Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:13 (1909-1917) (AID: v139872 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:13 
AIDv139872 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1917
InformationFol 1276-1700
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139872.b10  
20 0000 v139872.b20  
30 0000 v139872.b30  
40 0000 v139872.b40  
50 0000 v139872.b50  
60 1276 v139872.b60.s1276  
70 1277 v139872.b70.s1277  
80 1278 v139872.b80.s1278  
90 1279 v139872.b90.s1279  
100 1280 v139872.b100.s1280  
110 1281 v139872.b110.s1281  
120 1282 v139872.b120.s1282  
130 1283 v139872.b130.s1283  
140 1284 v139872.b140.s1284  
150 1285 v139872.b150.s1285  
160 1286 v139872.b160.s1286  
170 1287 v139872.b170.s1287  
180 1288 v139872.b180.s1288  
190 1289 v139872.b190.s1289  
200 1290 v139872.b200.s1290  
210 1291 v139872.b210.s1291  
220 1292 v139872.b220.s1292  
230 1293 v139872.b230.s1293  
240 1294 v139872.b240.s1294  
250 1295 v139872.b250.s1295  
260 1296 v139872.b260.s1296  
270 1297 v139872.b270.s1297  
280 1298 v139872.b280.s1298  
290 1299 v139872.b290.s1299  
300 1300 v139872.b300.s1300  
310 1301 v139872.b310.s1301  
320 1302 v139872.b320.s1302  
330 1303 v139872.b330.s1303  
340 1304 v139872.b340.s1304  
350 1305 v139872.b350.s1305  
360 1306 v139872.b360.s1306  
370 1307 v139872.b370.s1307  
380 1308 v139872.b380.s1308  
390 1309 v139872.b390.s1309  
400 1310 v139872.b400.s1310  
410 1311 v139872.b410.s1311  
420 1312 v139872.b420.s1312  
430 1313 v139872.b430.s1313  
440 1314 v139872.b440.s1314  
450 1315 v139872.b450.s1315  
460 1316 v139872.b460.s1316  
470 1317 v139872.b470.s1317  
480 1318 v139872.b480.s1318  
490 1319 v139872.b490.s1319  
500 1320 v139872.b500.s1320  
510 1321 v139872.b510.s1321  
520 1322 v139872.b520.s1322  
530 1323 v139872.b530.s1323  
540 1324 v139872.b540.s1324  
550 1325 v139872.b550.s1325  
560 1326 v139872.b560.s1326  
570 1327 v139872.b570.s1327  
580 1328 v139872.b580.s1328  
590 1329 v139872.b590.s1329  
600 1330 v139872.b600.s1330  
610 1331 v139872.b610.s1331  
620 1332 v139872.b620.s1332  
630 1333 v139872.b630.s1333  
640 1334 v139872.b640.s1334  
650 1335 v139872.b650.s1335  
660 1336 v139872.b660.s1336  
670 1337 v139872.b670.s1337  
680 1338 v139872.b680.s1338  
690 1339 v139872.b690.s1339  
700 1340 v139872.b700.s1340  
710 1341 v139872.b710.s1341  
720 1342 v139872.b720.s1342  
730 1343 v139872.b730.s1343  
740 1344 v139872.b740.s1344  
750 1345 v139872.b750.s1345  
760 1346 v139872.b760.s1346  
770 1347 v139872.b770.s1347  
780 1348 v139872.b780.s1348  
790 1349 v139872.b790.s1349  
800 1350 v139872.b800.s1350  
810 1351 v139872.b810.s1351  
820 1352 v139872.b820.s1352  
830 1353 v139872.b830.s1353  
840 1354 v139872.b840.s1354  
850 1355 v139872.b850.s1355  
860 1356 v139872.b860.s1356  
870 1357 v139872.b870.s1357  
880 1358 v139872.b880.s1358  
890 1359 v139872.b890.s1359  
900 1360 v139872.b900.s1360  
910 1361 v139872.b910.s1361  
920 1362 v139872.b920.s1362  
930 1363 v139872.b930.s1363  
940 1364 v139872.b940.s1364  
950 1365 v139872.b950.s1365  
960 1366 v139872.b960.s1366  
970 1367 v139872.b970.s1367  
980 1368 v139872.b980.s1368  
990 1369 v139872.b990.s1369  
1000 1370 v139872.b1000.s1370  
1010 1371 v139872.b1010.s1371  
1020 1372 v139872.b1020.s1372  
1030 1373 v139872.b1030.s1373  
1040 1374 v139872.b1040.s1374  
1050 1375 v139872.b1050.s1375  
1060 1376 v139872.b1060.s1376  
1070 1377 v139872.b1070.s1377  
1080 1378 v139872.b1080.s1378  
1090 1379 v139872.b1090.s1379  
1100 1380 v139872.b1100.s1380  
1110 1381 v139872.b1110.s1381  
1120 1382 v139872.b1120.s1382  
1130 1383 v139872.b1130.s1383  
1140 1384 v139872.b1140.s1384  
1150 1385 v139872.b1150.s1385  
1160 1386 v139872.b1160.s1386  
1170 1387 v139872.b1170.s1387  
1180 1388 v139872.b1180.s1388  
1190 1389 v139872.b1190.s1389  
1200 1390 v139872.b1200.s1390  
1210 1391 v139872.b1210.s1391  
1220 1392 v139872.b1220.s1392  
1230 1393 v139872.b1230.s1393  
1240 1394 v139872.b1240.s1394  
1250 1395 v139872.b1250.s1395  
1260 1396 v139872.b1260.s1396  
1270 1397 v139872.b1270.s1397  
1280 1398 v139872.b1280.s1398  
1290 1399 v139872.b1290.s1399  
1300 1400 v139872.b1300.s1400  
1310 1401 v139872.b1310.s1401  
1320 1402 v139872.b1320.s1402  
1330 1403 v139872.b1330.s1403  
1340 1404 v139872.b1340.s1404  
1350 1405 v139872.b1350.s1405  
1360 1406 v139872.b1360.s1406  
1370 1407 v139872.b1370.s1407  
1380 1408 v139872.b1380.s1408  
1390 1409 v139872.b1390.s1409  
1400 1410 v139872.b1400.s1410  
1410 1411 v139872.b1410.s1411  
1420 1412 v139872.b1420.s1412  
1430 1413 v139872.b1430.s1413  
1440 1414 v139872.b1440.s1414  
1450 1415 v139872.b1450.s1415  
1460 1416 v139872.b1460.s1416  
1470 1417 v139872.b1470.s1417  
1480 1418 v139872.b1480.s1418  
1490 1419 v139872.b1490.s1419  
1500 1420 v139872.b1500.s1420  
1510 1421 v139872.b1510.s1421  
1520 1422 v139872.b1520.s1422  
1530 1423 v139872.b1530.s1423  
1540 1424 v139872.b1540.s1424  
1550 1425 v139872.b1550.s1425  
1560 1426 v139872.b1560.s1426  
1570 1427 v139872.b1570.s1427  
1580 1428 v139872.b1580.s1428  
1590 1429 v139872.b1590.s1429  
1600 1430 v139872.b1600.s1430  
1610 1431 v139872.b1610.s1431  
1620 1432 v139872.b1620.s1432  
1630 1433 v139872.b1630.s1433  
1640 1434 v139872.b1640.s1434  
1650 1435 v139872.b1650.s1435  
1660 1436 v139872.b1660.s1436  
1670 1437 v139872.b1670.s1437  
1680 1438 v139872.b1680.s1438  
1690 1439 v139872.b1690.s1439  
1700 1440 v139872.b1700.s1440  
1710 1441 v139872.b1710.s1441  
1720 1442 v139872.b1720.s1442  
1730 1443 v139872.b1730.s1443  
1740 1444 v139872.b1740.s1444  
1750 1445 v139872.b1750.s1445  
1760 1446 v139872.b1760.s1446  
1770 1447 v139872.b1770.s1447  
1780 1448 v139872.b1780.s1448  
1790 1449 v139872.b1790.s1449  
1800 1450 v139872.b1800.s1450  
1810 1451 v139872.b1810.s1451  
1820 1452 v139872.b1820.s1452  
1830 1453 v139872.b1830.s1453  
1840 1454 v139872.b1840.s1454  
1850 1455 v139872.b1850.s1455  
1860 1456 v139872.b1860.s1456  
1870 1457 v139872.b1870.s1457  
1880 1458 v139872.b1880.s1458  
1890 1459 v139872.b1890.s1459  
1900 1460 v139872.b1900.s1460  
1910 1461 v139872.b1910.s1461  
1920 1462 v139872.b1920.s1462  
1930 1463 v139872.b1930.s1463  
1940 1464 v139872.b1940.s1464  
1950 1465 v139872.b1950.s1465  
1960 1466 v139872.b1960.s1466  
1970 1467 v139872.b1970.s1467  
1980 1468 v139872.b1980.s1468  
1990 1469 v139872.b1990.s1469  
2000 1470 v139872.b2000.s1470  
2010 1471 v139872.b2010.s1471  
2020 1472 v139872.b2020.s1472  
2030 1473 v139872.b2030.s1473  
2040 1474 v139872.b2040.s1474  
2050 1475 v139872.b2050.s1475  
2060 1476 v139872.b2060.s1476  
2070 1477 v139872.b2070.s1477  
2080 1478 v139872.b2080.s1478  
2090 1479 v139872.b2090.s1479  
2100 1480 v139872.b2100.s1480  
2110 1481 v139872.b2110.s1481  
2120 1482 v139872.b2120.s1482  
2130 1483 v139872.b2130.s1483  
2140 1484 v139872.b2140.s1484  
2150 1485 v139872.b2150.s1485  
2160 1486 v139872.b2160.s1486  
2170 1487 v139872.b2170.s1487  
2180 1488 v139872.b2180.s1488  
2190 1489 v139872.b2190.s1489  
2200 1490 v139872.b2200.s1490  
2210 1491 v139872.b2210.s1491  
2220 1492 v139872.b2220.s1492  
2230 1493 v139872.b2230.s1493  
2240 1494 v139872.b2240.s1494  
2250 1495 v139872.b2250.s1495  
2260 1496 v139872.b2260.s1496  
2270 1497 v139872.b2270.s1497  
2280 1498 v139872.b2280.s1498  
2290 1499 v139872.b2290.s1499  
2300 1500 v139872.b2300.s1500  
2310 1501 v139872.b2310.s1501  
2320 1502 v139872.b2320.s1502  
2330 1503 v139872.b2330.s1503  
2340 1504 v139872.b2340.s1504  
2350 1505 v139872.b2350.s1505  
2360 1506 v139872.b2360.s1506  
2370 1507 v139872.b2370.s1507  
2380 1508 v139872.b2380.s1508  
2390 1509 v139872.b2390.s1509  
2400 1510 v139872.b2400.s1510  
2410 1511 v139872.b2410.s1511  
2420 1512 v139872.b2420.s1512  
2430 1513 v139872.b2430.s1513  
2440 1514 v139872.b2440.s1514  
2450 1515 v139872.b2450.s1515  
2460 1516 v139872.b2460.s1516  
2470 1517 v139872.b2470.s1517  
2480 1518 v139872.b2480.s1518  
2490 1519 v139872.b2490.s1519  
2500 1520 v139872.b2500.s1520  
2510 1521 v139872.b2510.s1521  
2520 1522 v139872.b2520.s1522  
2530 1523 v139872.b2530.s1523  
2540 1524 v139872.b2540.s1524  
2550 1525 v139872.b2550.s1525  
2560 1526 v139872.b2560.s1526  
2570 1527 v139872.b2570.s1527  
2580 1528 v139872.b2580.s1528  
2590 1529 v139872.b2590.s1529  
2600 1530 v139872.b2600.s1530  
2610 1531 v139872.b2610.s1531  
2620 1532 v139872.b2620.s1532  
2630 1533 v139872.b2630.s1533  
2640 1534 v139872.b2640.s1534  
2650 1535 v139872.b2650.s1535  
2660 1536 v139872.b2660.s1536  
2670 1537 v139872.b2670.s1537  
2680 1538 v139872.b2680.s1538  
2690 1539 v139872.b2690.s1539  
2700 1540 v139872.b2700.s1540  
2710 1541 v139872.b2710.s1541  
2720 1542 v139872.b2720.s1542  
2730 1543 v139872.b2730.s1543  
2740 1544 v139872.b2740.s1544  
2750 1545 v139872.b2750.s1545  
2760 1546 v139872.b2760.s1546  
2770 1547 v139872.b2770.s1547  
2780 1548 v139872.b2780.s1548  
2790 1549 v139872.b2790.s1549  
2800 1550 v139872.b2800.s1550  
2810 1551 v139872.b2810.s1551  
2820 1552 v139872.b2820.s1552  
2830 1553 v139872.b2830.s1553  
2840 1554 v139872.b2840.s1554  
2850 1555 v139872.b2850.s1555  
2860 1556 v139872.b2860.s1556  
2870 1557 v139872.b2870.s1557  
2880 1558 v139872.b2880.s1558  
2890 1559 v139872.b2890.s1559  
2900 1560 v139872.b2900.s1560  
2910 1561 v139872.b2910.s1561  
2920 1562 v139872.b2920.s1562  
2930 1563 v139872.b2930.s1563  
2940 1564 v139872.b2940.s1564  
2950 1565 v139872.b2950.s1565  
2960 1566 v139872.b2960.s1566  
2970 1567 v139872.b2970.s1567  
2980 1568 v139872.b2980.s1568  
2990 1569 v139872.b2990.s1569  
3000 1570 v139872.b3000.s1570  
3010 1571 v139872.b3010.s1571  
3020 1572 v139872.b3020.s1572  
3030 1573 v139872.b3030.s1573  
3040 1574 v139872.b3040.s1574  
3050 1575 v139872.b3050.s1575  
3060 1576 v139872.b3060.s1576  
3070 1577 v139872.b3070.s1577  
3080 1578 v139872.b3080.s1578  
3090 1579 v139872.b3090.s1579  
3100 1580 v139872.b3100.s1580  
3110 1581 v139872.b3110.s1581  
3120 1582 v139872.b3120.s1582  
3130 1583 v139872.b3130.s1583  
3140 1584 v139872.b3140.s1584  
3150 1585 v139872.b3150.s1585  
3160 1586 v139872.b3160.s1586  
3170 1587 v139872.b3170.s1587  
3180 1588 v139872.b3180.s1588  
3190 1589 v139872.b3190.s1589  
3200 1590 v139872.b3200.s1590  
3210 1591 v139872.b3210.s1591  
3220 1592 v139872.b3220.s1592  
3230 1593 v139872.b3230.s1593  
3240 1594 v139872.b3240.s1594  
3250 1595 v139872.b3250.s1595  
3260 1596 v139872.b3260.s1596  
3270 1597 v139872.b3270.s1597  
3280 1598 v139872.b3280.s1598  
3290 1599 v139872.b3290.s1599  
3300 1600 v139872.b3300.s1600  
3310 1601 v139872.b3310.s1601  
3320 1602 v139872.b3320.s1602  
3330 1603 v139872.b3330.s1603  
3340 1604 v139872.b3340.s1604  
3350 1605 v139872.b3350.s1605  
3360 1606 v139872.b3360.s1606  
3370 1607 v139872.b3370.s1607  
3380 1608 v139872.b3380.s1608  
3390 1609 v139872.b3390.s1609  
3400 1610 v139872.b3400.s1610  
3410 1611 v139872.b3410.s1611  
3420 1612 v139872.b3420.s1612  
3430 1613 v139872.b3430.s1613  
3440 1614 v139872.b3440.s1614  
3450 1615 v139872.b3450.s1615  
3460 1616 v139872.b3460.s1616  
3470 1617 v139872.b3470.s1617  
3480 1618 v139872.b3480.s1618  
3490 1619 v139872.b3490.s1619  
3500 1620 v139872.b3500.s1620  
3510 1621 v139872.b3510.s1621  
3520 1622 v139872.b3520.s1622  
3530 1623 v139872.b3530.s1623  
3540 1624 v139872.b3540.s1624  
3550 1625 v139872.b3550.s1625  
3560 1626 v139872.b3560.s1626  
3570 1627 v139872.b3570.s1627  
3580 1628 v139872.b3580.s1628  
3590 1629 v139872.b3590.s1629  
3600 1630 v139872.b3600.s1630  
3610 1631 v139872.b3610.s1631  
3620 1632 v139872.b3620.s1632  
3630 1633 v139872.b3630.s1633  
3640 0000 v139872.b3640  
3650 0000 v139872.b3650  
3660 0000 v139872.b3660  
3670 0000 v139872.b3670  
3680 0000 v139872.b3680  
3690 0000 v139872.b3690  
3700 0000 v139872.b3700  
3710 0000 v139872.b3710  
3720 0000 v139872.b3720  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet