Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:1 (1895-1909) (AID: v139860 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:1 
AIDv139860 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1895-1909
InformationFol 1-425
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139860.b10  
20 0000 v139860.b20  
30 0000 v139860.b30  
40 0000 v139860.b40  
50 0000 v139860.b50  
60 0000 v139860.b60  
70 0000 v139860.b70  
80 0000 v139860.b80  
90 0000 v139860.b90  
100 0000 v139860.b100  
110 0000 v139860.b110  
120 0000 v139860.b120  
130 0000 v139860.b130  
140 0001 v139860.b140.s1  
150 0002 v139860.b150.s2  
160 0003 v139860.b160.s3  
170 0004 v139860.b170.s4  
180 0005 v139860.b180.s5  
190 0006 v139860.b190.s6  
200 0007 v139860.b200.s7  
210 0008 v139860.b210.s8  
220 0009 v139860.b220.s9  
230 0010 v139860.b230.s10  
240 0011 v139860.b240.s11  
250 0012 v139860.b250.s12  
260 0013 v139860.b260.s13  
270 0014 v139860.b270.s14  
280 0015 v139860.b280.s15  
290 0016 v139860.b290.s16  
300 0017 v139860.b300.s17  
310 0018 v139860.b310.s18  
320 0019 v139860.b320.s19  
330 0020 v139860.b330.s20  
340 0021 v139860.b340.s21  
350 0022 v139860.b350.s22  
360 0023 v139860.b360.s23  
370 0024 v139860.b370.s24  
380 0025 v139860.b380.s25  
390 0026 v139860.b390.s26  
400 0027 v139860.b400.s27  
410 0028 v139860.b410.s28  
420 0029 v139860.b420.s29  
430 0030 v139860.b430.s30  
440 0031 v139860.b440.s31  
450 0032 v139860.b450.s32  
460 0033 v139860.b460.s33  
470 0034 v139860.b470.s34  
480 0035 v139860.b480.s35  
490 0036 v139860.b490.s36  
500 0037 v139860.b500.s37  
510 0038 v139860.b510.s38  
520 0039 v139860.b520.s39  
530 0040 v139860.b530.s40  
540 0041 v139860.b540.s41  
550 0042 v139860.b550.s42  
560 0043 v139860.b560.s43  
570 0044 v139860.b570.s44  
580 0045 v139860.b580.s45  
590 0046 v139860.b590.s46  
600 0047 v139860.b600.s47  
610 0048 v139860.b610.s48  
620 0049 v139860.b620.s49  
630 0050 v139860.b630.s50  
640 0051 v139860.b640.s51  
650 0052 v139860.b650.s52  
660 0053 v139860.b660.s53  
670 0054 v139860.b670.s54  
680 0055 v139860.b680.s55  
690 0056 v139860.b690.s56  
700 0057 v139860.b700.s57  
710 0058 v139860.b710.s58  
720 0059 v139860.b720.s59  
730 0060 v139860.b730.s60  
740 0061 v139860.b740.s61  
750 0062 v139860.b750.s62  
760 0063 v139860.b760.s63  
770 0064 v139860.b770.s64  
780 0065 v139860.b780.s65  
790 0066 v139860.b790.s66  
800 0067 v139860.b800.s67  
810 0068 v139860.b810.s68  
820 0069 v139860.b820.s69  
830 0070 v139860.b830.s70  
840 0071 v139860.b840.s71  
850 0072 v139860.b850.s72  
860 0073 v139860.b860.s73  
870 0074 v139860.b870.s74  
880 0075 v139860.b880.s75  
890 0076 v139860.b890.s76  
900 0077 v139860.b900.s77  
910 0078 v139860.b910.s78  
920 0079 v139860.b920.s79  
930 0080 v139860.b930.s80  
940 0081 v139860.b940.s81  
950 0082 v139860.b950.s82  
960 0083 v139860.b960.s83  
970 0084 v139860.b970.s84  
980 0085 v139860.b980.s85  
990 0086 v139860.b990.s86  
1000 0087 v139860.b1000.s87  
1010 0088 v139860.b1010.s88  
1020 0089 v139860.b1020.s89  
1030 0090 v139860.b1030.s90  
1040 0091 v139860.b1040.s91  
1050 0092 v139860.b1050.s92  
1060 0093 v139860.b1060.s93  
1070 0094 v139860.b1070.s94  
1080 0095 v139860.b1080.s95  
1090 0096 v139860.b1090.s96  
1100 0097 v139860.b1100.s97  
1110 0098 v139860.b1110.s98  
1120 0099 v139860.b1120.s99  
1130 0100 v139860.b1130.s100  
1140 0101 v139860.b1140.s101  
1150 0102 v139860.b1150.s102  
1160 0103 v139860.b1160.s103  
1170 0104 v139860.b1170.s104  
1180 0105 v139860.b1180.s105  
1190 0106 v139860.b1190.s106  
1200 0107 v139860.b1200.s107  
1210 0108 v139860.b1210.s108  
1220 0109 v139860.b1220.s109  
1230 0110 v139860.b1230.s110  
1240 0111 v139860.b1240.s111  
1250 0112 v139860.b1250.s112  
1260 0113 v139860.b1260.s113  
1270 0114 v139860.b1270.s114  
1280 0115 v139860.b1280.s115  
1290 0116 v139860.b1290.s116  
1300 0117 v139860.b1300.s117  
1310 0118 v139860.b1310.s118  
1320 0119 v139860.b1320.s119  
1330 0120 v139860.b1330.s120  
1340 0121 v139860.b1340.s121  
1350 0122 v139860.b1350.s122  
1360 0123 v139860.b1360.s123  
1370 0124 v139860.b1370.s124  
1380 0125 v139860.b1380.s125  
1390 0126 v139860.b1390.s126  
1400 0127 v139860.b1400.s127  
1410 0128 v139860.b1410.s128  
1420 0129 v139860.b1420.s129  
1430 0130 v139860.b1430.s130  
1440 0131 v139860.b1440.s131  
1450 0132 v139860.b1450.s132  
1460 0133 v139860.b1460.s133  
1470 0134 v139860.b1470.s134  
1480 0135 v139860.b1480.s135  
1490 0136 v139860.b1490.s136  
1500 0137 v139860.b1500.s137  
1510 0138 v139860.b1510.s138  
1520 0139 v139860.b1520.s139  
1530 0140 v139860.b1530.s140  
1540 0141 v139860.b1540.s141  
1550 0142 v139860.b1550.s142  
1560 0143 v139860.b1560.s143  
1570 0144 v139860.b1570.s144  
1580 0145 v139860.b1580.s145  
1590 0146 v139860.b1590.s146  
1600 0147 v139860.b1600.s147  
1610 0148 v139860.b1610.s148  
1620 0149 v139860.b1620.s149  
1630 0150 v139860.b1630.s150  
1640 0151 v139860.b1640.s151  
1650 0152 v139860.b1650.s152  
1660 0153 v139860.b1660.s153  
1670 0154 v139860.b1670.s154  
1680 0155 v139860.b1680.s155  
1690 0156 v139860.b1690.s156  
1700 0157 v139860.b1700.s157  
1710 0158 v139860.b1710.s158  
1720 0159 v139860.b1720.s159  
1730 0160 v139860.b1730.s160  
1740 0161 v139860.b1740.s161  
1750 0162 v139860.b1750.s162  
1760 0163 v139860.b1760.s163  
1770 0164 v139860.b1770.s164  
1780 0165 v139860.b1780.s165  
1790 0166 v139860.b1790.s166  
1800 0167 v139860.b1800.s167  
1810 0168 v139860.b1810.s168  
1820 0169 v139860.b1820.s169  
1830 0170 v139860.b1830.s170  
1840 0171 v139860.b1840.s171  
1850 0172 v139860.b1850.s172  
1860 0173a v139860.b1860.s173a  
1870 0173b v139860.b1870.s173b  
1880 0173c v139860.b1880.s173c  
1890 0173d v139860.b1890.s173d  
1900 0173e v139860.b1900.s173e  
1910 0173f v139860.b1910.s173f  
1920 0173g v139860.b1920.s173g  
1930 0173h v139860.b1930.s173h  
1940 0173i v139860.b1940.s173i  
1950 0174 v139860.b1950.s174  
1960 0175 v139860.b1960.s175  
1970 0176 v139860.b1970.s176  
1980 0177 v139860.b1980.s177  
1990 0178 v139860.b1990.s178  
2000 0179 v139860.b2000.s179  
2010 0180 v139860.b2010.s180  
2020 0181 v139860.b2020.s181  
2030 0182 v139860.b2030.s182  
2040 0183 v139860.b2040.s183  
2050 0184 v139860.b2050.s184  
2060 0185 v139860.b2060.s185  
2070 0186 v139860.b2070.s186  
2080 0187 v139860.b2080.s187  
2090 0188 v139860.b2090.s188  
2100 0189 v139860.b2100.s189  
2110 0190 v139860.b2110.s190  
2120 0191 v139860.b2120.s191  
2130 0192 v139860.b2130.s192  
2140 0193 v139860.b2140.s193  
2150 0194 v139860.b2150.s194  
2160 0195 v139860.b2160.s195  
2170 0196 v139860.b2170.s196  
2180 0197 v139860.b2180.s197  
2190 0198 v139860.b2190.s198  
2200 0199 v139860.b2200.s199  
2210 0200 v139860.b2210.s200  
2220 0201 v139860.b2220.s201  
2230 0202 v139860.b2230.s202  
2240 0203 v139860.b2240.s203  
2250 0204 v139860.b2250.s204  
2260 0205 v139860.b2260.s205  
2270 0206 v139860.b2270.s206  
2280 0207 v139860.b2280.s207  
2290 0208 v139860.b2290.s208  
2300 0209 v139860.b2300.s209  
2310 0210 v139860.b2310.s210  
2320 0211 v139860.b2320.s211  
2330 0212 v139860.b2330.s212  
2340 0213 v139860.b2340.s213  
2350 0214 v139860.b2350.s214  
2360 0215 v139860.b2360.s215  
2370 0216 v139860.b2370.s216  
2380 0217 v139860.b2380.s217  
2390 0218 v139860.b2390.s218  
2400 0219 v139860.b2400.s219  
2410 0220 v139860.b2410.s220  
2420 0221 v139860.b2420.s221  
2430 0222 v139860.b2430.s222  
2440 0223 v139860.b2440.s223  
2450 0224 v139860.b2450.s224  
2460 0225 v139860.b2460.s225  
2470 0226 v139860.b2470.s226  
2480 0227 v139860.b2480.s227  
2490 0228 v139860.b2490.s228  
2500 0229 v139860.b2500.s229  
2510 0230 v139860.b2510.s230  
2520 0231 v139860.b2520.s231  
2530 0232 v139860.b2530.s232  
2540 0233 v139860.b2540.s233  
2550 0234 v139860.b2550.s234  
2560 0235 v139860.b2560.s235  
2570 0236 v139860.b2570.s236  
2580 0237 v139860.b2580.s237  
2590 0238 v139860.b2590.s238  
2600 0239 v139860.b2600.s239  
2610 0240 v139860.b2610.s240  
2620 0241 v139860.b2620.s241  
2630 0242 v139860.b2630.s242  
2640 0243 v139860.b2640.s243  
2650 0244 v139860.b2650.s244  
2660 0245 v139860.b2660.s245  
2670 0246 v139860.b2670.s246  
2680 0247 v139860.b2680.s247  
2690 0248 v139860.b2690.s248  
2700 0249 v139860.b2700.s249  
2710 0250 v139860.b2710.s250  
2720 0251 v139860.b2720.s251  
2730 0252 v139860.b2730.s252  
2740 0253 v139860.b2740.s253  
2750 0254 v139860.b2750.s254  
2760 0255 v139860.b2760.s255  
2770 0256 v139860.b2770.s256  
2780 0257 v139860.b2780.s257  
2790 0258 v139860.b2790.s258  
2800 0259 v139860.b2800.s259  
2810 0260 v139860.b2810.s260  
2820 0261 v139860.b2820.s261  
2830 0262 v139860.b2830.s262  
2840 0263 v139860.b2840.s263  
2850 0264 v139860.b2850.s264  
2860 0265 v139860.b2860.s265  
2870 0266 v139860.b2870.s266  
2880 0267 v139860.b2880.s267  
2890 0268 v139860.b2890.s268  
2900 0269 v139860.b2900.s269  
2910 0270 v139860.b2910.s270  
2920 0271 v139860.b2920.s271  
2930 0272 v139860.b2930.s272  
2940 0273 v139860.b2940.s273  
2950 0274 v139860.b2950.s274  
2960 0275 v139860.b2960.s275  
2970 0276 v139860.b2970.s276  
2980 0277 v139860.b2980.s277  
2990 0278 v139860.b2990.s278  
3000 0279 v139860.b3000.s279  
3010 0280 v139860.b3010.s280  
3020 0281 v139860.b3020.s281  
3030 0282 v139860.b3030.s282  
3040 0283 v139860.b3040.s283  
3050 0284 v139860.b3050.s284  
3060 0285 v139860.b3060.s285  
3070 0286 v139860.b3070.s286  
3080 0287 v139860.b3080.s287  
3090 0288 v139860.b3090.s288  
3100 0289 v139860.b3100.s289  
3110 0290 v139860.b3110.s290  
3120 0291 v139860.b3120.s291  
3130 0292 v139860.b3130.s292  
3140 0293 v139860.b3140.s293  
3150 0294 v139860.b3150.s294  
3160 0295 v139860.b3160.s295  
3170 0296 v139860.b3170.s296  
3180 0297 v139860.b3180.s297  
3190 0298 v139860.b3190.s298  
3200 0299 v139860.b3200.s299  
3210 0300 v139860.b3210.s300  
3220 0301 v139860.b3220.s301  
3230 0302 v139860.b3230.s302  
3240 0303 v139860.b3240.s303  
3250 0304 v139860.b3250.s304  
3260 0305 v139860.b3260.s305  
3270 0306 v139860.b3270.s306  
3280 0307 v139860.b3280.s307  
3290 0308 v139860.b3290.s308  
3300 0309 v139860.b3300.s309  
3310 0310 v139860.b3310.s310  
3320 0311 v139860.b3320.s311  
3330 0312 v139860.b3330.s312  
3340 0313 v139860.b3340.s313  
3350 0314 v139860.b3350.s314  
3360 0315 v139860.b3360.s315  
3370 0316 v139860.b3370.s316  
3380 0317 v139860.b3380.s317  
3390 0318 v139860.b3390.s318  
3400 0319 v139860.b3400.s319  
3410 0320 v139860.b3410.s320  
3420 0321 v139860.b3420.s321  
3430 0322 v139860.b3430.s322  
3440 0323 v139860.b3440.s323  
3450 0324 v139860.b3450.s324  
3460 0325 v139860.b3460.s325  
3470 0326 v139860.b3470.s326  
3480 0327 v139860.b3480.s327  
3490 0328 v139860.b3490.s328  
3500 0329 v139860.b3500.s329  
3510 0330 v139860.b3510.s330  
3520 0331 v139860.b3520.s331  
3530 0332 v139860.b3530.s332  
3540 0333 v139860.b3540.s333  
3550 0334 v139860.b3550.s334  
3560 0335 v139860.b3560.s335  
3570 0336 v139860.b3570.s336  
3580 0337 v139860.b3580.s337  
3590 0338 v139860.b3590.s338  
3600 0339 v139860.b3600.s339  
3610 0340 v139860.b3610.s340  
3620 0341 v139860.b3620.s341  
3630 0342 v139860.b3630.s342  
3640 0343 v139860.b3640.s343  
3650 0344 v139860.b3650.s344  
3660 0345 v139860.b3660.s345  
3670 0346 v139860.b3670.s346  
3680 0347 v139860.b3680.s347  
3690 0348 v139860.b3690.s348  
3700 0349 v139860.b3700.s349  
3710 0350 v139860.b3710.s350  
3720 0351 v139860.b3720.s351  
3730 0352 v139860.b3730.s352  
3740 0353 v139860.b3740.s353  
3750 0354 v139860.b3750.s354  
3760 0355 v139860.b3760.s355  
3770 0356 v139860.b3770.s356  
3780 0357 v139860.b3780.s357  
3790 0358 v139860.b3790.s358  
3800 0359 v139860.b3800.s359  
3810 0360 v139860.b3810.s360  
3820 0361 v139860.b3820.s361  
3830 0362 v139860.b3830.s362  
3840 0363 v139860.b3840.s363  
3850 0364 v139860.b3850.s364  
3860 0365 v139860.b3860.s365  
3870 0366 v139860.b3870.s366  
3880 0367 v139860.b3880.s367  
3890 0368 v139860.b3890.s368  
3900 0369 v139860.b3900.s369  
3910 0370 v139860.b3910.s370  
3920 0371 v139860.b3920.s371  
3930 0372 v139860.b3930.s372  
3940 0373 v139860.b3940.s373  
3950 0374 v139860.b3950.s374  
3960 0375 v139860.b3960.s375  
3970 0376 v139860.b3970.s376  
3980 0377 v139860.b3980.s377  
3990 0378 v139860.b3990.s378  
4000 0379 v139860.b4000.s379  
4010 0380 v139860.b4010.s380  
4020 0381 v139860.b4020.s381  
4030 0382 v139860.b4030.s382  
4040 0383 v139860.b4040.s383  
4050 0384 v139860.b4050.s384  
4060 0385 v139860.b4060.s385  
4070 0386 v139860.b4070.s386  
4080 0387 v139860.b4080.s387  
4090 0388 v139860.b4090.s388  
4100 0389 v139860.b4100.s389  
4110 0390 v139860.b4110.s390  
4120 0391 v139860.b4120.s391  
4130 0392 v139860.b4130.s392  
4140 0393 v139860.b4140.s393  
4150 0394 v139860.b4150.s394  
4160 0395 v139860.b4160.s395  
4170 0396 v139860.b4170.s396  
4180 0397 v139860.b4180.s397  
4190 0398 v139860.b4190.s398  
4200 0399 v139860.b4200.s399  
4210 0400 v139860.b4210.s400  
4220 0401 v139860.b4220.s401  
4230 0402 v139860.b4230.s402  
4240 0403 v139860.b4240.s403  
4250 0404 v139860.b4250.s404  
4260 0405 v139860.b4260.s405  
4270 0406 v139860.b4270.s406  
4280 0407 v139860.b4280.s407  
4290 0408 v139860.b4290.s408  
4300 0409 v139860.b4300.s409  
4310 0410 v139860.b4310.s410  
4320 0411 v139860.b4320.s411  
4330 0412 v139860.b4330.s412  
4340 0413 v139860.b4340.s413  
4350 0414 v139860.b4350.s414  
4360 0415 v139860.b4360.s415  
4370 0416 v139860.b4370.s416  
4380 0417 v139860.b4380.s417  
4390 0418 v139860.b4390.s418  
4400 0419 v139860.b4400.s419  
4410 0420 v139860.b4410.s420  
4420 0421 v139860.b4420.s421  
4430 0422 v139860.b4430.s422  
4440 0423 v139860.b4440.s423  
4450 0424 v139860.b4450.s424  
4460 0425 v139860.b4460.s425  
4470 0000 v139860.b4470  
4480 0000 v139860.b4480  
4490 0000 v139860.b4490  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet