Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AI:16a (1848-1854) (AID: v139828 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AI:16a 
AIDv139828 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1848-1854
InformationFol 1-229
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139828.b1  
2 0000 v139828.b2  
3 0000 v139828.b3  
4 0000 v139828.b4  
5 0000 v139828.b5  
6 0000 v139828.b6  
7 0000 v139828.b7  
8 0000 v139828.b8  
9 0000 v139828.b9  
10 0000 v139828.b10  
11 0000 v139828.b11  
12 0001 v139828.b12.s1  
13 0002 v139828.b13.s2  
14 0003 v139828.b14.s3  
15 0004 v139828.b15.s4  
16 0005 v139828.b16.s5  
17 0006 v139828.b17.s6  
18 0007 v139828.b18.s7  
19 0008 v139828.b19.s8  
20 0009 v139828.b20.s9  
21 0010 v139828.b21.s10  
22 0011 v139828.b22.s11  
23 0012 v139828.b23.s12  
24 0013 v139828.b24.s13  
25 0014 v139828.b25.s14  
26 0015 v139828.b26.s15  
27 0016 v139828.b27.s16  
28 0017 v139828.b28.s17  
29 0018 v139828.b29.s18  
30 0019 v139828.b30.s19  
31 0020 v139828.b31.s20  
32 0021 v139828.b32.s21  
33 0022a v139828.b33.s22a  
34 0022b v139828.b34.s22b  
35 0023 v139828.b35.s23  
36 0024 v139828.b36.s24  
37 0025 v139828.b37.s25  
38 0026 v139828.b38.s26  
39 0027 v139828.b39.s27  
40 0028a v139828.b40.s28a  
41 0028b v139828.b41.s28b  
42 0029 v139828.b42.s29  
43 0030 v139828.b43.s30  
44 0031 v139828.b44.s31  
45 0032 v139828.b45.s32  
46 0033 v139828.b46.s33  
47 0034 v139828.b47.s34  
48 0035 v139828.b48.s35  
49 0036 v139828.b49.s36  
50 0037 v139828.b50.s37  
51 0038 v139828.b51.s38  
52 0039 v139828.b52.s39  
53 0040 v139828.b53.s40  
54 0041 v139828.b54.s41  
55 0042 v139828.b55.s42  
56 0043 v139828.b56.s43  
57 0044 v139828.b57.s44  
58 0045 v139828.b58.s45  
59 0046 v139828.b59.s46  
60 0047 v139828.b60.s47  
61 0048 v139828.b61.s48  
62 0049 v139828.b62.s49  
63 0050 v139828.b63.s50  
64 0051 v139828.b64.s51  
65 0052 v139828.b65.s52  
66 0053 v139828.b66.s53  
67 0054a v139828.b67.s54a  
68 0054b v139828.b68.s54b  
69 0055 v139828.b69.s55  
70 0056 v139828.b70.s56  
71 0057 v139828.b71.s57  
72 0058 v139828.b72.s58  
73 0059 v139828.b73.s59  
74 0060 v139828.b74.s60  
75 0061 v139828.b75.s61  
76 0062 v139828.b76.s62  
77 0063 v139828.b77.s63  
78 0064 v139828.b78.s64  
79 0065 v139828.b79.s65  
80 0066 v139828.b80.s66  
81 0067 v139828.b81.s67  
82 0068 v139828.b82.s68  
83 0069 v139828.b83.s69  
84 0070 v139828.b84.s70  
85 0071 v139828.b85.s71  
86 0072 v139828.b86.s72  
87 0073 v139828.b87.s73  
88 0074 v139828.b88.s74  
89 0075 v139828.b89.s75  
90 0076 v139828.b90.s76  
91 0077 v139828.b91.s77  
92 0078 v139828.b92.s78  
93 0079 v139828.b93.s79  
94 0080 v139828.b94.s80  
95 0081 v139828.b95.s81  
96 0082a v139828.b96.s82a  
97 0082b v139828.b97.s82b  
98 0083 v139828.b98.s83  
99 0084 v139828.b99.s84  
100 0085 v139828.b100.s85  
101 0086 v139828.b101.s86  
102 0087 v139828.b102.s87  
103 0088a v139828.b103.s88a  
104 0088b v139828.b104.s88b  
105 0089 v139828.b105.s89  
106 0090a v139828.b106.s90a  
107 0090b v139828.b107.s90b  
108 0091 v139828.b108.s91  
109 0092 v139828.b109.s92  
110 0093 v139828.b110.s93  
111 0094 v139828.b111.s94  
112 0095 v139828.b112.s95  
113 0096 v139828.b113.s96  
114 0097 v139828.b114.s97  
115 0098 v139828.b115.s98  
116 0099 v139828.b116.s99  
117 0100 v139828.b117.s100  
118 0101 v139828.b118.s101  
119 0102 v139828.b119.s102  
120 0103 v139828.b120.s103  
121 0104 v139828.b121.s104  
122 0105 v139828.b122.s105  
123 0106 v139828.b123.s106  
124 0107 v139828.b124.s107  
125 0108 v139828.b125.s108  
126 0109 v139828.b126.s109  
127 0110 v139828.b127.s110  
128 0111 v139828.b128.s111  
129 0112 v139828.b129.s112  
130 0113 v139828.b130.s113  
131 0114 v139828.b131.s114  
132 0115 v139828.b132.s115  
133 0116 v139828.b133.s116  
134 0117 v139828.b134.s117  
135 0118 v139828.b135.s118  
136 0119 v139828.b136.s119  
137 0120 v139828.b137.s120  
138 0121 v139828.b138.s121  
139 0122 v139828.b139.s122  
140 0123 v139828.b140.s123  
141 0124a v139828.b141.s124a  
142 0124b v139828.b142.s124b  
143 0125 v139828.b143.s125  
144 0126 v139828.b144.s126  
145 0127 v139828.b145.s127  
146 0128 v139828.b146.s128  
147 0129 v139828.b147.s129  
148 0130 v139828.b148.s130  
149 0131 v139828.b149.s131  
150 0132 v139828.b150.s132  
151 0133 v139828.b151.s133  
152 0134 v139828.b152.s134  
153 0135 v139828.b153.s135  
154 0136 v139828.b154.s136  
155 0137 v139828.b155.s137  
156 0138 v139828.b156.s138  
157 0139 v139828.b157.s139  
158 0140 v139828.b158.s140  
159 0141 v139828.b159.s141  
160 0142 v139828.b160.s142  
161 0143 v139828.b161.s143  
162 0144 v139828.b162.s144  
163 0145 v139828.b163.s145  
164 0146 v139828.b164.s146  
165 0147 v139828.b165.s147  
166 0148 v139828.b166.s148  
167 0149 v139828.b167.s149  
168 0150 v139828.b168.s150  
169 0151 v139828.b169.s151  
170 0152 v139828.b170.s152  
171 0153 v139828.b171.s153  
172 0154 v139828.b172.s154  
173 0155 v139828.b173.s155  
174 0156 v139828.b174.s156  
175 0157 v139828.b175.s157  
176 0158 v139828.b176.s158  
177 0159 v139828.b177.s159  
178 0160 v139828.b178.s160  
179 0161 v139828.b179.s161  
180 0162 v139828.b180.s162  
181 0163 v139828.b181.s163  
182 0164 v139828.b182.s164  
183 0165 v139828.b183.s165  
184 0166 v139828.b184.s166  
185 0167 v139828.b185.s167  
186 0168 v139828.b186.s168  
187 0169 v139828.b187.s169  
188 0170 v139828.b188.s170  
189 0171 v139828.b189.s171  
190 0172a v139828.b190.s172a  
191 0172b v139828.b191.s172b  
192 0173 v139828.b192.s173  
193 0174 v139828.b193.s174  
194 0175 v139828.b194.s175  
195 0176 v139828.b195.s176  
196 0177 v139828.b196.s177  
197 0178 v139828.b197.s178  
198 0179 v139828.b198.s179  
199 0180 v139828.b199.s180  
200 0181 v139828.b200.s181  
201 0182 v139828.b201.s182  
202 0183 v139828.b202.s183  
203 0184 v139828.b203.s184  
204 0187 v139828.b204.s187  
205 0188 v139828.b205.s188  
206 0189 v139828.b206.s189  
207 0190 v139828.b207.s190  
208 0191 v139828.b208.s191  
209 0192 v139828.b209.s192  
210 0193 v139828.b210.s193  
211 0194 v139828.b211.s194  
212 0195 v139828.b212.s195  
213 0196 v139828.b213.s196  
214 0197 v139828.b214.s197  
215 0198 v139828.b215.s198  
216 0199 v139828.b216.s199  
217 0200 v139828.b217.s200  
218 0201 v139828.b218.s201  
219 0202 v139828.b219.s202  
220 0203 v139828.b220.s203  
221 0204 v139828.b221.s204  
222 0205 v139828.b222.s205  
223 0206 v139828.b223.s206  
224 0207 v139828.b224.s207  
225 0208 v139828.b225.s208  
226 0209 v139828.b226.s209  
227 0210 v139828.b227.s210  
228 0211 v139828.b228.s211  
229 0212 v139828.b229.s212  
230 0213 v139828.b230.s213  
231 0214 v139828.b231.s214  
232 0215 v139828.b232.s215  
233 0216 v139828.b233.s216  
234 0217 v139828.b234.s217  
235 0218 v139828.b235.s218  
236 0219 v139828.b236.s219  
237 0220 v139828.b237.s220  
238 0221 v139828.b238.s221  
239 0222 v139828.b239.s222  
240 0223 v139828.b240.s223  
241 0224 v139828.b241.s224  
242 0225 v139828.b242.s225  
243 0226 v139828.b243.s226  
244 0227 v139828.b244.s227  
245 0228 v139828.b245.s228  
246 0000 v139828.b246  
247 0000 v139828.b247  
248 0000 v139828.b248  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet