Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling BI:4 (1853-1864) (AID: v139880 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling BI:4 
AIDv139880 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1853-1864
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139880.b1  
2 0000 v139880.b2  
3 0000 v139880.b3  
4 0000 v139880.b4  
5 0000 v139880.b5  
6 0000 v139880.b6  
7 0000 v139880.b7  
8 0000 v139880.b8  
9 0000 v139880.b9  
10 0000 v139880.b10  
11 0000 v139880.b11  
12 0000 v139880.b12  
13 0000 v139880.b13  
14 0000 v139880.b14  
15 0000 v139880.b15  
16 0000 v139880.b16  
17 0000 v139880.b17  
18 0000 v139880.b18  
19 0000 v139880.b19  
20 0000 v139880.b20  
21 0000 v139880.b21  
22 0000 v139880.b22  
23 0000 v139880.b23  
24 0000 v139880.b24  
25 0000 v139880.b25  
26 0000 v139880.b26  
27 0000 v139880.b27  
28 0000 v139880.b28  
29 0000 v139880.b29  
30 0000 v139880.b30  
31 0000 v139880.b31  
32 0000 v139880.b32  
33 0000 v139880.b33  
34 0000 v139880.b34  
35 0000 v139880.b35  
36 0000 v139880.b36  
37 0000 v139880.b37  
38 0000 v139880.b38  
39 0000 v139880.b39  
40 0000 v139880.b40  
41 0000 v139880.b41  
42 0000 v139880.b42  
43 0000 v139880.b43  
44 0000 v139880.b44  
45 0000 v139880.b45  
46 0000 v139880.b46  
47 0000 v139880.b47  
48 0000 v139880.b48  
49 0000 v139880.b49  
50 0000 v139880.b50  
51 0000 v139880.b51  
52 0000 v139880.b52  
53 0000 v139880.b53  
54 0000 v139880.b54  
55 0000 v139880.b55  
56 0000 v139880.b56  
57 0000 v139880.b57  
58 0000 v139880.b58  
59 0000 v139880.b59  
60 0000 v139880.b60  
61 0000 v139880.b61  
62 0000 v139880.b62  
63 0000 v139880.b63  
64 0000 v139880.b64  
65 0000 v139880.b65  
66 0000 v139880.b66  
67 0000 v139880.b67  
68 0000 v139880.b68  
69 0000 v139880.b69  
70 0000 v139880.b70  
71 0000 v139880.b71  
72 0000 v139880.b72  
73 0000 v139880.b73  
74 0000 v139880.b74  
75 0000 v139880.b75  
76 0000 v139880.b76  
77 0000 v139880.b77  
78 0000 v139880.b78  
79 0000 v139880.b79  
80 0000 v139880.b80  
81 0000 v139880.b81  
82 0000 v139880.b82  
83 0000 v139880.b83  
84 0000 v139880.b84  
85 0000 v139880.b85  
86 0000 v139880.b86  
87 0000 v139880.b87  
88 0000 v139880.b88  
89 0000 v139880.b89  
90 0000 v139880.b90  
91 0000 v139880.b91  
92 0000 v139880.b92  
93 0000 v139880.b93  
94 0000 v139880.b94  
95 0000 v139880.b95  
96 0000 v139880.b96  
97 0000 v139880.b97  
98 0000 v139880.b98  
99 0000 v139880.b99  
100 0000 v139880.b100  
101 0000 v139880.b101  
102 0000 v139880.b102  
103 0000 v139880.b103  
104 0000 v139880.b104  
105 0000 v139880.b105  
106 0000 v139880.b106  
107 0000 v139880.b107  
108 0000 v139880.b108  
109 0000 v139880.b109  
110 0000 v139880.b110  
111 0000 v139880.b111  
112 0000 v139880.b112  
113 0000 v139880.b113  
114 0000 v139880.b114  
115 0000 v139880.b115  
116 0000 v139880.b116  
117 0000 v139880.b117  
118 0000 v139880.b118  
119 0000 v139880.b119  
120 0000 v139880.b120  
121 0000 v139880.b121  
122 0000 v139880.b122  
123 0000 v139880.b123  
124 0000 v139880.b124  
125 0000 v139880.b125  
126 0000 v139880.b126  
127 0000 v139880.b127  
128 0000 v139880.b128  
129 0000 v139880.b129  
130 0000 v139880.b130  
131 0000 v139880.b131  
132 0000 v139880.b132  
133 0000 v139880.b133  
134 0000 v139880.b134  
135 0000 v139880.b135  
136 0000 v139880.b136  
137 0000 v139880.b137  
138 0000 v139880.b138  
139 0000 v139880.b139  
140 0000 v139880.b140  
141 0000 v139880.b141  
142 0000 v139880.b142  
143 0000 v139880.b143  
144 0000 v139880.b144  
145 0000 v139880.b145  
146 0000 v139880.b146  
147 0000 v139880.b147  
148 0000 v139880.b148  
149 0000 v139880.b149  
150 0000 v139880.b150  
151 0000 v139880.b151  
152 0000 v139880.b152  
153 0000 v139880.b153  
154 0000 v139880.b154  
155 0000 v139880.b155  
156 0000 v139880.b156  
157 0000 v139880.b157  
158 0000 v139880.b158  
159 0000 v139880.b159  
160 0000 v139880.b160  
161 0000 v139880.b161  
162 0000 v139880.b162  
163 0000 v139880.b163  
164 0000 v139880.b164  
165 0000 v139880.b165  
166 0000 v139880.b166  
167 0000 v139880.b167  
168 0000 v139880.b168  
169 0000 v139880.b169  
170 0000 v139880.b170  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet