Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:8 (1854-1861) (AID: v139894 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:8 
AIDv139894 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1854-1861
Information1854 2/6-1861 3/2
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
1 0000 v139894.b1  
2 0000 v139894.b2  
3 0000 v139894.b3  
4 0000 v139894.b4  
5 0001 v139894.b5.s1  
6 0002 v139894.b6.s2  
7 0003 v139894.b7.s3  
8 0004 v139894.b8.s4  
9 0005 v139894.b9.s5  
10 0006 v139894.b10.s6  
11 0007 v139894.b11.s7  
12 0008 v139894.b12.s8  
13 0009 v139894.b13.s9  
14 0010 v139894.b14.s10  
15 0011 v139894.b15.s11  
16 0012 v139894.b16.s12  
17 0013 v139894.b17.s13  
18 0014 v139894.b18.s14  
19 0015 v139894.b19.s15  
20 0016 v139894.b20.s16  
21 0017 v139894.b21.s17  
22 0018 v139894.b22.s18  
23 0019 v139894.b23.s19  
24 0020 v139894.b24.s20  
25 0021 v139894.b25.s21  
26 0022 v139894.b26.s22  
27 0023 v139894.b27.s23  
28 0024 v139894.b28.s24  
29 0025 v139894.b29.s25  
30 0026 v139894.b30.s26  
31 0027 v139894.b31.s27  
32 0028 v139894.b32.s28  
33 0029 v139894.b33.s29  
34 0030 v139894.b34.s30  
35 0031 v139894.b35.s31  
36 0032 v139894.b36.s32  
37 0033 v139894.b37.s33  
38 0034 v139894.b38.s34  
39 0035 v139894.b39.s35  
40 0036 v139894.b40.s36  
41 0037 v139894.b41.s37  
42 0038 v139894.b42.s38  
43 0039 v139894.b43.s39  
44 0040 v139894.b44.s40  
45 0041 v139894.b45.s41  
46 0042 v139894.b46.s42  
47 0043 v139894.b47.s43  
48 0044 v139894.b48.s44  
49 0045 v139894.b49.s45  
50 0046 v139894.b50.s46  
51 0047 v139894.b51.s47  
52 0048 v139894.b52.s48  
53 0049 v139894.b53.s49  
54 0050 v139894.b54.s50  
55 0051 v139894.b55.s51  
56 0052 v139894.b56.s52  
57 0053 v139894.b57.s53  
58 0054 v139894.b58.s54  
59 0055 v139894.b59.s55  
60 0056 v139894.b60.s56  
61 0057 v139894.b61.s57  
62 0058 v139894.b62.s58  
63 0059 v139894.b63.s59  
64 0060 v139894.b64.s60  
65 0061 v139894.b65.s61  
66 0062 v139894.b66.s62  
67 0063 v139894.b67.s63  
68 0064 v139894.b68.s64  
69 0065 v139894.b69.s65  
70 0066 v139894.b70.s66  
71 0067 v139894.b71.s67  
72 0068 v139894.b72.s68  
73 0069 v139894.b73.s69  
74 0070 v139894.b74.s70  
75 0071 v139894.b75.s71  
76 0072 v139894.b76.s72  
77 0073 v139894.b77.s73  
78 0074 v139894.b78.s74  
79 0075 v139894.b79.s75  
80 0076 v139894.b80.s76  
81 0077 v139894.b81.s77  
82 0078 v139894.b82.s78  
83 0079 v139894.b83.s79  
84 0080 v139894.b84.s80  
85 0081 v139894.b85.s81  
86 0082 v139894.b86.s82  
87 0083 v139894.b87.s83  
88 0084 v139894.b88.s84  
89 0085 v139894.b89.s85  
90 0086 v139894.b90.s86  
91 0087 v139894.b91.s87  
92 0088 v139894.b92.s88  
93 0089 v139894.b93.s89  
94 0090 v139894.b94.s90  
95 0091 v139894.b95.s91  
96 0092 v139894.b96.s92  
97 0093 v139894.b97.s93  
98 0094 v139894.b98.s94  
99 0095 v139894.b99.s95  
100 0096 v139894.b100.s96  
101 0097 v139894.b101.s97  
102 0098a v139894.b102.s98a  
103 0098b v139894.b103.s98b  
104 0099 v139894.b104.s99  
105 0100 v139894.b105.s100  
106 0101 v139894.b106.s101  
107 0102 v139894.b107.s102  
108 0103 v139894.b108.s103  
109 0104 v139894.b109.s104  
110 0105 v139894.b110.s105  
111 0106 v139894.b111.s106  
112 0107 v139894.b112.s107  
113 0108 v139894.b113.s108  
114 0109 v139894.b114.s109  
115 0110 v139894.b115.s110  
116 0111 v139894.b116.s111  
117 0112 v139894.b117.s112  
118 0113 v139894.b118.s113  
119 0114 v139894.b119.s114  
120 0115 v139894.b120.s115  
121 0116 v139894.b121.s116  
122 0117 v139894.b122.s117  
123 0118 v139894.b123.s118  
124 0119 v139894.b124.s119  
125 0120 v139894.b125.s120  
126 0121 v139894.b126.s121  
127 0122 v139894.b127.s122  
128 0123 v139894.b128.s123  
129 0124 v139894.b129.s124  
130 0125 v139894.b130.s125  
131 0126 v139894.b131.s126  
132 0127 v139894.b132.s127  
133 0128 v139894.b133.s128  
134 0129 v139894.b134.s129  
135 0130 v139894.b135.s130  
136 0131 v139894.b136.s131  
137 0132 v139894.b137.s132  
138 0133 v139894.b138.s133  
139 0134 v139894.b139.s134  
140 0135 v139894.b140.s135  
141 0136 v139894.b141.s136  
142 0137 v139894.b142.s137  
143 0138 v139894.b143.s138  
144 0139 v139894.b144.s139  
145 0140 v139894.b145.s140  
146 0141 v139894.b146.s141  
147 0142 v139894.b147.s142  
148 0143 v139894.b148.s143  
149 0144 v139894.b149.s144  
150 0145 v139894.b150.s145  
151 0146 v139894.b151.s146  
152 0147 v139894.b152.s147  
153 0148 v139894.b153.s148  
154 0149a v139894.b154.s149a  
155 0149b v139894.b155.s149b  
156 0150 v139894.b156.s150  
157 0151 v139894.b157.s151  
158 0152 v139894.b158.s152  
159 0153 v139894.b159.s153  
160 0154 v139894.b160.s154  
161 0155 v139894.b161.s155  
162 0156 v139894.b162.s156  
163 0157 v139894.b163.s157  
164 0158 v139894.b164.s158  
165 0159 v139894.b165.s159  
166 0160 v139894.b166.s160  
167 0161 v139894.b167.s161  
168 0162 v139894.b168.s162  
169 0163 v139894.b169.s163  
170 0164 v139894.b170.s164  
171 0165 v139894.b171.s165  
172 0166 v139894.b172.s166  
173 0167 v139894.b173.s167  
174 0168 v139894.b174.s168  
175 0169 v139894.b175.s169  
176 0170 v139894.b176.s170  
177 0171 v139894.b177.s171  
178 0172 v139894.b178.s172  
179 0173 v139894.b179.s173  
180 0174 v139894.b180.s174  
181 0175 v139894.b181.s175  
182 0176 v139894.b182.s176  
183 0177 v139894.b183.s177  
184 0178 v139894.b184.s178  
185 0179 v139894.b185.s179  
186 0180 v139894.b186.s180  
187 0181 v139894.b187.s181  
188 0182 v139894.b188.s182  
189 0183 v139894.b189.s183  
190 0184 v139894.b190.s184  
191 0185 v139894.b191.s185  
192 0186 v139894.b192.s186  
193 0187 v139894.b193.s187  
194 0188 v139894.b194.s188  
195 0189 v139894.b195.s189  
196 0190 v139894.b196.s190  
197 0191 v139894.b197.s191  
198 0192 v139894.b198.s192  
199 0193 v139894.b199.s193  
200 0194 v139894.b200.s194  
201 0195 v139894.b201.s195  
202 0196 v139894.b202.s196  
203 0197 v139894.b203.s197  
204 0198 v139894.b204.s198  
205 0199 v139894.b205.s199  
206 0200 v139894.b206.s200  
207 0201 v139894.b207.s201  
208 0202 v139894.b208.s202  
209 0203 v139894.b209.s203  
210 0204 v139894.b210.s204  
211 0205 v139894.b211.s205  
212 0206 v139894.b212.s206  
213 0207 v139894.b213.s207  
214 0208 v139894.b214.s208  
215 0209 v139894.b215.s209  
216 0210 v139894.b216.s210  
217 0211 v139894.b217.s211  
218 0212 v139894.b218.s212  
219 0213 v139894.b219.s213  
220 0214 v139894.b220.s214  
221 0215 v139894.b221.s215  
222 0216 v139894.b222.s216  
223 0217 v139894.b223.s217  
224 0218 v139894.b224.s218  
225 0219 v139894.b225.s219  
226 0220 v139894.b226.s220  
227 0221 v139894.b227.s221  
228 0222 v139894.b228.s222  
229 0223 v139894.b229.s223  
230 0224 v139894.b230.s224  
231 0225 v139894.b231.s225  
232 0226 v139894.b232.s226  
233 0227 v139894.b233.s227  
234 0228 v139894.b234.s228  
235 0229 v139894.b235.s229  
236 0230 v139894.b236.s230  
237 0231 v139894.b237.s231  
238 0232 v139894.b238.s232  
239 0233 v139894.b239.s233  
240 0234 v139894.b240.s234  
241 0000 v139894.b241  
242 0000 v139894.b242  
243 0000 v139894.b243  
244 0000 v139894.b244  
245 0000 v139894.b245  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet