Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling BI:7 (1871-1893) (AID: v139883 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling BI:7 
AIDv139883 
VolymtypIn- och utflyttningslängd
Årtal1871-1893
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139883.b1  
2 0000 v139883.b2  
3 0000 v139883.b3  
4 0001 v139883.b4.s1  
5 0002 v139883.b5.s2  
6 0003 v139883.b6.s3  
7 0004 v139883.b7.s4  
8 0005 v139883.b8.s5  
9 0006 v139883.b9.s6  
10 0007 v139883.b10.s7  
11 0008 v139883.b11.s8  
12 0009 v139883.b12.s9  
13 0010 v139883.b13.s10  
14 0011 v139883.b14.s11  
15 0012 v139883.b15.s12  
16 0013 v139883.b16.s13  
17 0014 v139883.b17.s14  
18 0015 v139883.b18.s15  
19 0016 v139883.b19.s16  
20 0017 v139883.b20.s17  
21 0018 v139883.b21.s18  
22 0019 v139883.b22.s19  
23 0020 v139883.b23.s20  
24 0021 v139883.b24.s21  
25 0022 v139883.b25.s22  
26 0023 v139883.b26.s23  
27 0024 v139883.b27.s24  
28 0025 v139883.b28.s25  
29 0026 v139883.b29.s26  
30 0027 v139883.b30.s27  
31 0028 v139883.b31.s28  
32 0029 v139883.b32.s29  
33 0030 v139883.b33.s30  
34 0031 v139883.b34.s31  
35 0032 v139883.b35.s32  
36 0033 v139883.b36.s33  
37 0034 v139883.b37.s34  
38 0035 v139883.b38.s35  
39 0036 v139883.b39.s36  
40 0037 v139883.b40.s37  
41 0038 v139883.b41.s38  
42 0039 v139883.b42.s39  
43 0040 v139883.b43.s40  
44 0041 v139883.b44.s41  
45 0042 v139883.b45.s42  
46 0043 v139883.b46.s43  
47 0044 v139883.b47.s44  
48 0045 v139883.b48.s45  
49 0046 v139883.b49.s46  
50 0047 v139883.b50.s47  
51 0048 v139883.b51.s48  
52 0049 v139883.b52.s49  
53 0050 v139883.b53.s50  
54 0051 v139883.b54.s51  
55 0052a v139883.b55.s52a  
56 0052b v139883.b56.s52b  
57 0053 v139883.b57.s53  
58 0054 v139883.b58.s54  
59 0055 v139883.b59.s55  
60 0056 v139883.b60.s56  
61 0057 v139883.b61.s57  
62 0058 v139883.b62.s58  
63 0059 v139883.b63.s59  
64 0060 v139883.b64.s60  
65 0061 v139883.b65.s61  
66 0062 v139883.b66.s62  
67 0063 v139883.b67.s63  
68 0064 v139883.b68.s64  
69 0065 v139883.b69.s65  
70 0066 v139883.b70.s66  
71 0067 v139883.b71.s67  
72 0068 v139883.b72.s68  
73 0069 v139883.b73.s69  
74 0070 v139883.b74.s70  
75 0071 v139883.b75.s71  
76 0072 v139883.b76.s72  
77 0073 v139883.b77.s73  
78 0074 v139883.b78.s74  
79 0075 v139883.b79.s75  
80 0076 v139883.b80.s76  
81 0077 v139883.b81.s77  
82 0078 v139883.b82.s78  
83 0079 v139883.b83.s79  
84 0080 v139883.b84.s80  
85 0081 v139883.b85.s81  
86 0082 v139883.b86.s82  
87 0083 v139883.b87.s83  
88 0084 v139883.b88.s84  
89 0085 v139883.b89.s85  
90 0086 v139883.b90.s86  
91 0087 v139883.b91.s87  
92 0088 v139883.b92.s88  
93 0089 v139883.b93.s89  
94 0090 v139883.b94.s90  
95 0091 v139883.b95.s91  
96 0092 v139883.b96.s92  
97 0093 v139883.b97.s93  
98 0094 v139883.b98.s94  
99 0095 v139883.b99.s95  
100 0096 v139883.b100.s96  
101 0097 v139883.b101.s97  
102 0098 v139883.b102.s98  
103 0099 v139883.b103.s99  
104 0100 v139883.b104.s100  
105 0101 v139883.b105.s101  
106 0102 v139883.b106.s102  
107 0103 v139883.b107.s103  
108 0104 v139883.b108.s104  
109 0105 v139883.b109.s105  
110 0106 v139883.b110.s106  
111 0107 v139883.b111.s107  
112 0108 v139883.b112.s108  
113 0109 v139883.b113.s109  
114 0110 v139883.b114.s110  
115 0111 v139883.b115.s111  
116 0112 v139883.b116.s112  
117 0113 v139883.b117.s113  
118 0114 v139883.b118.s114  
119 0115 v139883.b119.s115  
120 0116 v139883.b120.s116  
121 0117 v139883.b121.s117  
122 0118 v139883.b122.s118  
123 0119 v139883.b123.s119  
124 0120 v139883.b124.s120  
125 0121 v139883.b125.s121  
126 0122 v139883.b126.s122  
127 0123 v139883.b127.s123  
128 0124 v139883.b128.s124  
129 0125 v139883.b129.s125  
130 0126 v139883.b130.s126  
131 0127 v139883.b131.s127  
132 0128 v139883.b132.s128  
133 0129 v139883.b133.s129  
134 0130 v139883.b134.s130  
135 0131 v139883.b135.s131  
136 0132 v139883.b136.s132  
137 0133 v139883.b137.s133  
138 0134 v139883.b138.s134  
139 0135 v139883.b139.s135  
140 0136 v139883.b140.s136  
141 0137 v139883.b141.s137  
142 0138 v139883.b142.s138  
143 0139 v139883.b143.s139  
144 0140 v139883.b144.s140  
145 0141 v139883.b145.s141  
146 0142 v139883.b146.s142  
147 0143 v139883.b147.s143  
148 0144 v139883.b148.s144  
149 0145 v139883.b149.s145  
150 0146 v139883.b150.s146  
151 0147 v139883.b151.s147  
152 0148 v139883.b152.s148  
153 0149 v139883.b153.s149  
154 0150 v139883.b154.s150  
155 0151 v139883.b155.s151  
156 0152 v139883.b156.s152  
157 0153 v139883.b157.s153  
158 0154 v139883.b158.s154  
159 0155 v139883.b159.s155  
160 0156 v139883.b160.s156  
161 0157 v139883.b161.s157  
162 0158 v139883.b162.s158  
163 0159 v139883.b163.s159  
164 0160 v139883.b164.s160  
165 0161 v139883.b165.s161  
166 0162 v139883.b166.s162  
167 0163 v139883.b167.s163  
168 0164 v139883.b168.s164  
169 0165 v139883.b169.s165  
170 0166 v139883.b170.s166  
171 0167 v139883.b171.s167  
172 0168 v139883.b172.s168  
173 0169 v139883.b173.s169  
174 0170 v139883.b174.s170  
175 0171 v139883.b175.s171  
176 0172 v139883.b176.s172  
177 0173 v139883.b177.s173  
178 0174 v139883.b178.s174  
179 0175 v139883.b179.s175  
180 0176 v139883.b180.s176  
181 0177 v139883.b181.s177  
182 0178 v139883.b182.s178  
183 0179 v139883.b183.s179  
184 0180 v139883.b184.s180  
185 0181 v139883.b185.s181  
186 0182 v139883.b186.s182  
187 0183 v139883.b187.s183  
188 0184 v139883.b188.s184  
189 0185 v139883.b189.s185  
190 0186 v139883.b190.s186  
191 0187 v139883.b191.s187  
192 0188 v139883.b192.s188  
193 0189 v139883.b193.s189  
194 0190 v139883.b194.s190  
195 0191 v139883.b195.s191  
196 0192 v139883.b196.s192  
197 0193 v139883.b197.s193  
198 0194 v139883.b198.s194  
199 0195 v139883.b199.s195  
200 0196 v139883.b200.s196  
201 0197 v139883.b201.s197  
202 0198 v139883.b202.s198  
203 0199 v139883.b203.s199  
204 0200 v139883.b204.s200  
205 0201 v139883.b205.s201  
206 0202 v139883.b206.s202  
207 0203 v139883.b207.s203  
208 0204 v139883.b208.s204  
209 0205 v139883.b209.s205  
210 0206 v139883.b210.s206  
211 0207 v139883.b211.s207  
212 0208 v139883.b212.s208  
213 0209 v139883.b213.s209  
214 0210 v139883.b214.s210  
215 0211 v139883.b215.s211  
216 0212 v139883.b216.s212  
217 0213 v139883.b217.s213  
218 0214 v139883.b218.s214  
219 0215 v139883.b219.s215  
220 0216 v139883.b220.s216  
221 0217 v139883.b221.s217  
222 0218 v139883.b222.s218  
223 0219 v139883.b223.s219  
224 0220 v139883.b224.s220  
225 0221 v139883.b225.s221  
226 0222 v139883.b226.s222  
227 0223 v139883.b227.s223  
228 0224 v139883.b228.s224  
229 0225 v139883.b229.s225  
230 0226 v139883.b230.s226  
231 0227 v139883.b231.s227  
232 0228 v139883.b232.s228  
233 0229 v139883.b233.s229  
234 0230 v139883.b234.s230  
235 0231 v139883.b235.s231  
236 0232 v139883.b236.s232  
237 0233 v139883.b237.s233  
238 0234 v139883.b238.s234  
239 0235 v139883.b239.s235  
240 0236 v139883.b240.s236  
241 0237 v139883.b241.s237  
242 0238 v139883.b242.s238  
243 0239 v139883.b243.s239  
244 0240 v139883.b244.s240  
245 0241 v139883.b245.s241  
246 0242 v139883.b246.s242  
247 0000 v139883.b247  
248 0000 v139883.b248  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet