Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:2 (1895-1909) (AID: v139861 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:2 
AIDv139861 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1895-1909
InformationFol 426-850
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139861.b10  
20 0000 v139861.b20  
30 0000 v139861.b30  
40 0000 v139861.b40  
50 0000 v139861.b50  
60 0000 v139861.b60  
70 0000 v139861.b70  
80 0000 v139861.b80  
90 0000 v139861.b90  
100 0000 v139861.b100  
110 0000 v139861.b110  
120 0000 v139861.b120  
130 0000 v139861.b130  
140 0000 v139861.b140  
150 0426 v139861.b150.s426  
160 0427 v139861.b160.s427  
170 0428 v139861.b170.s428  
180 0429 v139861.b180.s429  
190 0430 v139861.b190.s430  
200 0431 v139861.b200.s431  
210 0432 v139861.b210.s432  
220 0433 v139861.b220.s433  
230 0434 v139861.b230.s434  
240 0435 v139861.b240.s435  
250 0436 v139861.b250.s436  
260 0437 v139861.b260.s437  
270 0438 v139861.b270.s438  
280 0439 v139861.b280.s439  
290 0440 v139861.b290.s440  
300 0441 v139861.b300.s441  
310 0442 v139861.b310.s442  
320 0443 v139861.b320.s443  
330 0444 v139861.b330.s444  
340 0445 v139861.b340.s445  
350 0446 v139861.b350.s446  
360 0447 v139861.b360.s447  
370 0448 v139861.b370.s448  
380 0449 v139861.b380.s449  
390 0450 v139861.b390.s450  
400 0451 v139861.b400.s451  
410 0452 v139861.b410.s452  
420 0453 v139861.b420.s453  
430 0454 v139861.b430.s454  
440 0455 v139861.b440.s455  
450 0456 v139861.b450.s456  
460 0457 v139861.b460.s457  
470 0458 v139861.b470.s458  
480 0459 v139861.b480.s459  
490 0460 v139861.b490.s460  
500 0461 v139861.b500.s461  
510 0462 v139861.b510.s462  
520 0463 v139861.b520.s463  
530 0464 v139861.b530.s464  
540 0465 v139861.b540.s465  
550 0466 v139861.b550.s466  
560 0467 v139861.b560.s467  
570 0468 v139861.b570.s468  
580 0469 v139861.b580.s469  
590 0470 v139861.b590.s470  
600 0471 v139861.b600.s471  
610 0472 v139861.b610.s472  
620 0473 v139861.b620.s473  
630 0474 v139861.b630.s474  
640 0475 v139861.b640.s475  
650 0476 v139861.b650.s476  
660 0477 v139861.b660.s477  
670 0478 v139861.b670.s478  
680 0479 v139861.b680.s479  
690 0480 v139861.b690.s480  
700 0481 v139861.b700.s481  
710 0482 v139861.b710.s482  
720 0483 v139861.b720.s483  
730 0484 v139861.b730.s484  
740 0485 v139861.b740.s485  
750 0486 v139861.b750.s486  
760 0487 v139861.b760.s487  
770 0488 v139861.b770.s488  
780 0489 v139861.b780.s489  
790 0490 v139861.b790.s490  
800 0491 v139861.b800.s491  
810 0492 v139861.b810.s492  
820 0493 v139861.b820.s493  
830 0494 v139861.b830.s494  
840 0495 v139861.b840.s495  
850 0496 v139861.b850.s496  
860 0497 v139861.b860.s497  
870 0498 v139861.b870.s498  
880 0499 v139861.b880.s499  
890 0500 v139861.b890.s500  
900 0501 v139861.b900.s501  
910 0502 v139861.b910.s502  
920 0503 v139861.b920.s503  
930 0504 v139861.b930.s504  
940 0505 v139861.b940.s505  
950 0506 v139861.b950.s506  
960 0507 v139861.b960.s507  
970 0508 v139861.b970.s508  
980 0509 v139861.b980.s509  
990 0510 v139861.b990.s510  
1000 0511 v139861.b1000.s511  
1010 0512 v139861.b1010.s512  
1020 0513 v139861.b1020.s513  
1030 0514 v139861.b1030.s514  
1040 0515 v139861.b1040.s515  
1050 0516 v139861.b1050.s516  
1060 0517 v139861.b1060.s517  
1070 0518 v139861.b1070.s518  
1080 0519 v139861.b1080.s519  
1090 0520 v139861.b1090.s520  
1100 0521 v139861.b1100.s521  
1110 0522 v139861.b1110.s522  
1120 0523 v139861.b1120.s523  
1130 0524 v139861.b1130.s524  
1140 0525 v139861.b1140.s525  
1150 0526 v139861.b1150.s526  
1160 0527 v139861.b1160.s527  
1170 0528 v139861.b1170.s528  
1180 0529 v139861.b1180.s529  
1190 0530 v139861.b1190.s530  
1200 0531 v139861.b1200.s531  
1210 0532 v139861.b1210.s532  
1220 0533 v139861.b1220.s533  
1230 0534 v139861.b1230.s534  
1240 0535 v139861.b1240.s535  
1250 0536 v139861.b1250.s536  
1260 0537 v139861.b1260.s537  
1270 0538 v139861.b1270.s538  
1280 0539 v139861.b1280.s539  
1290 0540 v139861.b1290.s540  
1300 0541 v139861.b1300.s541  
1310 0542 v139861.b1310.s542  
1320 0543 v139861.b1320.s543  
1330 0544 v139861.b1330.s544  
1340 0545 v139861.b1340.s545  
1350 0546 v139861.b1350.s546  
1360 0547 v139861.b1360.s547  
1370 0548 v139861.b1370.s548  
1380 0549 v139861.b1380.s549  
1390 0550 v139861.b1390.s550  
1400 0551 v139861.b1400.s551  
1410 0552 v139861.b1410.s552  
1420 0553 v139861.b1420.s553  
1430 0554 v139861.b1430.s554  
1440 0555 v139861.b1440.s555  
1450 0556 v139861.b1450.s556  
1460 0557 v139861.b1460.s557  
1470 0558 v139861.b1470.s558  
1480 0559 v139861.b1480.s559  
1490 0560 v139861.b1490.s560  
1500 0561 v139861.b1500.s561  
1510 0562 v139861.b1510.s562  
1520 0563 v139861.b1520.s563  
1530 0564 v139861.b1530.s564  
1540 0565 v139861.b1540.s565  
1550 0566 v139861.b1550.s566  
1560 0567 v139861.b1560.s567  
1570 0568 v139861.b1570.s568  
1580 0569 v139861.b1580.s569  
1590 0570 v139861.b1590.s570  
1600 0571 v139861.b1600.s571  
1610 0572 v139861.b1610.s572  
1620 0573 v139861.b1620.s573  
1630 0574 v139861.b1630.s574  
1640 0575 v139861.b1640.s575  
1650 0576 v139861.b1650.s576  
1660 0577 v139861.b1660.s577  
1670 0578 v139861.b1670.s578  
1680 0579 v139861.b1680.s579  
1690 0580 v139861.b1690.s580  
1700 0581 v139861.b1700.s581  
1710 0582 v139861.b1710.s582  
1720 0583 v139861.b1720.s583  
1730 0584 v139861.b1730.s584  
1740 0585 v139861.b1740.s585  
1750 0586 v139861.b1750.s586  
1760 0587 v139861.b1760.s587  
1770 0588 v139861.b1770.s588  
1780 0589 v139861.b1780.s589  
1790 0590 v139861.b1790.s590  
1800 0591 v139861.b1800.s591  
1810 0592 v139861.b1810.s592  
1820 0593 v139861.b1820.s593  
1830 0594 v139861.b1830.s594  
1840 0595 v139861.b1840.s595  
1850 0596 v139861.b1850.s596  
1860 0597 v139861.b1860.s597  
1870 0598 v139861.b1870.s598  
1880 0599 v139861.b1880.s599  
1890 0600 v139861.b1890.s600  
1900 0601 v139861.b1900.s601  
1910 0602 v139861.b1910.s602  
1920 0603 v139861.b1920.s603  
1930 0604 v139861.b1930.s604  
1940 0605 v139861.b1940.s605  
1950 0606 v139861.b1950.s606  
1960 0607 v139861.b1960.s607  
1970 0608 v139861.b1970.s608  
1980 0609 v139861.b1980.s609  
1990 0610 v139861.b1990.s610  
2000 0611 v139861.b2000.s611  
2010 0612 v139861.b2010.s612  
2020 0613 v139861.b2020.s613  
2030 0614 v139861.b2030.s614  
2040 0615 v139861.b2040.s615  
2050 0616 v139861.b2050.s616  
2060 0617 v139861.b2060.s617  
2070 0618 v139861.b2070.s618  
2080 0619 v139861.b2080.s619  
2090 0620 v139861.b2090.s620  
2100 0621 v139861.b2100.s621  
2110 0622 v139861.b2110.s622  
2120 0623 v139861.b2120.s623  
2130 0624 v139861.b2130.s624  
2140 0625 v139861.b2140.s625  
2150 0626 v139861.b2150.s626  
2160 0627 v139861.b2160.s627  
2170 0628 v139861.b2170.s628  
2180 0629 v139861.b2180.s629  
2190 0630 v139861.b2190.s630  
2200 0631 v139861.b2200.s631  
2210 0632 v139861.b2210.s632  
2220 0633 v139861.b2220.s633  
2230 0634 v139861.b2230.s634  
2240 0635 v139861.b2240.s635  
2250 0636 v139861.b2250.s636  
2260 0637 v139861.b2260.s637  
2270 0638 v139861.b2270.s638  
2280 0639 v139861.b2280.s639  
2290 0640 v139861.b2290.s640  
2300 0641 v139861.b2300.s641  
2310 0642 v139861.b2310.s642  
2320 0643 v139861.b2320.s643  
2330 0644 v139861.b2330.s644  
2340 0645 v139861.b2340.s645  
2350 0646 v139861.b2350.s646  
2360 0647 v139861.b2360.s647  
2370 0648 v139861.b2370.s648  
2380 0649 v139861.b2380.s649  
2390 0650 v139861.b2390.s650  
2400 0651 v139861.b2400.s651  
2410 0652 v139861.b2410.s652  
2420 0653 v139861.b2420.s653  
2430 0654 v139861.b2430.s654  
2440 0655 v139861.b2440.s655  
2450 0656 v139861.b2450.s656  
2460 0657 v139861.b2460.s657  
2470 0658 v139861.b2470.s658  
2480 0659 v139861.b2480.s659  
2490 0660 v139861.b2490.s660  
2500 0661 v139861.b2500.s661  
2510 0662 v139861.b2510.s662  
2520 0663 v139861.b2520.s663  
2530 0664 v139861.b2530.s664  
2540 0665 v139861.b2540.s665  
2550 0666 v139861.b2550.s666  
2560 0667 v139861.b2560.s667  
2570 0668 v139861.b2570.s668  
2580 0669 v139861.b2580.s669  
2590 0670 v139861.b2590.s670  
2600 0671 v139861.b2600.s671  
2610 0672 v139861.b2610.s672  
2620 0673 v139861.b2620.s673  
2630 0674 v139861.b2630.s674  
2640 0675 v139861.b2640.s675  
2650 0676 v139861.b2650.s676  
2660 0677 v139861.b2660.s677  
2670 0678 v139861.b2670.s678  
2680 0679 v139861.b2680.s679  
2690 0680 v139861.b2690.s680  
2700 0681 v139861.b2700.s681  
2710 0682 v139861.b2710.s682  
2720 0683 v139861.b2720.s683  
2730 0684 v139861.b2730.s684  
2740 0685 v139861.b2740.s685  
2750 0686 v139861.b2750.s686  
2760 0687 v139861.b2760.s687  
2770 0688 v139861.b2770.s688  
2780 0689 v139861.b2780.s689  
2790 0690 v139861.b2790.s690  
2800 0691 v139861.b2800.s691  
2810 0692 v139861.b2810.s692  
2820 0693 v139861.b2820.s693  
2830 0694 v139861.b2830.s694  
2840 0695 v139861.b2840.s695  
2850 0696 v139861.b2850.s696  
2860 0697 v139861.b2860.s697  
2870 0698 v139861.b2870.s698  
2880 0699 v139861.b2880.s699  
2890 0700 v139861.b2890.s700  
2900 0701 v139861.b2900.s701  
2910 0702 v139861.b2910.s702  
2920 0703 v139861.b2920.s703  
2930 0704 v139861.b2930.s704  
2940 0705 v139861.b2940.s705  
2950 0706 v139861.b2950.s706  
2960 0707 v139861.b2960.s707  
2970 0708 v139861.b2970.s708  
2980 0709 v139861.b2980.s709  
2990 0710 v139861.b2990.s710  
3000 0711 v139861.b3000.s711  
3010 0712 v139861.b3010.s712  
3020 0713 v139861.b3020.s713  
3030 0714 v139861.b3030.s714  
3040 0715 v139861.b3040.s715  
3050 0716 v139861.b3050.s716  
3060 0717 v139861.b3060.s717  
3070 0718 v139861.b3070.s718  
3080 0719 v139861.b3080.s719  
3090 0720 v139861.b3090.s720  
3100 0721 v139861.b3100.s721  
3110 0722 v139861.b3110.s722  
3120 0723 v139861.b3120.s723  
3130 0724 v139861.b3130.s724  
3140 0725 v139861.b3140.s725  
3150 0726 v139861.b3150.s726  
3160 0727 v139861.b3160.s727  
3170 0728 v139861.b3170.s728  
3180 0729 v139861.b3180.s729  
3190 0730 v139861.b3190.s730  
3200 0731 v139861.b3200.s731  
3210 0732 v139861.b3210.s732  
3220 0733 v139861.b3220.s733  
3230 0734 v139861.b3230.s734  
3240 0735 v139861.b3240.s735  
3250 0736 v139861.b3250.s736  
3260 0737 v139861.b3260.s737  
3270 0738 v139861.b3270.s738  
3280 0739 v139861.b3280.s739  
3290 0740 v139861.b3290.s740  
3300 0741 v139861.b3300.s741  
3310 0742 v139861.b3310.s742  
3320 0743 v139861.b3320.s743  
3330 0744 v139861.b3330.s744  
3340 0745 v139861.b3340.s745  
3350 0746 v139861.b3350.s746  
3360 0747 v139861.b3360.s747  
3370 0748 v139861.b3370.s748  
3380 0749 v139861.b3380.s749  
3390 0750 v139861.b3390.s750  
3400 0751 v139861.b3400.s751  
3410 0752 v139861.b3410.s752  
3420 0753 v139861.b3420.s753  
3430 0754 v139861.b3430.s754  
3440 0755 v139861.b3440.s755  
3450 0756 v139861.b3450.s756  
3460 0757 v139861.b3460.s757  
3470 0758 v139861.b3470.s758  
3480 0759 v139861.b3480.s759  
3490 0760 v139861.b3490.s760  
3500 0761 v139861.b3500.s761  
3510 0762 v139861.b3510.s762  
3520 0763 v139861.b3520.s763  
3530 0764 v139861.b3530.s764  
3540 0765 v139861.b3540.s765  
3550 0766 v139861.b3550.s766  
3560 0767 v139861.b3560.s767  
3570 0768 v139861.b3570.s768  
3580 0769 v139861.b3580.s769  
3590 0770 v139861.b3590.s770  
3600 0771 v139861.b3600.s771  
3610 0772 v139861.b3610.s772  
3620 0773 v139861.b3620.s773  
3630 0774 v139861.b3630.s774  
3640 0775 v139861.b3640.s775  
3650 0776 v139861.b3650.s776  
3660 0777 v139861.b3660.s777  
3670 0778 v139861.b3670.s778  
3680 0779 v139861.b3680.s779  
3690 0780 v139861.b3690.s780  
3700 0781 v139861.b3700.s781  
3710 0782 v139861.b3710.s782  
3720 0783 v139861.b3720.s783  
3730 0784 v139861.b3730.s784  
3740 0785 v139861.b3740.s785  
3750 0786 v139861.b3750.s786  
3760 0787 v139861.b3760.s787  
3770 0788 v139861.b3770.s788  
3780 0789 v139861.b3780.s789  
3790 0790 v139861.b3790.s790  
3800 0791 v139861.b3800.s791  
3810 0792 v139861.b3810.s792  
3820 0793 v139861.b3820.s793  
3830 0794 v139861.b3830.s794  
3840 0795 v139861.b3840.s795  
3850 0796 v139861.b3850.s796  
3860 0797 v139861.b3860.s797  
3870 0798 v139861.b3870.s798  
3880 0799 v139861.b3880.s799  
3890 0800 v139861.b3890.s800  
3900 0801 v139861.b3900.s801  
3910 0802 v139861.b3910.s802  
3920 0803 v139861.b3920.s803  
3930 0804 v139861.b3930.s804  
3940 0805 v139861.b3940.s805  
3950 0806 v139861.b3950.s806  
3960 0807 v139861.b3960.s807  
3970 0808 v139861.b3970.s808  
3980 0809 v139861.b3980.s809  
3990 0810 v139861.b3990.s810  
4000 0811 v139861.b4000.s811  
4010 0812 v139861.b4010.s812  
4020 0813 v139861.b4020.s813  
4030 0814 v139861.b4030.s814  
4040 0815 v139861.b4040.s815  
4050 0816 v139861.b4050.s816  
4060 0817 v139861.b4060.s817  
4070 0818 v139861.b4070.s818  
4080 0819 v139861.b4080.s819  
4090 0820 v139861.b4090.s820  
4100 0821 v139861.b4100.s821  
4110 0822 v139861.b4110.s822  
4120 0823 v139861.b4120.s823  
4130 0824 v139861.b4130.s824  
4140 0825 v139861.b4140.s825  
4150 0826 v139861.b4150.s826  
4160 0827 v139861.b4160.s827  
4170 0828 v139861.b4170.s828  
4180 0829 v139861.b4180.s829  
4190 0830 v139861.b4190.s830  
4200 0831 v139861.b4200.s831  
4210 0832 v139861.b4210.s832  
4220 0833 v139861.b4220.s833  
4230 0834 v139861.b4230.s834  
4240 0835 v139861.b4240.s835  
4250 0836 v139861.b4250.s836  
4260 0837 v139861.b4260.s837  
4270 0838 v139861.b4270.s838  
4280 0839 v139861.b4280.s839  
4290 0840 v139861.b4290.s840  
4300 0000 v139861.b4300  
4310 0000 v139861.b4310  
4320 0000 v139861.b4320  
4330 0000 v139861.b4330  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet