Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:9 (1901-1914) (AID: v139868 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:9 
AIDv139868 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1901-1914
InformationFol 2976-3400 Innehåller Djupvik
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139868.b10  
20 0000 v139868.b20  
30 0000 v139868.b30  
40 0000 v139868.b40  
50 0000 v139868.b50  
60 0000 v139868.b60  
70 2976 v139868.b70.s2976  
80 2977 v139868.b80.s2977  
90 2978 v139868.b90.s2978  
100 2979 v139868.b100.s2979  
110 2980 v139868.b110.s2980  
120 2981 v139868.b120.s2981  
130 2982 v139868.b130.s2982  
140 2983 v139868.b140.s2983  
150 2984 v139868.b150.s2984  
160 2985 v139868.b160.s2985  
170 2986 v139868.b170.s2986  
180 2987 v139868.b180.s2987  
190 2988 v139868.b190.s2988  
200 2989 v139868.b200.s2989  
210 2990 v139868.b210.s2990  
220 2991 v139868.b220.s2991  
230 2992 v139868.b230.s2992  
240 2993 v139868.b240.s2993  
250 2994 v139868.b250.s2994  
260 2995 v139868.b260.s2995  
270 2996 v139868.b270.s2996  
280 2997 v139868.b280.s2997  
290 2998 v139868.b290.s2998  
300 2999 v139868.b300.s2999  
310 3000 v139868.b310.s3000  
320 3001 v139868.b320.s3001  
330 3002 v139868.b330.s3002  
340 3003 v139868.b340.s3003  
350 3004 v139868.b350.s3004  
360 3005 v139868.b360.s3005  
370 3006 v139868.b370.s3006  
380 3007 v139868.b380.s3007  
390 3008 v139868.b390.s3008  
400 3009 v139868.b400.s3009  
410 3010 v139868.b410.s3010  
420 3011 v139868.b420.s3011  
430 3012 v139868.b430.s3012  
440 3013 v139868.b440.s3013  
450 3014 v139868.b450.s3014  
460 3015 v139868.b460.s3015  
470 3016 v139868.b470.s3016  
480 3017 v139868.b480.s3017  
490 3018 v139868.b490.s3018  
500 3019 v139868.b500.s3019  
510 3020 v139868.b510.s3020  
520 3021 v139868.b520.s3021  
530 3022 v139868.b530.s3022  
540 3023 v139868.b540.s3023  
550 3024 v139868.b550.s3024  
560 3025 v139868.b560.s3025  
570 3026 v139868.b570.s3026  
580 3027 v139868.b580.s3027  
590 3028 v139868.b590.s3028  
600 3029 v139868.b600.s3029  
610 3030 v139868.b610.s3030  
620 3031 v139868.b620.s3031  
630 3032 v139868.b630.s3032  
640 3033 v139868.b640.s3033  
650 3034 v139868.b650.s3034  
660 3035 v139868.b660.s3035  
670 3036 v139868.b670.s3036  
680 3068 v139868.b680.s3068  
690 3069 v139868.b690.s3069  
700 3070 v139868.b700.s3070  
710 3071 v139868.b710.s3071  
720 3072 v139868.b720.s3072  
730 3073 v139868.b730.s3073  
740 3074 v139868.b740.s3074  
750 3075 v139868.b750.s3075  
760 3076 v139868.b760.s3076  
770 3077 v139868.b770.s3077  
780 3078 v139868.b780.s3078  
790 3079 v139868.b790.s3079  
800 3080 v139868.b800.s3080  
810 3081 v139868.b810.s3081  
820 3082 v139868.b820.s3082  
830 3083 v139868.b830.s3083  
840 3084 v139868.b840.s3084  
850 3085 v139868.b850.s3085  
860 3086 v139868.b860.s3086  
870 3087 v139868.b870.s3087  
880 3088 v139868.b880.s3088  
890 3089 v139868.b890.s3089  
900 3090 v139868.b900.s3090  
910 3091 v139868.b910.s3091  
920 3092 v139868.b920.s3092  
930 3093 v139868.b930.s3093  
940 3094 v139868.b940.s3094  
950 3095 v139868.b950.s3095  
960 3096 v139868.b960.s3096  
970 3097 v139868.b970.s3097  
980 3098 v139868.b980.s3098  
990 3099 v139868.b990.s3099  
1000 3100 v139868.b1000.s3100  
1010 3101 v139868.b1010.s3101  
1020 3102 v139868.b1020.s3102  
1030 3103 v139868.b1030.s3103  
1040 3104 v139868.b1040.s3104  
1050 3105 v139868.b1050.s3105  
1060 3106 v139868.b1060.s3106  
1070 3107 v139868.b1070.s3107  
1080 3108 v139868.b1080.s3108  
1090 3109 v139868.b1090.s3109  
1100 3110 v139868.b1100.s3110  
1110 3111 v139868.b1110.s3111  
1120 3112 v139868.b1120.s3112  
1130 3113 v139868.b1130.s3113  
1140 3114 v139868.b1140.s3114  
1150 3115 v139868.b1150.s3115  
1160 3116 v139868.b1160.s3116  
1170 3117 v139868.b1170.s3117  
1180 3118 v139868.b1180.s3118  
1190 3119 v139868.b1190.s3119  
1200 3120 v139868.b1200.s3120  
1210 3121 v139868.b1210.s3121  
1220 3122 v139868.b1220.s3122  
1230 3123 v139868.b1230.s3123  
1240 3124 v139868.b1240.s3124  
1250 3125 v139868.b1250.s3125  
1260 3126 v139868.b1260.s3126  
1270 3127 v139868.b1270.s3127  
1280 3128 v139868.b1280.s3128  
1290 3129 v139868.b1290.s3129  
1300 3130 v139868.b1300.s3130  
1310 3131 v139868.b1310.s3131  
1320 3132 v139868.b1320.s3132  
1330 3133 v139868.b1330.s3133  
1340 3134 v139868.b1340.s3134  
1350 3135 v139868.b1350.s3135  
1360 3136 v139868.b1360.s3136  
1370 3137 v139868.b1370.s3137  
1380 3138 v139868.b1380.s3138  
1390 3139 v139868.b1390.s3139  
1400 3140 v139868.b1400.s3140  
1410 3141 v139868.b1410.s3141  
1420 3142 v139868.b1420.s3142  
1430 3143 v139868.b1430.s3143  
1440 3144 v139868.b1440.s3144  
1450 3145 v139868.b1450.s3145  
1460 3146 v139868.b1460.s3146  
1470 3147 v139868.b1470.s3147  
1480 3148a v139868.b1480.s3148a  
1490 3148b v139868.b1490.s3148b  
1500 3249 v139868.b1500.s3249  
1510 3250 v139868.b1510.s3250  
1520 3251 v139868.b1520.s3251  
1530 3252 v139868.b1530.s3252  
1540 3253 v139868.b1540.s3253  
1550 3254 v139868.b1550.s3254  
1560 3255 v139868.b1560.s3255  
1570 3256 v139868.b1570.s3256  
1580 3257 v139868.b1580.s3257  
1590 3258 v139868.b1590.s3258  
1600 3259 v139868.b1600.s3259  
1610 3260 v139868.b1610.s3260  
1620 3261 v139868.b1620.s3261  
1630 3262 v139868.b1630.s3262  
1640 3263 v139868.b1640.s3263  
1650 3264 v139868.b1650.s3264  
1660 3265 v139868.b1660.s3265  
1670 3266 v139868.b1670.s3266  
1680 3267 v139868.b1680.s3267  
1690 3268 v139868.b1690.s3268  
1700 3269 v139868.b1700.s3269  
1710 3270 v139868.b1710.s3270  
1720 3271 v139868.b1720.s3271  
1730 3272 v139868.b1730.s3272  
1740 3273 v139868.b1740.s3273  
1750 3274 v139868.b1750.s3274  
1760 3275 v139868.b1760.s3275  
1770 3276 v139868.b1770.s3276  
1780 3277 v139868.b1780.s3277  
1790 3278 v139868.b1790.s3278  
1800 3279 v139868.b1800.s3279  
1810 3280 v139868.b1810.s3280  
1820 3281 v139868.b1820.s3281  
1830 3282 v139868.b1830.s3282  
1840 3283 v139868.b1840.s3283  
1850 3284 v139868.b1850.s3284  
1860 3285 v139868.b1860.s3285  
1870 3286 v139868.b1870.s3286  
1880 3287 v139868.b1880.s3287  
1890 3288 v139868.b1890.s3288  
1900 3289 v139868.b1900.s3289  
1910 3290 v139868.b1910.s3290  
1920 3291 v139868.b1920.s3291  
1930 3292 v139868.b1930.s3292  
1940 3293 v139868.b1940.s3293  
1950 3294 v139868.b1950.s3294  
1960 3295 v139868.b1960.s3295  
1970 3296 v139868.b1970.s3296  
1980 3297 v139868.b1980.s3297  
1990 3298 v139868.b1990.s3298  
2000 3299 v139868.b2000.s3299  
2010 3300 v139868.b2010.s3300  
2020 3301 v139868.b2020.s3301  
2030 3302 v139868.b2030.s3302  
2040 3303 v139868.b2040.s3303  
2050 3304 v139868.b2050.s3304  
2060 3305 v139868.b2060.s3305  
2070 3306 v139868.b2070.s3306  
2080 3307 v139868.b2080.s3307  
2090 3308 v139868.b2090.s3308  
2100 3309 v139868.b2100.s3309  
2110 3310 v139868.b2110.s3310  
2120 3311 v139868.b2120.s3311  
2130 3312 v139868.b2130.s3312  
2140 3313 v139868.b2140.s3313  
2150 3314 v139868.b2150.s3314  
2160 3315 v139868.b2160.s3315  
2170 3316 v139868.b2170.s3316  
2180 3317 v139868.b2180.s3317  
2190 3318 v139868.b2190.s3318  
2200 3319 v139868.b2200.s3319  
2210 3320 v139868.b2210.s3320  
2220 3321 v139868.b2220.s3321  
2230 3322 v139868.b2230.s3322  
2240 3323 v139868.b2240.s3323  
2250 3324 v139868.b2250.s3324  
2260 3325 v139868.b2260.s3325  
2270 3326 v139868.b2270.s3326  
2280 3327 v139868.b2280.s3327  
2290 3328 v139868.b2290.s3328  
2300 3329 v139868.b2300.s3329  
2310 3330 v139868.b2310.s3330  
2320 3331 v139868.b2320.s3331  
2330 3332 v139868.b2330.s3332  
2340 3333 v139868.b2340.s3333  
2350 3334 v139868.b2350.s3334  
2360 3335 v139868.b2360.s3335  
2370 3336 v139868.b2370.s3336  
2380 3337 v139868.b2380.s3337  
2390 3338 v139868.b2390.s3338  
2400 3339 v139868.b2400.s3339  
2410 3340 v139868.b2410.s3340  
2420 3341 v139868.b2420.s3341  
2430 3342 v139868.b2430.s3342  
2440 3343 v139868.b2440.s3343  
2450 3344 v139868.b2450.s3344  
2460 3345 v139868.b2460.s3345  
2470 3346 v139868.b2470.s3346  
2480 3347 v139868.b2480.s3347  
2490 3348 v139868.b2490.s3348  
2500 3349 v139868.b2500.s3349  
2510 3350 v139868.b2510.s3350  
2520 3351 v139868.b2520.s3351  
2530 3352 v139868.b2530.s3352  
2540 3353 v139868.b2540.s3353  
2550 3354 v139868.b2550.s3354  
2560 3355 v139868.b2560.s3355  
2570 3356 v139868.b2570.s3356  
2580 3357 v139868.b2580.s3357  
2590 3358 v139868.b2590.s3358  
2600 3359 v139868.b2600.s3359  
2610 3360 v139868.b2610.s3360  
2620 3361 v139868.b2620.s3361  
2630 3362 v139868.b2630.s3362  
2640 3363 v139868.b2640.s3363  
2650 3364 v139868.b2650.s3364  
2660 3365 v139868.b2660.s3365  
2670 3366 v139868.b2670.s3366  
2680 3367 v139868.b2680.s3367  
2690 3368 v139868.b2690.s3368  
2700 3369 v139868.b2700.s3369  
2710 3370 v139868.b2710.s3370  
2720 3371 v139868.b2720.s3371  
2730 3372 v139868.b2730.s3372  
2740 3373 v139868.b2740.s3373  
2750 3374 v139868.b2750.s3374  
2760 3375 v139868.b2760.s3375  
2770 3376 v139868.b2770.s3376  
2780 3377 v139868.b2780.s3377  
2790 3378 v139868.b2790.s3378  
2800 3379 v139868.b2800.s3379  
2810 3380 v139868.b2810.s3380  
2820 3381 v139868.b2820.s3381  
2830 3382 v139868.b2830.s3382  
2840 3383 v139868.b2840.s3383  
2850 3384 v139868.b2850.s3384  
2860 3385 v139868.b2860.s3385  
2870 3386 v139868.b2870.s3386  
2880 3387 v139868.b2880.s3387  
2890 3388 v139868.b2890.s3388  
2900 3389 v139868.b2900.s3389  
2910 3390 v139868.b2910.s3390  
2920 3391 v139868.b2920.s3391  
2930 3392 v139868.b2930.s3392  
2940 3393 v139868.b2940.s3393  
2950 3394 v139868.b2950.s3394  
2960 3395 v139868.b2960.s3395  
2970 3396 v139868.b2970.s3396  
2980 3397 v139868.b2980.s3397  
2990 3398 v139868.b2990.s3398  
3000 3399 v139868.b3000.s3399  
3010 3400 v139868.b3010.s3400  
3020 0000 v139868.b3020  
3030 0000 v139868.b3030  
3040 0000 v139868.b3040  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet