Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:3 (1895-1909) (AID: v139862 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:3 
AIDv139862 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1895-1909
InformationFol 851-1275
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139862.b10  
20 0000 v139862.b20  
30 0000 v139862.b30  
40 0000 v139862.b40  
50 0000 v139862.b50  
60 0000 v139862.b60  
70 0000 v139862.b70  
80 0000 v139862.b80  
90 0000 v139862.b90  
100 0000 v139862.b100  
110 0000 v139862.b110  
120 0000 v139862.b120  
130 0000 v139862.b130  
140 0000 v139862.b140  
150 0851 v139862.b150.s851  
160 0852 v139862.b160.s852  
170 0853 v139862.b170.s853  
180 0854 v139862.b180.s854  
190 0855 v139862.b190.s855  
200 0856 v139862.b200.s856  
210 0857 v139862.b210.s857  
220 0858 v139862.b220.s858  
230 0859 v139862.b230.s859  
240 0860 v139862.b240.s860  
250 0861 v139862.b250.s861  
260 0862 v139862.b260.s862  
270 0863 v139862.b270.s863  
280 0864 v139862.b280.s864  
290 0865 v139862.b290.s865  
300 0866 v139862.b300.s866  
310 0867 v139862.b310.s867  
320 0868 v139862.b320.s868  
330 0869 v139862.b330.s869  
340 0870 v139862.b340.s870  
350 0871 v139862.b350.s871  
360 0872 v139862.b360.s872  
370 0873 v139862.b370.s873  
380 0874 v139862.b380.s874  
390 0875 v139862.b390.s875  
400 0876 v139862.b400.s876  
410 0877 v139862.b410.s877  
420 0878 v139862.b420.s878  
430 0879 v139862.b430.s879  
440 0880 v139862.b440.s880  
450 0881 v139862.b450.s881  
460 0882 v139862.b460.s882  
470 0883 v139862.b470.s883  
480 0884 v139862.b480.s884  
490 0885 v139862.b490.s885  
500 0886 v139862.b500.s886  
510 0887 v139862.b510.s887  
520 0888 v139862.b520.s888  
530 0889 v139862.b530.s889  
540 0890 v139862.b540.s890  
550 0891 v139862.b550.s891  
560 0892 v139862.b560.s892  
570 0893 v139862.b570.s893  
580 0894 v139862.b580.s894  
590 0895 v139862.b590.s895  
600 0896 v139862.b600.s896  
610 0897 v139862.b610.s897  
620 0898 v139862.b620.s898  
630 0899 v139862.b630.s899  
640 0900 v139862.b640.s900  
650 0901 v139862.b650.s901  
660 0902 v139862.b660.s902  
670 0903 v139862.b670.s903  
680 0904 v139862.b680.s904  
690 0905 v139862.b690.s905  
700 0906 v139862.b700.s906  
710 0907 v139862.b710.s907  
720 0908 v139862.b720.s908  
730 0909 v139862.b730.s909  
740 0910 v139862.b740.s910  
750 0911 v139862.b750.s911  
760 0912 v139862.b760.s912  
770 0913 v139862.b770.s913  
780 0914 v139862.b780.s914  
790 0915 v139862.b790.s915  
800 0916 v139862.b800.s916  
810 0917 v139862.b810.s917  
820 0918 v139862.b820.s918  
830 0919 v139862.b830.s919  
840 0920 v139862.b840.s920  
850 0921 v139862.b850.s921  
860 0922 v139862.b860.s922  
870 0923 v139862.b870.s923  
880 0924 v139862.b880.s924  
890 0925 v139862.b890.s925  
900 0926 v139862.b900.s926  
910 0927 v139862.b910.s927  
920 0928 v139862.b920.s928  
930 0929 v139862.b930.s929  
940 0930 v139862.b940.s930  
950 0931 v139862.b950.s931  
960 0932 v139862.b960.s932  
970 0933 v139862.b970.s933  
980 0934 v139862.b980.s934  
990 0935 v139862.b990.s935  
1000 0936 v139862.b1000.s936  
1010 0937 v139862.b1010.s937  
1020 0938 v139862.b1020.s938  
1030 0939 v139862.b1030.s939  
1040 0940 v139862.b1040.s940  
1050 0941 v139862.b1050.s941  
1060 0942 v139862.b1060.s942  
1070 0943 v139862.b1070.s943  
1080 0944 v139862.b1080.s944  
1090 0945 v139862.b1090.s945  
1100 0946 v139862.b1100.s946  
1110 0947 v139862.b1110.s947  
1120 0948 v139862.b1120.s948  
1130 0949 v139862.b1130.s949  
1140 0950 v139862.b1140.s950  
1150 0951 v139862.b1150.s951  
1160 0952 v139862.b1160.s952  
1170 0953 v139862.b1170.s953  
1180 0954 v139862.b1180.s954  
1190 0955 v139862.b1190.s955  
1200 0956 v139862.b1200.s956  
1210 0957 v139862.b1210.s957  
1220 0958 v139862.b1220.s958  
1230 0959 v139862.b1230.s959  
1240 0960 v139862.b1240.s960  
1250 0961 v139862.b1250.s961  
1260 0962 v139862.b1260.s962  
1270 0963 v139862.b1270.s963  
1280 0964 v139862.b1280.s964  
1290 0965 v139862.b1290.s965  
1300 0966 v139862.b1300.s966  
1310 0967 v139862.b1310.s967  
1320 0968 v139862.b1320.s968  
1330 0969 v139862.b1330.s969  
1340 0970 v139862.b1340.s970  
1350 0971 v139862.b1350.s971  
1360 0972 v139862.b1360.s972  
1370 0973 v139862.b1370.s973  
1380 0974 v139862.b1380.s974  
1390 0975 v139862.b1390.s975  
1400 0976 v139862.b1400.s976  
1410 0977 v139862.b1410.s977  
1420 0978 v139862.b1420.s978  
1430 0979 v139862.b1430.s979  
1440 0980 v139862.b1440.s980  
1450 0981 v139862.b1450.s981  
1460 0982 v139862.b1460.s982  
1470 0983 v139862.b1470.s983  
1480 0984 v139862.b1480.s984  
1490 0985 v139862.b1490.s985  
1500 0986 v139862.b1500.s986  
1510 0987 v139862.b1510.s987  
1520 0988 v139862.b1520.s988  
1530 0989 v139862.b1530.s989  
1540 0990 v139862.b1540.s990  
1550 0991 v139862.b1550.s991  
1560 0992 v139862.b1560.s992  
1570 0993 v139862.b1570.s993  
1580 0994 v139862.b1580.s994  
1590 0995 v139862.b1590.s995  
1600 0996 v139862.b1600.s996  
1610 0997 v139862.b1610.s997  
1620 0998 v139862.b1620.s998  
1630 0999 v139862.b1630.s999  
1640 1000 v139862.b1640.s1000  
1650 1001 v139862.b1650.s1001  
1660 1002 v139862.b1660.s1002  
1670 1003 v139862.b1670.s1003  
1680 1004 v139862.b1680.s1004  
1690 1005 v139862.b1690.s1005  
1700 1006 v139862.b1700.s1006  
1710 1007 v139862.b1710.s1007  
1720 1008 v139862.b1720.s1008  
1730 1009 v139862.b1730.s1009  
1740 1010 v139862.b1740.s1010  
1750 1011 v139862.b1750.s1011  
1760 1012 v139862.b1760.s1012  
1770 1013 v139862.b1770.s1013  
1780 1014 v139862.b1780.s1014  
1790 1015 v139862.b1790.s1015  
1800 1016 v139862.b1800.s1016  
1810 1017 v139862.b1810.s1017  
1820 1018 v139862.b1820.s1018  
1830 1019 v139862.b1830.s1019  
1840 1020 v139862.b1840.s1020  
1850 1021 v139862.b1850.s1021  
1860 1022 v139862.b1860.s1022  
1870 1023 v139862.b1870.s1023  
1880 1024 v139862.b1880.s1024  
1890 1025 v139862.b1890.s1025  
1900 1026 v139862.b1900.s1026  
1910 1027 v139862.b1910.s1027  
1920 1028 v139862.b1920.s1028  
1930 1029 v139862.b1930.s1029  
1940 1030 v139862.b1940.s1030  
1950 1031 v139862.b1950.s1031  
1960 1032 v139862.b1960.s1032  
1970 1033 v139862.b1970.s1033  
1980 1034 v139862.b1980.s1034  
1990 1035 v139862.b1990.s1035  
2000 1036 v139862.b2000.s1036  
2010 1037 v139862.b2010.s1037  
2020 1038 v139862.b2020.s1038  
2030 1039 v139862.b2030.s1039  
2040 1040 v139862.b2040.s1040  
2050 1041 v139862.b2050.s1041  
2060 1042 v139862.b2060.s1042  
2070 1043 v139862.b2070.s1043  
2080 1044 v139862.b2080.s1044  
2090 1045 v139862.b2090.s1045  
2100 1046 v139862.b2100.s1046  
2110 1047 v139862.b2110.s1047  
2120 1048 v139862.b2120.s1048  
2130 1049 v139862.b2130.s1049  
2140 1050 v139862.b2140.s1050  
2150 1051 v139862.b2150.s1051  
2160 1052 v139862.b2160.s1052  
2170 1053 v139862.b2170.s1053  
2180 1054 v139862.b2180.s1054  
2190 1055 v139862.b2190.s1055  
2200 1056 v139862.b2200.s1056  
2210 1057 v139862.b2210.s1057  
2220 1058 v139862.b2220.s1058  
2230 1059 v139862.b2230.s1059  
2240 1060 v139862.b2240.s1060  
2250 1061 v139862.b2250.s1061  
2260 1062 v139862.b2260.s1062  
2270 1063 v139862.b2270.s1063  
2280 1064 v139862.b2280.s1064  
2290 1065 v139862.b2290.s1065  
2300 1066 v139862.b2300.s1066  
2310 1067 v139862.b2310.s1067  
2320 1068 v139862.b2320.s1068  
2330 1069 v139862.b2330.s1069  
2340 1070 v139862.b2340.s1070  
2350 1071 v139862.b2350.s1071  
2360 1072 v139862.b2360.s1072  
2370 1073 v139862.b2370.s1073  
2380 1074 v139862.b2380.s1074  
2390 1075 v139862.b2390.s1075  
2400 1076 v139862.b2400.s1076  
2410 1077 v139862.b2410.s1077  
2420 1078 v139862.b2420.s1078  
2430 1079 v139862.b2430.s1079  
2440 1080 v139862.b2440.s1080  
2450 1081 v139862.b2450.s1081  
2460 1082 v139862.b2460.s1082  
2470 1083 v139862.b2470.s1083  
2480 1084 v139862.b2480.s1084  
2490 1085 v139862.b2490.s1085  
2500 1086 v139862.b2500.s1086  
2510 1087 v139862.b2510.s1087  
2520 1088 v139862.b2520.s1088  
2530 1089 v139862.b2530.s1089  
2540 1090 v139862.b2540.s1090  
2550 1091 v139862.b2550.s1091  
2560 1092 v139862.b2560.s1092  
2570 1093 v139862.b2570.s1093  
2580 1094 v139862.b2580.s1094  
2590 1095 v139862.b2590.s1095  
2600 1096 v139862.b2600.s1096  
2610 1097 v139862.b2610.s1097  
2620 1098 v139862.b2620.s1098  
2630 1099 v139862.b2630.s1099  
2640 1100 v139862.b2640.s1100  
2650 1101 v139862.b2650.s1101  
2660 1102 v139862.b2660.s1102  
2670 1103 v139862.b2670.s1103  
2680 1104 v139862.b2680.s1104  
2690 1105 v139862.b2690.s1105  
2700 1106 v139862.b2700.s1106  
2710 1107 v139862.b2710.s1107  
2720 1108 v139862.b2720.s1108  
2730 1109 v139862.b2730.s1109  
2740 1110 v139862.b2740.s1110  
2750 1111 v139862.b2750.s1111  
2760 1112 v139862.b2760.s1112  
2770 1113 v139862.b2770.s1113  
2780 1114 v139862.b2780.s1114  
2790 1115 v139862.b2790.s1115  
2800 1116 v139862.b2800.s1116  
2810 1117 v139862.b2810.s1117  
2820 1118 v139862.b2820.s1118  
2830 1119 v139862.b2830.s1119  
2840 1120 v139862.b2840.s1120  
2850 1121 v139862.b2850.s1121  
2860 1122 v139862.b2860.s1122  
2870 1123 v139862.b2870.s1123  
2880 1124 v139862.b2880.s1124  
2890 1125 v139862.b2890.s1125  
2900 1126 v139862.b2900.s1126  
2910 1127 v139862.b2910.s1127  
2920 1128 v139862.b2920.s1128  
2930 1129 v139862.b2930.s1129  
2940 1130 v139862.b2940.s1130  
2950 1131 v139862.b2950.s1131  
2960 1132 v139862.b2960.s1132  
2970 1133 v139862.b2970.s1133  
2980 1134 v139862.b2980.s1134  
2990 1135 v139862.b2990.s1135  
3000 1136 v139862.b3000.s1136  
3010 1137 v139862.b3010.s1137  
3020 1138 v139862.b3020.s1138  
3030 1139 v139862.b3030.s1139  
3040 1140 v139862.b3040.s1140  
3050 1141 v139862.b3050.s1141  
3060 1142 v139862.b3060.s1142  
3070 1143 v139862.b3070.s1143  
3080 1144 v139862.b3080.s1144  
3090 1145 v139862.b3090.s1145  
3100 1146 v139862.b3100.s1146  
3110 1147 v139862.b3110.s1147  
3120 1148 v139862.b3120.s1148  
3130 1149 v139862.b3130.s1149  
3140 1150 v139862.b3140.s1150  
3150 1151 v139862.b3150.s1151  
3160 1152 v139862.b3160.s1152  
3170 1153 v139862.b3170.s1153  
3180 1154 v139862.b3180.s1154  
3190 1155 v139862.b3190.s1155  
3200 1156 v139862.b3200.s1156  
3210 1157 v139862.b3210.s1157  
3220 1158 v139862.b3220.s1158  
3230 1159 v139862.b3230.s1159  
3240 1160 v139862.b3240.s1160  
3250 1161 v139862.b3250.s1161  
3260 1162 v139862.b3260.s1162  
3270 1163 v139862.b3270.s1163  
3280 1164 v139862.b3280.s1164  
3290 1165 v139862.b3290.s1165  
3300 1166 v139862.b3300.s1166  
3310 1167 v139862.b3310.s1167  
3320 1168 v139862.b3320.s1168  
3330 1169 v139862.b3330.s1169  
3340 1170 v139862.b3340.s1170  
3350 1171 v139862.b3350.s1171  
3360 1172 v139862.b3360.s1172  
3370 1173 v139862.b3370.s1173  
3380 1174 v139862.b3380.s1174  
3390 1175 v139862.b3390.s1175  
3400 1176 v139862.b3400.s1176  
3410 1177 v139862.b3410.s1177  
3420 1178 v139862.b3420.s1178  
3430 1179 v139862.b3430.s1179  
3440 1180 v139862.b3440.s1180  
3450 1181 v139862.b3450.s1181  
3460 1182 v139862.b3460.s1182  
3470 1183 v139862.b3470.s1183  
3480 1184 v139862.b3480.s1184  
3490 1185 v139862.b3490.s1185  
3500 1186 v139862.b3500.s1186  
3510 1187 v139862.b3510.s1187  
3520 1188 v139862.b3520.s1188  
3530 1200 v139862.b3530.s1200  
3540 1201 v139862.b3540.s1201  
3550 1202 v139862.b3550.s1202  
3560 0000 v139862.b3560  
3570 0000 v139862.b3570  
3580 0000 v139862.b3580  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet