Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:11 (1895-1898) (AID: v139897 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:11 
AIDv139897 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1895-1898
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139897.b10  
20 0000 v139897.b20  
30 0000 v139897.b30  
40 0000 v139897.b40  
50 0000 v139897.b50  
60 0000 v139897.b60  
70 0000 v139897.b70  
80 0000 v139897.b80  
90 0001 v139897.b90.s1  
100 0002 v139897.b100.s2  
110 0003 v139897.b110.s3  
120 0004 v139897.b120.s4  
130 0005 v139897.b130.s5  
140 0006 v139897.b140.s6  
150 0007 v139897.b150.s7  
160 0008 v139897.b160.s8  
170 0009 v139897.b170.s9  
180 0010 v139897.b180.s10  
190 0011 v139897.b190.s11  
200 0012 v139897.b200.s12  
210 0013 v139897.b210.s13  
220 0014 v139897.b220.s14  
230 0015 v139897.b230.s15  
240 0016 v139897.b240.s16  
250 0017 v139897.b250.s17  
260 0018 v139897.b260.s18  
270 0019 v139897.b270.s19  
280 0020 v139897.b280.s20  
290 0021 v139897.b290.s21  
300 0022 v139897.b300.s22  
310 0023 v139897.b310.s23  
320 0024 v139897.b320.s24  
330 0025 v139897.b330.s25  
340 0026 v139897.b340.s26  
350 0027 v139897.b350.s27  
360 0028 v139897.b360.s28  
370 0029 v139897.b370.s29  
380 0030 v139897.b380.s30  
390 0031 v139897.b390.s31  
400 0032 v139897.b400.s32  
410 0033 v139897.b410.s33  
420 0034 v139897.b420.s34  
430 0035 v139897.b430.s35  
440 0036 v139897.b440.s36  
450 0037 v139897.b450.s37  
460 0038 v139897.b460.s38  
470 0039 v139897.b470.s39  
480 0040 v139897.b480.s40  
490 0041 v139897.b490.s41  
500 0042 v139897.b500.s42  
510 0043 v139897.b510.s43  
520 0044 v139897.b520.s44  
530 0045 v139897.b530.s45  
540 0046 v139897.b540.s46  
550 0047 v139897.b550.s47  
560 0048 v139897.b560.s48  
570 0049 v139897.b570.s49  
580 0050 v139897.b580.s50  
590 0051 v139897.b590.s51  
600 0052 v139897.b600.s52  
610 0053 v139897.b610.s53  
620 0054 v139897.b620.s54  
630 0055 v139897.b630.s55  
640 0056 v139897.b640.s56  
650 0057 v139897.b650.s57  
660 0058 v139897.b660.s58  
670 0059 v139897.b670.s59  
680 0060 v139897.b680.s60  
690 0061 v139897.b690.s61  
700 0062 v139897.b700.s62  
710 0063 v139897.b710.s63  
720 0064 v139897.b720.s64  
730 0065 v139897.b730.s65  
740 0066 v139897.b740.s66  
750 0067 v139897.b750.s67  
760 0068 v139897.b760.s68  
770 0069 v139897.b770.s69  
780 0070 v139897.b780.s70  
790 0071 v139897.b790.s71  
800 0072 v139897.b800.s72  
810 0073 v139897.b810.s73  
820 0074 v139897.b820.s74  
830 0075 v139897.b830.s75  
840 0076 v139897.b840.s76  
850 0077 v139897.b850.s77  
860 0078 v139897.b860.s78  
870 0079 v139897.b870.s79  
880 0080 v139897.b880.s80  
890 0081 v139897.b890.s81  
900 0082 v139897.b900.s82  
910 0083 v139897.b910.s83  
920 0084 v139897.b920.s84  
930 0085 v139897.b930.s85  
940 0086 v139897.b940.s86  
950 0087 v139897.b950.s87  
960 0088 v139897.b960.s88  
970 0089 v139897.b970.s89  
980 0090 v139897.b980.s90  
990 0091 v139897.b990.s91  
1000 0092 v139897.b1000.s92  
1010 0093 v139897.b1010.s93  
1020 0094 v139897.b1020.s94  
1030 0095 v139897.b1030.s95  
1040 0096 v139897.b1040.s96  
1050 0097 v139897.b1050.s97  
1060 0098 v139897.b1060.s98  
1070 0099 v139897.b1070.s99  
1080 0100 v139897.b1080.s100  
1090 0101 v139897.b1090.s101  
1100 0102 v139897.b1100.s102  
1110 0103 v139897.b1110.s103  
1120 0104 v139897.b1120.s104  
1130 0105 v139897.b1130.s105  
1140 0106 v139897.b1140.s106  
1150 0107 v139897.b1150.s107  
1160 0108 v139897.b1160.s108  
1170 0109 v139897.b1170.s109  
1180 0110 v139897.b1180.s110  
1190 0111 v139897.b1190.s111  
1200 0112 v139897.b1200.s112  
1210 0113 v139897.b1210.s113  
1220 0114 v139897.b1220.s114  
1230 0115 v139897.b1230.s115  
1240 0116 v139897.b1240.s116  
1250 0117 v139897.b1250.s117  
1260 0118 v139897.b1260.s118  
1270 0119 v139897.b1270.s119  
1280 0120 v139897.b1280.s120  
1290 0121 v139897.b1290.s121  
1300 0122 v139897.b1300.s122  
1310 0123 v139897.b1310.s123  
1320 0124 v139897.b1320.s124  
1330 0125 v139897.b1330.s125  
1340 0126 v139897.b1340.s126  
1350 0127 v139897.b1350.s127  
1360 0128 v139897.b1360.s128  
1370 0129 v139897.b1370.s129  
1380 0130 v139897.b1380.s130  
1390 0131 v139897.b1390.s131  
1400 0132 v139897.b1400.s132  
1410 0133 v139897.b1410.s133  
1420 0134 v139897.b1420.s134  
1430 0135 v139897.b1430.s135  
1440 0136 v139897.b1440.s136  
1450 0137 v139897.b1450.s137  
1460 0138 v139897.b1460.s138  
1470 0139 v139897.b1470.s139  
1480 0140 v139897.b1480.s140  
1490 0141 v139897.b1490.s141  
1500 0142 v139897.b1500.s142  
1510 0143 v139897.b1510.s143  
1520 0144 v139897.b1520.s144  
1530 0145 v139897.b1530.s145  
1540 0146 v139897.b1540.s146  
1550 0147 v139897.b1550.s147  
1560 0148 v139897.b1560.s148  
1570 0149 v139897.b1570.s149  
1580 0150 v139897.b1580.s150  
1590 0151 v139897.b1590.s151  
1600 0152 v139897.b1600.s152  
1610 0153 v139897.b1610.s153  
1620 0154 v139897.b1620.s154  
1630 0155 v139897.b1630.s155  
1640 0156 v139897.b1640.s156  
1650 0157 v139897.b1650.s157  
1660 0158 v139897.b1660.s158  
1670 0159 v139897.b1670.s159  
1680 0160 v139897.b1680.s160  
1690 0161 v139897.b1690.s161  
1700 0162 v139897.b1700.s162  
1710 0163 v139897.b1710.s163  
1720 0164 v139897.b1720.s164  
1730 0165 v139897.b1730.s165  
1740 0166 v139897.b1740.s166  
1750 0167 v139897.b1750.s167  
1760 0168 v139897.b1760.s168  
1770 0169 v139897.b1770.s169  
1780 0170 v139897.b1780.s170  
1790 0171 v139897.b1790.s171  
1800 0172 v139897.b1800.s172  
1810 0173 v139897.b1810.s173  
1820 0174 v139897.b1820.s174  
1830 0175 v139897.b1830.s175  
1840 0176 v139897.b1840.s176  
1850 0177 v139897.b1850.s177  
1860 0178 v139897.b1860.s178  
1870 0179 v139897.b1870.s179  
1880 0180 v139897.b1880.s180  
1890 0181 v139897.b1890.s181  
1900 0182 v139897.b1900.s182  
1910 0183 v139897.b1910.s183  
1920 0184 v139897.b1920.s184  
1930 0185 v139897.b1930.s185  
1940 0186 v139897.b1940.s186  
1950 0187 v139897.b1950.s187  
1960 0188 v139897.b1960.s188  
1970 0189 v139897.b1970.s189  
1980 0190 v139897.b1980.s190  
1990 0191 v139897.b1990.s191  
2000 0192 v139897.b2000.s192  
2010 0193 v139897.b2010.s193  
2020 0194 v139897.b2020.s194  
2030 0195 v139897.b2030.s195  
2040 0196 v139897.b2040.s196  
2050 0197 v139897.b2050.s197  
2060 0198 v139897.b2060.s198  
2070 0199 v139897.b2070.s199  
2080 0200 v139897.b2080.s200  
2090 0201 v139897.b2090.s201  
2100 0202 v139897.b2100.s202  
2110 0203 v139897.b2110.s203  
2120 0204 v139897.b2120.s204  
2130 0205 v139897.b2130.s205  
2140 0206 v139897.b2140.s206  
2150 0207 v139897.b2150.s207  
2160 0208 v139897.b2160.s208  
2170 0209 v139897.b2170.s209  
2180 0210 v139897.b2180.s210  
2190 0211 v139897.b2190.s211  
2200 0212 v139897.b2200.s212  
2210 0213 v139897.b2210.s213  
2220 0214 v139897.b2220.s214  
2230 0215 v139897.b2230.s215  
2240 0216 v139897.b2240.s216  
2250 0217 v139897.b2250.s217  
2260 0218 v139897.b2260.s218  
2270 0219 v139897.b2270.s219  
2280 0220 v139897.b2280.s220  
2290 0221 v139897.b2290.s221  
2300 0222 v139897.b2300.s222  
2310 0223 v139897.b2310.s223  
2320 0224 v139897.b2320.s224  
2330 0225 v139897.b2330.s225  
2340 0226 v139897.b2340.s226  
2350 0227 v139897.b2350.s227  
2360 0228 v139897.b2360.s228  
2370 0229 v139897.b2370.s229  
2380 0230 v139897.b2380.s230  
2390 0231 v139897.b2390.s231  
2400 0232 v139897.b2400.s232  
2410 0233 v139897.b2410.s233  
2420 0234 v139897.b2420.s234  
2430 0235 v139897.b2430.s235  
2440 0236 v139897.b2440.s236  
2450 0237 v139897.b2450.s237  
2460 0238 v139897.b2460.s238  
2470 0239 v139897.b2470.s239  
2480 0240 v139897.b2480.s240  
2490 0241 v139897.b2490.s241  
2500 0242 v139897.b2500.s242  
2510 0243 v139897.b2510.s243  
2520 0244 v139897.b2520.s244  
2530 0245 v139897.b2530.s245  
2540 0246 v139897.b2540.s246  
2550 0247 v139897.b2550.s247  
2560 0248 v139897.b2560.s248  
2570 0249 v139897.b2570.s249  
2580 0250 v139897.b2580.s250  
2590 0251 v139897.b2590.s251  
2600 0252 v139897.b2600.s252  
2610 0253 v139897.b2610.s253  
2620 0254 v139897.b2620.s254  
2630 0255 v139897.b2630.s255  
2640 0256 v139897.b2640.s256  
2650 0257 v139897.b2650.s257  
2660 0258 v139897.b2660.s258  
2670 0259 v139897.b2670.s259  
2680 0260 v139897.b2680.s260  
2690 0261 v139897.b2690.s261  
2700 0262 v139897.b2700.s262  
2710 0263 v139897.b2710.s263  
2720 0264 v139897.b2720.s264  
2730 0265 v139897.b2730.s265  
2740 0266 v139897.b2740.s266  
2750 0267 v139897.b2750.s267  
2760 0268 v139897.b2760.s268  
2770 0000 v139897.b2770  
2780 0000 v139897.b2780  
2790 0000 v139897.b2790  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet