Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:4 (1895-1909) (AID: v139863 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:4 
AIDv139863 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1895-1909
InformationFol 1276-1700
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139863.b10  
20 0000 v139863.b20  
30 0000 v139863.b30  
40 0000 v139863.b40  
50 0000 v139863.b50  
60 0000 v139863.b60  
70 0000 v139863.b70  
80 1276 v139863.b80.s1276  
90 1277 v139863.b90.s1277  
100 1278 v139863.b100.s1278  
110 1279 v139863.b110.s1279  
120 1280 v139863.b120.s1280  
130 1281 v139863.b130.s1281  
140 1282 v139863.b140.s1282  
150 1283 v139863.b150.s1283  
160 1284 v139863.b160.s1284  
170 1285 v139863.b170.s1285  
180 1286 v139863.b180.s1286  
190 1287 v139863.b190.s1287  
200 1288 v139863.b200.s1288  
210 1289 v139863.b210.s1289  
220 1290 v139863.b220.s1290  
230 1291 v139863.b230.s1291  
240 1292 v139863.b240.s1292  
250 1293 v139863.b250.s1293  
260 1294 v139863.b260.s1294  
270 1295 v139863.b270.s1295  
280 1296 v139863.b280.s1296  
290 1297 v139863.b290.s1297  
300 1298 v139863.b300.s1298  
310 1299 v139863.b310.s1299  
320 1300 v139863.b320.s1300  
330 1301 v139863.b330.s1301  
340 1302 v139863.b340.s1302  
350 1303 v139863.b350.s1303  
360 1304 v139863.b360.s1304  
370 1305 v139863.b370.s1305  
380 1306 v139863.b380.s1306  
390 1307 v139863.b390.s1307  
400 1308 v139863.b400.s1308  
410 1309 v139863.b410.s1309  
420 1310 v139863.b420.s1310  
430 1311 v139863.b430.s1311  
440 1312 v139863.b440.s1312  
450 1313 v139863.b450.s1313  
460 1314 v139863.b460.s1314  
470 1315 v139863.b470.s1315  
480 1316 v139863.b480.s1316  
490 1317 v139863.b490.s1317  
500 1318 v139863.b500.s1318  
510 1319 v139863.b510.s1319  
520 1320 v139863.b520.s1320  
530 1321 v139863.b530.s1321  
540 1322 v139863.b540.s1322  
550 1323 v139863.b550.s1323  
560 1324 v139863.b560.s1324  
570 1325 v139863.b570.s1325  
580 1326 v139863.b580.s1326  
590 1327 v139863.b590.s1327  
600 1328 v139863.b600.s1328  
610 1329 v139863.b610.s1329  
620 1330 v139863.b620.s1330  
630 1331 v139863.b630.s1331  
640 1332 v139863.b640.s1332  
650 1333 v139863.b650.s1333  
660 1334 v139863.b660.s1334  
670 1335 v139863.b670.s1335  
680 1336 v139863.b680.s1336  
690 1337 v139863.b690.s1337  
700 1338 v139863.b700.s1338  
710 1339 v139863.b710.s1339  
720 1340 v139863.b720.s1340  
730 1341 v139863.b730.s1341  
740 1342 v139863.b740.s1342  
750 1343 v139863.b750.s1343  
760 1344 v139863.b760.s1344  
770 1345 v139863.b770.s1345  
780 1346 v139863.b780.s1346  
790 1347 v139863.b790.s1347  
800 1348 v139863.b800.s1348  
810 1349 v139863.b810.s1349  
820 1350 v139863.b820.s1350  
830 1351 v139863.b830.s1351  
840 1352 v139863.b840.s1352  
850 1353 v139863.b850.s1353  
860 1354 v139863.b860.s1354  
870 1355 v139863.b870.s1355  
880 1356 v139863.b880.s1356  
890 1357 v139863.b890.s1357  
900 1358 v139863.b900.s1358  
910 1359 v139863.b910.s1359  
920 1360 v139863.b920.s1360  
930 1361 v139863.b930.s1361  
940 1362 v139863.b940.s1362  
950 1363 v139863.b950.s1363  
960 1364 v139863.b960.s1364  
970 1365 v139863.b970.s1365  
980 1366 v139863.b980.s1366  
990 1367 v139863.b990.s1367  
1000 1368 v139863.b1000.s1368  
1010 1369 v139863.b1010.s1369  
1020 1370 v139863.b1020.s1370  
1030 1371 v139863.b1030.s1371  
1040 1372 v139863.b1040.s1372  
1050 1373 v139863.b1050.s1373  
1060 1374 v139863.b1060.s1374  
1070 1375 v139863.b1070.s1375  
1080 1376 v139863.b1080.s1376  
1090 1377 v139863.b1090.s1377  
1100 1378 v139863.b1100.s1378  
1110 1379 v139863.b1110.s1379  
1120 1380 v139863.b1120.s1380  
1130 1381 v139863.b1130.s1381  
1140 1382 v139863.b1140.s1382  
1150 1383 v139863.b1150.s1383  
1160 1384 v139863.b1160.s1384  
1170 1385 v139863.b1170.s1385  
1180 1386 v139863.b1180.s1386  
1190 1387 v139863.b1190.s1387  
1200 1388 v139863.b1200.s1388  
1210 1389 v139863.b1210.s1389  
1220 1390 v139863.b1220.s1390  
1230 1391 v139863.b1230.s1391  
1240 1392 v139863.b1240.s1392  
1250 1393 v139863.b1250.s1393  
1260 1394 v139863.b1260.s1394  
1270 1395 v139863.b1270.s1395  
1280 1396 v139863.b1280.s1396  
1290 1397 v139863.b1290.s1397  
1300 1398 v139863.b1300.s1398  
1310 1399 v139863.b1310.s1399  
1320 1400 v139863.b1320.s1400  
1330 1401 v139863.b1330.s1401  
1340 1402 v139863.b1340.s1402  
1350 1403 v139863.b1350.s1403  
1360 1404 v139863.b1360.s1404  
1370 1405 v139863.b1370.s1405  
1380 1406 v139863.b1380.s1406  
1390 1407 v139863.b1390.s1407  
1400 1408 v139863.b1400.s1408  
1410 1409 v139863.b1410.s1409  
1420 1410 v139863.b1420.s1410  
1430 1411 v139863.b1430.s1411  
1440 1412 v139863.b1440.s1412  
1450 1413 v139863.b1450.s1413  
1460 1414 v139863.b1460.s1414  
1470 1415 v139863.b1470.s1415  
1480 1416 v139863.b1480.s1416  
1490 1417 v139863.b1490.s1417  
1500 1418 v139863.b1500.s1418  
1510 1419 v139863.b1510.s1419  
1520 1420 v139863.b1520.s1420  
1530 1421 v139863.b1530.s1421  
1540 1422 v139863.b1540.s1422  
1550 1423 v139863.b1550.s1423  
1560 1424 v139863.b1560.s1424  
1570 1425 v139863.b1570.s1425  
1580 1426 v139863.b1580.s1426  
1590 1427 v139863.b1590.s1427  
1600 1428 v139863.b1600.s1428  
1610 1429 v139863.b1610.s1429  
1620 1430 v139863.b1620.s1430  
1630 1431 v139863.b1630.s1431  
1640 1432 v139863.b1640.s1432  
1650 1433 v139863.b1650.s1433  
1660 1434 v139863.b1660.s1434  
1670 1435 v139863.b1670.s1435  
1680 1436 v139863.b1680.s1436  
1690 1437 v139863.b1690.s1437  
1700 1438 v139863.b1700.s1438  
1710 1439 v139863.b1710.s1439  
1720 1440 v139863.b1720.s1440  
1730 1441 v139863.b1730.s1441  
1740 1442 v139863.b1740.s1442  
1750 1443 v139863.b1750.s1443  
1760 1444 v139863.b1760.s1444  
1770 1445 v139863.b1770.s1445  
1780 1446 v139863.b1780.s1446  
1790 1447 v139863.b1790.s1447  
1800 1448 v139863.b1800.s1448  
1810 1449 v139863.b1810.s1449  
1820 1450 v139863.b1820.s1450  
1830 1451 v139863.b1830.s1451  
1840 1452 v139863.b1840.s1452  
1850 1453 v139863.b1850.s1453  
1860 1454 v139863.b1860.s1454  
1870 1455 v139863.b1870.s1455  
1880 1456 v139863.b1880.s1456  
1890 1457 v139863.b1890.s1457  
1900 1458 v139863.b1900.s1458  
1910 1459 v139863.b1910.s1459  
1920 1460 v139863.b1920.s1460  
1930 1461 v139863.b1930.s1461  
1940 1462 v139863.b1940.s1462  
1950 1463 v139863.b1950.s1463  
1960 1464 v139863.b1960.s1464  
1970 1465 v139863.b1970.s1465  
1980 1466 v139863.b1980.s1466  
1990 1467 v139863.b1990.s1467  
2000 1468 v139863.b2000.s1468  
2010 1469 v139863.b2010.s1469  
2020 1470 v139863.b2020.s1470  
2030 1471 v139863.b2030.s1471  
2040 1472 v139863.b2040.s1472  
2050 1473 v139863.b2050.s1473  
2060 1474 v139863.b2060.s1474  
2070 1475 v139863.b2070.s1475  
2080 1476 v139863.b2080.s1476  
2090 1477 v139863.b2090.s1477  
2100 1478 v139863.b2100.s1478  
2110 1479 v139863.b2110.s1479  
2120 1480 v139863.b2120.s1480  
2130 1481 v139863.b2130.s1481  
2140 1482 v139863.b2140.s1482  
2150 1483 v139863.b2150.s1483  
2160 1484 v139863.b2160.s1484  
2170 1485 v139863.b2170.s1485  
2180 1486 v139863.b2180.s1486  
2190 1487 v139863.b2190.s1487  
2200 1488 v139863.b2200.s1488  
2210 1489 v139863.b2210.s1489  
2220 1490 v139863.b2220.s1490  
2230 1491 v139863.b2230.s1491  
2240 1492 v139863.b2240.s1492  
2250 1493 v139863.b2250.s1493  
2260 1494 v139863.b2260.s1494  
2270 1495 v139863.b2270.s1495  
2280 1496 v139863.b2280.s1496  
2290 1497 v139863.b2290.s1497  
2300 1498 v139863.b2300.s1498  
2310 1499 v139863.b2310.s1499  
2320 1500 v139863.b2320.s1500  
2330 1501 v139863.b2330.s1501  
2340 1502 v139863.b2340.s1502  
2350 1503 v139863.b2350.s1503  
2360 1504 v139863.b2360.s1504  
2370 1505 v139863.b2370.s1505  
2380 1506 v139863.b2380.s1506  
2390 1507 v139863.b2390.s1507  
2400 1508 v139863.b2400.s1508  
2410 1509 v139863.b2410.s1509  
2420 1510 v139863.b2420.s1510  
2430 1511 v139863.b2430.s1511  
2440 1512 v139863.b2440.s1512  
2450 1513 v139863.b2450.s1513  
2460 1514 v139863.b2460.s1514  
2470 1515 v139863.b2470.s1515  
2480 1516 v139863.b2480.s1516  
2490 1517 v139863.b2490.s1517  
2500 1518 v139863.b2500.s1518  
2510 1519 v139863.b2510.s1519  
2520 1520 v139863.b2520.s1520  
2530 1521 v139863.b2530.s1521  
2540 1522 v139863.b2540.s1522  
2550 1523 v139863.b2550.s1523  
2560 1524 v139863.b2560.s1524  
2570 1525 v139863.b2570.s1525  
2580 1526 v139863.b2580.s1526  
2590 1527 v139863.b2590.s1527  
2600 1528 v139863.b2600.s1528  
2610 1529 v139863.b2610.s1529  
2620 1530 v139863.b2620.s1530  
2630 1531 v139863.b2630.s1531  
2640 1532 v139863.b2640.s1532  
2650 1533 v139863.b2650.s1533  
2660 1534 v139863.b2660.s1534  
2670 1535 v139863.b2670.s1535  
2680 1536 v139863.b2680.s1536  
2690 1537 v139863.b2690.s1537  
2700 1538 v139863.b2700.s1538  
2710 1539 v139863.b2710.s1539  
2720 1540 v139863.b2720.s1540  
2730 1541 v139863.b2730.s1541  
2740 1542 v139863.b2740.s1542  
2750 1543 v139863.b2750.s1543  
2760 1544 v139863.b2760.s1544  
2770 1545 v139863.b2770.s1545  
2780 1546 v139863.b2780.s1546  
2790 1547 v139863.b2790.s1547  
2800 1548 v139863.b2800.s1548  
2810 1549 v139863.b2810.s1549  
2820 1550 v139863.b2820.s1550  
2830 1551 v139863.b2830.s1551  
2840 1552 v139863.b2840.s1552  
2850 1553 v139863.b2850.s1553  
2860 1554 v139863.b2860.s1554  
2870 1555 v139863.b2870.s1555  
2880 1556 v139863.b2880.s1556  
2890 1557 v139863.b2890.s1557  
2900 1558 v139863.b2900.s1558  
2910 1559 v139863.b2910.s1559  
2920 1560 v139863.b2920.s1560  
2930 1561 v139863.b2930.s1561  
2940 1562 v139863.b2940.s1562  
2950 1563 v139863.b2950.s1563  
2960 1564 v139863.b2960.s1564  
2970 1565 v139863.b2970.s1565  
2980 1566 v139863.b2980.s1566  
2990 1567 v139863.b2990.s1567  
3000 1568 v139863.b3000.s1568  
3010 1569 v139863.b3010.s1569  
3020 1570 v139863.b3020.s1570  
3030 1571 v139863.b3030.s1571  
3040 1572 v139863.b3040.s1572  
3050 1573 v139863.b3050.s1573  
3060 1574 v139863.b3060.s1574  
3070 1575 v139863.b3070.s1575  
3080 1576 v139863.b3080.s1576  
3090 1577 v139863.b3090.s1577  
3100 1578 v139863.b3100.s1578  
3110 1579 v139863.b3110.s1579  
3120 1580 v139863.b3120.s1580  
3130 1581 v139863.b3130.s1581  
3140 1582 v139863.b3140.s1582  
3150 1583 v139863.b3150.s1583  
3160 1584 v139863.b3160.s1584  
3170 1585 v139863.b3170.s1585  
3180 1586 v139863.b3180.s1586  
3190 1587 v139863.b3190.s1587  
3200 1588 v139863.b3200.s1588  
3210 1589 v139863.b3210.s1589  
3220 1590 v139863.b3220.s1590  
3230 1591 v139863.b3230.s1591  
3240 1592 v139863.b3240.s1592  
3250 1593 v139863.b3250.s1593  
3260 1594 v139863.b3260.s1594  
3270 1595 v139863.b3270.s1595  
3280 1596 v139863.b3280.s1596  
3290 1597 v139863.b3290.s1597  
3300 1598 v139863.b3300.s1598  
3310 1599 v139863.b3310.s1599  
3320 1600 v139863.b3320.s1600  
3330 1601 v139863.b3330.s1601  
3340 1602 v139863.b3340.s1602  
3350 1603 v139863.b3350.s1603  
3360 1604 v139863.b3360.s1604  
3370 1605 v139863.b3370.s1605  
3380 1606 v139863.b3380.s1606  
3390 1607 v139863.b3390.s1607  
3400 1608 v139863.b3400.s1608  
3410 1609 v139863.b3410.s1609  
3420 1610 v139863.b3420.s1610  
3430 1611 v139863.b3430.s1611  
3440 1612 v139863.b3440.s1612  
3450 1613 v139863.b3450.s1613  
3460 1614 v139863.b3460.s1614  
3470 1615 v139863.b3470.s1615  
3480 1616 v139863.b3480.s1616  
3490 1617 v139863.b3490.s1617  
3500 1618 v139863.b3500.s1618  
3510 1619 v139863.b3510.s1619  
3520 1620 v139863.b3520.s1620  
3530 1621 v139863.b3530.s1621  
3540 1622 v139863.b3540.s1622  
3550 1623 v139863.b3550.s1623  
3560 1624 v139863.b3560.s1624  
3570 1625 v139863.b3570.s1625  
3580 1626 v139863.b3580.s1626  
3590 1627 v139863.b3590.s1627  
3600 1628 v139863.b3600.s1628  
3610 1629 v139863.b3610.s1629  
3620 1630 v139863.b3620.s1630  
3630 1631 v139863.b3630.s1631  
3640 1632 v139863.b3640.s1632  
3650 1633 v139863.b3650.s1633  
3660 1634 v139863.b3660.s1634  
3670 1635 v139863.b3670.s1635  
3680 1636 v139863.b3680.s1636  
3690 1637 v139863.b3690.s1637  
3700 1638 v139863.b3700.s1638  
3710 1639 v139863.b3710.s1639  
3720 1640 v139863.b3720.s1640  
3730 1641 v139863.b3730.s1641  
3740 1642 v139863.b3740.s1642  
3750 1643 v139863.b3750.s1643  
3760 1644 v139863.b3760.s1644  
3770 1645 v139863.b3770.s1645  
3780 1646 v139863.b3780.s1646  
3790 1647 v139863.b3790.s1647  
3800 1648 v139863.b3800.s1648  
3810 1649 v139863.b3810.s1649  
3820 1650 v139863.b3820.s1650  
3830 1651 v139863.b3830.s1651  
3840 1652 v139863.b3840.s1652  
3850 1653 v139863.b3850.s1653  
3860 1654 v139863.b3860.s1654  
3870 1655 v139863.b3870.s1655  
3880 1656 v139863.b3880.s1656  
3890 1657 v139863.b3890.s1657  
3900 1658 v139863.b3900.s1658  
3910 1659 v139863.b3910.s1659  
3920 1660 v139863.b3920.s1660  
3930 1661 v139863.b3930.s1661  
3940 1662 v139863.b3940.s1662  
3950 1663 v139863.b3950.s1663  
3960 1664 v139863.b3960.s1664  
3970 1665 v139863.b3970.s1665  
3980 1666 v139863.b3980.s1666  
3990 1667 v139863.b3990.s1667  
4000 1668 v139863.b4000.s1668  
4010 1669 v139863.b4010.s1669  
4020 1670 v139863.b4020.s1670  
4030 1671 v139863.b4030.s1671  
4040 1672 v139863.b4040.s1672  
4050 1673 v139863.b4050.s1673  
4060 1674 v139863.b4060.s1674  
4070 1675 v139863.b4070.s1675  
4080 1676 v139863.b4080.s1676  
4090 1677 v139863.b4090.s1677  
4100 1678 v139863.b4100.s1678  
4110 1679 v139863.b4110.s1679  
4120 1680 v139863.b4120.s1680  
4130 0000 v139863.b4130  
4140 0000 v139863.b4140  
4150 0000 v139863.b4150  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  Varukorg



Starta programmet