 0867 v139825.b148.s867  
149 0868 v139825.b149.s868  
150 0869 v139825.b150.s869  
151 0870 v139825.b151.s870  
152 0871 v139825.b152.s871  
153 0872 v139825.b153.s872  
154 0873 v139825.b154.s873  
155 0874a v139825.b155.s874a  
156 0875a v139825.b156.s875a  
157 0877a v139825.b157.s877a  
158 0878 v139825.b158.s878  
159 0874b v139825.b159.s874b  
160 0875b v139825.b160.s875b  
161 0876 v139825.b161.s876  
162 0877b v139825.b162.s877b  
163 0878b v139825.b163.s878b  
164 0879 v139825.b164.s879  
165 0880 v139825.b165.s880  
166 0881 v139825.b166.s881  
167 0882 v139825.b167.s882  
168 0883 v139825.b168.s883  
169 0884 v139825.b169.s884  
170 0885 v139825.b170.s885  
171 0886 v139825.b171.s886  
172 0887 v139825.b172.s887  
173 0888 v139825.b173.s888  
174 0889 v139825.b174.s889  
175 0890 v139825.b175.s890  
176 0891 v139825.b176.s891  
177 0892 v139825.b177.s892  
178 0893 v139825.b178.s893  
179 0894 v139825.b179.s894  
180 0895 v139825.b180.s895  
181 0896 v139825.b181.s896  
182 0897 v139825.b182.s897  
183 0898 v139825.b183.s898  
184 0899 v139825.b184.s899  
185 0900 v139825.b185.s900  
186 0901 v139825.b186.s901  
187 0902 v139825.b187.s902  
188 0903 v139825.b188.s903  
189 0904 v139825.b189.s904  
190 0905 v139825.b190.s905  
191 0906 v139825.b191.s906  
192 0907 v139825.b192.s907  
193 0908 v139825.b193.s908  
194 0909 v139825.b194.s909  
195 0910 v139825.b195.s910  
196 0911 v139825.b196.s911  
197 0912 v139825.b197.s912  
198 0913 v139825.b198.s913  
199 0914 v139825.b199.s914  
200 0915 v139825.b200.s915  
201 0916 v139825.b201.s916  
202 0917 v139825.b202.s917  
203 0918 v139825.b203.s918  
204 0919 v139825.b204.s919  
205 0920 v139825.b205.s920  
206 0921 v139825.b206.s921  
207 0922 v139825.b207.s922  
208 0923 v139825.b208.s923  
209 0924 v139825.b209.s924  
210 0926 v139825.b210.s926  
211 0927 v139825.b211.s927  
212 0928 v139825.b212.s928  
213 0929 v139825.b213.s929  
214 0930 v139825.b214.s930  
215 0931 v139825.b215.s931  
216 0932 v139825.b216.s932  
217 0933 v139825.b217.s933  
218 0934 v139825.b218.s934  
219 0935 v139825.b219.s935  
220 0936 v139825.b220.s936  
221 0937 v139825.b221.s937  
222 0938 v139825.b222.s938  
223 0939 v139825.b223.s939  
224 0940 v139825.b224.s940  
225 0941 v139825.b225.s941  
226 0000 v139825.b226  
227 0000 v139825.b227  
228 0000 v139825.b228  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet