Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:5 (1895-1909) (AID: v139864 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:5 
AIDv139864 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1895-1909
InformationFol 1701-2125
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139864.b10  
20 0000 v139864.b20  
30 0000 v139864.b30  
40 0000 v139864.b40  
50 0000 v139864.b50  
60 0000 v139864.b60  
70 0000 v139864.b70  
80 0000 v139864.b80  
90 0000 v139864.b90  
100 0000 v139864.b100  
110 0000 v139864.b110  
120 0000 v139864.b120  
130 1701 v139864.b130.s1701  
140 1702 v139864.b140.s1702  
150 1703 v139864.b150.s1703  
160 1704 v139864.b160.s1704  
170 1705 v139864.b170.s1705  
180 1706 v139864.b180.s1706  
190 1707 v139864.b190.s1707  
200 1708 v139864.b200.s1708  
210 1709 v139864.b210.s1709  
220 1710 v139864.b220.s1710  
230 1711 v139864.b230.s1711  
240 1712 v139864.b240.s1712  
250 1713 v139864.b250.s1713  
260 1714 v139864.b260.s1714  
270 1715 v139864.b270.s1715  
280 1716 v139864.b280.s1716  
290 1717 v139864.b290.s1717  
300 1718 v139864.b300.s1718  
310 1719 v139864.b310.s1719  
320 1720 v139864.b320.s1720  
330 1721 v139864.b330.s1721  
340 1722 v139864.b340.s1722  
350 1723 v139864.b350.s1723  
360 1724 v139864.b360.s1724  
370 1725 v139864.b370.s1725  
380 1726 v139864.b380.s1726  
390 1727 v139864.b390.s1727  
400 1728 v139864.b400.s1728  
410 1729 v139864.b410.s1729  
420 1730 v139864.b420.s1730  
430 1731 v139864.b430.s1731  
440 1732 v139864.b440.s1732  
450 1733 v139864.b450.s1733  
460 1734 v139864.b460.s1734  
470 1735 v139864.b470.s1735  
480 1736 v139864.b480.s1736  
490 1737 v139864.b490.s1737  
500 1738 v139864.b500.s1738  
510 1739 v139864.b510.s1739  
520 1740 v139864.b520.s1740  
530 1741 v139864.b530.s1741  
540 1742 v139864.b540.s1742  
550 1743 v139864.b550.s1743  
560 1744 v139864.b560.s1744  
570 1745 v139864.b570.s1745  
580 1746 v139864.b580.s1746  
590 1747 v139864.b590.s1747  
600 1748 v139864.b600.s1748  
610 1749 v139864.b610.s1749  
620 1750 v139864.b620.s1750  
630 1751 v139864.b630.s1751  
640 1752 v139864.b640.s1752  
650 1753 v139864.b650.s1753  
660 1754 v139864.b660.s1754  
670 1755 v139864.b670.s1755  
680 1756 v139864.b680.s1756  
690 1757 v139864.b690.s1757  
700 1758 v139864.b700.s1758  
710 1759 v139864.b710.s1759  
720 1760 v139864.b720.s1760  
730 1761 v139864.b730.s1761  
740 1762 v139864.b740.s1762  
750 1763 v139864.b750.s1763  
760 1764 v139864.b760.s1764  
770 1765 v139864.b770.s1765  
780 1766 v139864.b780.s1766  
790 1767 v139864.b790.s1767  
800 1768 v139864.b800.s1768  
810 1769 v139864.b810.s1769  
820 1770 v139864.b820.s1770  
830 1771 v139864.b830.s1771  
840 1772 v139864.b840.s1772  
850 1773 v139864.b850.s1773  
860 1774 v139864.b860.s1774  
870 1775 v139864.b870.s1775  
880 1776 v139864.b880.s1776  
890 1777 v139864.b890.s1777  
900 1778 v139864.b900.s1778  
910 1779 v139864.b910.s1779  
920 1780 v139864.b920.s1780  
930 1781 v139864.b930.s1781  
940 1782 v139864.b940.s1782  
950 1783 v139864.b950.s1783  
960 1784 v139864.b960.s1784  
970 1785 v139864.b970.s1785  
980 1786 v139864.b980.s1786  
990 1787 v139864.b990.s1787  
1000 1788 v139864.b1000.s1788  
1010 1789 v139864.b1010.s1789  
1020 1790 v139864.b1020.s1790  
1030 1791 v139864.b1030.s1791  
1040 1792 v139864.b1040.s1792  
1050 1793 v139864.b1050.s1793  
1060 1794 v139864.b1060.s1794  
1070 1795 v139864.b1070.s1795  
1080 1796 v139864.b1080.s1796  
1090 1797 v139864.b1090.s1797  
1100 1798 v139864.b1100.s1798  
1110 1799 v139864.b1110.s1799  
1120 1800 v139864.b1120.s1800  
1130 1801 v139864.b1130.s1801  
1140 1802 v139864.b1140.s1802  
1150 1803 v139864.b1150.s1803  
1160 1804 v139864.b1160.s1804  
1170 1805 v139864.b1170.s1805  
1180 1806 v139864.b1180.s1806  
1190 1807 v139864.b1190.s1807  
1200 1808 v139864.b1200.s1808  
1210 1809 v139864.b1210.s1809  
1220 1810 v139864.b1220.s1810  
1230 1811 v139864.b1230.s1811  
1240 1812 v139864.b1240.s1812  
1250 1813 v139864.b1250.s1813  
1260 1814 v139864.b1260.s1814  
1270 1815 v139864.b1270.s1815  
1280 1816 v139864.b1280.s1816  
1290 1817 v139864.b1290.s1817  
1300 1818 v139864.b1300.s1818  
1310 1819 v139864.b1310.s1819  
1320 1820 v139864.b1320.s1820  
1330 1821 v139864.b1330.s1821  
1340 1822 v139864.b1340.s1822  
1350 1823 v139864.b1350.s1823  
1360 1824 v139864.b1360.s1824  
1370 1825 v139864.b1370.s1825  
1380 1826 v139864.b1380.s1826  
1390 1827 v139864.b1390.s1827  
1400 1828 v139864.b1400.s1828  
1410 1829 v139864.b1410.s1829  
1420 1830 v139864.b1420.s1830  
1430 1831 v139864.b1430.s1831  
1440 1832 v139864.b1440.s1832  
1450 1833 v139864.b1450.s1833  
1460 1834 v139864.b1460.s1834  
1470 1835 v139864.b1470.s1835  
1480 1836 v139864.b1480.s1836  
1490 1837 v139864.b1490.s1837  
1500 1838 v139864.b1500.s1838  
1510 1839 v139864.b1510.s1839  
1520 1840 v139864.b1520.s1840  
1530 1841 v139864.b1530.s1841  
1540 1842 v139864.b1540.s1842  
1550 1843 v139864.b1550.s1843  
1560 1844 v139864.b1560.s1844  
1570 1845 v139864.b1570.s1845  
1580 1846 v139864.b1580.s1846  
1590 1847 v139864.b1590.s1847  
1600 1848 v139864.b1600.s1848  
1610 1849 v139864.b1610.s1849  
1620 1850 v139864.b1620.s1850  
1630 1851 v139864.b1630.s1851  
1640 1852 v139864.b1640.s1852  
1650 1853 v139864.b1650.s1853  
1660 1854 v139864.b1660.s1854  
1670 1855 v139864.b1670.s1855  
1680 1856 v139864.b1680.s1856  
1690 1857 v139864.b1690.s1857  
1700 1858 v139864.b1700.s1858  
1710 1859 v139864.b1710.s1859  
1720 1860 v139864.b1720.s1860  
1730 1861 v139864.b1730.s1861  
1740 1862 v139864.b1740.s1862  
1750 1863 v139864.b1750.s1863  
1760 1864 v139864.b1760.s1864  
1770 1865 v139864.b1770.s1865  
1780 1866 v139864.b1780.s1866  
1790 1867 v139864.b1790.s1867  
1800 1868 v139864.b1800.s1868  
1810 1869 v139864.b1810.s1869  
1820 1870 v139864.b1820.s1870  
1830 1871 v139864.b1830.s1871  
1840 1872 v139864.b1840.s1872  
1850 1873 v139864.b1850.s1873  
1860 1874 v139864.b1860.s1874  
1870 1875 v139864.b1870.s1875  
1880 1876 v139864.b1880.s1876  
1890 1877 v139864.b1890.s1877  
1900 1878 v139864.b1900.s1878  
1910 1879 v139864.b1910.s1879  
1920 1880 v139864.b1920.s1880  
1930 1881 v139864.b1930.s1881  
1940 1882 v139864.b1940.s1882  
1950 1883 v139864.b1950.s1883  
1960 1884 v139864.b1960.s1884  
1970 1885 v139864.b1970.s1885  
1980 1886 v139864.b1980.s1886  
1990 1887 v139864.b1990.s1887  
2000 1888 v139864.b2000.s1888  
2010 1889 v139864.b2010.s1889  
2020 1890 v139864.b2020.s1890  
2030 1891 v139864.b2030.s1891  
2040 1892 v139864.b2040.s1892  
2050 1893 v139864.b2050.s1893  
2060 1894 v139864.b2060.s1894  
2070 1895 v139864.b2070.s1895  
2080 1896 v139864.b2080.s1896  
2090 1897 v139864.b2090.s1897  
2100 1898 v139864.b2100.s1898  
2110 1899 v139864.b2110.s1899  
2120 1900 v139864.b2120.s1900  
2130 1901 v139864.b2130.s1901  
2140 1902 v139864.b2140.s1902  
2150 1903 v139864.b2150.s1903  
2160 1904 v139864.b2160.s1904  
2170 1905 v139864.b2170.s1905  
2180 1906 v139864.b2180.s1906  
2190 1907 v139864.b2190.s1907  
2200 1908 v139864.b2200.s1908  
2210 1909 v139864.b2210.s1909  
2220 1910 v139864.b2220.s1910  
2230 1911 v139864.b2230.s1911  
2240 1912 v139864.b2240.s1912  
2250 1913 v139864.b2250.s1913  
2260 1914 v139864.b2260.s1914  
2270 1915 v139864.b2270.s1915  
2280 1916 v139864.b2280.s1916  
2290 1917 v139864.b2290.s1917  
2300 1918 v139864.b2300.s1918  
2310 1919 v139864.b2310.s1919  
2320 1920 v139864.b2320.s1920  
2330 1921 v139864.b2330.s1921  
2340 1922 v139864.b2340.s1922  
2350 1923 v139864.b2350.s1923  
2360 1924 v139864.b2360.s1924  
2370 1925 v139864.b2370.s1925  
2380 1926 v139864.b2380.s1926  
2390 1927 v139864.b2390.s1927  
2400 1928 v139864.b2400.s1928  
2410 1929 v139864.b2410.s1929  
2420 1930 v139864.b2420.s1930  
2430 1931 v139864.b2430.s1931  
2440 1932 v139864.b2440.s1932  
2450 1933 v139864.b2450.s1933  
2460 1934 v139864.b2460.s1934  
2470 1935 v139864.b2470.s1935  
2480 1936 v139864.b2480.s1936  
2490 1937 v139864.b2490.s1937  
2500 1938 v139864.b2500.s1938  
2510 1939 v139864.b2510.s1939  
2520 1940 v139864.b2520.s1940  
2530 1941 v139864.b2530.s1941  
2540 1942 v139864.b2540.s1942  
2550 1943 v139864.b2550.s1943  
2560 1944 v139864.b2560.s1944  
2570 1945 v139864.b2570.s1945  
2580 1946 v139864.b2580.s1946  
2590 1947 v139864.b2590.s1947  
2600 1948 v139864.b2600.s1948  
2610 1949 v139864.b2610.s1949  
2620 1950 v139864.b2620.s1950  
2630 1951 v139864.b2630.s1951  
2640 1952 v139864.b2640.s1952  
2650 1953 v139864.b2650.s1953  
2660 1954 v139864.b2660.s1954  
2670 1955 v139864.b2670.s1955  
2680 1956 v139864.b2680.s1956  
2690 1957 v139864.b2690.s1957  
2700 1958 v139864.b2700.s1958  
2710 1959 v139864.b2710.s1959  
2720 1960 v139864.b2720.s1960  
2730 1961 v139864.b2730.s1961  
2740 1962 v139864.b2740.s1962  
2750 1963 v139864.b2750.s1963  
2760 1964 v139864.b2760.s1964  
2770 1965 v139864.b2770.s1965  
2780 1966 v139864.b2780.s1966  
2790 1967 v139864.b2790.s1967  
2800 1968 v139864.b2800.s1968  
2810 1969 v139864.b2810.s1969  
2820 1970 v139864.b2820.s1970  
2830 1971 v139864.b2830.s1971  
2840 1972 v139864.b2840.s1972  
2850 1973 v139864.b2850.s1973  
2860 1974 v139864.b2860.s1974  
2870 1975 v139864.b2870.s1975  
2880 1976 v139864.b2880.s1976  
2890 1977 v139864.b2890.s1977  
2900 1978 v139864.b2900.s1978  
2910 1979 v139864.b2910.s1979  
2920 1980 v139864.b2920.s1980  
2930 1981 v139864.b2930.s1981  
2940 1982 v139864.b2940.s1982  
2950 1983 v139864.b2950.s1983  
2960 1984 v139864.b2960.s1984  
2970 1985 v139864.b2970.s1985  
2980 1986 v139864.b2980.s1986  
2990 1987 v139864.b2990.s1987  
3000 1988 v139864.b3000.s1988  
3010 1989 v139864.b3010.s1989  
3020 1990 v139864.b3020.s1990  
3030 1991 v139864.b3030.s1991  
3040 1992 v139864.b3040.s1992  
3050 1993 v139864.b3050.s1993  
3060 1994 v139864.b3060.s1994  
3070 1995 v139864.b3070.s1995  
3080 1996 v139864.b3080.s1996  
3090 1997 v139864.b3090.s1997  
3100 1998 v139864.b3100.s1998  
3110 1999 v139864.b3110.s1999  
3120 2000 v139864.b3120.s2000  
3130 2001 v139864.b3130.s2001  
3140 2002 v139864.b3140.s2002  
3150 2003 v139864.b3150.s2003  
3160 2004 v139864.b3160.s2004  
3170 2005 v139864.b3170.s2005  
3180 2006 v139864.b3180.s2006  
3190 2007 v139864.b3190.s2007  
3200 2008 v139864.b3200.s2008  
3210 2009 v139864.b3210.s2009  
3220 2010 v139864.b3220.s2010  
3230 2011 v139864.b3230.s2011  
3240 2012 v139864.b3240.s2012  
3250 2013 v139864.b3250.s2013  
3260 2014 v139864.b3260.s2014  
3270 2015 v139864.b3270.s2015  
3280 2016 v139864.b3280.s2016  
3290 2017 v139864.b3290.s2017  
3300 2018 v139864.b3300.s2018  
3310 2019 v139864.b3310.s2019  
3320 2020 v139864.b3320.s2020  
3330 2021 v139864.b3330.s2021  
3340 2022 v139864.b3340.s2022  
3350 2023 v139864.b3350.s2023  
3360 2024 v139864.b3360.s2024  
3370 2025 v139864.b3370.s2025  
3380 2026 v139864.b3380.s2026  
3390 2027 v139864.b3390.s2027  
3400 2028 v139864.b3400.s2028  
3410 2029 v139864.b3410.s2029  
3420 2030 v139864.b3420.s2030  
3430 2031 v139864.b3430.s2031  
3440 2032 v139864.b3440.s2032  
3450 2033 v139864.b3450.s2033  
3460 2034 v139864.b3460.s2034  
3470 2035 v139864.b3470.s2035  
3480 2036 v139864.b3480.s2036  
3490 2037 v139864.b3490.s2037  
3500 2038 v139864.b3500.s2038  
3510 2039 v139864.b3510.s2039  
3520 2040 v139864.b3520.s2040  
3530 2041 v139864.b3530.s2041  
3540 2042 v139864.b3540.s2042  
3550 2043 v139864.b3550.s2043  
3560 2044 v139864.b3560.s2044  
3570 2045 v139864.b3570.s2045  
3580 2046 v139864.b3580.s2046  
3590 2047 v139864.b3590.s2047  
3600 2048 v139864.b3600.s2048  
3610 2049 v139864.b3610.s2049  
3620 2050 v139864.b3620.s2050  
3630 2051 v139864.b3630.s2051  
3640 2052 v139864.b3640.s2052  
3650 2053 v139864.b3650.s2053  
3660 2054 v139864.b3660.s2054  
3670 2055 v139864.b3670.s2055  
3680 2056 v139864.b3680.s2056  
3690 2057 v139864.b3690.s2057  
3700 2058 v139864.b3700.s2058  
3710 2059 v139864.b3710.s2059  
3720 2060 v139864.b3720.s2060  
3730 2061 v139864.b3730.s2061  
3740 2062 v139864.b3740.s2062  
3750 2063 v139864.b3750.s2063  
3760 2064 v139864.b3760.s2064  
3770 2065 v139864.b3770.s2065  
3780 2066 v139864.b3780.s2066  
3790 2067 v139864.b3790.s2067  
3800 2068 v139864.b3800.s2068  
3810 2069 v139864.b3810.s2069  
3820 2070 v139864.b3820.s2070  
3830 2071 v139864.b3830.s2071  
3840 2072 v139864.b3840.s2072  
3850 2073 v139864.b3850.s2073  
3860 2074 v139864.b3860.s2074  
3870 2075 v139864.b3870.s2075  
3880 2076 v139864.b3880.s2076  
3890 2077 v139864.b3890.s2077  
3900 2078 v139864.b3900.s2078  
3910 2079 v139864.b3910.s2079  
3920 2080 v139864.b3920.s2080  
3930 2081 v139864.b3930.s2081  
3940 2082 v139864.b3940.s2082  
3950 2083 v139864.b3950.s2083  
3960 2084 v139864.b3960.s2084  
3970 2085 v139864.b3970.s2085  
3980 2086 v139864.b3980.s2086  
3990 2087 v139864.b3990.s2087  
4000 2088 v139864.b4000.s2088  
4010 2089 v139864.b4010.s2089  
4020 2090 v139864.b4020.s2090  
4030 2091 v139864.b4030.s2091  
4040 2092 v139864.b4040.s2092  
4050 2093 v139864.b4050.s2093  
4060 2094 v139864.b4060.s2094  
4070 2095 v139864.b4070.s2095  
4080 2096 v139864.b4080.s2096  
4090 2097 v139864.b4090.s2097  
4100 2098 v139864.b4100.s2098  
4110 2099 v139864.b4110.s2099  
4120 2100 v139864.b4120.s2100  
4130 2101 v139864.b4130.s2101  
4140 2102 v139864.b4140.s2102  
4150 2103 v139864.b4150.s2103  
4160 2104 v139864.b4160.s2104  
4170 2105 v139864.b4170.s2105  
4180 2106 v139864.b4180.s2106  
4190 2107 v139864.b4190.s2107  
4200 2108 v139864.b4200.s2108  
4210 2109 v139864.b4210.s2109  
4220 2110 v139864.b4220.s2110  
4230 0000 v139864.b4230  
4240 0000 v139864.b4240  
4250 0000 v139864.b4250  
4260 0000 v139864.b4260  
4270 0000 v139864.b4270  
4280 0000 v139864.b4280  
4290 0000 v139864.b4290  
4300 0000 v139864.b4300  
4310 0000 v139864.b4310  
4320 0000 v139864.b4320  
4330 0000 v139864.b4330  
4340 0000 v139864.b4340  
4350 0000 v139864.b4350  
4360 0000 v139864.b4360  
4370 0000 v139864.b4370  
4380 0000 v139864.b4380  
4390 0000 v139864.b4390  
4400 0000 v139864.b4400  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet