Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:12 (1899-1903) (AID: v139898 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:12 
AIDv139898 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1899-1903
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139898.b10  
20 0000 v139898.b20  
30 0000 v139898.b30  
40 0000 v139898.b40  
50 0000 v139898.b50  
60 0000 v139898.b60  
70 0000 v139898.b70  
80 0000 v139898.b80  
90 0001 v139898.b90.s1  
100 0002 v139898.b100.s2  
110 0003 v139898.b110.s3  
120 0004 v139898.b120.s4  
130 0005 v139898.b130.s5  
140 0006 v139898.b140.s6  
150 0007 v139898.b150.s7  
160 0008 v139898.b160.s8  
170 0009 v139898.b170.s9  
180 0010 v139898.b180.s10  
190 0011 v139898.b190.s11  
200 0012 v139898.b200.s12  
210 0013 v139898.b210.s13  
220 0014 v139898.b220.s14  
230 0015 v139898.b230.s15  
240 0016 v139898.b240.s16  
250 0017 v139898.b250.s17  
260 0018 v139898.b260.s18  
270 0019 v139898.b270.s19  
280 0020 v139898.b280.s20  
290 0021 v139898.b290.s21  
300 0022 v139898.b300.s22  
310 0023 v139898.b310.s23  
320 0024 v139898.b320.s24  
330 0025 v139898.b330.s25  
340 0026 v139898.b340.s26  
350 0027 v139898.b350.s27  
360 0028 v139898.b360.s28  
370 0029 v139898.b370.s29  
380 0030 v139898.b380.s30  
390 0031 v139898.b390.s31  
400 0032 v139898.b400.s32  
410 0033 v139898.b410.s33  
420 0034 v139898.b420.s34  
430 0035 v139898.b430.s35  
440 0036 v139898.b440.s36  
450 0037 v139898.b450.s37  
460 0038 v139898.b460.s38  
470 0039 v139898.b470.s39  
480 0040 v139898.b480.s40  
490 0041 v139898.b490.s41  
500 0042 v139898.b500.s42  
510 0043 v139898.b510.s43  
520 0044 v139898.b520.s44  
530 0045 v139898.b530.s45  
540 0046 v139898.b540.s46  
550 0047 v139898.b550.s47  
560 0048 v139898.b560.s48  
570 0049 v139898.b570.s49  
580 0050 v139898.b580.s50  
590 0051 v139898.b590.s51  
600 0052 v139898.b600.s52  
610 0053 v139898.b610.s53  
620 0054 v139898.b620.s54  
630 0055 v139898.b630.s55  
640 0056 v139898.b640.s56  
650 0057 v139898.b650.s57  
660 0058 v139898.b660.s58  
670 0059 v139898.b670.s59  
680 0060 v139898.b680.s60  
690 0061 v139898.b690.s61  
700 0062 v139898.b700.s62  
710 0063 v139898.b710.s63  
720 0064 v139898.b720.s64  
730 0065 v139898.b730.s65  
740 0066 v139898.b740.s66  
750 0067 v139898.b750.s67  
760 0068 v139898.b760.s68  
770 0069 v139898.b770.s69  
780 0070 v139898.b780.s70  
790 0071 v139898.b790.s71  
800 0072 v139898.b800.s72  
810 0073 v139898.b810.s73  
820 0074 v139898.b820.s74  
830 0075 v139898.b830.s75  
840 0076 v139898.b840.s76  
850 0077 v139898.b850.s77  
860 0078 v139898.b860.s78  
870 0079 v139898.b870.s79  
880 0080 v139898.b880.s80  
890 0081 v139898.b890.s81  
900 0082 v139898.b900.s82  
910 0083 v139898.b910.s83  
920 0084 v139898.b920.s84  
930 0085 v139898.b930.s85  
940 0086 v139898.b940.s86  
950 0087 v139898.b950.s87  
960 0088 v139898.b960.s88  
970 0089 v139898.b970.s89  
980 0090 v139898.b980.s90  
990 0091 v139898.b990.s91  
1000 0092 v139898.b1000.s92  
1010 0093 v139898.b1010.s93  
1020 0094 v139898.b1020.s94  
1030 0095 v139898.b1030.s95  
1040 0096 v139898.b1040.s96  
1050 0097 v139898.b1050.s97  
1060 0098 v139898.b1060.s98  
1070 0099 v139898.b1070.s99  
1080 0100 v139898.b1080.s100  
1090 0101 v139898.b1090.s101  
1100 0102 v139898.b1100.s102  
1110 0103 v139898.b1110.s103  
1120 0104 v139898.b1120.s104  
1130 0105 v139898.b1130.s105  
1140 0106 v139898.b1140.s106  
1150 0107 v139898.b1150.s107  
1160 0108 v139898.b1160.s108  
1170 0109 v139898.b1170.s109  
1180 0110 v139898.b1180.s110  
1190 0111 v139898.b1190.s111  
1200 0112 v139898.b1200.s112  
1210 0113 v139898.b1210.s113  
1220 0114 v139898.b1220.s114  
1230 0115 v139898.b1230.s115  
1240 0116 v139898.b1240.s116  
1250 0117 v139898.b1250.s117  
1260 0118 v139898.b1260.s118  
1270 0119 v139898.b1270.s119  
1280 0120 v139898.b1280.s120  
1290 0121 v139898.b1290.s121  
1300 0122 v139898.b1300.s122  
1310 0123 v139898.b1310.s123  
1320 0124 v139898.b1320.s124  
1330 0125 v139898.b1330.s125  
1340 0126 v139898.b1340.s126  
1350 0127 v139898.b1350.s127  
1360 0128 v139898.b1360.s128  
1370 0129 v139898.b1370.s129  
1380 0130 v139898.b1380.s130  
1390 0131 v139898.b1390.s131  
1400 0132 v139898.b1400.s132  
1410 0133 v139898.b1410.s133  
1420 0134 v139898.b1420.s134  
1430 0135 v139898.b1430.s135  
1440 0136 v139898.b1440.s136  
1450 0137 v139898.b1450.s137  
1460 0138 v139898.b1460.s138  
1470 0139 v139898.b1470.s139  
1480 0140 v139898.b1480.s140  
1490 0141 v139898.b1490.s141  
1500 0142 v139898.b1500.s142  
1510 0143 v139898.b1510.s143  
1520 0144 v139898.b1520.s144  
1530 0145 v139898.b1530.s145  
1540 0146 v139898.b1540.s146  
1550 0147 v139898.b1550.s147  
1560 0148 v139898.b1560.s148  
1570 0149 v139898.b1570.s149  
1580 0150 v139898.b1580.s150  
1590 0151 v139898.b1590.s151  
1600 0152 v139898.b1600.s152  
1610 0153 v139898.b1610.s153  
1620 0154 v139898.b1620.s154  
1630 0155 v139898.b1630.s155  
1640 0156 v139898.b1640.s156  
1650 0157 v139898.b1650.s157  
1660 0158 v139898.b1660.s158  
1670 0159 v139898.b1670.s159  
1680 0160 v139898.b1680.s160  
1690 0161 v139898.b1690.s161  
1700 0162 v139898.b1700.s162  
1710 0163 v139898.b1710.s163  
1720 0164 v139898.b1720.s164  
1730 0165 v139898.b1730.s165  
1740 0166 v139898.b1740.s166  
1750 0167 v139898.b1750.s167  
1760 0168 v139898.b1760.s168  
1770 0169 v139898.b1770.s169  
1780 0170 v139898.b1780.s170  
1790 0171 v139898.b1790.s171  
1800 0172 v139898.b1800.s172  
1810 0173 v139898.b1810.s173  
1820 0174 v139898.b1820.s174  
1830 0175 v139898.b1830.s175  
1840 0176 v139898.b1840.s176  
1850 0177 v139898.b1850.s177  
1860 0178 v139898.b1860.s178  
1870 0179 v139898.b1870.s179  
1880 0180 v139898.b1880.s180  
1890 0181 v139898.b1890.s181  
1900 0182 v139898.b1900.s182  
1910 0183 v139898.b1910.s183  
1920 0184 v139898.b1920.s184  
1930 0185 v139898.b1930.s185  
1940 0186 v139898.b1940.s186  
1950 0187 v139898.b1950.s187  
1960 0188 v139898.b1960.s188  
1970 0189 v139898.b1970.s189  
1980 0190 v139898.b1980.s190  
1990 0191 v139898.b1990.s191  
2000 0192 v139898.b2000.s192  
2010 0193 v139898.b2010.s193  
2020 0194 v139898.b2020.s194  
2030 0195 v139898.b2030.s195  
2040 0196 v139898.b2040.s196  
2050 0197 v139898.b2050.s197  
2060 0198 v139898.b2060.s198  
2070 0199 v139898.b2070.s199  
2080 0200 v139898.b2080.s200  
2090 0201 v139898.b2090.s201  
2100 0202 v139898.b2100.s202  
2110 0203 v139898.b2110.s203  
2120 0204 v139898.b2120.s204  
2130 0205 v139898.b2130.s205  
2140 0206 v139898.b2140.s206  
2150 0207 v139898.b2150.s207  
2160 0208 v139898.b2160.s208  
2170 0209 v139898.b2170.s209  
2180 0210 v139898.b2180.s210  
2190 0211 v139898.b2190.s211  
2200 0212 v139898.b2200.s212  
2210 0213 v139898.b2210.s213  
2220 0214 v139898.b2220.s214  
2230 0215 v139898.b2230.s215  
2240 0216 v139898.b2240.s216  
2250 0217 v139898.b2250.s217  
2260 0218 v139898.b2260.s218  
2270 0219 v139898.b2270.s219  
2280 0220 v139898.b2280.s220  
2290 0221 v139898.b2290.s221  
2300 0222 v139898.b2300.s222  
2310 0223 v139898.b2310.s223  
2320 0224 v139898.b2320.s224  
2330 0225 v139898.b2330.s225  
2340 0226 v139898.b2340.s226  
2350 0227 v139898.b2350.s227  
2360 0228 v139898.b2360.s228  
2370 0229 v139898.b2370.s229  
2380 0230 v139898.b2380.s230  
2390 0231 v139898.b2390.s231  
2400 0232 v139898.b2400.s232  
2410 0233 v139898.b2410.s233  
2420 0234 v139898.b2420.s234  
2430 0235 v139898.b2430.s235  
2440 0236 v139898.b2440.s236  
2450 0237 v139898.b2450.s237  
2460 0238 v139898.b2460.s238  
2470 0239 v139898.b2470.s239  
2480 0240 v139898.b2480.s240  
2490 0241 v139898.b2490.s241  
2500 0242 v139898.b2500.s242  
2510 0243 v139898.b2510.s243  
2520 0244 v139898.b2520.s244  
2530 0245 v139898.b2530.s245  
2540 0246 v139898.b2540.s246  
2550 0247 v139898.b2550.s247  
2560 0248 v139898.b2560.s248  
2570 0249 v139898.b2570.s249  
2580 0250 v139898.b2580.s250  
2590 0251 v139898.b2590.s251  
2600 0252 v139898.b2600.s252  
2610 0253 v139898.b2610.s253  
2620 0254 v139898.b2620.s254  
2630 0255 v139898.b2630.s255  
2640 0256 v139898.b2640.s256  
2650 0257 v139898.b2650.s257  
2660 0258 v139898.b2660.s258  
2670 0259 v139898.b2670.s259  
2680 0260 v139898.b2680.s260  
2690 0261 v139898.b2690.s261  
2700 0262 v139898.b2700.s262  
2710 0263 v139898.b2710.s263  
2720 0264 v139898.b2720.s264  
2730 0265 v139898.b2730.s265  
2740 0266 v139898.b2740.s266  
2750 0267 v139898.b2750.s267  
2760 0268 v139898.b2760.s268  
2770 0269 v139898.b2770.s269  
2780 0270 v139898.b2780.s270  
2790 0271 v139898.b2790.s271  
2800 0272 v139898.b2800.s272  
2810 0273 v139898.b2810.s273  
2820 0274 v139898.b2820.s274  
2830 0275 v139898.b2830.s275  
2840 0276 v139898.b2840.s276  
2850 0277 v139898.b2850.s277  
2860 0278 v139898.b2860.s278  
2870 0279 v139898.b2870.s279  
2880 0280 v139898.b2880.s280  
2890 0281 v139898.b2890.s281  
2900 0282 v139898.b2900.s282  
2910 0283 v139898.b2910.s283  
2920 0284 v139898.b2920.s284  
2930 0285 v139898.b2930.s285  
2940 0286 v139898.b2940.s286  
2950 0287 v139898.b2950.s287  
2960 0288 v139898.b2960.s288  
2970 0289 v139898.b2970.s289  
2980 0290 v139898.b2980.s290  
2990 0291 v139898.b2990.s291  
3000 0292 v139898.b3000.s292  
3010 0293 v139898.b3010.s293  
3020 0294 v139898.b3020.s294  
3030 0295 v139898.b3030.s295  
3040 0296 v139898.b3040.s296  
3050 0297 v139898.b3050.s297  
3060 0298 v139898.b3060.s298  
3070 0299 v139898.b3070.s299  
3080 0300 v139898.b3080.s300  
3090 0301 v139898.b3090.s301  
3100 0302 v139898.b3100.s302  
3110 0303 v139898.b3110.s303  
3120 0304 v139898.b3120.s304  
3130 0305 v139898.b3130.s305  
3140 0306 v139898.b3140.s306  
3150 0307 v139898.b3150.s307  
3160 0308 v139898.b3160.s308  
3170 0309 v139898.b3170.s309  
3180 0310 v139898.b3180.s310  
3190 0311 v139898.b3190.s311  
3200 0312 v139898.b3200.s312  
3210 0313 v139898.b3210.s313  
3220 0314 v139898.b3220.s314  
3230 0315 v139898.b3230.s315  
3240 0316 v139898.b3240.s316  
3250 0317 v139898.b3250.s317  
3260 0318 v139898.b3260.s318  
3270 0319 v139898.b3270.s319  
3280 0320 v139898.b3280.s320  
3290 0321 v139898.b3290.s321  
3300 0322 v139898.b3300.s322  
3310 0323 v139898.b3310.s323  
3320 0324 v139898.b3320.s324  
3330 0325 v139898.b3330.s325  
3340 0326 v139898.b3340.s326  
3350 0327 v139898.b3350.s327  
3360 0328 v139898.b3360.s328  
3370 0329 v139898.b3370.s329  
3380 0330 v139898.b3380.s330  
3390 0331 v139898.b3390.s331  
3400 0332 v139898.b3400.s332  
3410 0333 v139898.b3410.s333  
3420 0334 v139898.b3420.s334  
3430 0335 v139898.b3430.s335  
3440 0336 v139898.b3440.s336  
3450 0337 v139898.b3450.s337  
3460 0338 v139898.b3460.s338  
3470 0339 v139898.b3470.s339  
3480 0340 v139898.b3480.s340  
3490 0341 v139898.b3490.s341  
3500 0342 v139898.b3500.s342  
3510 0343 v139898.b3510.s343  
3520 0344 v139898.b3520.s344  
3530 0345 v139898.b3530.s345  
3540 0346 v139898.b3540.s346  
3550 0347 v139898.b3550.s347  
3560 0000 v139898.b3560  
3570 0000 v139898.b3570  
3580 0000 v139898.b3580  
3590 0000 v139898.b3590  
3600 0000 v139898.b3600  
3610 0000 v139898.b3610  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet