Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:15 (1909-1917) (AID: v139874 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:15 
AIDv139874 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1909-1917
InformationFol 2126-2550
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139874.b10  
20 0000 v139874.b20  
30 0000 v139874.b30  
40 0000 v139874.b40  
50 0000 v139874.b50  
60 0000 v139874.b60  
70 0000 v139874.b70  
80 2126 v139874.b80.s2126  
90 2127 v139874.b90.s2127  
100 2128 v139874.b100.s2128  
110 2129 v139874.b110.s2129  
120 2130 v139874.b120.s2130  
130 2131 v139874.b130.s2131  
140 2132 v139874.b140.s2132  
150 2133 v139874.b150.s2133  
160 2134 v139874.b160.s2134  
170 2135 v139874.b170.s2135  
180 2136 v139874.b180.s2136  
190 2137 v139874.b190.s2137  
200 2138 v139874.b200.s2138  
210 2139 v139874.b210.s2139  
220 2140 v139874.b220.s2140  
230 2141 v139874.b230.s2141  
240 2142 v139874.b240.s2142  
250 2143 v139874.b250.s2143  
260 2144 v139874.b260.s2144  
270 2145 v139874.b270.s2145  
280 2146 v139874.b280.s2146  
290 2147 v139874.b290.s2147  
300 2148 v139874.b300.s2148  
310 2149 v139874.b310.s2149  
320 2150 v139874.b320.s2150  
330 2151 v139874.b330.s2151  
340 2152 v139874.b340.s2152  
350 2153 v139874.b350.s2153  
360 2154 v139874.b360.s2154  
370 2155 v139874.b370.s2155  
380 2156 v139874.b380.s2156  
390 2157 v139874.b390.s2157  
400 2158 v139874.b400.s2158  
410 2159 v139874.b410.s2159  
420 2160 v139874.b420.s2160  
430 2161 v139874.b430.s2161  
440 2162 v139874.b440.s2162  
450 2163 v139874.b450.s2163  
460 2164 v139874.b460.s2164  
470 2165 v139874.b470.s2165  
480 2166 v139874.b480.s2166  
490 2167 v139874.b490.s2167  
500 2168 v139874.b500.s2168  
510 2169 v139874.b510.s2169  
520 2170 v139874.b520.s2170  
530 2171 v139874.b530.s2171  
540 2172 v139874.b540.s2172  
550 2173 v139874.b550.s2173  
560 2174 v139874.b560.s2174  
570 2175 v139874.b570.s2175  
580 2176 v139874.b580.s2176  
590 2177 v139874.b590.s2177  
600 2178 v139874.b600.s2178  
610 2179 v139874.b610.s2179  
620 2180 v139874.b620.s2180  
630 2181 v139874.b630.s2181  
640 2182 v139874.b640.s2182  
650 2183 v139874.b650.s2183  
660 2184 v139874.b660.s2184  
670 2185 v139874.b670.s2185  
680 2186 v139874.b680.s2186  
690 2187 v139874.b690.s2187  
700 2188 v139874.b700.s2188  
710 2189 v139874.b710.s2189  
720 2190 v139874.b720.s2190  
730 2191 v139874.b730.s2191  
740 2192 v139874.b740.s2192  
750 2193 v139874.b750.s2193  
760 2194 v139874.b760.s2194  
770 2195 v139874.b770.s2195  
780 2196 v139874.b780.s2196  
790 2197 v139874.b790.s2197  
800 2198 v139874.b800.s2198  
810 2199 v139874.b810.s2199  
820 2200 v139874.b820.s2200  
830 2201 v139874.b830.s2201  
840 2202 v139874.b840.s2202  
850 2203 v139874.b850.s2203  
860 2204 v139874.b860.s2204  
870 2205 v139874.b870.s2205  
880 2206 v139874.b880.s2206  
890 2207 v139874.b890.s2207  
900 2208 v139874.b900.s2208  
910 2209 v139874.b910.s2209  
920 2210 v139874.b920.s2210  
930 2211 v139874.b930.s2211  
940 2212 v139874.b940.s2212  
950 2213 v139874.b950.s2213  
960 2214 v139874.b960.s2214  
970 2215 v139874.b970.s2215  
980 2216 v139874.b980.s2216  
990 2217 v139874.b990.s2217  
1000 2218 v139874.b1000.s2218  
1010 2219 v139874.b1010.s2219  
1020 2220 v139874.b1020.s2220  
1030 2221 v139874.b1030.s2221  
1040 2222 v139874.b1040.s2222  
1050 2223 v139874.b1050.s2223  
1060 2224 v139874.b1060.s2224  
1070 2225 v139874.b1070.s2225  
1080 2226 v139874.b1080.s2226  
1090 2227 v139874.b1090.s2227  
1100 2228 v139874.b1100.s2228  
1110 2229 v139874.b1110.s2229  
1120 2230 v139874.b1120.s2230  
1130 2231 v139874.b1130.s2231  
1140 2232 v139874.b1140.s2232  
1150 2233 v139874.b1150.s2233  
1160 2234 v139874.b1160.s2234  
1170 2235 v139874.b1170.s2235  
1180 2236 v139874.b1180.s2236  
1190 2237 v139874.b1190.s2237  
1200 2238 v139874.b1200.s2238  
1210 2239 v139874.b1210.s2239  
1220 2240 v139874.b1220.s2240  
1230 2241 v139874.b1230.s2241  
1240 2242 v139874.b1240.s2242  
1250 2243 v139874.b1250.s2243  
1260 2244 v139874.b1260.s2244  
1270 2245 v139874.b1270.s2245  
1280 2246 v139874.b1280.s2246  
1290 2247 v139874.b1290.s2247  
1300 2248 v139874.b1300.s2248  
1310 2249 v139874.b1310.s2249  
1320 2250 v139874.b1320.s2250  
1330 2251 v139874.b1330.s2251  
1340 2252 v139874.b1340.s2252  
1350 2253 v139874.b1350.s2253  
1360 2254 v139874.b1360.s2254  
1370 2255 v139874.b1370.s2255  
1380 2256 v139874.b1380.s2256  
1390 2257 v139874.b1390.s2257  
1400 2258 v139874.b1400.s2258  
1410 2259 v139874.b1410.s2259  
1420 2260 v139874.b1420.s2260  
1430 2261 v139874.b1430.s2261  
1440 2262 v139874.b1440.s2262  
1450 2263 v139874.b1450.s2263  
1460 2264 v139874.b1460.s2264  
1470 2265 v139874.b1470.s2265  
1480 2266 v139874.b1480.s2266  
1490 2267 v139874.b1490.s2267  
1500 2268 v139874.b1500.s2268  
1510 2269 v139874.b1510.s2269  
1520 2270 v139874.b1520.s2270  
1530 2271 v139874.b1530.s2271  
1540 2272 v139874.b1540.s2272  
1550 2273 v139874.b1550.s2273  
1560 2274 v139874.b1560.s2274  
1570 2275 v139874.b1570.s2275  
1580 2276 v139874.b1580.s2276  
1590 2277 v139874.b1590.s2277  
1600 2278 v139874.b1600.s2278  
1610 2279 v139874.b1610.s2279  
1620 2280 v139874.b1620.s2280  
1630 2281 v139874.b1630.s2281  
1640 2282 v139874.b1640.s2282  
1650 2283 v139874.b1650.s2283  
1660 2284 v139874.b1660.s2284  
1670 2285 v139874.b1670.s2285  
1680 2286 v139874.b1680.s2286  
1690 2287 v139874.b1690.s2287  
1700 2288 v139874.b1700.s2288  
1710 2289 v139874.b1710.s2289  
1720 2290 v139874.b1720.s2290  
1730 2291 v139874.b1730.s2291  
1740 2292 v139874.b1740.s2292  
1750 2293 v139874.b1750.s2293  
1760 2294 v139874.b1760.s2294  
1770 2295 v139874.b1770.s2295  
1780 2296 v139874.b1780.s2296  
1790 2297 v139874.b1790.s2297  
1800 2298 v139874.b1800.s2298  
1810 2299 v139874.b1810.s2299  
1820 2300 v139874.b1820.s2300  
1830 2301 v139874.b1830.s2301  
1840 2302 v139874.b1840.s2302  
1850 2303 v139874.b1850.s2303  
1860 2304 v139874.b1860.s2304  
1870 2305 v139874.b1870.s2305  
1880 2306 v139874.b1880.s2306  
1890 2307 v139874.b1890.s2307  
1900 2308 v139874.b1900.s2308  
1910 2309 v139874.b1910.s2309  
1920 2310 v139874.b1920.s2310  
1930 2311 v139874.b1930.s2311  
1940 2312 v139874.b1940.s2312  
1950 2313 v139874.b1950.s2313  
1960 2314 v139874.b1960.s2314  
1970 2315 v139874.b1970.s2315  
1980 2316 v139874.b1980.s2316  
1990 2317 v139874.b1990.s2317  
2000 2318 v139874.b2000.s2318  
2010 2319 v139874.b2010.s2319  
2020 2320 v139874.b2020.s2320  
2030 2321 v139874.b2030.s2321  
2040 2322 v139874.b2040.s2322  
2050 2323 v139874.b2050.s2323  
2060 2324 v139874.b2060.s2324  
2070 2325 v139874.b2070.s2325  
2080 2326 v139874.b2080.s2326  
2090 2327 v139874.b2090.s2327  
2100 2328 v139874.b2100.s2328  
2110 2329 v139874.b2110.s2329  
2120 2330 v139874.b2120.s2330  
2130 2331 v139874.b2130.s2331  
2140 2332 v139874.b2140.s2332  
2150 2333 v139874.b2150.s2333  
2160 2334 v139874.b2160.s2334  
2170 2335 v139874.b2170.s2335  
2180 2336 v139874.b2180.s2336  
2190 2337 v139874.b2190.s2337  
2200 2338 v139874.b2200.s2338  
2210 2339 v139874.b2210.s2339  
2220 2340 v139874.b2220.s2340  
2230 2341 v139874.b2230.s2341  
2240 2342 v139874.b2240.s2342  
2250 2343 v139874.b2250.s2343  
2260 2344 v139874.b2260.s2344  
2270 2345 v139874.b2270.s2345  
2280 2346 v139874.b2280.s2346  
2290 2347 v139874.b2290.s2347  
2300 2348 v139874.b2300.s2348  
2310 2349 v139874.b2310.s2349  
2320 2350 v139874.b2320.s2350  
2330 2351 v139874.b2330.s2351  
2340 2352 v139874.b2340.s2352  
2350 2353 v139874.b2350.s2353  
2360 2354 v139874.b2360.s2354  
2370 2355 v139874.b2370.s2355  
2380 2356 v139874.b2380.s2356  
2390 2357 v139874.b2390.s2357  
2400 2358 v139874.b2400.s2358  
2410 2359 v139874.b2410.s2359  
2420 2360 v139874.b2420.s2360  
2430 2361 v139874.b2430.s2361  
2440 2362 v139874.b2440.s2362  
2450 2363 v139874.b2450.s2363  
2460 2364 v139874.b2460.s2364  
2470 2365 v139874.b2470.s2365  
2480 2366 v139874.b2480.s2366  
2490 2367 v139874.b2490.s2367  
2500 2368 v139874.b2500.s2368  
2510 2369 v139874.b2510.s2369  
2520 2370 v139874.b2520.s2370  
2530 2371 v139874.b2530.s2371  
2540 2372 v139874.b2540.s2372  
2550 2373 v139874.b2550.s2373  
2560 2374 v139874.b2560.s2374  
2570 2375 v139874.b2570.s2375  
2580 2376 v139874.b2580.s2376  
2590 2377 v139874.b2590.s2377  
2600 2378 v139874.b2600.s2378  
2610 2379 v139874.b2610.s2379  
2620 2380 v139874.b2620.s2380  
2630 2381 v139874.b2630.s2381  
2640 2382 v139874.b2640.s2382  
2650 2383 v139874.b2650.s2383  
2660 2384 v139874.b2660.s2384  
2670 2385 v139874.b2670.s2385  
2680 2386 v139874.b2680.s2386  
2690 2387 v139874.b2690.s2387  
2700 2388 v139874.b2700.s2388  
2710 2389 v139874.b2710.s2389  
2720 2390 v139874.b2720.s2390  
2730 2391 v139874.b2730.s2391  
2740 2392 v139874.b2740.s2392  
2750 2393 v139874.b2750.s2393  
2760 2394 v139874.b2760.s2394  
2770 2395 v139874.b2770.s2395  
2780 2396 v139874.b2780.s2396  
2790 2397 v139874.b2790.s2397  
2800 2398 v139874.b2800.s2398  
2810 2399 v139874.b2810.s2399  
2820 2400 v139874.b2820.s2400  
2830 2401 v139874.b2830.s2401  
2840 2402 v139874.b2840.s2402  
2850 2403 v139874.b2850.s2403  
2860 2404 v139874.b2860.s2404  
2870 2405 v139874.b2870.s2405  
2880 2406 v139874.b2880.s2406  
2890 2407 v139874.b2890.s2407  
2900 2408 v139874.b2900.s2408  
2910 2409 v139874.b2910.s2409  
2920 2410 v139874.b2920.s2410  
2930 2411 v139874.b2930.s2411  
2940 2412 v139874.b2940.s2412  
2950 2413 v139874.b2950.s2413  
2960 2414 v139874.b2960.s2414  
2970 2415 v139874.b2970.s2415  
2980 2416 v139874.b2980.s2416  
2990 2417 v139874.b2990.s2417  
3000 2418 v139874.b3000.s2418  
3010 2419 v139874.b3010.s2419  
3020 2420 v139874.b3020.s2420  
3030 2421 v139874.b3030.s2421  
3040 2422 v139874.b3040.s2422  
3050 2423 v139874.b3050.s2423  
3060 2424 v139874.b3060.s2424  
3070 2425 v139874.b3070.s2425  
3080 2426 v139874.b3080.s2426  
3090 2427 v139874.b3090.s2427  
3100 2428 v139874.b3100.s2428  
3110 2429 v139874.b3110.s2429  
3120 2430 v139874.b3120.s2430  
3130 2431 v139874.b3130.s2431  
3140 2432 v139874.b3140.s2432  
3150 2433 v139874.b3150.s2433  
3160 2434 v139874.b3160.s2434  
3170 2435 v139874.b3170.s2435  
3180 2436 v139874.b3180.s2436  
3190 2437 v139874.b3190.s2437  
3200 2438 v139874.b3200.s2438  
3210 2439 v139874.b3210.s2439  
3220 2440 v139874.b3220.s2440  
3230 2441 v139874.b3230.s2441  
3240 2442 v139874.b3240.s2442  
3250 2443 v139874.b3250.s2443  
3260 2444 v139874.b3260.s2444  
3270 2445 v139874.b3270.s2445  
3280 2446 v139874.b3280.s2446  
3290 2447 v139874.b3290.s2447  
3300 2448 v139874.b3300.s2448  
3310 2449 v139874.b3310.s2449  
3320 2450 v139874.b3320.s2450  
3330 2451 v139874.b3330.s2451  
3340 2452 v139874.b3340.s2452  
3350 2453 v139874.b3350.s2453  
3360 2454 v139874.b3360.s2454  
3370 2455 v139874.b3370.s2455  
3380 2456 v139874.b3380.s2456  
3390 2457 v139874.b3390.s2457  
3400 2458 v139874.b3400.s2458  
3410 2459 v139874.b3410.s2459  
3420 2460 v139874.b3420.s2460  
3430 2461 v139874.b3430.s2461  
3440 2462 v139874.b3440.s2462  
3450 2463 v139874.b3450.s2463  
3460 2464 v139874.b3460.s2464  
3470 2465 v139874.b3470.s2465  
3480 2466 v139874.b3480.s2466  
3490 2467 v139874.b3490.s2467  
3500 2468 v139874.b3500.s2468  
3510 2469 v139874.b3510.s2469  
3520 2470 v139874.b3520.s2470  
3530 2471 v139874.b3530.s2471  
3540 2472 v139874.b3540.s2472  
3550 2473 v139874.b3550.s2473  
3560 2474 v139874.b3560.s2474  
3570 2475 v139874.b3570.s2475  
3580 2476 v139874.b3580.s2476  
3590 2477 v139874.b3590.s2477  
3600 2478 v139874.b3600.s2478  
3610 2479 v139874.b3610.s2479  
3620 2480 v139874.b3620.s2480  
3630 2481 v139874.b3630.s2481  
3640 2482 v139874.b3640.s2482  
3650 2483 v139874.b3650.s2483  
3660 2484 v139874.b3660.s2484  
3670 2485 v139874.b3670.s2485  
3680 2486 v139874.b3680.s2486  
3690 2487 v139874.b3690.s2487  
3700 2488 v139874.b3700.s2488  
3710 2489 v139874.b3710.s2489  
3720 2490 v139874.b3720.s2490  
3730 2491 v139874.b3730.s2491  
3740 2492 v139874.b3740.s2492  
3750 2493 v139874.b3750.s2493  
3760 2494 v139874.b3760.s2494  
3770 2495 v139874.b3770.s2495  
3780 2496 v139874.b3780.s2496  
3790 2497 v139874.b3790.s2497  
3800 2498 v139874.b3800.s2498  
3810 2499 v139874.b3810.s2499  
3820 2500 v139874.b3820.s2500  
3830 2501 v139874.b3830.s2501  
3840 2502 v139874.b3840.s2502  
3850 2503 v139874.b3850.s2503  
3860 2504 v139874.b3860.s2504  
3870 2505 v139874.b3870.s2505  
3880 2506 v139874.b3880.s2506  
3890 2507 v139874.b3890.s2507  
3900 2508 v139874.b3900.s2508  
3910 2509 v139874.b3910.s2509  
3920 2510 v139874.b3920.s2510  
3930 2511 v139874.b3930.s2511  
3940 2512 v139874.b3940.s2512  
3950 2513 v139874.b3950.s2513  
3960 2514 v139874.b3960.s2514  
3970 2515 v139874.b3970.s2515  
3980 2516 v139874.b3980.s2516  
3990 2517 v139874.b3990.s2517  
4000 2518 v139874.b4000.s2518  
4010 2519 v139874.b4010.s2519  
4020 2520 v139874.b4020.s2520  
4030 2521 v139874.b4030.s2521  
4040 2522 v139874.b4040.s2522  
4050 2523 v139874.b4050.s2523  
4060 2524 v139874.b4060.s2524  
4070 2525 v139874.b4070.s2525  
4080 2526 v139874.b4080.s2526  
4090 2527 v139874.b4090.s2527  
4100 2528 v139874.b4100.s2528  
4110 2529 v139874.b4110.s2529  
4120 2530 v139874.b4120.s2530  
4130 2531 v139874.b4130.s2531  
4140 2532 v139874.b4140.s2532  
4150 2533 v139874.b4150.s2533  
4160 2534 v139874.b4160.s2534  
4170 2535 v139874.b4170.s2535  
4180 2536 v139874.b4180.s2536  
4190 2537 v139874.b4190.s2537  
4200 2538 v139874.b4200.s2538  
4210 2539 v139874.b4210.s2539  
4220 2540 v139874.b4220.s2540  
4230 2541 v139874.b4230.s2541  
4240 2542 v139874.b4240.s2542  
4250 2543 v139874.b4250.s2543  
4260 0000 v139874.b4260  
4270 0000 v139874.b4270  
4280 0000 v139874.b4280  
4290 0000 v139874.b4290  
4300 0000 v139874.b4300  
4310 0000 v139874.b4310  
4320 0000 v139874.b4320  
4330 0000 v139874.b4330  
4340 0000 v139874.b4340  
4350 0000 v139874.b4350  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet