Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:10 (1909-1916) (AID: v139869 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:10 
AIDv139869 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1916
InformationFol 1-425
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139869.b10  
20 0000 v139869.b20  
30 0000 v139869.b30  
40 0000 v139869.b40  
50 0000 v139869.b50  
60 0000 v139869.b60  
70 0000 v139869.b70  
80 0000 v139869.b80  
90 0000 v139869.b90  
100 0000 v139869.b100  
110 0000 v139869.b110  
120 0000 v139869.b120  
130 0001 v139869.b130.s1  
140 0002 v139869.b140.s2  
150 0003 v139869.b150.s3  
160 0004 v139869.b160.s4  
170 0005 v139869.b170.s5  
180 0006 v139869.b180.s6  
190 0007 v139869.b190.s7  
200 0008 v139869.b200.s8  
210 0009 v139869.b210.s9  
220 0010 v139869.b220.s10  
230 0011 v139869.b230.s11  
240 0012 v139869.b240.s12  
250 0013 v139869.b250.s13  
260 0014 v139869.b260.s14  
270 0015 v139869.b270.s15  
280 0016 v139869.b280.s16  
290 0017 v139869.b290.s17  
300 0018 v139869.b300.s18  
310 0019 v139869.b310.s19  
320 0020 v139869.b320.s20  
330 0021 v139869.b330.s21  
340 0022 v139869.b340.s22  
350 0023 v139869.b350.s23  
360 0024 v139869.b360.s24  
370 0025 v139869.b370.s25  
380 0026 v139869.b380.s26  
390 0027 v139869.b390.s27  
400 0028 v139869.b400.s28  
410 0029 v139869.b410.s29  
420 0030 v139869.b420.s30  
430 0031 v139869.b430.s31  
440 0032 v139869.b440.s32  
450 0033 v139869.b450.s33  
460 0034 v139869.b460.s34  
470 0035 v139869.b470.s35  
480 0036 v139869.b480.s36  
490 0037 v139869.b490.s37  
500 0038 v139869.b500.s38  
510 0039 v139869.b510.s39  
520 0040 v139869.b520.s40  
530 0041 v139869.b530.s41  
540 0042 v139869.b540.s42  
550 0043 v139869.b550.s43  
560 0044 v139869.b560.s44  
570 0045 v139869.b570.s45  
580 0046 v139869.b580.s46  
590 0047 v139869.b590.s47  
600 0048 v139869.b600.s48  
610 0049 v139869.b610.s49  
620 0050 v139869.b620.s50  
630 0051 v139869.b630.s51  
640 0052 v139869.b640.s52  
650 0053 v139869.b650.s53  
660 0054 v139869.b660.s54  
670 0055 v139869.b670.s55  
680 0056 v139869.b680.s56  
690 0057 v139869.b690.s57  
700 0058 v139869.b700.s58  
710 0059 v139869.b710.s59  
720 0060 v139869.b720.s60  
730 0061 v139869.b730.s61  
740 0062 v139869.b740.s62  
750 0063 v139869.b750.s63  
760 0064 v139869.b760.s64  
770 0065 v139869.b770.s65  
780 0066 v139869.b780.s66  
790 0067 v139869.b790.s67  
800 0068 v139869.b800.s68  
810 0069 v139869.b810.s69  
820 0070 v139869.b820.s70  
830 0071 v139869.b830.s71  
840 0072 v139869.b840.s72  
850 0073 v139869.b850.s73  
860 0074 v139869.b860.s74  
870 0075 v139869.b870.s75  
880 0076 v139869.b880.s76  
890 0077 v139869.b890.s77  
900 0078 v139869.b900.s78  
910 0079 v139869.b910.s79  
920 0080 v139869.b920.s80  
930 0081 v139869.b930.s81  
940 0082 v139869.b940.s82  
950 0083 v139869.b950.s83  
960 0084 v139869.b960.s84  
970 0085 v139869.b970.s85  
980 0086 v139869.b980.s86  
990 0087 v139869.b990.s87  
1000 0088 v139869.b1000.s88  
1010 0089 v139869.b1010.s89  
1020 0090 v139869.b1020.s90  
1030 0091 v139869.b1030.s91  
1040 0092 v139869.b1040.s92  
1050 0093 v139869.b1050.s93  
1060 0094 v139869.b1060.s94  
1070 0095 v139869.b1070.s95  
1080 0096 v139869.b1080.s96  
1090 0097 v139869.b1090.s97  
1100 0098 v139869.b1100.s98  
1110 0099 v139869.b1110.s99  
1120 0100 v139869.b1120.s100  
1130 0101 v139869.b1130.s101  
1140 0102 v139869.b1140.s102  
1150 0103 v139869.b1150.s103  
1160 0104 v139869.b1160.s104  
1170 0105 v139869.b1170.s105  
1180 0106 v139869.b1180.s106  
1190 0107 v139869.b1190.s107  
1200 0108 v139869.b1200.s108  
1210 0109 v139869.b1210.s109  
1220 0110 v139869.b1220.s110  
1230 0111 v139869.b1230.s111  
1240 0112 v139869.b1240.s112  
1250 0113 v139869.b1250.s113  
1260 0114 v139869.b1260.s114  
1270 0115 v139869.b1270.s115  
1280 0116 v139869.b1280.s116  
1290 0117 v139869.b1290.s117  
1300 0118 v139869.b1300.s118  
1310 0119 v139869.b1310.s119  
1320 0120 v139869.b1320.s120  
1330 0121 v139869.b1330.s121  
1340 0122 v139869.b1340.s122  
1350 0123 v139869.b1350.s123  
1360 0124 v139869.b1360.s124  
1370 0125 v139869.b1370.s125  
1380 0126 v139869.b1380.s126  
1390 0127 v139869.b1390.s127  
1400 0128 v139869.b1400.s128  
1410 0129 v139869.b1410.s129  
1420 0130 v139869.b1420.s130  
1430 0131 v139869.b1430.s131  
1440 0132 v139869.b1440.s132  
1450 0133 v139869.b1450.s133  
1460 0134 v139869.b1460.s134  
1470 0135 v139869.b1470.s135  
1480 0136 v139869.b1480.s136  
1490 0137 v139869.b1490.s137  
1500 0138 v139869.b1500.s138  
1510 0139 v139869.b1510.s139  
1520 0140 v139869.b1520.s140  
1530 0141 v139869.b1530.s141  
1540 0142 v139869.b1540.s142  
1550 0143 v139869.b1550.s143  
1560 0144 v139869.b1560.s144  
1570 0145 v139869.b1570.s145  
1580 0146 v139869.b1580.s146  
1590 0147 v139869.b1590.s147  
1600 0148 v139869.b1600.s148  
1610 0149 v139869.b1610.s149  
1620 0150 v139869.b1620.s150  
1630 0151 v139869.b1630.s151  
1640 0152 v139869.b1640.s152  
1650 0153 v139869.b1650.s153  
1660 0154 v139869.b1660.s154  
1670 0155 v139869.b1670.s155  
1680 0156 v139869.b1680.s156  
1690 0157 v139869.b1690.s157  
1700 0158 v139869.b1700.s158  
1710 0159 v139869.b1710.s159  
1720 0160 v139869.b1720.s160  
1730 0161 v139869.b1730.s161  
1740 0162 v139869.b1740.s162  
1750 0163 v139869.b1750.s163  
1760 0164 v139869.b1760.s164  
1770 0165 v139869.b1770.s165  
1780 0166 v139869.b1780.s166  
1790 0167 v139869.b1790.s167  
1800 0168 v139869.b1800.s168  
1810 0169 v139869.b1810.s169  
1820 0170 v139869.b1820.s170  
1830 0171 v139869.b1830.s171  
1840 0172 v139869.b1840.s172  
1850 0173 v139869.b1850.s173  
1860 0174 v139869.b1860.s174  
1870 0175 v139869.b1870.s175  
1880 0176 v139869.b1880.s176  
1890 0177 v139869.b1890.s177  
1900 0178 v139869.b1900.s178  
1910 0179 v139869.b1910.s179  
1920 0180 v139869.b1920.s180  
1930 0181 v139869.b1930.s181  
1940 0182 v139869.b1940.s182  
1950 0183 v139869.b1950.s183  
1960 0184 v139869.b1960.s184  
1970 0185 v139869.b1970.s185  
1980 0186 v139869.b1980.s186  
1990 0187 v139869.b1990.s187  
2000 0188 v139869.b2000.s188  
2010 0189 v139869.b2010.s189  
2020 0190 v139869.b2020.s190  
2030 0191 v139869.b2030.s191  
2040 0192 v139869.b2040.s192  
2050 0193 v139869.b2050.s193  
2060 0194 v139869.b2060.s194  
2070 0195 v139869.b2070.s195  
2080 0196 v139869.b2080.s196  
2090 0197 v139869.b2090.s197  
2100 0198 v139869.b2100.s198  
2110 0199 v139869.b2110.s199  
2120 0200 v139869.b2120.s200  
2130 0201 v139869.b2130.s201  
2140 0202 v139869.b2140.s202  
2150 0203 v139869.b2150.s203  
2160 0204 v139869.b2160.s204  
2170 0205 v139869.b2170.s205  
2180 0206 v139869.b2180.s206  
2190 0207 v139869.b2190.s207  
2200 0208 v139869.b2200.s208  
2210 0209 v139869.b2210.s209  
2220 0210 v139869.b2220.s210  
2230 0211 v139869.b2230.s211  
2240 0212 v139869.b2240.s212  
2250 0213 v139869.b2250.s213  
2260 0214 v139869.b2260.s214  
2270 0215 v139869.b2270.s215  
2280 0216 v139869.b2280.s216  
2290 0217 v139869.b2290.s217  
2300 0218 v139869.b2300.s218  
2310 0219 v139869.b2310.s219  
2320 0220 v139869.b2320.s220  
2330 0221 v139869.b2330.s221  
2340 0222 v139869.b2340.s222  
2350 0223 v139869.b2350.s223  
2360 0224 v139869.b2360.s224  
2370 0225 v139869.b2370.s225  
2380 0226 v139869.b2380.s226  
2390 0227 v139869.b2390.s227  
2400 0228 v139869.b2400.s228  
2410 0229 v139869.b2410.s229  
2420 0230 v139869.b2420.s230  
2430 0231 v139869.b2430.s231  
2440 0232 v139869.b2440.s232  
2450 0233 v139869.b2450.s233  
2460 0234 v139869.b2460.s234  
2470 0235 v139869.b2470.s235  
2480 0236 v139869.b2480.s236  
2490 0237 v139869.b2490.s237  
2500 0238 v139869.b2500.s238  
2510 0239 v139869.b2510.s239  
2520 0240 v139869.b2520.s240  
2530 0241 v139869.b2530.s241  
2540 0242 v139869.b2540.s242  
2550 0243 v139869.b2550.s243  
2560 0244 v139869.b2560.s244  
2570 0245 v139869.b2570.s245  
2580 0246 v139869.b2580.s246  
2590 0247 v139869.b2590.s247  
2600 0248 v139869.b2600.s248  
2610 0249 v139869.b2610.s249  
2620 0250 v139869.b2620.s250  
2630 0251 v139869.b2630.s251  
2640 0252 v139869.b2640.s252  
2650 0253 v139869.b2650.s253  
2660 0254 v139869.b2660.s254  
2670 0255 v139869.b2670.s255  
2680 0256 v139869.b2680.s256  
2690 0257 v139869.b2690.s257  
2700 0258 v139869.b2700.s258  
2710 0259 v139869.b2710.s259  
2720 0260 v139869.b2720.s260  
2730 0261 v139869.b2730.s261  
2740 0262 v139869.b2740.s262  
2750 0263 v139869.b2750.s263  
2760 0264 v139869.b2760.s264  
2770 0265 v139869.b2770.s265  
2780 0266 v139869.b2780.s266  
2790 0267 v139869.b2790.s267  
2800 0268 v139869.b2800.s268  
2810 0269 v139869.b2810.s269  
2820 0270 v139869.b2820.s270  
2830 0271 v139869.b2830.s271  
2840 0272 v139869.b2840.s272  
2850 0273 v139869.b2850.s273  
2860 0274 v139869.b2860.s274  
2870 0275 v139869.b2870.s275  
2880 0276 v139869.b2880.s276  
2890 0277 v139869.b2890.s277  
2900 0278 v139869.b2900.s278  
2910 0279 v139869.b2910.s279  
2920 0280 v139869.b2920.s280  
2930 0281 v139869.b2930.s281  
2940 0282 v139869.b2940.s282  
2950 0283 v139869.b2950.s283  
2960 0284 v139869.b2960.s284  
2970 0285 v139869.b2970.s285  
2980 0286 v139869.b2980.s286  
2990 0287 v139869.b2990.s287  
3000 0288 v139869.b3000.s288  
3010 0289 v139869.b3010.s289  
3020 0290 v139869.b3020.s290  
3030 0291 v139869.b3030.s291  
3040 0292 v139869.b3040.s292  
3050 0293 v139869.b3050.s293  
3060 0294 v139869.b3060.s294  
3070 0295 v139869.b3070.s295  
3080 0296 v139869.b3080.s296  
3090 0297 v139869.b3090.s297  
3100 0298 v139869.b3100.s298  
3110 0299 v139869.b3110.s299  
3120 0300 v139869.b3120.s300  
3130 0301 v139869.b3130.s301  
3140 0302 v139869.b3140.s302  
3150 0303 v139869.b3150.s303  
3160 0304 v139869.b3160.s304  
3170 0305 v139869.b3170.s305  
3180 0306 v139869.b3180.s306  
3190 0307 v139869.b3190.s307  
3200 0308 v139869.b3200.s308  
3210 0309 v139869.b3210.s309  
3220 0310 v139869.b3220.s310  
3230 0311 v139869.b3230.s311  
3240 0312 v139869.b3240.s312  
3250 0313 v139869.b3250.s313  
3260 0314 v139869.b3260.s314  
3270 0315 v139869.b3270.s315  
3280 0316 v139869.b3280.s316  
3290 0317 v139869.b3290.s317  
3300 0318 v139869.b3300.s318  
3310 0319 v139869.b3310.s319  
3320 0320 v139869.b3320.s320  
3330 0321 v139869.b3330.s321  
3340 0322 v139869.b3340.s322  
3350 0323 v139869.b3350.s323  
3360 0324 v139869.b3360.s324  
3370 0325 v139869.b3370.s325  
3380 0326 v139869.b3380.s326  
3390 0327 v139869.b3390.s327  
3400 0328 v139869.b3400.s328  
3410 0329 v139869.b3410.s329  
3420 0330 v139869.b3420.s330  
3430 0331 v139869.b3430.s331  
3440 0332 v139869.b3440.s332  
3450 0333 v139869.b3450.s333  
3460 0334 v139869.b3460.s334  
3470 0335 v139869.b3470.s335  
3480 0336 v139869.b3480.s336  
3490 0337 v139869.b3490.s337  
3500 0338 v139869.b3500.s338  
3510 0339 v139869.b3510.s339  
3520 0340 v139869.b3520.s340  
3530 0341 v139869.b3530.s341  
3540 0342 v139869.b3540.s342  
3550 0343 v139869.b3550.s343  
3560 0344 v139869.b3560.s344  
3570 0345 v139869.b3570.s345  
3580 0346 v139869.b3580.s346  
3590 0347 v139869.b3590.s347  
3600 0348 v139869.b3600.s348  
3610 0349 v139869.b3610.s349  
3620 0350 v139869.b3620.s350  
3630 0351 v139869.b3630.s351  
3640 0352 v139869.b3640.s352  
3650 0353 v139869.b3650.s353  
3660 0354 v139869.b3660.s354  
3670 0355 v139869.b3670.s355  
3680 0356 v139869.b3680.s356  
3690 0357 v139869.b3690.s357  
3700 0358 v139869.b3700.s358  
3710 0359 v139869.b3710.s359  
3720 0360 v139869.b3720.s360  
3730 0361 v139869.b3730.s361  
3740 0362 v139869.b3740.s362  
3750 0363 v139869.b3750.s363  
3760 0364 v139869.b3760.s364  
3770 0365 v139869.b3770.s365  
3780 0366 v139869.b3780.s366  
3790 0367 v139869.b3790.s367  
3800 0368 v139869.b3800.s368  
3810 0369 v139869.b3810.s369  
3820 0370 v139869.b3820.s370  
3830 0371 v139869.b3830.s371  
3840 0372 v139869.b3840.s372  
3850 0373 v139869.b3850.s373  
3860 0374 v139869.b3860.s374  
3870 0375 v139869.b3870.s375  
3880 0376 v139869.b3880.s376  
3890 0377 v139869.b3890.s377  
3900 0378 v139869.b3900.s378  
3910 0379 v139869.b3910.s379  
3920 0380 v139869.b3920.s380  
3930 0381 v139869.b3930.s381  
3940 0382 v139869.b3940.s382  
3950 0383 v139869.b3950.s383  
3960 0384 v139869.b3960.s384  
3970 0385 v139869.b3970.s385  
3980 0386 v139869.b3980.s386  
3990 0387 v139869.b3990.s387  
4000 0388 v139869.b4000.s388  
4010 0389 v139869.b4010.s389  
4020 0390 v139869.b4020.s390  
4030 0391 v139869.b4030.s391  
4040 0392 v139869.b4040.s392  
4050 0393 v139869.b4050.s393  
4060 0394 v139869.b4060.s394  
4070 0395 v139869.b4070.s395  
4080 0396 v139869.b4080.s396  
4090 0397 v139869.b4090.s397  
4100 0398 v139869.b4100.s398  
4110 0399 v139869.b4110.s399  
4120 0400 v139869.b4120.s400  
4130 0401 v139869.b4130.s401  
4140 0402 v139869.b4140.s402  
4150 0403 v139869.b4150.s403  
4160 0404 v139869.b4160.s404  
4170 0405 v139869.b4170.s405  
4180 0406 v139869.b4180.s406  
4190 0407 v139869.b4190.s407  
4200 0408 v139869.b4200.s408  
4210 0409 v139869.b4210.s409  
4220 0410 v139869.b4220.s410  
4230 0411 v139869.b4230.s411  
4240 0412 v139869.b4240.s412  
4250 0413 v139869.b4250.s413  
4260 0414 v139869.b4260.s414  
4270 0415 v139869.b4270.s415  
4280 0416 v139869.b4280.s416  
4290 0417 v139869.b4290.s417  
4300 0418 v139869.b4300.s418  
4310 0419 v139869.b4310.s419  
4320 0420 v139869.b4320.s420  
4330 0421 v139869.b4330.s421  
4340 0422 v139869.b4340.s422  
4350 0000 v139869.b4350  
4360 0000 v139869.b4360  
4370 0000 v139869.b4370  
4380 0000 v139869.b4380  
4390 0000 v139869.b4390  
4400 0000 v139869.b4400  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet