Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:11 (1909-1916) (AID: v139870 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:11 
AIDv139870 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1916
InformationFol 426-835
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139870.b10  
20 0000 v139870.b20  
30 0000 v139870.b30  
40 0000 v139870.b40  
50 0000 v139870.b50  
60 0000 v139870.b60  
70 0426 v139870.b70.s426  
80 0427 v139870.b80.s427  
90 0428 v139870.b90.s428  
100 0429 v139870.b100.s429  
110 0430 v139870.b110.s430  
120 0431 v139870.b120.s431  
130 0432 v139870.b130.s432  
140 0433 v139870.b140.s433  
150 0434 v139870.b150.s434  
160 0435 v139870.b160.s435  
170 0436 v139870.b170.s436  
180 0437 v139870.b180.s437  
190 0438 v139870.b190.s438  
200 0439 v139870.b200.s439  
210 0440 v139870.b210.s440  
220 0441 v139870.b220.s441  
230 0442 v139870.b230.s442  
240 0443 v139870.b240.s443  
250 0444 v139870.b250.s444  
260 0445 v139870.b260.s445  
270 0446 v139870.b270.s446  
280 0447 v139870.b280.s447  
290 0448 v139870.b290.s448  
300 0449 v139870.b300.s449  
310 0450 v139870.b310.s450  
320 0451 v139870.b320.s451  
330 0452 v139870.b330.s452  
340 0453 v139870.b340.s453  
350 0454 v139870.b350.s454  
360 0455 v139870.b360.s455  
370 0456 v139870.b370.s456  
380 0457 v139870.b380.s457  
390 0458 v139870.b390.s458  
400 0459 v139870.b400.s459  
410 0460 v139870.b410.s460  
420 0461 v139870.b420.s461  
430 0462 v139870.b430.s462  
440 0463 v139870.b440.s463  
450 0464 v139870.b450.s464  
460 0465 v139870.b460.s465  
470 0466 v139870.b470.s466  
480 0467 v139870.b480.s467  
490 0468 v139870.b490.s468  
500 0469 v139870.b500.s469  
510 0470 v139870.b510.s470  
520 0471 v139870.b520.s471  
530 0472 v139870.b530.s472  
540 0473 v139870.b540.s473  
550 0474 v139870.b550.s474  
560 0475 v139870.b560.s475  
570 0476 v139870.b570.s476  
580 0477 v139870.b580.s477  
590 0478 v139870.b590.s478  
600 0479 v139870.b600.s479  
610 0480 v139870.b610.s480  
620 0481 v139870.b620.s481  
630 0482 v139870.b630.s482  
640 0483 v139870.b640.s483  
650 0484 v139870.b650.s484  
660 0485 v139870.b660.s485  
670 0486 v139870.b670.s486  
680 0487 v139870.b680.s487  
690 0488 v139870.b690.s488  
700 0489 v139870.b700.s489  
710 0490 v139870.b710.s490  
720 0491 v139870.b720.s491  
730 0492 v139870.b730.s492  
740 0493 v139870.b740.s493  
750 0494 v139870.b750.s494  
760 0495 v139870.b760.s495  
770 0496 v139870.b770.s496  
780 0497 v139870.b780.s497  
790 0498 v139870.b790.s498  
800 0499 v139870.b800.s499  
810 0500 v139870.b810.s500  
820 0501 v139870.b820.s501  
830 0502 v139870.b830.s502  
840 0503 v139870.b840.s503  
850 0504 v139870.b850.s504  
860 0505 v139870.b860.s505  
870 0506 v139870.b870.s506  
880 0507 v139870.b880.s507  
890 0508 v139870.b890.s508  
900 0509 v139870.b900.s509  
910 0510 v139870.b910.s510  
920 0511 v139870.b920.s511  
930 0512 v139870.b930.s512  
940 0513 v139870.b940.s513  
950 0514 v139870.b950.s514  
960 0515 v139870.b960.s515  
970 0516 v139870.b970.s516  
980 0517 v139870.b980.s517  
990 0518 v139870.b990.s518  
1000 0519 v139870.b1000.s519  
1010 0520 v139870.b1010.s520  
1020 0521 v139870.b1020.s521  
1030 0522 v139870.b1030.s522  
1040 0523 v139870.b1040.s523  
1050 0524 v139870.b1050.s524  
1060 0525 v139870.b1060.s525  
1070 0526 v139870.b1070.s526  
1080 0527 v139870.b1080.s527  
1090 0528 v139870.b1090.s528  
1100 0529 v139870.b1100.s529  
1110 0530 v139870.b1110.s530  
1120 0531 v139870.b1120.s531  
1130 0532 v139870.b1130.s532  
1140 0533 v139870.b1140.s533  
1150 0534 v139870.b1150.s534  
1160 0535 v139870.b1160.s535  
1170 0536 v139870.b1170.s536  
1180 0537 v139870.b1180.s537  
1190 0538 v139870.b1190.s538  
1200 0539 v139870.b1200.s539  
1210 0540 v139870.b1210.s540  
1220 0541 v139870.b1220.s541  
1230 0542 v139870.b1230.s542  
1240 0543 v139870.b1240.s543  
1250 0544 v139870.b1250.s544  
1260 0545 v139870.b1260.s545  
1270 0546 v139870.b1270.s546  
1280 0547 v139870.b1280.s547  
1290 0548 v139870.b1290.s548  
1300 0549 v139870.b1300.s549  
1310 0550 v139870.b1310.s550  
1320 0551 v139870.b1320.s551  
1330 0552 v139870.b1330.s552  
1340 0553 v139870.b1340.s553  
1350 0554 v139870.b1350.s554  
1360 0555 v139870.b1360.s555  
1370 0556 v139870.b1370.s556  
1380 0557 v139870.b1380.s557  
1390 0558 v139870.b1390.s558  
1400 0559 v139870.b1400.s559  
1410 0560 v139870.b1410.s560  
1420 0561 v139870.b1420.s561  
1430 0562 v139870.b1430.s562  
1440 0563 v139870.b1440.s563  
1450 0564 v139870.b1450.s564  
1460 0565 v139870.b1460.s565  
1470 0566 v139870.b1470.s566  
1480 0567 v139870.b1480.s567  
1490 0568 v139870.b1490.s568  
1500 0569 v139870.b1500.s569  
1510 0570 v139870.b1510.s570  
1520 0571 v139870.b1520.s571  
1530 0572 v139870.b1530.s572  
1540 0573 v139870.b1540.s573  
1550 0574 v139870.b1550.s574  
1560 0575 v139870.b1560.s575  
1570 0576 v139870.b1570.s576  
1580 0577 v139870.b1580.s577  
1590 0578 v139870.b1590.s578  
1600 0579 v139870.b1600.s579  
1610 0580 v139870.b1610.s580  
1620 0581 v139870.b1620.s581  
1630 0582 v139870.b1630.s582  
1640 0583 v139870.b1640.s583  
1650 0584 v139870.b1650.s584  
1660 0585 v139870.b1660.s585  
1670 0586 v139870.b1670.s586  
1680 0587 v139870.b1680.s587  
1690 0588 v139870.b1690.s588  
1700 0589 v139870.b1700.s589  
1710 0590 v139870.b1710.s590  
1720 0591 v139870.b1720.s591  
1730 0592 v139870.b1730.s592  
1740 0593 v139870.b1740.s593  
1750 0594 v139870.b1750.s594  
1760 0595 v139870.b1760.s595  
1770 0596 v139870.b1770.s596  
1780 0597 v139870.b1780.s597  
1790 0598 v139870.b1790.s598  
1800 0599 v139870.b1800.s599  
1810 0600 v139870.b1810.s600  
1820 0601 v139870.b1820.s601  
1830 0602 v139870.b1830.s602  
1840 0603 v139870.b1840.s603  
1850 0604 v139870.b1850.s604  
1860 0605 v139870.b1860.s605  
1870 0606 v139870.b1870.s606  
1880 0607 v139870.b1880.s607  
1890 0608 v139870.b1890.s608  
1900 0609 v139870.b1900.s609  
1910 0610 v139870.b1910.s610  
1920 0611 v139870.b1920.s611  
1930 0612 v139870.b1930.s612  
1940 0613 v139870.b1940.s613  
1950 0614 v139870.b1950.s614  
1960 0615 v139870.b1960.s615  
1970 0616 v139870.b1970.s616  
1980 0617 v139870.b1980.s617  
1990 0618 v139870.b1990.s618  
2000 0619 v139870.b2000.s619  
2010 0620 v139870.b2010.s620  
2020 0621 v139870.b2020.s621  
2030 0622 v139870.b2030.s622  
2040 0623 v139870.b2040.s623  
2050 0624 v139870.b2050.s624  
2060 0625 v139870.b2060.s625  
2070 0626 v139870.b2070.s626  
2080 0627 v139870.b2080.s627  
2090 0628 v139870.b2090.s628  
2100 0629 v139870.b2100.s629  
2110 0630 v139870.b2110.s630  
2120 0631 v139870.b2120.s631  
2130 0632 v139870.b2130.s632  
2140 0633 v139870.b2140.s633  
2150 0634 v139870.b2150.s634  
2160 0635 v139870.b2160.s635  
2170 0636 v139870.b2170.s636  
2180 0637 v139870.b2180.s637  
2190 0638 v139870.b2190.s638  
2200 0639 v139870.b2200.s639  
2210 0640 v139870.b2210.s640  
2220 0641 v139870.b2220.s641  
2230 0642 v139870.b2230.s642  
2240 0643 v139870.b2240.s643  
2250 0644 v139870.b2250.s644  
2260 0645 v139870.b2260.s645  
2270 0646 v139870.b2270.s646  
2280 0647 v139870.b2280.s647  
2290 0648 v139870.b2290.s648  
2300 0649 v139870.b2300.s649  
2310 0650 v139870.b2310.s650  
2320 0651 v139870.b2320.s651  
2330 0652 v139870.b2330.s652  
2340 0653 v139870.b2340.s653  
2350 0654 v139870.b2350.s654  
2360 0655 v139870.b2360.s655  
2370 0656 v139870.b2370.s656  
2380 0657 v139870.b2380.s657  
2390 0658 v139870.b2390.s658  
2400 0659 v139870.b2400.s659  
2410 0660 v139870.b2410.s660  
2420 0661 v139870.b2420.s661  
2430 0662 v139870.b2430.s662  
2440 0663 v139870.b2440.s663  
2450 0664 v139870.b2450.s664  
2460 0665 v139870.b2460.s665  
2470 0666 v139870.b2470.s666  
2480 0667 v139870.b2480.s667  
2490 0668 v139870.b2490.s668  
2500 0669 v139870.b2500.s669  
2510 0670 v139870.b2510.s670  
2520 0671 v139870.b2520.s671  
2530 0672 v139870.b2530.s672  
2540 0673 v139870.b2540.s673  
2550 0674 v139870.b2550.s674  
2560 0675 v139870.b2560.s675  
2570 0676 v139870.b2570.s676  
2580 0677 v139870.b2580.s677  
2590 0678 v139870.b2590.s678  
2600 0679 v139870.b2600.s679  
2610 0680 v139870.b2610.s680  
2620 0681 v139870.b2620.s681  
2630 0682 v139870.b2630.s682  
2640 0683 v139870.b2640.s683  
2650 0684 v139870.b2650.s684  
2660 0685 v139870.b2660.s685  
2670 0686 v139870.b2670.s686  
2680 0687 v139870.b2680.s687  
2690 0688 v139870.b2690.s688  
2700 0689 v139870.b2700.s689  
2710 0690 v139870.b2710.s690  
2720 0691 v139870.b2720.s691  
2730 0692 v139870.b2730.s692  
2740 0693 v139870.b2740.s693  
2750 0694 v139870.b2750.s694  
2760 0695 v139870.b2760.s695  
2770 0696 v139870.b2770.s696  
2780 0697 v139870.b2780.s697  
2790 0698 v139870.b2790.s698  
2800 0699 v139870.b2800.s699  
2810 0700 v139870.b2810.s700  
2820 0701 v139870.b2820.s701  
2830 0702 v139870.b2830.s702  
2840 0703 v139870.b2840.s703  
2850 0704 v139870.b2850.s704  
2860 0705 v139870.b2860.s705  
2870 0706 v139870.b2870.s706  
2880 0707 v139870.b2880.s707  
2890 0708 v139870.b2890.s708  
2900 0709 v139870.b2900.s709  
2910 0710 v139870.b2910.s710  
2920 0711 v139870.b2920.s711  
2930 0712 v139870.b2930.s712  
2940 0713 v139870.b2940.s713  
2950 0714 v139870.b2950.s714  
2960 0715 v139870.b2960.s715  
2970 0716 v139870.b2970.s716  
2980 0717 v139870.b2980.s717  
2990 0718 v139870.b2990.s718  
3000 0719 v139870.b3000.s719  
3010 0720 v139870.b3010.s720  
3020 0721 v139870.b3020.s721  
3030 0722 v139870.b3030.s722  
3040 0723 v139870.b3040.s723  
3050 0724 v139870.b3050.s724  
3060 0725 v139870.b3060.s725  
3070 0726 v139870.b3070.s726  
3080 0727 v139870.b3080.s727  
3090 0728 v139870.b3090.s728  
3100 0729 v139870.b3100.s729  
3110 0730 v139870.b3110.s730  
3120 0731 v139870.b3120.s731  
3130 0732 v139870.b3130.s732  
3140 0733 v139870.b3140.s733  
3150 0734 v139870.b3150.s734  
3160 0735 v139870.b3160.s735  
3170 0736 v139870.b3170.s736  
3180 0737 v139870.b3180.s737  
3190 0738 v139870.b3190.s738  
3200 0739 v139870.b3200.s739  
3210 0740 v139870.b3210.s740  
3220 0741 v139870.b3220.s741  
3230 0742 v139870.b3230.s742  
3240 0743 v139870.b3240.s743  
3250 0744 v139870.b3250.s744  
3260 0745 v139870.b3260.s745  
3270 0746 v139870.b3270.s746  
3280 0747 v139870.b3280.s747  
3290 0748 v139870.b3290.s748  
3300 0749 v139870.b3300.s749  
3310 0750 v139870.b3310.s750  
3320 0751 v139870.b3320.s751  
3330 0752 v139870.b3330.s752  
3340 0753 v139870.b3340.s753  
3350 0754 v139870.b3350.s754  
3360 0755 v139870.b3360.s755  
3370 0756 v139870.b3370.s756  
3380 0757 v139870.b3380.s757  
3390 0758 v139870.b3390.s758  
3400 0759 v139870.b3400.s759  
3410 0760 v139870.b3410.s760  
3420 0761 v139870.b3420.s761  
3430 0762 v139870.b3430.s762  
3440 0763 v139870.b3440.s763  
3450 0764 v139870.b3450.s764  
3460 0765 v139870.b3460.s765  
3470 0766 v139870.b3470.s766  
3480 0767 v139870.b3480.s767  
3490 0768 v139870.b3490.s768  
3500 0769 v139870.b3500.s769  
3510 0770 v139870.b3510.s770  
3520 0771 v139870.b3520.s771  
3530 0772 v139870.b3530.s772  
3540 0773 v139870.b3540.s773  
3550 0774 v139870.b3550.s774  
3560 0775 v139870.b3560.s775  
3570 0776 v139870.b3570.s776  
3580 0777 v139870.b3580.s777  
3590 0778 v139870.b3590.s778  
3600 0779 v139870.b3600.s779  
3610 0780 v139870.b3610.s780  
3620 0781 v139870.b3620.s781  
3630 0782 v139870.b3630.s782  
3640 0783 v139870.b3640.s783  
3650 0784 v139870.b3650.s784  
3660 0785 v139870.b3660.s785  
3670 0786 v139870.b3670.s786  
3680 0787 v139870.b3680.s787  
3690 0000 v139870.b3690  
3700 0000 v139870.b3700  
3710 0000 v139870.b3710  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet