Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:7 (1837-1854) (AID: v139893 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:7 
AIDv139893 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1837-1854
Information1837-1854 10/5
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139893.b1  
2 0000 v139893.b2  
3 0000 v139893.b3  
4 0000 v139893.b4  
5 0000 v139893.b5  
6 0000 v139893.b6  
7 0000 v139893.b7  
8 0000 v139893.b8  
9 0000 v139893.b9  
10 0000 v139893.b10  
11 0000 v139893.b11  
12 0000 v139893.b12  
13 0000 v139893.b13  
14 0000 v139893.b14  
15 0000 v139893.b15  
16 0000 v139893.b16  
17 0000 v139893.b17  
18 0000 v139893.b18  
19 0000 v139893.b19  
20 0000 v139893.b20  
21 0000 v139893.b21  
22 0000 v139893.b22  
23 0000 v139893.b23  
24 0000 v139893.b24  
25 0000 v139893.b25  
26 0000 v139893.b26  
27 0000 v139893.b27  
28 0000 v139893.b28  
29 0000 v139893.b29  
30 0000 v139893.b30  
31 0000 v139893.b31  
32 0000 v139893.b32  
33 0000 v139893.b33  
34 0000 v139893.b34  
35 0000 v139893.b35  
36 0000 v139893.b36  
37 0000 v139893.b37  
38 0000 v139893.b38  
39 0000 v139893.b39  
40 0000 v139893.b40  
41 0000 v139893.b41  
42 0000 v139893.b42  
43 0000 v139893.b43  
44 0000 v139893.b44  
45 0000 v139893.b45  
46 0000 v139893.b46  
47 0000 v139893.b47  
48 0000 v139893.b48  
49 0000 v139893.b49  
50 0000 v139893.b50  
51 0000 v139893.b51  
52 0000 v139893.b52  
53 0000 v139893.b53  
54 0000 v139893.b54  
55 0000 v139893.b55  
56 0000 v139893.b56  
57 0000 v139893.b57  
58 0000 v139893.b58  
59 0000 v139893.b59  
60 0000 v139893.b60  
61 0000 v139893.b61  
62 0000 v139893.b62  
63 0000 v139893.b63  
64 0000 v139893.b64  
65 0000 v139893.b65  
66 0000 v139893.b66  
67 0000 v139893.b67  
68 0000 v139893.b68  
69 0000 v139893.b69  
70 0000 v139893.b70  
71 0000 v139893.b71  
72 0000 v139893.b72  
73 0000 v139893.b73  
74 0000 v139893.b74  
75 0000 v139893.b75  
76 0000 v139893.b76  
77 0000 v139893.b77  
78 0000 v139893.b78  
79 0000 v139893.b79  
80 0000 v139893.b80  
81 0000 v139893.b81  
82 0000 v139893.b82  
83 0000 v139893.b83  
84 0000 v139893.b84  
85 0000 v139893.b85  
86 0000 v139893.b86  
87 0000 v139893.b87  
88 0000 v139893.b88  
89 0000 v139893.b89  
90 0000 v139893.b90  
91 0000 v139893.b91  
92 0000 v139893.b92  
93 0000 v139893.b93  
94 0000 v139893.b94  
95 0000 v139893.b95  
96 0000 v139893.b96  
97 0000 v139893.b97  
98 0000 v139893.b98  
99 0000 v139893.b99  
100 0000 v139893.b100  
101 0000 v139893.b101  
102 0000 v139893.b102  
103 0000 v139893.b103  
104 0000 v139893.b104  
105 0000 v139893.b105  
106 0000 v139893.b106  
107 0000 v139893.b107  
108 0000 v139893.b108  
109 0000 v139893.b109  
110 0000 v139893.b110  
111 0000 v139893.b111  
112 0000 v139893.b112  
113 0000 v139893.b113  
114 0000 v139893.b114  
115 0000 v139893.b115  
116 0000 v139893.b116  
117 0000 v139893.b117  
118 0000 v139893.b118  
119 0000 v139893.b119  
120 0000 v139893.b120  
121 0000 v139893.b121  
122 0000 v139893.b122  
123 0000 v139893.b123  
124 0000 v139893.b124  
125 0000 v139893.b125  
126 0000 v139893.b126  
127 0000 v139893.b127  
128 0000 v139893.b128  
129 0000 v139893.b129  
130 0000 v139893.b130  
131 0000 v139893.b131  
132 0000 v139893.b132  
133 0000 v139893.b133  
134 0000 v139893.b134  
135 0000 v139893.b135  
136 0000 v139893.b136  
137 0000 v139893.b137  
138 0000 v139893.b138  
139 0000 v139893.b139  
140 0000 v139893.b140  
141 0000 v139893.b141  
142 0000 v139893.b142  
143 0000 v139893.b143  
144 0000 v139893.b144  
145 0000 v139893.b145  
146 0000 v139893.b146  
147 0000 v139893.b147  
148 0000 v139893.b148  
149 0000 v139893.b149  
150 0000 v139893.b150  
151 0000 v139893.b151  
152 0000 v139893.b152  
153 0000 v139893.b153  
154 0000 v139893.b154  
155 0000 v139893.b155  
156 0000 v139893.b156  
157 0000 v139893.b157  
158 0000 v139893.b158  
159 0000 v139893.b159  
160 0000 v139893.b160  
161 0000 v139893.b161  
162 0000 v139893.b162  
163 0000 v139893.b163  
164 0000 v139893.b164  
165 0000 v139893.b165  
166 0000 v139893.b166  
167 0000 v139893.b167  
168 0000 v139893.b168  
169 0000 v139893.b169  
170 0000 v139893.b170  
171 0000 v139893.b171  
172 0000 v139893.b172  
173 0000 v139893.b173  
174 0000 v139893.b174  
175 0000 v139893.b175  
176 0000 v139893.b176  
177 0000 v139893.b177  
178 0000 v139893.b178  
179 0000 v139893.b179  
180 0000 v139893.b180  
181 0000 v139893.b181  
182 0000 v139893.b182  
183 0000 v139893.b183  
184 0000 v139893.b184  
185 0000 v139893.b185  
186 0000 v139893.b186  
187 0000 v139893.b187  
188 0000 v139893.b188  
189 0000 v139893.b189  
190 0000 v139893.b190  
191 0000 v139893.b191  
192 0000 v139893.b192  
193 0000 v139893.b193  
194 0000 v139893.b194  
195 0000 v139893.b195  
196 0000 v139893.b196  
197 0000 v139893.b197  
198 0000 v139893.b198  
199 0000 v139893.b199  
200 0000 v139893.b200  
201 0000 v139893.b201  
202 0000 v139893.b202  
203 0000 v139893.b203  
204 0000 v139893.b204  
205 0000 v139893.b205  
206 0000 v139893.b206  
207 0000 v139893.b207  
208 0000 v139893.b208  
209 0000 v139893.b209  
210 0000 v139893.b210  
211 0000 v139893.b211  
212 0000 v139893.b212  
213 0000 v139893.b213  
214 0000 v139893.b214  
215 0000 v139893.b215  
216 0000 v139893.b216  
217 0000 v139893.b217  
218 0000 v139893.b218  
219 0000 v139893.b219  
220 0000 v139893.b220  
221 0000 v139893.b221  
222 0000 v139893.b222  
223 0000 v139893.b223  
224 0000 v139893.b224  
225 0000 v139893.b225  
226 0000 v139893.b226  
227 0000 v139893.b227  
228 0000 v139893.b228  
229 0000 v139893.b229  
230 0000 v139893.b230  
231 0000 v139893.b231  
232 0000 v139893.b232  
233 0000 v139893.b233  
234 0000 v139893.b234  
235 0000 v139893.b235  
236 0000 v139893.b236  
237 0000 v139893.b237  
238 0000 v139893.b238  
239 0000 v139893.b239  
240 0000 v139893.b240  
241 0000 v139893.b241  
242 0000 v139893.b242  
243 0000 v139893.b243  
244 0000 v139893.b244  
245 0000 v139893.b245  
246 0000 v139893.b246  
247 0000 v139893.b247  
248 0000 v139893.b248  
249 0000 v139893.b249  
250 0000 v139893.b250  
251 0000 v139893.b251  
252 0000 v139893.b252  
253 0000 v139893.b253  
254 0000 v139893.b254  
255 0000 v139893.b255  
256 0000 v139893.b256  
257 0000 v139893.b257  
258 0000 v139893.b258  
259 0000 v139893.b259  
260 0000 v139893.b260  
261 0000 v139893.b261  
262 0000 v139893.b262  
263 0000 v139893.b263  
264 0000 v139893.b264  
265 0000 v139893.b265  
266 0000 v139893.b266  
267 0000 v139893.b267  
268 0000 v139893.b268  
269 0000 v139893.b269  
270 0000 v139893.b270  
271 0000 v139893.b271  
272 0000 v139893.b272  
273 0000 v139893.b273  
274 0000 v139893.b274  
275 0000 v139893.b275  
276 0000 v139893.b276  
277 0000 v139893.b277  
278 0000 v139893.b278  
279 0000 v139893.b279  
280 0000 v139893.b280  
281 0000 v139893.b281  
282 0000 v139893.b282  
283 0000 v139893.b283  
284 0000 v139893.b284  
285 0000 v139893.b285  
286 0000 v139893.b286  
287 0000 v139893.b287  
288 0000 v139893.b288  
289 0000 v139893.b289  
290 0000 v139893.b290  
291 0000 v139893.b291  
292 0000 v139893.b292  
293 0000 v139893.b293  
294 0000 v139893.b294  
295 0000 v139893.b295  
296 0000 v139893.b296  
297 0000 v139893.b297  
298 0000 v139893.b298  
299 0000 v139893.b299  
300 0000 v139893.b300  
301 0000 v139893.b301  
302 0000 v139893.b302  
303 0000 v139893.b303  
304 0000 v139893.b304  
305 0000 v139893.b305  
306 0000 v139893.b306  
307 0000 v139893.b307  
308 0000 v139893.b308  
309 0000 v139893.b309  
310 0000 v139893.b310  
311 0000 v139893.b311  
312 0000 v139893.b312  
313 0000 v139893.b313  
314 0000 v139893.b314  
315 0000 v139893.b315  
316 0000 v139893.b316  
317 0000 v139893.b317  
318 0000 v139893.b318  
319 0000 v139893.b319  
320 0000 v139893.b320  
321 0000 v139893.b321  
322 0000 v139893.b322  
323 0000 v139893.b323  
324 0000 v139893.b324  
325 0000 v139893.b325  
326 0000 v139893.b326  
327 0000 v139893.b327  
328 0000 v139893.b328  
329 0000 v139893.b329  
330 0000 v139893.b330  
331 0000 v139893.b331  
332 0000 v139893.b332  
333 0000 v139893.b333  
334 0000 v139893.b334  
335 0000 v139893.b335  
336 0000 v139893.b336  
337 0000 v139893.b337  
338 0000 v139893.b338  
339 0000 v139893.b339  
340 0000 v139893.b340  
341 0000 v139893.b341  
342 0000 v139893.b342  
343 0000 v139893.b343  
344 0000 v139893.b344  
345 0000 v139893.b345  
346 0000 v139893.b346  
347 0000 v139893.b347  
348 0000 v139893.b348  
349 0000 v139893.b349  
350 0000 v139893.b350  
351 0000 v139893.b351  
352 0000 v139893.b352  
353 0000 v139893.b353  
354 0000 v139893.b354  
355 0000 v139893.b355  
356 0000 v139893.b356  
357 0000 v139893.b357  
358 0000 v139893.b358  
359 0000 v139893.b359  
360 0000 v139893.b360  
361 0000 v139893.b361  
362 0000 v139893.b362  
363 0000 v139893.b363  
364 0000 v139893.b364  
365 0000 v139893.b365  
366 0000 v139893.b366  
367 0000 v139893.b367  
368 0000 v139893.b368  
369 0000 v139893.b369  
370 0000 v139893.b370  
371 0000 v139893.b371  
372 0000 v139893.b372  
373 0000 v139893.b373  
374 0000 v139893.b374  
375 0000 v139893.b375  
376 0000 v139893.b376  
377 0000 v139893.b377  
378 0000 v139893.b378  
379 0000 v139893.b379  
380 0000 v139893.b380  
381 0000 v139893.b381  
382 0000 v139893.b382  
383 0000 v139893.b383  
384 0000 v139893.b384  
385 0000 v139893.b385  
386 0000 v139893.b386  
387 0000 v139893.b387  
388 0000 v139893.b388  
389 0000 v139893.b389  
390 0000 v139893.b390  
391 0000 v139893.b391  
392 0000 v139893.b392  
393 0000 v139893.b393  
394 0000 v139893.b394  
395 0000 v139893.b395  
396 0000 v139893.b396  
397 0000 v139893.b397  
398 0000 v139893.b398  
399 0000 v139893.b399  
400 0000 v139893.b400  
401 0000 v139893.b401  
402 0000 v139893.b402  
403 0000 v139893.b403  
404 0000 v139893.b404  
405 0000 v139893.b405  
406 0000 v139893.b406  
407 0000 v139893.b407  
408 0000 v139893.b408  
409 0000 v139893.b409  
410 0000 v139893.b410  
411 0000 v139893.b411  
412 0000 v139893.b412  
413 0000 v139893.b413  
414 0000 v139893.b414  
415 0000 v139893.b415  
416 0000 v139893.b416  
417 0000 v139893.b417  
418 0000 v139893.b418  
419 0000 v139893.b419  
420 0000 v139893.b420  
421 0000 v139893.b421  
422 0000 v139893.b422  
423 0000 v139893.b423  
424 0000 v139893.b424  
425 0000 v139893.b425  
426 0000 v139893.b426  
427 0000 v139893.b427  
428 0000 v139893.b428  
429 0000 v139893.b429  
430 0000 v139893.b430  
431 0000 v139893.b431  
432 0000 v139893.b432  
433 0000 v139893.b433  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet