Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling AIIa:17 (1914-1918) (AID: v139876 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling AIIa:17 
AIDv139876 
VolymtypFörsamlingsbok
Årtal1914-1918
InformationFol 2902-3254 Innehåller Lövön och Sandvik
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139876.b10  
20 0000 v139876.b20  
30 0000 v139876.b30  
40 0000 v139876.b40  
50 0000 v139876.b50  
60 0000 v139876.b60  
70 0000 v139876.b70  
80 0000 v139876.b80  
90 0000 v139876.b90  
100 0000 v139876.b100  
110 0000 v139876.b110  
120 0000 v139876.b120  
130 2902 v139876.b130.s2902  
140 2903 v139876.b140.s2903  
150 2904 v139876.b150.s2904  
160 2905 v139876.b160.s2905  
170 2906 v139876.b170.s2906  
180 2907 v139876.b180.s2907  
190 2908 v139876.b190.s2908  
200 2909 v139876.b200.s2909  
210 2910 v139876.b210.s2910  
220 2911 v139876.b220.s2911  
230 2912 v139876.b230.s2912  
240 2913 v139876.b240.s2913  
250 2914 v139876.b250.s2914  
260 2915 v139876.b260.s2915  
270 2916 v139876.b270.s2916  
280 2917 v139876.b280.s2917  
290 2918 v139876.b290.s2918  
300 2919 v139876.b300.s2919  
310 2920 v139876.b310.s2920  
320 2921 v139876.b320.s2921  
330 2922 v139876.b330.s2922  
340 2923 v139876.b340.s2923  
350 2924 v139876.b350.s2924  
360 2925 v139876.b360.s2925  
370 2926 v139876.b370.s2926  
380 2927 v139876.b380.s2927  
390 2928 v139876.b390.s2928  
400 2929 v139876.b400.s2929  
410 2930 v139876.b410.s2930  
420 2931 v139876.b420.s2931  
430 2932 v139876.b430.s2932  
440 2933 v139876.b440.s2933  
450 2934 v139876.b450.s2934  
460 2935 v139876.b460.s2935  
470 2936 v139876.b470.s2936  
480 2937 v139876.b480.s2937  
490 2938 v139876.b490.s2938  
500 2939 v139876.b500.s2939  
510 2940 v139876.b510.s2940  
520 2941 v139876.b520.s2941  
530 2942 v139876.b530.s2942  
540 2943 v139876.b540.s2943  
550 2944 v139876.b550.s2944  
560 2945 v139876.b560.s2945  
570 2946 v139876.b570.s2946  
580 2947 v139876.b580.s2947  
590 2948 v139876.b590.s2948  
600 2949 v139876.b600.s2949  
610 2950 v139876.b610.s2950  
620 2951 v139876.b620.s2951  
630 2952 v139876.b630.s2952  
640 2953 v139876.b640.s2953  
650 2954 v139876.b650.s2954  
660 2955 v139876.b660.s2955  
670 2956 v139876.b670.s2956  
680 2957 v139876.b680.s2957  
690 2958 v139876.b690.s2958  
700 2959 v139876.b700.s2959  
710 2960 v139876.b710.s2960  
720 2961 v139876.b720.s2961  
730 2962 v139876.b730.s2962  
740 2963 v139876.b740.s2963  
750 2964 v139876.b750.s2964  
760 2965 v139876.b760.s2965  
770 2966 v139876.b770.s2966  
780 2967 v139876.b780.s2967  
790 2968 v139876.b790.s2968  
800 2969 v139876.b800.s2969  
810 2970 v139876.b810.s2970  
820 2971 v139876.b820.s2971  
830 2972 v139876.b830.s2972  
840 2973 v139876.b840.s2973  
850 2974 v139876.b850.s2974  
860 2975 v139876.b860.s2975  
870 2976 v139876.b870.s2976  
880 2977 v139876.b880.s2977  
890 2978 v139876.b890.s2978  
900 2979 v139876.b900.s2979  
910 2980 v139876.b910.s2980  
920 2981 v139876.b920.s2981  
930 2982 v139876.b930.s2982  
940 2983 v139876.b940.s2983  
950 2984 v139876.b950.s2984  
960 2985 v139876.b960.s2985  
970 2986 v139876.b970.s2986  
980 2987 v139876.b980.s2987  
990 2988 v139876.b990.s2988  
1000 2989 v139876.b1000.s2989  
1010 2990 v139876.b1010.s2990  
1020 2991 v139876.b1020.s2991  
1030 2992 v139876.b1030.s2992  
1040 2993 v139876.b1040.s2993  
1050 2994 v139876.b1050.s2994  
1060 2995 v139876.b1060.s2995  
1070 2996 v139876.b1070.s2996  
1080 2997 v139876.b1080.s2997  
1090 2998 v139876.b1090.s2998  
1100 2999 v139876.b1100.s2999  
1110 3000 v139876.b1110.s3000  
1120 3001 v139876.b1120.s3001  
1130 3002 v139876.b1130.s3002  
1140 3003 v139876.b1140.s3003  
1150 3004 v139876.b1150.s3004  
1160 3005 v139876.b1160.s3005  
1170 3006 v139876.b1170.s3006  
1180 3007 v139876.b1180.s3007  
1190 3008 v139876.b1190.s3008  
1200 3009 v139876.b1200.s3009  
1210 3010 v139876.b1210.s3010  
1220 3011 v139876.b1220.s3011  
1230 3012 v139876.b1230.s3012  
1240 3013 v139876.b1240.s3013  
1250 3014 v139876.b1250.s3014  
1260 3015 v139876.b1260.s3015  
1270 3016 v139876.b1270.s3016  
1280 3017 v139876.b1280.s3017  
1290 3018 v139876.b1290.s3018  
1300 3125 v139876.b1300.s3125  
1310 3126 v139876.b1310.s3126  
1320 3127 v139876.b1320.s3127  
1330 3128 v139876.b1330.s3128  
1340 3129 v139876.b1340.s3129  
1350 3130 v139876.b1350.s3130  
1360 3131 v139876.b1360.s3131  
1370 3132 v139876.b1370.s3132  
1380 3133 v139876.b1380.s3133  
1390 3134 v139876.b1390.s3134  
1400 3135 v139876.b1400.s3135  
1410 3136 v139876.b1410.s3136  
1420 3137 v139876.b1420.s3137  
1430 3138 v139876.b1430.s3138  
1440 3139 v139876.b1440.s3139  
1450 3140 v139876.b1450.s3140  
1460 3141 v139876.b1460.s3141  
1470 3142 v139876.b1470.s3142  
1480 3143 v139876.b1480.s3143  
1490 3144 v139876.b1490.s3144  
1500 3145 v139876.b1500.s3145  
1510 3146 v139876.b1510.s3146  
1520 3147 v139876.b1520.s3147  
1530 3148 v139876.b1530.s3148  
1540 3149 v139876.b1540.s3149  
1550 3150 v139876.b1550.s3150  
1560 3151 v139876.b1560.s3151  
1570 3152 v139876.b1570.s3152  
1580 3153 v139876.b1580.s3153  
1590 3154 v139876.b1590.s3154  
1600 3155 v139876.b1600.s3155  
1610 3156 v139876.b1610.s3156  
1620 3157 v139876.b1620.s3157  
1630 3158 v139876.b1630.s3158  
1640 3159 v139876.b1640.s3159  
1650 3160 v139876.b1650.s3160  
1660 3161 v139876.b1660.s3161  
1670 3162 v139876.b1670.s3162  
1680 3163 v139876.b1680.s3163  
1690 3164 v139876.b1690.s3164  
1700 3165 v139876.b1700.s3165  
1710 3166 v139876.b1710.s3166  
1720 3167 v139876.b1720.s3167  
1730 3168 v139876.b1730.s3168  
1740 3169 v139876.b1740.s3169  
1750 3170 v139876.b1750.s3170  
1760 3171 v139876.b1760.s3171  
1770 3172 v139876.b1770.s3172  
1780 3173 v139876.b1780.s3173  
1790 3174 v139876.b1790.s3174  
1800 3175 v139876.b1800.s3175  
1810 3176 v139876.b1810.s3176  
1820 3177 v139876.b1820.s3177  
1830 3178 v139876.b1830.s3178  
1840 3179 v139876.b1840.s3179  
1850 3180 v139876.b1850.s3180  
1860 3181 v139876.b1860.s3181  
1870 3182 v139876.b1870.s3182  
1880 3183 v139876.b1880.s3183  
1890 3184 v139876.b1890.s3184  
1900 3185 v139876.b1900.s3185  
1910 3186 v139876.b1910.s3186  
1920 3187 v139876.b1920.s3187  
1930 3188 v139876.b1930.s3188  
1940 3189 v139876.b1940.s3189  
1950 3190 v139876.b1950.s3190  
1960 3191 v139876.b1960.s3191  
1970 3192 v139876.b1970.s3192  
1980 3193 v139876.b1980.s3193  
1990 3194 v139876.b1990.s3194  
2000 3195 v139876.b2000.s3195  
2010 3196 v139876.b2010.s3196  
2020 3197 v139876.b2020.s3197  
2030 3198 v139876.b2030.s3198  
2040 3199 v139876.b2040.s3199  
2050 3200 v139876.b2050.s3200  
2060 3201 v139876.b2060.s3201  
2070 3202 v139876.b2070.s3202  
2080 3203 v139876.b2080.s3203  
2090 3204 v139876.b2090.s3204  
2100 3205 v139876.b2100.s3205  
2110 3206 v139876.b2110.s3206  
2120 3207 v139876.b2120.s3207  
2130 3208 v139876.b2130.s3208  
2140 3209 v139876.b2140.s3209  
2150 3210 v139876.b2150.s3210  
2160 3211 v139876.b2160.s3211  
2170 3212 v139876.b2170.s3212  
2180 3213 v139876.b2180.s3213  
2190 3214 v139876.b2190.s3214  
2200 3215 v139876.b2200.s3215  
2210 3216 v139876.b2210.s3216  
2220 3217 v139876.b2220.s3217  
2230 3218 v139876.b2230.s3218  
2240 0000 v139876.b2240  
2250 0000 v139876.b2250  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet