Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AI:17a (1855-1861) (AID: v139835 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AI:17a 
AIDv139835 
VolymtypHusförhörslängd
Årtal1855-1861
InformationFol 1-477
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139835.b1  
2 0000 v139835.b2  
3 0000 v139835.b3  
4 0000 v139835.b4  
5 0000 v139835.b5  
6 0000 v139835.b6  
7 0000 v139835.b7  
8 0000 v139835.b8  
9 0001 v139835.b9.s1  
10 0002 v139835.b10.s2  
11 0003 v139835.b11.s3  
12 0004 v139835.b12.s4  
13 0005 v139835.b13.s5  
14 0006 v139835.b14.s6  
15 0007 v139835.b15.s7  
16 0008 v139835.b16.s8  
17 0009 v139835.b17.s9  
18 0010 v139835.b18.s10  
19 0011 v139835.b19.s11  
20 0012 v139835.b20.s12  
21 0013 v139835.b21.s13  
22 0014 v139835.b22.s14  
23 0015 v139835.b23.s15  
24 0016 v139835.b24.s16  
25 0017 v139835.b25.s17  
26 0018 v139835.b26.s18  
27 0019 v139835.b27.s19  
28 0020 v139835.b28.s20  
29 0021 v139835.b29.s21  
30 0022 v139835.b30.s22  
31 0023 v139835.b31.s23  
32 0024 v139835.b32.s24  
33 0025 v139835.b33.s25  
34 0026 v139835.b34.s26  
35 0027 v139835.b35.s27  
36 0028 v139835.b36.s28  
37 0029 v139835.b37.s29  
38 0030 v139835.b38.s30  
39 0031 v139835.b39.s31  
40 0032 v139835.b40.s32  
41 0033 v139835.b41.s33  
42 0034 v139835.b42.s34  
43 0035 v139835.b43.s35  
44 0036 v139835.b44.s36  
45 0037 v139835.b45.s37  
46 0038 v139835.b46.s38  
47 0039 v139835.b47.s39  
48 0040 v139835.b48.s40  
49 0041 v139835.b49.s41  
50 0042 v139835.b50.s42  
51 0043 v139835.b51.s43  
52 0044 v139835.b52.s44  
53 0045a v139835.b53.s45a  
54 0045b v139835.b54.s45b  
55 0046 v139835.b55.s46  
56 0047a v139835.b56.s47a  
57 0047b v139835.b57.s47b  
58 0048a v139835.b58.s48a  
59 0048b v139835.b59.s48b  
60 0049 v139835.b60.s49  
61 0050 v139835.b61.s50  
62 0051 v139835.b62.s51  
63 0052 v139835.b63.s52  
64 0053 v139835.b64.s53  
65 0054 v139835.b65.s54  
66 0055 v139835.b66.s55  
67 0056 v139835.b67.s56  
68 0057 v139835.b68.s57  
69 0058 v139835.b69.s58  
70 0059 v139835.b70.s59  
71 0060 v139835.b71.s60  
72 0061 v139835.b72.s61  
73 0062 v139835.b73.s62  
74 0063 v139835.b74.s63  
75 0064 v139835.b75.s64  
76 0065 v139835.b76.s65  
77 0066 v139835.b77.s66  
78 0067 v139835.b78.s67  
79 0068 v139835.b79.s68  
80 0069 v139835.b80.s69  
81 0070 v139835.b81.s70  
82 0071 v139835.b82.s71  
83 0072 v139835.b83.s72  
84 0073 v139835.b84.s73  
85 0074 v139835.b85.s74  
86 0075 v139835.b86.s75  
87 0076 v139835.b87.s76  
88 0077 v139835.b88.s77  
89 0078 v139835.b89.s78  
90 0079 v139835.b90.s79  
91 0080 v139835.b91.s80  
92 0081 v139835.b92.s81  
93 0082 v139835.b93.s82  
94 0083 v139835.b94.s83  
95 0084 v139835.b95.s84  
96 0085 v139835.b96.s85  
97 0086 v139835.b97.s86  
98 0087 v139835.b98.s87  
99 0088 v139835.b99.s88  
100 0089 v139835.b100.s89  
101 0090 v139835.b101.s90  
102 0091 v139835.b102.s91  
103 0092 v139835.b103.s92  
104 0093 v139835.b104.s93  
105 0094 v139835.b105.s94  
106 0095 v139835.b106.s95  
107 0096 v139835.b107.s96  
108 0097 v139835.b108.s97  
109 0098 v139835.b109.s98  
110 0099 v139835.b110.s99  
111 0100 v139835.b111.s100  
112 0101 v139835.b112.s101  
113 0102 v139835.b113.s102  
114 0103 v139835.b114.s103  
115 0104 v139835.b115.s104  
116 0105 v139835.b116.s105  
117 0106 v139835.b117.s106  
118 0107 v139835.b118.s107  
119 0108 v139835.b119.s108  
120 0109 v139835.b120.s109  
121 0110 v139835.b121.s110  
122 0111 v139835.b122.s111  
123 0112 v139835.b123.s112  
124 0113 v139835.b124.s113  
125 0114 v139835.b125.s114  
126 0115 v139835.b126.s115  
127 0116 v139835.b127.s116  
128 0117 v139835.b128.s117  
129 0118 v139835.b129.s118  
130 0119 v139835.b130.s119  
131 0120 v139835.b131.s120  
132 0121 v139835.b132.s121  
133 0122 v139835.b133.s122  
134 0123 v139835.b134.s123  
135 0124 v139835.b135.s124  
136 0125 v139835.b136.s125  
137 0126 v139835.b137.s126  
138 0127 v139835.b138.s127  
139 0128 v139835.b139.s128  
140 0129 v139835.b140.s129  
141 0130 v139835.b141.s130  
142 0131 v139835.b142.s131  
143 0132 v139835.b143.s132  
144 0133 v139835.b144.s133  
145 0134 v139835.b145.s134  
146 0135 v139835.b146.s135  
147 0136 v139835.b147.s136  
148 0137 v139835.b148.s137  
149 0138 v139835.b149.s138  
150 0139 v139835.b150.s139  
151 0140 v139835.b151.s140  
152 0141 v139835.b152.s141  
153 0142 v139835.b153.s142  
154 0143 v139835.b154.s143  
155 0144 v139835.b155.s144  
156 0145 v139835.b156.s145  
157 0146 v139835.b157.s146  
158 0147 v139835.b158.s147  
159 0148 v139835.b159.s148  
160 0149 v139835.b160.s149  
161 0150 v139835.b161.s150  
162 0151 v139835.b162.s151  
163 0152 v139835.b163.s152  
164 0153 v139835.b164.s153  
165 0154 v139835.b165.s154  
166 0155 v139835.b166.s155  
167 0156 v139835.b167.s156  
168 0157 v139835.b168.s157  
169 0158 v139835.b169.s158  
170 0159 v139835.b170.s159  
171 0160 v139835.b171.s160  
172 0161 v139835.b172.s161  
173 0162 v139835.b173.s162  
174 0163 v139835.b174.s163  
175 0164 v139835.b175.s164  
176 0165 v139835.b176.s165  
177 0166 v139835.b177.s166  
178 0167 v139835.b178.s167  
179 0168 v139835.b179.s168  
180 0169 v139835.b180.s169  
181 0170 v139835.b181.s170  
182 0171 v139835.b182.s171  
183 0172 v139835.b183.s172  
184 0173 v139835.b184.s173  
185 0174 v139835.b185.s174  
186 0175 v139835.b186.s175  
187 0176 v139835.b187.s176  
188 0177 v139835.b188.s177  
189 0178 v139835.b189.s178  
190 0179 v139835.b190.s179  
191 0180 v139835.b191.s180  
192 0181 v139835.b192.s181  
193 0182 v139835.b193.s182  
194 0183 v139835.b194.s183  
195 0184 v139835.b195.s184  
196 0185 v139835.b196.s185  
197 0186 v139835.b197.s186  
198 0187 v139835.b198.s187  
199 0188 v139835.b199.s188  
200 0189 v139835.b200.s189  
201 0190 v139835.b201.s190  
202 0191 v139835.b202.s191  
203 0192 v139835.b203.s192  
204 0193 v139835.b204.s193  
205 0194 v139835.b205.s194  
206 0195 v139835.b206.s195  
207 0196 v139835.b207.s196  
208 0197 v139835.b208.s197  
209 0198 v139835.b209.s198  
210 0199 v139835.b210.s199  
211 0200 v139835.b211.s200  
212 0201 v139835.b212.s201  
213 0202 v139835.b213.s202  
214 0203 v139835.b214.s203  
215 0204 v139835.b215.s204  
216 0205 v139835.b216.s205  
217 0206 v139835.b217.s206  
218 0207 v139835.b218.s207  
219 0208 v139835.b219.s208  
220 0209 v139835.b220.s209  
221 0210 v139835.b221.s210  
222 0211 v139835.b222.s211  
223 0212 v139835.b223.s212  
224 0213 v139835.b224.s213  
225 0214 v139835.b225.s214  
226 0215 v139835.b226.s215  
227 0216 v139835.b227.s216  
228 0217 v139835.b228.s217  
229 0218 v139835.b229.s218  
230 0219 v139835.b230.s219  
231 0220 v139835.b231.s220  
232 0221 v139835.b232.s221  
233 0222 v139835.b233.s222  
234 0223 v139835.b234.s223  
235 0224 v139835.b235.s224  
236 0225 v139835.b236.s225  
237 0226 v139835.b237.s226  
238 0227 v139835.b238.s227  
239 0228 v139835.b239.s228  
240 0229 v139835.b240.s229  
241 0230 v139835.b241.s230  
242 0231 v139835.b242.s231  
243 0232 v139835.b243.s232  
244 0233 v139835.b244.s233  
245 0234 v139835.b245.s234  
246 0235 v139835.b246.s235  
247 0236 v139835.b247.s236  
248 0237 v139835.b248.s237  
249 0238 v139835.b249.s238  
250 0239 v139835.b250.s239  
251 0240 v139835.b251.s240  
252 0241 v139835.b252.s241  
253 0242 v139835.b253.s242  
254 0243 v139835.b254.s243  
255 0244 v139835.b255.s244  
256 0245 v139835.b256.s245  
257 0246 v139835.b257.s246  
258 0247 v139835.b258.s247  
259 0248 v139835.b259.s248  
260 0249 v139835.b260.s249  
261 0250 v139835.b261.s250  
262 0251 v139835.b262.s251  
263 0252 v139835.b263.s252  
264 0253 v139835.b264.s253  
265 0254 v139835.b265.s254  
266 0255 v139835.b266.s255  
267 0256 v139835.b267.s256  
268 0257 v139835.b268.s257  
269 0258 v139835.b269.s258  
270 0259 v139835.b270.s259  
271 0260 v139835.b271.s260  
272 0261 v139835.b272.s261  
273 0262 v139835.b273.s262  
274 0263 v139835.b274.s263  
275 0264 v139835.b275.s264  
276 0265 v139835.b276.s265  
277 0266 v139835.b277.s266  
278 0267 v139835.b278.s267  
279 0268 v139835.b279.s268  
280 0269 v139835.b280.s269  
281 0270 v139835.b281.s270  
282 0271 v139835.b282.s271  
283 0272 v139835.b283.s272  
284 0273 v139835.b284.s273  
285 0274 v139835.b285.s274  
286 0275 v139835.b286.s275  
287 0276 v139835.b287.s276  
288 0277 v139835.b288.s277  
289 0278 v139835.b289.s278  
290 0279 v139835.b290.s279  
291 0280 v139835.b291.s280  
292 0281 v139835.b292.s281  
293 0282 v139835.b293.s282  
294 0283 v139835.b294.s283  
295 0284 v139835.b295.s284  
296 0285 v139835.b296.s285  
297 0286 v139835.b297.s286  
298 0287 v139835.b298.s287  
299 0288 v139835.b299.s288  
300 0289 v139835.b300.s289  
301 0290 v139835.b301.s290  
302 0291 v139835.b302.s291  
303 0292 v139835.b303.s292  
304 0293 v139835.b304.s293  
305 0294 v139835.b305.s294  
306 0295 v139835.b306.s295  
307 0296 v139835.b307.s296  
308 0297 v139835.b308.s297  
309 0298 v139835.b309.s298  
310 0299 v139835.b310.s299  
311 0300 v139835.b311.s300  
312 0301 v139835.b312.s301  
313 0302 v139835.b313.s302  
314 0303 v139835.b314.s303  
315 0304 v139835.b315.s304  
316 0305 v139835.b316.s305  
317 0306 v139835.b317.s306  
318 0307 v139835.b318.s307  
319 0308 v139835.b319.s308  
320 0309 v139835.b320.s309  
321 0310 v139835.b321.s310  
322 0311 v139835.b322.s311  
323 0312 v139835.b323.s312  
324 0313 v139835.b324.s313  
325 0314 v139835.b325.s314  
326 0315 v139835.b326.s315  
327 0316 v139835.b327.s316  
328 0317 v139835.b328.s317  
329 0318 v139835.b329.s318  
330 0319 v139835.b330.s319  
331 0320 v139835.b331.s320  
332 0321 v139835.b332.s321  
333 0322 v139835.b333.s322  
334 0323 v139835.b334.s323  
335 0324 v139835.b335.s324  
336 0325 v139835.b336.s325  
337 0326 v139835.b337.s326  
338 0327 v139835.b338.s327  
339 0328 v139835.b339.s328  
340 0329 v139835.b340.s329  
341 0330 v139835.b341.s330  
342 0331 v139835.b342.s331  
343 0332 v139835.b343.s332  
344 0333 v139835.b344.s333  
345 0334 v139835.b345.s334  
346 0335 v139835.b346.s335  
347 0336 v139835.b347.s336  
348 0337 v139835.b348.s337  
349 0338 v139835.b349.s338  
350 0339 v139835.b350.s339  
351 0340 v139835.b351.s340  
352 0341 v139835.b352.s341  
353 0342 v139835.b353.s342  
354 0343 v139835.b354.s343  
355 0344 v139835.b355.s344  
356 0345 v139835.b356.s345  
357 0346 v139835.b357.s346  
358 0347 v139835.b358.s347  
359 0348 v139835.b359.s348  
360 0349 v139835.b360.s349  
361 0350 v139835.b361.s350  
362 0351 v139835.b362.s351  
363 0352 v139835.b363.s352  
364 0353 v139835.b364.s353  
365 0354 v139835.b365.s354  
366 0355 v139835.b366.s355  
367 0356 v139835.b367.s356  
368 0357 v139835.b368.s357  
369 0358 v139835.b369.s358  
370 0359 v139835.b370.s359  
371 0360 v139835.b371.s360  
372 0361 v139835.b372.s361  
373 0362 v139835.b373.s362  
374 0363 v139835.b374.s363  
375 0364 v139835.b375.s364  
376 0365 v139835.b376.s365  
377 0366 v139835.b377.s366  
378 0367 v139835.b378.s367  
379 0368 v139835.b379.s368  
380 0369 v139835.b380.s369  
381 0370 v139835.b381.s370  
382 0371 v139835.b382.s371  
383 0372 v139835.b383.s372  
384 0373 v139835.b384.s373  
385 0374 v139835.b385.s374  
386 0375 v139835.b386.s375  
387 0376 v139835.b387.s376  
388 0377 v139835.b388.s377  
389 0378 v139835.b389.s378  
390 0379 v139835.b390.s379  
391 0380 v139835.b391.s380  
392 0381 v139835.b392.s381  
393 0382 v139835.b393.s382  
394 0383 v139835.b394.s383  
395 0384 v139835.b395.s384  
396 0385 v139835.b396.s385  
397 0386 v139835.b397.s386  
398 0387 v139835.b398.s387  
399 0388 v139835.b399.s388  
400 0389 v139835.b400.s389  
401 0390 v139835.b401.s390  
402 0391 v139835.b402.s391  
403 0392 v139835.b403.s392  
404 0393 v139835.b404.s393  
405 0394 v139835.b405.s394  
406 0395 v139835.b406.s395  
407 0396 v139835.b407.s396  
408 0397 v139835.b408.s397  
409 0398 v139835.b409.s398  
410 0399 v139835.b410.s399  
411 0400 v139835.b411.s400  
412 0401 v139835.b412.s401  
413 0402 v139835.b413.s402  
414 0403 v139835.b414.s403  
415 0404 v139835.b415.s404  
416 0405 v139835.b416.s405  
417 0406 v139835.b417.s406  
418 0407 v139835.b418.s407  
419 0408 v139835.b419.s408  
420 0409 v139835.b420.s409  
421 0410 v139835.b421.s410  
422 0411 v139835.b422.s411  
423 0412 v139835.b423.s412  
424 0413 v139835.b424.s413  
425 0414 v139835.b425.s414  
426 0415 v139835.b426.s415  
427 0416 v139835.b427.s416  
428 0417 v139835.b428.s417  
429 0418 v139835.b429.s418  
430 0419 v139835.b430.s419  
431 0420 v139835.b431.s420  
432 0421 v139835.b432.s421  
433 0422 v139835.b433.s422  
434 0423 v139835.b434.s423  
435 0424 v139835.b435.s424  
436 0425 v139835.b436.s425  
437 0426 v139835.b437.s426  
438 0427 v139835.b438.s427  
439 0428 v139835.b439.s428  
440 0429 v139835.b440.s429  
441 0430 v139835.b441.s430  
442 0431 v139835.b442.s431  
443 0432 v139835.b443.s432  
444 0433 v139835.b444.s433  
445 0434 v139835.b445.s434  
446 0435 v139835.b446.s435  
447 0436 v139835.b447.s436  
448 0437 v139835.b448.s437  
449 0438 v139835.b449.s438  
450 0439 v139835.b450.s439  
451 0440 v139835.b451.s440  
452 0441 v139835.b452.s441  
453 0442 v139835.b453.s442  
454 0443 v139835.b454.s443  
455 0444 v139835.b455.s444  
456 0445 v139835.b456.s445  
457 0446 v139835.b457.s446  
458 0447 v139835.b458.s447  
459 0448 v139835.b459.s448  
460 0449 v139835.b460.s449  
461 0450 v139835.b461.s450  
462 0451 v139835.b462.s451  
463 0452 v139835.b463.s452  
464 0453 v139835.b464.s453  
465 0454 v139835.b465.s454  
466 0455 v139835.b466.s455  
467 0456 v139835.b467.s456  
468 0457 v139835.b468.s457  
469 0458 v139835.b469.s458  
470 0459 v139835.b470.s459  
471 0460 v139835.b471.s460  
472 0461 v139835.b472.s461  
473 0462 v139835.b473.s462  
474 0463 v139835.b474.s463  
475 0464 v139835.b475.s464  
476 0465 v139835.b476.s465  
477 0466 v139835.b477.s466  
478 0467 v139835.b478.s467  
479 0468 v139835.b479.s468  
480 0469 v139835.b480.s469  
481 0470 v139835.b481.s470  
482 0471 v139835.b482.s471  
483 0472 v139835.b483.s472  
484 0473 v139835.b484.s473  
485 0474 v139835.b485.s474  
486 0475 v139835.b486.s475  
487 0476 v139835.b487.s476  
488 0477a v139835.b488.s477a  
489 0477b v139835.b489.s477b  
490 0477c v139835.b490.s477c  
491 0000 v139835.b491  
492 0000 v139835.b492  
493 0000 v139835.b493  
494 0000 v139835.b494  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet