Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:4 (1783-1797) (AID: v139890 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:4 
AIDv139890 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1783-1797
Information1783-1797 30/4 Innehåller även: Död- och begravningsbok 1783-1808
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139890.b1  
2 0000 v139890.b2  
3 0000 v139890.b3  
4 0000 v139890.b4  
5 0000 v139890.b5  
6 0001 v139890.b6.s1  
7 0002 v139890.b7.s2  
8 0003 v139890.b8.s3  
9 0004 v139890.b9.s4  
10 0005 v139890.b10.s5  
11 0006 v139890.b11.s6  
12 0007 v139890.b12.s7  
13 0008 v139890.b13.s8  
14 0009 v139890.b14.s9  
15 0010 v139890.b15.s10  
16 0011 v139890.b16.s11  
17 0012 v139890.b17.s12  
18 0013 v139890.b18.s13  
19 0014 v139890.b19.s14  
20 0015 v139890.b20.s15  
21 0016 v139890.b21.s16  
22 0017 v139890.b22.s17  
23 0018 v139890.b23.s18  
24 0019 v139890.b24.s19  
25 0020 v139890.b25.s20  
26 0021 v139890.b26.s21  
27 0022 v139890.b27.s22  
28 0023 v139890.b28.s23  
29 0024 v139890.b29.s24  
30 0025 v139890.b30.s25  
31 0026 v139890.b31.s26  
32 0027 v139890.b32.s27  
33 0028 v139890.b33.s28  
34 0029 v139890.b34.s29  
35 0030 v139890.b35.s30  
36 0031 v139890.b36.s31  
37 0032 v139890.b37.s32  
38 0033 v139890.b38.s33  
39 0034 v139890.b39.s34  
40 0035 v139890.b40.s35  
41 0036 v139890.b41.s36  
42 0037 v139890.b42.s37  
43 0038 v139890.b43.s38  
44 0039 v139890.b44.s39  
45 0040 v139890.b45.s40  
46 0041 v139890.b46.s41  
47 0042 v139890.b47.s42  
48 0043 v139890.b48.s43  
49 0044 v139890.b49.s44  
50 0045 v139890.b50.s45  
51 0046 v139890.b51.s46  
52 0047 v139890.b52.s47  
53 0048 v139890.b53.s48  
54 0049 v139890.b54.s49  
55 0050 v139890.b55.s50  
56 0051 v139890.b56.s51  
57 0052 v139890.b57.s52  
58 0053 v139890.b58.s53  
59 0054 v139890.b59.s54  
60 0055 v139890.b60.s55  
61 0056 v139890.b61.s56  
62 0057 v139890.b62.s57  
63 0058 v139890.b63.s58  
64 0059 v139890.b64.s59  
65 0060 v139890.b65.s60  
66 0061 v139890.b66.s61  
67 0062 v139890.b67.s62  
68 0063 v139890.b68.s63  
69 0064 v139890.b69.s64  
70 0065 v139890.b70.s65  
71 0066 v139890.b71.s66  
72 0067 v139890.b72.s67  
73 0068 v139890.b73.s68  
74 0069 v139890.b74.s69  
75 0070 v139890.b75.s70  
76 0071 v139890.b76.s71  
77 0072 v139890.b77.s72  
78 0073 v139890.b78.s73  
79 0074 v139890.b79.s74  
80 0075 v139890.b80.s75  
81 0076 v139890.b81.s76  
82 0077 v139890.b82.s77  
83 0078 v139890.b83.s78  
84 0079 v139890.b84.s79  
85 0080 v139890.b85.s80  
86 0081 v139890.b86.s81  
87 0082 v139890.b87.s82  
88 0083 v139890.b88.s83  
89 0084 v139890.b89.s84  
90 0085 v139890.b90.s85  
91 0086 v139890.b91.s86  
92 0087 v139890.b92.s87  
93 0088 v139890.b93.s88  
94 0089 v139890.b94.s89  
95 0090 v139890.b95.s90  
96 0091 v139890.b96.s91  
97 0092 v139890.b97.s92  
98 0093 v139890.b98.s93  
99 0094 v139890.b99.s94  
100 0095 v139890.b100.s95  
101 0096 v139890.b101.s96  
102 0097 v139890.b102.s97  
103 0098 v139890.b103.s98  
104 0099 v139890.b104.s99  
105 0100 v139890.b105.s100  
106 0101 v139890.b106.s101  
107 0102 v139890.b107.s102  
108 0103 v139890.b108.s103  
109 0104 v139890.b109.s104  
110 0105 v139890.b110.s105  
111 0106 v139890.b111.s106  
112 0107 v139890.b112.s107  
113 0108 v139890.b113.s108  
114 0109 v139890.b114.s109  
115 0110 v139890.b115.s110  
116 0111 v139890.b116.s111  
117 0112 v139890.b117.s112  
118 0113 v139890.b118.s113  
119 0114 v139890.b119.s114  
120 0115 v139890.b120.s115  
121 0116 v139890.b121.s116  
122 0117 v139890.b122.s117  
123 0118 v139890.b123.s118  
124 0119 v139890.b124.s119  
125 0120 v139890.b125.s120  
126 0121 v139890.b126.s121  
127 0122 v139890.b127.s122  
128 0123 v139890.b128.s123  
129 0124 v139890.b129.s124  
130 0125 v139890.b130.s125  
131 0126 v139890.b131.s126  
132 0127 v139890.b132.s127  
133 0128 v139890.b133.s128  
134 0129 v139890.b134.s129  
135 0130 v139890.b135.s130  
136 0131 v139890.b136.s131  
137 0132 v139890.b137.s132  
138 0133 v139890.b138.s133  
139 0134 v139890.b139.s134  
140 0135 v139890.b140.s135  
141 0136 v139890.b141.s136  
142 0137 v139890.b142.s137  
143 0138 v139890.b143.s138  
144 0139 v139890.b144.s139  
145 0140 v139890.b145.s140  
146 0141 v139890.b146.s141  
147 0142 v139890.b147.s142  
148 0143 v139890.b148.s143  
149 0144 v139890.b149.s144  
150 0145 v139890.b150.s145  
151 0146 v139890.b151.s146  
152 0147 v139890.b152.s147  
153 0148 v139890.b153.s148  
154 0149 v139890.b154.s149  
155 0150 v139890.b155.s150  
156 0151 v139890.b156.s151  
157 0152 v139890.b157.s152  
158 0153 v139890.b158.s153  
159 0154 v139890.b159.s154  
160 0155 v139890.b160.s155  
161 0156 v139890.b161.s156  
162 0157 v139890.b162.s157  
163 0158 v139890.b163.s158  
164 0159 v139890.b164.s159  
165 0160 v139890.b165.s160  
166 0161 v139890.b166.s161  
167 0162 v139890.b167.s162  
168 0163 v139890.b168.s163  
169 0164 v139890.b169.s164  
170 0165 v139890.b170.s165  
171 0166 v139890.b171.s166  
172 0167 v139890.b172.s167  
173 0168 v139890.b173.s168  
174 0169 v139890.b174.s169  
175 0170 v139890.b175.s170  
176 0171 v139890.b176.s171  
177 0172 v139890.b177.s172  
178 0173 v139890.b178.s173  
179 0174 v139890.b179.s174  
180 0175 v139890.b180.s175  
181 0176 v139890.b181.s176  
182 0177 v139890.b182.s177  
183 0178 v139890.b183.s178  
184 0179 v139890.b184.s179  
185 0180 v139890.b185.s180  
186 0181 v139890.b186.s181  
187 0182 v139890.b187.s182  
188 0183 v139890.b188.s183  
189 0184 v139890.b189.s184  
190 0185 v139890.b190.s185  
191 0186 v139890.b191.s186  
192 0187 v139890.b192.s187  
193 0188 v139890.b193.s188  
194 0189 v139890.b194.s189  
195 0190 v139890.b195.s190  
196 0191 v139890.b196.s191  
197 0192 v139890.b197.s192  
198 0193 v139890.b198.s193  
199 0194 v139890.b199.s194  
200 0195 v139890.b200.s195  
201 0196 v139890.b201.s196  
202 0197 v139890.b202.s197  
203 0198 v139890.b203.s198  
204 0199 v139890.b204.s199  
205 0200 v139890.b205.s200  
206 0201 v139890.b206.s201  
207 0202 v139890.b207.s202  
208 0203 v139890.b208.s203  
209 0204 v139890.b209.s204  
210 0205 v139890.b210.s205  
211 0206 v139890.b211.s206  
212 0207 v139890.b212.s207  
213 0208 v139890.b213.s208  
214 0209 v139890.b214.s209  
215 0210 v139890.b215.s210  
216 0211 v139890.b216.s211  
217 0212 v139890.b217.s212  
218 0213 v139890.b218.s213  
219 0214 v139890.b219.s214  
220 0215 v139890.b220.s215  
221 0216 v139890.b221.s216  
222 0217 v139890.b222.s217  
223 0218 v139890.b223.s218  
224 0219 v139890.b224.s219  
225 0220 v139890.b225.s220  
226 0221 v139890.b226.s221  
227 0222 v139890.b227.s222  
228 0223 v139890.b228.s223  
229 0224 v139890.b229.s224  
230 0225 v139890.b230.s225  
231 0226 v139890.b231.s226  
232 0227 v139890.b232.s227  
233 0228 v139890.b233.s228  
234 0229 v139890.b234.s229  
235 0230 v139890.b235.s230  
236 0231 v139890.b236.s231  
237 0232 v139890.b237.s232  
238 0233 v139890.b238.s233  
239 0234 v139890.b239.s234  
240 0235 v139890.b240.s235  
241 0236 v139890.b241.s236  
242 0237 v139890.b242.s237  
243 0238 v139890.b243.s238  
244 0239 v139890.b244.s239  
245 0240 v139890.b245.s240  
246 0241 v139890.b246.s241  
247 0242 v139890.b247.s242  
248 0243 v139890.b248.s243  
249 0244 v139890.b249.s244  
250 0245 v139890.b250.s245  
251 0246 v139890.b251.s246  
252 0247 v139890.b252.s247  
253 0248 v139890.b253.s248  
254 0249 v139890.b254.s249  
255 0250 v139890.b255.s250  
256 0251 v139890.b256.s251  
257 0252 v139890.b257.s252  
258 0253 v139890.b258.s253  
259 0254 v139890.b259.s254  
260 0255 v139890.b260.s255  
261 0256 v139890.b261.s256  
262 0257 v139890.b262.s257  
263 0258 v139890.b263.s258  
264 0259 v139890.b264.s259  
265 0260 v139890.b265.s260  
266 0261 v139890.b266.s261  
267 0262 v139890.b267.s262  
268 0263 v139890.b268.s263  
269 0264 v139890.b269.s264  
270 0265 v139890.b270.s265  
271 0266 v139890.b271.s266  
272 0267 v139890.b272.s267  
273 0268 v139890.b273.s268  
274 0269 v139890.b274.s269  
275 0270 v139890.b275.s270  
276 0271 v139890.b276.s271  
277 0272 v139890.b277.s272  
278 0273 v139890.b278.s273  
279 0274 v139890.b279.s274  
280 0275 v139890.b280.s275  
281 0276 v139890.b281.s276  
282 0277 v139890.b282.s277  
283 0278 v139890.b283.s278  
284 0279 v139890.b284.s279  
285 0280 v139890.b285.s280  
286 0281 v139890.b286.s281  
287 0282 v139890.b287.s282  
288 0283 v139890.b288.s283  
289 0284 v139890.b289.s284  
290 0285 v139890.b290.s285  
291 0286 v139890.b291.s286  
292 0287 v139890.b292.s287  
293 0288 v139890.b293.s288  
294 0289 v139890.b294.s289  
295 0290 v139890.b295.s290  
296 0291 v139890.b296.s291  
297 0292 v139890.b297.s292  
298 0293 v139890.b298.s293  
299 0294 v139890.b299.s294  
300 0295 v139890.b300.s295  
301 0296 v139890.b301.s296  
302 0297 v139890.b302.s297  
303 0298 v139890.b303.s298  
304 0299 v139890.b304.s299  
305 0300 v139890.b305.s300  
306 0301 v139890.b306.s301  
307 0302 v139890.b307.s302  
308 0303 v139890.b308.s303  
309 0304 v139890.b309.s304  
310 0305 v139890.b310.s305  
311 0306 v139890.b311.s306  
312 0307 v139890.b312.s307  
313 0308 v139890.b313.s308  
314 0309 v139890.b314.s309  
315 0310 v139890.b315.s310  
316 0311 v139890.b316.s311  
317 0312 v139890.b317.s312  
318 0313 v139890.b318.s313  
319 0314 v139890.b319.s314  
320 0315 v139890.b320.s315  
321 0316 v139890.b321.s316  
322 0317 v139890.b322.s317  
323 0318 v139890.b323.s318  
324 0319 v139890.b324.s319  
325 0320 v139890.b325.s320  
326 0321 v139890.b326.s321  
327 0322 v139890.b327.s322  
328 0323 v139890.b328.s323  
329 0324 v139890.b329.s324  
330 0325 v139890.b330.s325  
331 0326 v139890.b331.s326  
332 0327 v139890.b332.s327  
333 0328 v139890.b333.s328  
334 0329 v139890.b334.s329  
335 0330 v139890.b335.s330  
336 0331 v139890.b336.s331  
337 0332 v139890.b337.s332  
338 0333 v139890.b338.s333  
339 0334 v139890.b339.s334  
340 0335 v139890.b340.s335  
341 0336 v139890.b341.s336  
342 0337 v139890.b342.s337  
343 0338 v139890.b343.s338  
344 0339 v139890.b344.s339  
345 0340 v139890.b345.s340  
346 0341 v139890.b346.s341  
347 0342 v139890.b347.s342  
348 0343 v139890.b348.s343  
349 0344 v139890.b349.s344  
350 0345 v139890.b350.s345  
351 0346 v139890.b351.s346  
352 0347 v139890.b352.s347  
353 0348 v139890.b353.s348  
354 0349 v139890.b354.s349  
355 0350 v139890.b355.s350  
356 0351 v139890.b356.s351  
357 0352 v139890.b357.s352  
358 0353 v139890.b358.s353  
359 0354 v139890.b359.s354  
360 0355 v139890.b360.s355  
361 0356 v139890.b361.s356  
362 0357 v139890.b362.s357  
363 0358 v139890.b363.s358  
364 0359 v139890.b364.s359  
365 0360 v139890.b365.s360  
366 0361 v139890.b366.s361  
367 0362 v139890.b367.s362  
368 0363 v139890.b368.s363  
369 0364 v139890.b369.s364  
370 0365 v139890.b370.s365  
371 0366 v139890.b371.s366  
372 0367 v139890.b372.s367  
373 0000 v139890.b373  
374 0000 v139890.b374  
375 0000 v139890.b375  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet