Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:12 (1909-1917) (AID: v139871 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:12 
AIDv139871 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1917
InformationFol 836-1275
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139871.b10  
20 0000 v139871.b20  
30 0000 v139871.b30  
40 0000 v139871.b40  
50 0000 v139871.b50  
60 0000 v139871.b60  
70 0836 v139871.b70.s836  
80 0837 v139871.b80.s837  
90 0838 v139871.b90.s838  
100 0839 v139871.b100.s839  
110 0840 v139871.b110.s840  
120 0841 v139871.b120.s841  
130 0842 v139871.b130.s842  
140 0843 v139871.b140.s843  
150 0844 v139871.b150.s844  
160 0845 v139871.b160.s845  
170 0846 v139871.b170.s846  
180 0847 v139871.b180.s847  
190 0848 v139871.b190.s848  
200 0849 v139871.b200.s849  
210 0850 v139871.b210.s850  
220 0851 v139871.b220.s851  
230 0852 v139871.b230.s852  
240 0853 v139871.b240.s853  
250 0854 v139871.b250.s854  
260 0855 v139871.b260.s855  
270 0856 v139871.b270.s856  
280 0857 v139871.b280.s857  
290 0858 v139871.b290.s858  
300 0859 v139871.b300.s859  
310 0860 v139871.b310.s860  
320 0861 v139871.b320.s861  
330 0862 v139871.b330.s862  
340 0863 v139871.b340.s863  
350 0864 v139871.b350.s864  
360 0865 v139871.b360.s865  
370 0866 v139871.b370.s866  
380 0867 v139871.b380.s867  
390 0868 v139871.b390.s868  
400 0869 v139871.b400.s869  
410 0870 v139871.b410.s870  
420 0871 v139871.b420.s871  
430 0872 v139871.b430.s872  
440 0873 v139871.b440.s873  
450 0874 v139871.b450.s874  
460 0875 v139871.b460.s875  
470 0876 v139871.b470.s876  
480 0877 v139871.b480.s877  
490 0878 v139871.b490.s878  
500 0879 v139871.b500.s879  
510 0880 v139871.b510.s880  
520 0881 v139871.b520.s881  
530 0882 v139871.b530.s882  
540 0883 v139871.b540.s883  
550 0884 v139871.b550.s884  
560 0885 v139871.b560.s885  
570 0886 v139871.b570.s886  
580 0887 v139871.b580.s887  
590 0888 v139871.b590.s888  
600 0889 v139871.b600.s889  
610 0890 v139871.b610.s890  
620 0891 v139871.b620.s891  
630 0892 v139871.b630.s892  
640 0893 v139871.b640.s893  
650 0894 v139871.b650.s894  
660 0895 v139871.b660.s895  
670 0896 v139871.b670.s896  
680 0897 v139871.b680.s897  
690 0898 v139871.b690.s898  
700 0899 v139871.b700.s899  
710 0900 v139871.b710.s900  
720 0901 v139871.b720.s901  
730 0902 v139871.b730.s902  
740 0903 v139871.b740.s903  
750 0904 v139871.b750.s904  
760 0905 v139871.b760.s905  
770 0906 v139871.b770.s906  
780 0907 v139871.b780.s907  
790 0908 v139871.b790.s908  
800 0909 v139871.b800.s909  
810 0910 v139871.b810.s910  
820 0911 v139871.b820.s911  
830 0912 v139871.b830.s912  
840 0913 v139871.b840.s913  
850 0914 v139871.b850.s914  
860 0915 v139871.b860.s915  
870 0916 v139871.b870.s916  
880 0917 v139871.b880.s917  
890 0918 v139871.b890.s918  
900 0919 v139871.b900.s919  
910 0920 v139871.b910.s920  
920 0921 v139871.b920.s921  
930 0922 v139871.b930.s922  
940 0923 v139871.b940.s923  
950 0924 v139871.b950.s924  
960 0925 v139871.b960.s925  
970 0926 v139871.b970.s926  
980 0927 v139871.b980.s927  
990 0928 v139871.b990.s928  
1000 0929 v139871.b1000.s929  
1010 0930 v139871.b1010.s930  
1020 0931 v139871.b1020.s931  
1030 0932 v139871.b1030.s932  
1040 0933 v139871.b1040.s933  
1050 0934 v139871.b1050.s934  
1060 0935 v139871.b1060.s935  
1070 0936 v139871.b1070.s936  
1080 0937 v139871.b1080.s937  
1090 0938 v139871.b1090.s938  
1100 0939 v139871.b1100.s939  
1110 0940 v139871.b1110.s940  
1120 0941 v139871.b1120.s941  
1130 0942 v139871.b1130.s942  
1140 0943 v139871.b1140.s943  
1150 0944 v139871.b1150.s944  
1160 0945 v139871.b1160.s945  
1170 0946 v139871.b1170.s946  
1180 0947 v139871.b1180.s947  
1190 0948 v139871.b1190.s948  
1200 0949 v139871.b1200.s949  
1210 0950 v139871.b1210.s950  
1220 0951 v139871.b1220.s951  
1230 0952 v139871.b1230.s952  
1240 0953 v139871.b1240.s953  
1250 0954 v139871.b1250.s954  
1260 0955 v139871.b1260.s955  
1270 0956 v139871.b1270.s956  
1280 0957 v139871.b1280.s957  
1290 0958 v139871.b1290.s958  
1300 0959 v139871.b1300.s959  
1310 0960 v139871.b1310.s960  
1320 0961 v139871.b1320.s961  
1330 0962 v139871.b1330.s962  
1340 0963 v139871.b1340.s963  
1350 0964 v139871.b1350.s964  
1360 0965 v139871.b1360.s965  
1370 0966 v139871.b1370.s966  
1380 0967 v139871.b1380.s967  
1390 0968 v139871.b1390.s968  
1400 0969 v139871.b1400.s969  
1410 0970 v139871.b1410.s970  
1420 0971 v139871.b1420.s971  
1430 0972 v139871.b1430.s972  
1440 0973 v139871.b1440.s973  
1450 0974 v139871.b1450.s974  
1460 0975 v139871.b1460.s975  
1470 0976 v139871.b1470.s976  
1480 0977 v139871.b1480.s977  
1490 0978 v139871.b1490.s978  
1500 0979 v139871.b1500.s979  
1510 0980 v139871.b1510.s980  
1520 0981 v139871.b1520.s981  
1530 0982 v139871.b1530.s982  
1540 0983 v139871.b1540.s983  
1550 0984 v139871.b1550.s984  
1560 0985 v139871.b1560.s985  
1570 0986 v139871.b1570.s986  
1580 0987 v139871.b1580.s987  
1590 0988 v139871.b1590.s988  
1600 0989 v139871.b1600.s989  
1610 0990 v139871.b1610.s990  
1620 0991 v139871.b1620.s991  
1630 0992 v139871.b1630.s992  
1640 0993 v139871.b1640.s993  
1650 0994 v139871.b1650.s994  
1660 0995 v139871.b1660.s995  
1670 0996 v139871.b1670.s996  
1680 0997 v139871.b1680.s997  
1690 0998 v139871.b1690.s998  
1700 0999 v139871.b1700.s999  
1710 1000 v139871.b1710.s1000  
1720 1001 v139871.b1720.s1001  
1730 1002 v139871.b1730.s1002  
1740 1003 v139871.b1740.s1003  
1750 1004 v139871.b1750.s1004  
1760 1005 v139871.b1760.s1005  
1770 1006 v139871.b1770.s1006  
1780 1007 v139871.b1780.s1007  
1790 1008 v139871.b1790.s1008  
1800 1009 v139871.b1800.s1009  
1810 1010 v139871.b1810.s1010  
1820 1011 v139871.b1820.s1011  
1830 1012 v139871.b1830.s1012  
1840 1013 v139871.b1840.s1013  
1850 1014 v139871.b1850.s1014  
1860 1015 v139871.b1860.s1015  
1870 1016 v139871.b1870.s1016  
1880 1017 v139871.b1880.s1017  
1890 1018 v139871.b1890.s1018  
1900 1019 v139871.b1900.s1019  
1910 1020 v139871.b1910.s1020  
1920 1021 v139871.b1920.s1021  
1930 1022 v139871.b1930.s1022  
1940 1023 v139871.b1940.s1023  
1950 1024 v139871.b1950.s1024  
1960 1025 v139871.b1960.s1025  
1970 1026 v139871.b1970.s1026  
1980 1027 v139871.b1980.s1027  
1990 1028 v139871.b1990.s1028  
2000 1029 v139871.b2000.s1029  
2010 1030 v139871.b2010.s1030  
2020 1031 v139871.b2020.s1031  
2030 1032 v139871.b2030.s1032  
2040 1033 v139871.b2040.s1033  
2050 1034 v139871.b2050.s1034  
2060 1035 v139871.b2060.s1035  
2070 1036 v139871.b2070.s1036  
2080 1037 v139871.b2080.s1037  
2090 1038 v139871.b2090.s1038  
2100 1039 v139871.b2100.s1039  
2110 1040 v139871.b2110.s1040  
2120 1041 v139871.b2120.s1041  
2130 1042 v139871.b2130.s1042  
2140 1043 v139871.b2140.s1043  
2150 1044 v139871.b2150.s1044  
2160 1045 v139871.b2160.s1045  
2170 1046 v139871.b2170.s1046  
2180 1047 v139871.b2180.s1047  
2190 1048 v139871.b2190.s1048  
2200 1049 v139871.b2200.s1049  
2210 1050 v139871.b2210.s1050  
2220 1051 v139871.b2220.s1051  
2230 1052 v139871.b2230.s1052  
2240 1053 v139871.b2240.s1053  
2250 1054 v139871.b2250.s1054  
2260 1055 v139871.b2260.s1055  
2270 1056 v139871.b2270.s1056  
2280 1057 v139871.b2280.s1057  
2290 1058 v139871.b2290.s1058  
2300 1059 v139871.b2300.s1059  
2310 1060 v139871.b2310.s1060  
2320 1061 v139871.b2320.s1061  
2330 1062 v139871.b2330.s1062  
2340 1063 v139871.b2340.s1063  
2350 1064 v139871.b2350.s1064  
2360 1065 v139871.b2360.s1065  
2370 1066 v139871.b2370.s1066  
2380 1067 v139871.b2380.s1067  
2390 1068 v139871.b2390.s1068  
2400 1069 v139871.b2400.s1069  
2410 1070 v139871.b2410.s1070  
2420 1071 v139871.b2420.s1071  
2430 1072 v139871.b2430.s1072  
2440 1073 v139871.b2440.s1073  
2450 1074 v139871.b2450.s1074  
2460 1075 v139871.b2460.s1075  
2470 1076 v139871.b2470.s1076  
2480 1077 v139871.b2480.s1077  
2490 1078 v139871.b2490.s1078  
2500 1079 v139871.b2500.s1079  
2510 1080 v139871.b2510.s1080  
2520 1081 v139871.b2520.s1081  
2530 1082 v139871.b2530.s1082  
2540 1083 v139871.b2540.s1083  
2550 1084 v139871.b2550.s1084  
2560 1085 v139871.b2560.s1085  
2570 1086 v139871.b2570.s1086  
2580 1087 v139871.b2580.s1087  
2590 1088 v139871.b2590.s1088  
2600 1089 v139871.b2600.s1089  
2610 1090 v139871.b2610.s1090  
2620 1091 v139871.b2620.s1091  
2630 1092 v139871.b2630.s1092  
2640 1093 v139871.b2640.s1093  
2650 1094 v139871.b2650.s1094  
2660 1095 v139871.b2660.s1095  
2670 1096 v139871.b2670.s1096  
2680 1097 v139871.b2680.s1097  
2690 1098 v139871.b2690.s1098  
2700 1099 v139871.b2700.s1099  
2710 1100 v139871.b2710.s1100  
2720 1101 v139871.b2720.s1101  
2730 1102 v139871.b2730.s1102  
2740 1103 v139871.b2740.s1103  
2750 1104 v139871.b2750.s1104  
2760 1105 v139871.b2760.s1105  
2770 1106 v139871.b2770.s1106  
2780 1107 v139871.b2780.s1107  
2790 1108 v139871.b2790.s1108  
2800 1109 v139871.b2800.s1109  
2810 1110 v139871.b2810.s1110  
2820 1111 v139871.b2820.s1111  
2830 1112 v139871.b2830.s1112  
2840 1113 v139871.b2840.s1113  
2850 1114 v139871.b2850.s1114  
2860 1115 v139871.b2860.s1115  
2870 1116 v139871.b2870.s1116  
2880 1117 v139871.b2880.s1117  
2890 1118 v139871.b2890.s1118  
2900 1119 v139871.b2900.s1119  
2910 1120 v139871.b2910.s1120  
2920 1121 v139871.b2920.s1121  
2930 1122 v139871.b2930.s1122  
2940 1123 v139871.b2940.s1123  
2950 1124 v139871.b2950.s1124  
2960 1125 v139871.b2960.s1125  
2970 1126 v139871.b2970.s1126  
2980 1127 v139871.b2980.s1127  
2990 1128 v139871.b2990.s1128  
3000 1129 v139871.b3000.s1129  
3010 1130 v139871.b3010.s1130  
3020 1131 v139871.b3020.s1131  
3030 1132 v139871.b3030.s1132  
3040 1133 v139871.b3040.s1133  
3050 1134 v139871.b3050.s1134  
3060 1135 v139871.b3060.s1135  
3070 1136 v139871.b3070.s1136  
3080 1137 v139871.b3080.s1137  
3090 1138 v139871.b3090.s1138  
3100 1139 v139871.b3100.s1139  
3110 1140 v139871.b3110.s1140  
3120 1141 v139871.b3120.s1141  
3130 1142 v139871.b3130.s1142  
3140 1143 v139871.b3140.s1143  
3150 1144 v139871.b3150.s1144  
3160 1145 v139871.b3160.s1145  
3170 1146 v139871.b3170.s1146  
3180 1147 v139871.b3180.s1147  
3190 1148 v139871.b3190.s1148  
3200 1149 v139871.b3200.s1149  
3210 1150 v139871.b3210.s1150  
3220 1151 v139871.b3220.s1151  
3230 1152 v139871.b3230.s1152  
3240 1153 v139871.b3240.s1153  
3250 1154 v139871.b3250.s1154  
3260 1155 v139871.b3260.s1155  
3270 1156 v139871.b3270.s1156  
3280 1157 v139871.b3280.s1157  
3290 1158 v139871.b3290.s1158  
3300 1159 v139871.b3300.s1159  
3310 1160 v139871.b3310.s1160  
3320 1161 v139871.b3320.s1161  
3330 1162 v139871.b3330.s1162  
3340 1163 v139871.b3340.s1163  
3350 1164 v139871.b3350.s1164  
3360 1165 v139871.b3360.s1165  
3370 1166 v139871.b3370.s1166  
3380 1167 v139871.b3380.s1167  
3390 1168 v139871.b3390.s1168  
3400 1169 v139871.b3400.s1169  
3410 1170 v139871.b3410.s1170  
3420 1171 v139871.b3420.s1171  
3430 1172 v139871.b3430.s1172  
3440 1173 v139871.b3440.s1173  
3450 1174 v139871.b3450.s1174  
3460 1175 v139871.b3460.s1175  
3470 1176 v139871.b3470.s1176  
3480 1177 v139871.b3480.s1177  
3490 1178 v139871.b3490.s1178  
3500 1179 v139871.b3500.s1179  
3510 1180 v139871.b3510.s1180  
3520 1181 v139871.b3520.s1181  
3530 1182 v139871.b3530.s1182  
3540 1183 v139871.b3540.s1183  
3550 1184 v139871.b3550.s1184  
3560 1185 v139871.b3560.s1185  
3570 1186 v139871.b3570.s1186  
3580 1187 v139871.b3580.s1187  
3590 1188 v139871.b3590.s1188  
3600 1189 v139871.b3600.s1189  
3610 1190 v139871.b3610.s1190  
3620 1191 v139871.b3620.s1191  
3630 1192 v139871.b3630.s1192  
3640 1193 v139871.b3640.s1193  
3650 1194 v139871.b3650.s1194  
3660 1195 v139871.b3660.s1195  
3670 1196 v139871.b3670.s1196  
3680 1197 v139871.b3680.s1197  
3690 1198 v139871.b3690.s1198  
3700 1199 v139871.b3700.s1199  
3710 1200 v139871.b3710.s1200  
3720 1201 v139871.b3720.s1201  
3730 1202 v139871.b3730.s1202  
3740 1203 v139871.b3740.s1203  
3750 1204 v139871.b3750.s1204  
3760 1205 v139871.b3760.s1205  
3770 1206 v139871.b3770.s1206  
3780 1207 v139871.b3780.s1207  
3790 1208 v139871.b3790.s1208  
3800 1209 v139871.b3800.s1209  
3810 1210 v139871.b3810.s1210  
3820 1211 v139871.b3820.s1211  
3830 1212 v139871.b3830.s1212  
3840 1213 v139871.b3840.s1213  
3850 1214 v139871.b3850.s1214  
3860 1215 v139871.b3860.s1215  
3870 1216 v139871.b3870.s1216  
3880 1217 v139871.b3880.s1217  
3890 1218 v139871.b3890.s1218  
3900 1219 v139871.b3900.s1219  
3910 1220 v139871.b3910.s1220  
3920 1221 v139871.b3920.s1221  
3930 1222 v139871.b3930.s1222  
3940 1223 v139871.b3940.s1223  
3950 1224 v139871.b3950.s1224  
3960 1225 v139871.b3960.s1225  
3970 1226 v139871.b3970.s1226  
3980 1227 v139871.b3980.s1227  
3990 1228 v139871.b3990.s1228  
4000 1229 v139871.b4000.s1229  
4010 1230 v139871.b4010.s1230  
4020 1231 v139871.b4020.s1231  
4030 1232 v139871.b4030.s1232  
4040 1233 v139871.b4040.s1233  
4050 1234 v139871.b4050.s1234  
4060 1235 v139871.b4060.s1235  
4070 1236 v139871.b4070.s1236  
4080 1237 v139871.b4080.s1237  
4090 1238 v139871.b4090.s1238  
4100 1239 v139871.b4100.s1239  
4110 1240 v139871.b4110.s1240  
4120 1241 v139871.b4120.s1241  
4130 1242 v139871.b4130.s1242  
4140 1243 v139871.b4140.s1243  
4150 1244 v139871.b4150.s1244  
4160 1245 v139871.b4160.s1245  
4170 1246 v139871.b4170.s1246  
4180 1247 v139871.b4180.s1247  
4190 1248 v139871.b4190.s1248  
4200 1249 v139871.b4200.s1249  
4210 1250 v139871.b4210.s1250  
4220 1251 v139871.b4220.s1251  
4230 1252 v139871.b4230.s1252  
4240 1253 v139871.b4240.s1253  
4250 1254 v139871.b4250.s1254  
4260 1255 v139871.b4260.s1255  
4270 1256 v139871.b4270.s1256  
4280 1257 v139871.b4280.s1257  
4290 1258 v139871.b4290.s1258  
4300 1259 v139871.b4300.s1259  
4310 1260 v139871.b4310.s1260  
4320 1261 v139871.b4320.s1261  
4330 1262 v139871.b4330.s1262  
4340 1263 v139871.b4340.s1263  
4350 1264 v139871.b4350.s1264  
4360 1265 v139871.b4360.s1265  
4370 1266 v139871.b4370.s1266  
4380 1267 v139871.b4380.s1267  
4390 1268 v139871.b4390.s1268  
4400 1269 v139871.b4400.s1269  
4410 1270 v139871.b4410.s1270  
4420 1271 v139871.b4420.s1271  
4430 1272 v139871.b4430.s1272  
4440 1273 v139871.b4440.s1273  
4450 0000 v139871.b4450  
4460 0000 v139871.b4460  
4470 0000 v139871.b4470  
4480 0000 v139871.b4480  
4490 0000 v139871.b4490  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet