Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:14 (1909-1917) (AID: v139873 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:14 
AIDv139873 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1917
InformationFol 1701-2125
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139873.b10  
20 0000 v139873.b20  
30 0000 v139873.b30  
40 0000 v139873.b40  
50 0000 v139873.b50  
60 0000 v139873.b60  
70 1701 v139873.b70.s1701  
80 1702 v139873.b80.s1702  
90 1703 v139873.b90.s1703  
100 1704 v139873.b100.s1704  
110 1705 v139873.b110.s1705  
120 1706 v139873.b120.s1706  
130 1707 v139873.b130.s1707  
140 1708 v139873.b140.s1708  
150 1709 v139873.b150.s1709  
160 1710 v139873.b160.s1710  
170 1711 v139873.b170.s1711  
180 1712 v139873.b180.s1712  
190 1713 v139873.b190.s1713  
200 1714 v139873.b200.s1714  
210 1715 v139873.b210.s1715  
220 1716 v139873.b220.s1716  
230 1717 v139873.b230.s1717  
240 1718 v139873.b240.s1718  
250 1719 v139873.b250.s1719  
260 1720 v139873.b260.s1720  
270 1721 v139873.b270.s1721  
280 1722 v139873.b280.s1722  
290 1723 v139873.b290.s1723  
300 1724 v139873.b300.s1724  
310 1725 v139873.b310.s1725  
320 1726 v139873.b320.s1726  
330 1727 v139873.b330.s1727  
340 1728 v139873.b340.s1728  
350 1729 v139873.b350.s1729  
360 1730 v139873.b360.s1730  
370 1731 v139873.b370.s1731  
380 1732 v139873.b380.s1732  
390 1733 v139873.b390.s1733  
400 1734 v139873.b400.s1734  
410 1735 v139873.b410.s1735  
420 1736 v139873.b420.s1736  
430 1737 v139873.b430.s1737  
440 1738 v139873.b440.s1738  
450 1739 v139873.b450.s1739  
460 1740 v139873.b460.s1740  
470 1741 v139873.b470.s1741  
480 1742 v139873.b480.s1742  
490 1743 v139873.b490.s1743  
500 1744 v139873.b500.s1744  
510 1745 v139873.b510.s1745  
520 1746 v139873.b520.s1746  
530 1747 v139873.b530.s1747  
540 1748 v139873.b540.s1748  
550 1749 v139873.b550.s1749  
560 1750 v139873.b560.s1750  
570 1751 v139873.b570.s1751  
580 1752 v139873.b580.s1752  
590 1753 v139873.b590.s1753  
600 1754 v139873.b600.s1754  
610 1755 v139873.b610.s1755  
620 1756 v139873.b620.s1756  
630 1757 v139873.b630.s1757  
640 1758 v139873.b640.s1758  
650 1759 v139873.b650.s1759  
660 1760 v139873.b660.s1760  
670 1761 v139873.b670.s1761  
680 1762 v139873.b680.s1762  
690 1763 v139873.b690.s1763  
700 1764 v139873.b700.s1764  
710 1765 v139873.b710.s1765  
720 1766 v139873.b720.s1766  
730 1767 v139873.b730.s1767  
740 1768 v139873.b740.s1768  
750 1769 v139873.b750.s1769  
760 1770 v139873.b760.s1770  
770 1771 v139873.b770.s1771  
780 1772 v139873.b780.s1772  
790 1773 v139873.b790.s1773  
800 1774 v139873.b800.s1774  
810 1775 v139873.b810.s1775  
820 1776 v139873.b820.s1776  
830 1777 v139873.b830.s1777  
840 1778 v139873.b840.s1778  
850 1779 v139873.b850.s1779  
860 1780 v139873.b860.s1780  
870 1781 v139873.b870.s1781  
880 1782 v139873.b880.s1782  
890 1783 v139873.b890.s1783  
900 1784 v139873.b900.s1784  
910 1785 v139873.b910.s1785  
920 1786 v139873.b920.s1786  
930 1787 v139873.b930.s1787  
940 1788 v139873.b940.s1788  
950 1789 v139873.b950.s1789  
960 1790 v139873.b960.s1790  
970 1791 v139873.b970.s1791  
980 1792 v139873.b980.s1792  
990 1793 v139873.b990.s1793  
1000 1794 v139873.b1000.s1794  
1010 1795 v139873.b1010.s1795  
1020 1796 v139873.b1020.s1796  
1030 1797 v139873.b1030.s1797  
1040 1798 v139873.b1040.s1798  
1050 1799 v139873.b1050.s1799  
1060 1800 v139873.b1060.s1800  
1070 1801 v139873.b1070.s1801  
1080 1802 v139873.b1080.s1802  
1090 1803 v139873.b1090.s1803  
1100 1804 v139873.b1100.s1804  
1110 1805 v139873.b1110.s1805  
1120 1806 v139873.b1120.s1806  
1130 1807 v139873.b1130.s1807  
1140 1808 v139873.b1140.s1808  
1150 1809 v139873.b1150.s1809  
1160 1810 v139873.b1160.s1810  
1170 1811 v139873.b1170.s1811  
1180 1812 v139873.b1180.s1812  
1190 1813 v139873.b1190.s1813  
1200 1814 v139873.b1200.s1814  
1210 1815 v139873.b1210.s1815  
1220 1816 v139873.b1220.s1816  
1230 1817 v139873.b1230.s1817  
1240 1818 v139873.b1240.s1818  
1250 1819 v139873.b1250.s1819  
1260 1820 v139873.b1260.s1820  
1270 1821 v139873.b1270.s1821  
1280 1822 v139873.b1280.s1822  
1290 1823 v139873.b1290.s1823  
1300 1824 v139873.b1300.s1824  
1310 1825 v139873.b1310.s1825  
1320 1826 v139873.b1320.s1826  
1330 1827 v139873.b1330.s1827  
1340 1828 v139873.b1340.s1828  
1350 1829 v139873.b1350.s1829  
1360 1830 v139873.b1360.s1830  
1370 1831 v139873.b1370.s1831  
1380 1832 v139873.b1380.s1832  
1390 1833 v139873.b1390.s1833  
1400 1834 v139873.b1400.s1834  
1410 1835 v139873.b1410.s1835  
1420 1836 v139873.b1420.s1836  
1430 1837 v139873.b1430.s1837  
1440 1838 v139873.b1440.s1838  
1450 1839 v139873.b1450.s1839  
1460 1840 v139873.b1460.s1840  
1470 1841 v139873.b1470.s1841  
1480 1842 v139873.b1480.s1842  
1490 1843 v139873.b1490.s1843  
1500 1844 v139873.b1500.s1844  
1510 1845 v139873.b1510.s1845  
1520 1846 v139873.b1520.s1846  
1530 1847 v139873.b1530.s1847  
1540 1848 v139873.b1540.s1848  
1550 1849 v139873.b1550.s1849  
1560 1850 v139873.b1560.s1850  
1570 1851 v139873.b1570.s1851  
1580 1852 v139873.b1580.s1852  
1590 1853 v139873.b1590.s1853  
1600 1854 v139873.b1600.s1854  
1610 1855 v139873.b1610.s1855  
1620 1856 v139873.b1620.s1856  
1630 1857 v139873.b1630.s1857  
1640 1858 v139873.b1640.s1858  
1650 1859 v139873.b1650.s1859  
1660 1860 v139873.b1660.s1860  
1670 1861 v139873.b1670.s1861  
1680 1862 v139873.b1680.s1862  
1690 1863 v139873.b1690.s1863  
1700 1864 v139873.b1700.s1864  
1710 1865 v139873.b1710.s1865  
1720 1866 v139873.b1720.s1866  
1730 1867 v139873.b1730.s1867  
1740 1868 v139873.b1740.s1868  
1750 1869 v139873.b1750.s1869  
1760 1870 v139873.b1760.s1870  
1770 1871 v139873.b1770.s1871  
1780 1872 v139873.b1780.s1872  
1790 1873 v139873.b1790.s1873  
1800 1874 v139873.b1800.s1874  
1810 1875 v139873.b1810.s1875  
1820 1876 v139873.b1820.s1876  
1830 1877 v139873.b1830.s1877  
1840 1878 v139873.b1840.s1878  
1850 1879 v139873.b1850.s1879  
1860 1880 v139873.b1860.s1880  
1870 1881 v139873.b1870.s1881  
1880 1882 v139873.b1880.s1882  
1890 1883 v139873.b1890.s1883  
1900 1884 v139873.b1900.s1884  
1910 1885 v139873.b1910.s1885  
1920 1886 v139873.b1920.s1886  
1930 1887 v139873.b1930.s1887  
1940 1888 v139873.b1940.s1888  
1950 1889 v139873.b1950.s1889  
1960 1890 v139873.b1960.s1890  
1970 1891 v139873.b1970.s1891  
1980 1892 v139873.b1980.s1892  
1990 1893 v139873.b1990.s1893  
2000 1894 v139873.b2000.s1894  
2010 1895 v139873.b2010.s1895  
2020 1896 v139873.b2020.s1896  
2030 1897 v139873.b2030.s1897  
2040 1898 v139873.b2040.s1898  
2050 1899 v139873.b2050.s1899  
2060 1900 v139873.b2060.s1900  
2070 1901 v139873.b2070.s1901  
2080 1902 v139873.b2080.s1902  
2090 1903 v139873.b2090.s1903  
2100 1904 v139873.b2100.s1904  
2110 1905 v139873.b2110.s1905  
2120 1906 v139873.b2120.s1906  
2130 1907 v139873.b2130.s1907  
2140 1908 v139873.b2140.s1908  
2150 1909 v139873.b2150.s1909  
2160 1910 v139873.b2160.s1910  
2170 1911 v139873.b2170.s1911  
2180 1912 v139873.b2180.s1912  
2190 1913 v139873.b2190.s1913  
2200 1914 v139873.b2200.s1914  
2210 1915 v139873.b2210.s1915  
2220 1916 v139873.b2220.s1916  
2230 1917 v139873.b2230.s1917  
2240 1918 v139873.b2240.s1918  
2250 1919 v139873.b2250.s1919  
2260 1920 v139873.b2260.s1920  
2270 1921 v139873.b2270.s1921  
2280 1922 v139873.b2280.s1922  
2290 1923 v139873.b2290.s1923  
2300 1924 v139873.b2300.s1924  
2310 1925 v139873.b2310.s1925  
2320 1926 v139873.b2320.s1926  
2330 1927 v139873.b2330.s1927  
2340 1928 v139873.b2340.s1928  
2350 1929 v139873.b2350.s1929  
2360 1930 v139873.b2360.s1930  
2370 1931 v139873.b2370.s1931  
2380 1932 v139873.b2380.s1932  
2390 1933 v139873.b2390.s1933  
2400 1934 v139873.b2400.s1934  
2410 1935 v139873.b2410.s1935  
2420 1936 v139873.b2420.s1936  
2430 1937 v139873.b2430.s1937  
2440 1938 v139873.b2440.s1938  
2450 1939 v139873.b2450.s1939  
2460 1940 v139873.b2460.s1940  
2470 1941 v139873.b2470.s1941  
2480 1942 v139873.b2480.s1942  
2490 1943 v139873.b2490.s1943  
2500 1944 v139873.b2500.s1944  
2510 1945 v139873.b2510.s1945  
2520 1946 v139873.b2520.s1946  
2530 1947 v139873.b2530.s1947  
2540 1948 v139873.b2540.s1948  
2550 1949 v139873.b2550.s1949  
2560 1950 v139873.b2560.s1950  
2570 1951 v139873.b2570.s1951  
2580 1952 v139873.b2580.s1952  
2590 1953 v139873.b2590.s1953  
2600 1954 v139873.b2600.s1954  
2610 1955 v139873.b2610.s1955  
2620 1956 v139873.b2620.s1956  
2630 1957 v139873.b2630.s1957  
2640 1958 v139873.b2640.s1958  
2650 1959 v139873.b2650.s1959  
2660 1960 v139873.b2660.s1960  
2670 1961 v139873.b2670.s1961  
2680 1962 v139873.b2680.s1962  
2690 1963 v139873.b2690.s1963  
2700 1964 v139873.b2700.s1964  
2710 1965 v139873.b2710.s1965  
2720 1966 v139873.b2720.s1966  
2730 1967 v139873.b2730.s1967  
2740 1968 v139873.b2740.s1968  
2750 1969 v139873.b2750.s1969  
2760 1970 v139873.b2760.s1970  
2770 1971 v139873.b2770.s1971  
2780 1972 v139873.b2780.s1972  
2790 1973 v139873.b2790.s1973  
2800 1974 v139873.b2800.s1974  
2810 1975 v139873.b2810.s1975  
2820 1976 v139873.b2820.s1976  
2830 1977 v139873.b2830.s1977  
2840 1978 v139873.b2840.s1978  
2850 1979 v139873.b2850.s1979  
2860 1980 v139873.b2860.s1980  
2870 1981 v139873.b2870.s1981  
2880 1982 v139873.b2880.s1982  
2890 1983 v139873.b2890.s1983  
2900 1984 v139873.b2900.s1984  
2910 1985 v139873.b2910.s1985  
2920 1986 v139873.b2920.s1986  
2930 1987 v139873.b2930.s1987  
2940 1988 v139873.b2940.s1988  
2950 1989 v139873.b2950.s1989  
2960 1990 v139873.b2960.s1990  
2970 1991 v139873.b2970.s1991  
2980 1992 v139873.b2980.s1992  
2990 1993 v139873.b2990.s1993  
3000 1994 v139873.b3000.s1994  
3010 1995 v139873.b3010.s1995  
3020 1996 v139873.b3020.s1996  
3030 1997 v139873.b3030.s1997  
3040 1998 v139873.b3040.s1998  
3050 1999 v139873.b3050.s1999  
3060 2000 v139873.b3060.s2000  
3070 2001 v139873.b3070.s2001  
3080 2002 v139873.b3080.s2002  
3090 2003 v139873.b3090.s2003  
3100 2004 v139873.b3100.s2004  
3110 2005 v139873.b3110.s2005  
3120 2006 v139873.b3120.s2006  
3130 2007 v139873.b3130.s2007  
3140 2008 v139873.b3140.s2008  
3150 2009 v139873.b3150.s2009  
3160 2010 v139873.b3160.s2010  
3170 2011 v139873.b3170.s2011  
3180 2012 v139873.b3180.s2012  
3190 2013 v139873.b3190.s2013  
3200 2014 v139873.b3200.s2014  
3210 2015 v139873.b3210.s2015  
3220 2016 v139873.b3220.s2016  
3230 2017 v139873.b3230.s2017  
3240 2018 v139873.b3240.s2018  
3250 2019 v139873.b3250.s2019  
3260 2020 v139873.b3260.s2020  
3270 2021 v139873.b3270.s2021  
3280 2022 v139873.b3280.s2022  
3290 2023 v139873.b3290.s2023  
3300 2024 v139873.b3300.s2024  
3310 2025 v139873.b3310.s2025  
3320 2026 v139873.b3320.s2026  
3330 2027 v139873.b3330.s2027  
3340 2028 v139873.b3340.s2028  
3350 2029 v139873.b3350.s2029  
3360 2030 v139873.b3360.s2030  
3370 2031 v139873.b3370.s2031  
3380 2032 v139873.b3380.s2032  
3390 2033 v139873.b3390.s2033  
3400 2034 v139873.b3400.s2034  
3410 2035 v139873.b3410.s2035  
3420 2036 v139873.b3420.s2036  
3430 2037 v139873.b3430.s2037  
3440 2038 v139873.b3440.s2038  
3450 2039 v139873.b3450.s2039  
3460 2040 v139873.b3460.s2040  
3470 2041 v139873.b3470.s2041  
3480 2042 v139873.b3480.s2042  
3490 2043 v139873.b3490.s2043  
3500 2044 v139873.b3500.s2044  
3510 2045 v139873.b3510.s2045  
3520 2046 v139873.b3520.s2046  
3530 2047 v139873.b3530.s2047  
3540 2048 v139873.b3540.s2048  
3550 2049 v139873.b3550.s2049  
3560 2050 v139873.b3560.s2050  
3570 2051 v139873.b3570.s2051  
3580 2052 v139873.b3580.s2052  
3590 2053 v139873.b3590.s2053  
3600 2054 v139873.b3600.s2054  
3610 2055 v139873.b3610.s2055  
3620 2056 v139873.b3620.s2056  
3630 2057 v139873.b3630.s2057  
3640 2058 v139873.b3640.s2058  
3650 2059 v139873.b3650.s2059  
3660 2060 v139873.b3660.s2060  
3670 2061 v139873.b3670.s2061  
3680 2062 v139873.b3680.s2062  
3690 2063 v139873.b3690.s2063  
3700 2064 v139873.b3700.s2064  
3710 2065 v139873.b3710.s2065  
3720 2066 v139873.b3720.s2066  
3730 2067 v139873.b3730.s2067  
3740 2068 v139873.b3740.s2068  
3750 2069 v139873.b3750.s2069  
3760 2070 v139873.b3760.s2070  
3770 2071 v139873.b3770.s2071  
3780 2072 v139873.b3780.s2072  
3790 2073 v139873.b3790.s2073  
3800 2074 v139873.b3800.s2074  
3810 2075 v139873.b3810.s2075  
3820 2076 v139873.b3820.s2076  
3830 2077 v139873.b3830.s2077  
3840 2078 v139873.b3840.s2078  
3850 2079 v139873.b3850.s2079  
3860 2080 v139873.b3860.s2080  
3870 2081 v139873.b3870.s2081  
3880 2082 v139873.b3880.s2082  
3890 2083 v139873.b3890.s2083  
3900 2084 v139873.b3900.s2084  
3910 2085 v139873.b3910.s2085  
3920 2086 v139873.b3920.s2086  
3930 2087 v139873.b3930.s2087  
3940 2088 v139873.b3940.s2088  
3950 2089 v139873.b3950.s2089  
3960 2090 v139873.b3960.s2090  
3970 2091 v139873.b3970.s2091  
3980 2092 v139873.b3980.s2092  
3990 2093 v139873.b3990.s2093  
4000 2094 v139873.b4000.s2094  
4010 2095 v139873.b4010.s2095  
4020 2096 v139873.b4020.s2096  
4030 2097 v139873.b4030.s2097  
4040 2098 v139873.b4040.s2098  
4050 2099 v139873.b4050.s2099  
4060 2100 v139873.b4060.s2100  
4070 2101 v139873.b4070.s2101  
4080 2102 v139873.b4080.s2102  
4090 2103 v139873.b4090.s2103  
4100 2104 v139873.b4100.s2104  
4110 2105 v139873.b4110.s2105  
4120 2106 v139873.b4120.s2106  
4130 2107 v139873.b4130.s2107  
4140 2108 v139873.b4140.s2108  
4150 2109 v139873.b4150.s2109  
4160 2110 v139873.b4160.s2110  
4170 2111 v139873.b4170.s2111  
4180 2112 v139873.b4180.s2112  
4190 2113 v139873.b4190.s2113  
4200 2114 v139873.b4200.s2114  
4210 2115 v139873.b4210.s2115  
4220 2116 v139873.b4220.s2116  
4230 2117 v139873.b4230.s2117  
4240 2118 v139873.b4240.s2118  
4250 0000 v139873.b4250  
4260 0000 v139873.b4260  
4270 0000 v139873.b4270  
4280 0000 v139873.b4280  
4290 0000 v139873.b4290  
4300 0000 v139873.b4300  
4310 0000 v139873.b4310  
4320 0000 v139873.b4320  
4330 0000 v139873.b4330  
4340 0000 v139873.b4340  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet