Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Umeå landsförsamling C:14 (1909-1913) (AID: v139900 Öppna, NAD: SE/HLA/1010219)

Beskrivning av AID

Umeå landsförsamling C:14 
AIDv139900 
VolymtypFödelse- och dopbok
Årtal1909-1913
Umeå landsförsamling
LänVästerbottens län
LandskapVästerbotten
ArkivtypFörsamling/Socken
AliasUmeå landsförsamlings södra kbfd
InformationUmeå landsförsamling har medeltida urpsrung.

1606-04-28 utbrutet Lycksele.

T.o.m. 1617-02-10 eget pastorat.

1617-02-11 - 1646-08-29 moderförsamling i Umeå och Lycksele pastorat.

1646-08-30 utbrutet Umeå stadsförsamling.

1646-08-30 - 1673-09-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Lycksele pastorat.

1673-09-27 - 1768 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1768 utbrutet Degerfors (Vindeln).

1768-1791 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Degerfors pastorat.

1792 utbrutet Hörnefors-Strömbäck.

1792-1799 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Degerfors och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1800-1802 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1802 utbrutet Holmön.

1802-1822 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks och Holmöns pastorat.

1823 utbrutet Sävar.

1823-1824 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns och Sävars pastorat.

1825 utbrutet Vännäs.

1825-1834 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings, Hörnefors-Strömbäcks, Holmöns, Sävars och Vännäs pastorat.

1835-1861 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Hörnefors-Strömbäcks pastorat.

1861 införlivat Hörnefors-Strömbäck.

1861 - 1863-02-26 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Umeå stadsförsamlings pastorat.

1863-02-27 utbrutet Holmsund.

1863-02-27 - 1871 moderförsamling i Umeå landsförsamlings, Umeå stadsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1871 - 1918-04-30 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Holmsunds pastorat.

1913-05-01 utbrutet Hörnefors (bestående av Hörnefors bruk och sulfitfabrik samt hemmanen Bjänberg 1-4, Bjurå 1-2, Degerbäcken, Fjällholm, Frängstorp 1-2, Grubbsvedjan 1-2, Hammartorp 1-2, Häggnäs 1-2, Höglund, Hörneå 1-7, Norrmjöle 1-5, Nyland, Stugunäs, Sörmjöle 1-6, Tredingen 1-2 och Åheden 1-2).

1918-05-01 - 1962 åter eget pastorat.

I kyrkobokföringshänseende delades Umeå landsförsamling 1926 i Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt och Tavelsjö kyrkobokföringsdistrikt.

1963 utbrutet Tavelsjö och Teg, varvid kyrkobokföringsdistrikten upphörde.

1963-2013 moderförsamling i Umeå landsförsamlings och Tavelsjö pastorat.

Fr.o.m. 2014 ingår församlingen i Umeå pastorat, bestående av Umeå stadsförsamling, Umeå landsförsamling, Umeå Maria, Tavelsjö, Teg och Ålidhem.

Stift:
Härnösand (t.o.m. 1903)
Luleå (fr.o.m. 1904)

Tingslag:
Umeå (t.o.m. 1964)

1650-10-31 (enligt kunglig resolution) överfört fisket vid Bjurön samt 1 3/4 mantal i Grubbe och
Grisbacka till Umeå stadsförsamling.

1652-12-24 (enligt kunglig resolution) överfört Ön och holmarna 4 1/4 mantal till Umeå stadsförsamling

1680-12-03 (enligt kunglig resolution) överfört sjättedel av Tavelby till Umeå stadsförsamling.

1880-05-01 (enligt kungligt brev 1879-09-26) överfört 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck från Sävars församling.

1885 (enligt kungligt brev 1883-11-23 och 1885-07-03) överfört hemmanen Berg 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 till Vännäs församling.

1905 (enligt kungligt brev 1904-04-08) överfört en öster om Umeå stad belägen jordäga, benämnd Herrängen, till Umeå stadsförsamling.

1913 (enligt kungligt brev 1912-06-29) överfört vissa till Öns och Tegs byar hörande ägor samt vissa områden av Ytterhiske by till Umeå stadsförsamling.

1925 (enligt kungligt brev 1924-03-14) överfört en inom Umeå stadsförsamlings område belägen enklav, som utgjorde inägor till hemmansdelen Ön nr 4, samt (enligt kungligt brev 1924-03-28) vissa områden av Ytterhiske, Västertegs, Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1930 (enligt kungligt brev 1928-11-15) överfört det område inom Ytterhiske skifteslag, som tillhörde det ecklesiastika bostället Kyrkobordet 1, från Umeå stadsförsamling.

1939 (enligt kungligt beslut 1938-02-18) överfört vissa områden med en areal av 19.52 km2 till Sävars församling.

1940 (enligt kungligt beslut 1939-02-03) överfört vissa fyllnadsmarker med en areal av 97.85 km2 till Degerfors församling och hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland från Degerfors församling.

1942 (enligt kungligt beslut 1941-02-21) överfört 3/64 mtl av hemmanet Odlarlön samt Strand 1 26-30 från Vännäs församling.

1945 (enligt kungligt beslut 1943-11-12) överfört vissa områden av Öns och Östertegs byar till Umeå stadsförsamling.

1951 (enligt kungligt brev 1950-02-10) överfört från Tavelsjö till Umeå landsförsamlings södra kyrkobokföringsdistrikt fastigheterna Lindgård, Odlarlön, Storhäggsjön, Sunnantorp, Västansjö och Östansjö.

1980 (enligt regeringsbeslut 1979-04-26) överfört Berttjärns skifteslag, Ersmarksområdet och Rödängsområdet till Umeå stadsförsamling, Innertavleområdet till Ålidshems församling, Holmsjöområdet till Holmsunds och Tväråområdet från Umeå stadsförsamling.
NADSE/HLA/1010219
Volymer från Umeå landsförsamling
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital.
10 0000 v139900.b10  
20 0000 v139900.b20  
30 0000 v139900.b30  
40 0000 v139900.b40  
50 0000 v139900.b50  
60 0000 v139900.b60  
70 0001 v139900.b70.s1  
80 0002 v139900.b80.s2  
90 0003 v139900.b90.s3  
100 0004 v139900.b100.s4  
110 0005 v139900.b110.s5  
120 0006 v139900.b120.s6  
130 0007 v139900.b130.s7  
140 0008 v139900.b140.s8  
150 0009 v139900.b150.s9  
160 0010 v139900.b160.s10  
170 0011 v139900.b170.s11  
180 0012 v139900.b180.s12  
190 0013 v139900.b190.s13  
200 0014 v139900.b200.s14  
210 0015 v139900.b210.s15  
220 0016 v139900.b220.s16  
230 0017 v139900.b230.s17  
240 0018 v139900.b240.s18  
250 0019 v139900.b250.s19  
260 0020 v139900.b260.s20  
270 0021 v139900.b270.s21  
280 0022 v139900.b280.s22  
290 0023 v139900.b290.s23  
300 0024 v139900.b300.s24  
310 0025 v139900.b310.s25  
320 0026 v139900.b320.s26  
330 0027 v139900.b330.s27  
340 0028 v139900.b340.s28  
350 0029 v139900.b350.s29  
360 0030 v139900.b360.s30  
370 0031 v139900.b370.s31  
380 0032 v139900.b380.s32  
390 0033 v139900.b390.s33  
400 0034 v139900.b400.s34  
410 0035 v139900.b410.s35  
420 0036 v139900.b420.s36  
430 0037 v139900.b430.s37  
440 0038 v139900.b440.s38  
450 0039 v139900.b450.s39  
460 0040 v139900.b460.s40  
470 0041 v139900.b470.s41  
480 0042 v139900.b480.s42  
490 0043 v139900.b490.s43  
500 0044 v139900.b500.s44  
510 0045 v139900.b510.s45  
520 0046 v139900.b520.s46  
530 0047 v139900.b530.s47  
540 0048 v139900.b540.s48  
550 0049 v139900.b550.s49  
560 0050 v139900.b560.s50  
570 0051 v139900.b570.s51  
580 0052 v139900.b580.s52  
590 0053 v139900.b590.s53  
600 0054 v139900.b600.s54  
610 0055 v139900.b610.s55  
620 0056 v139900.b620.s56  
630 0057 v139900.b630.s57  
640 0058 v139900.b640.s58  
650 0059 v139900.b650.s59  
660 0060 v139900.b660.s60  
670 0061 v139900.b670.s61  
680 0062 v139900.b680.s62  
690 0063 v139900.b690.s63  
700 0064 v139900.b700.s64  
710 0065 v139900.b710.s65  
720 0066 v139900.b720.s66  
730 0067 v139900.b730.s67  
740 0068 v139900.b740.s68  
750 0069 v139900.b750.s69  
760 0070 v139900.b760.s70  
770 0071 v139900.b770.s71  
780 0072 v139900.b780.s72  
790 0073 v139900.b790.s73  
800 0074 v139900.b800.s74  
810 0075 v139900.b810.s75  
820 0076 v139900.b820.s76  
830 0077 v139900.b830.s77  
840 0078 v139900.b840.s78  
850 0079 v139900.b850.s79  
860 0080 v139900.b860.s80  
870 0081 v139900.b870.s81  
880 0082 v139900.b880.s82  
890 0083 v139900.b890.s83  
900 0084 v139900.b900.s84  
910 0085 v139900.b910.s85  
920 0086 v139900.b920.s86  
930 0087 v139900.b930.s87  
940 0088 v139900.b940.s88  
950 0089 v139900.b950.s89  
960 0090 v139900.b960.s90  
970 0091 v139900.b970.s91  
980 0092 v139900.b980.s92  
990 0093 v139900.b990.s93  
1000 0094 v139900.b1000.s94  
1010 0095 v139900.b1010.s95  
1020 0096 v139900.b1020.s96  
1030 0097 v139900.b1030.s97  
1040 0098 v139900.b1040.s98  
1050 0099 v139900.b1050.s99  
1060 0100 v139900.b1060.s100  
1070 0101 v139900.b1070.s101  
1080 0102 v139900.b1080.s102  
1090 0103 v139900.b1090.s103  
1100 0104 v139900.b1100.s104  
1110 0105 v139900.b1110.s105  
1120 0106 v139900.b1120.s106  
1130 0107 v139900.b1130.s107  
1140 0108 v139900.b1140.s108  
1150 0109 v139900.b1150.s109  
1160 0110 v139900.b1160.s110  
1170 0111 v139900.b1170.s111  
1180 0112 v139900.b1180.s112  
1190 0113 v139900.b1190.s113  
1200 0114 v139900.b1200.s114  
1210 0115 v139900.b1210.s115  
1220 0116 v139900.b1220.s116  
1230 0117 v139900.b1230.s117  
1240 0118 v139900.b1240.s118  
1250 0119 v139900.b1250.s119  
1260 0120 v139900.b1260.s120  
1270 0121 v139900.b1270.s121  
1280 0122 v139900.b1280.s122  
1290 0123 v139900.b1290.s123  
1300 0124 v139900.b1300.s124  
1310 0125 v139900.b1310.s125  
1320 0126 v139900.b1320.s126  
1330 0127 v139900.b1330.s127  
1340 0128 v139900.b1340.s128  
1350 0129 v139900.b1350.s129  
1360 0130 v139900.b1360.s130  
1370 0131 v139900.b1370.s131  
1380 0132 v139900.b1380.s132  
1390 0133 v139900.b1390.s133  
1400 0134 v139900.b1400.s134  
1410 0135 v139900.b1410.s135  
1420 0136 v139900.b1420.s136  
1430 0137 v139900.b1430.s137  
1440 0138 v139900.b1440.s138  
1450 0139 v139900.b1450.s139  
1460 0140 v139900.b1460.s140  
1470 0141 v139900.b1470.s141  
1480 0142 v139900.b1480.s142  
1490 0143 v139900.b1490.s143  
1500 0144 v139900.b1500.s144  
1510 0145 v139900.b1510.s145  
1520 0146 v139900.b1520.s146  
1530 0147 v139900.b1530.s147  
1540 0148 v139900.b1540.s148  
1550 0149 v139900.b1550.s149  
1560 0150 v139900.b1560.s150  
1570 0151 v139900.b1570.s151  
1580 0152 v139900.b1580.s152  
1590 0153 v139900.b1590.s153  
1600 0154 v139900.b1600.s154  
1610 0155 v139900.b1610.s155  
1620 0156 v139900.b1620.s156  
1630 0157 v139900.b1630.s157  
1640 0158 v139900.b1640.s158  
1650 0159 v139900.b1650.s159  
1660 0160 v139900.b1660.s160  
1670 0161 v139900.b1670.s161  
1680 0162 v139900.b1680.s162  
1690 0163 v139900.b1690.s163  
1700 0164 v139900.b1700.s164  
1710 0165 v139900.b1710.s165  
1720 0166 v139900.b1720.s166  
1730 0167 v139900.b1730.s167  
1740 0168 v139900.b1740.s168  
1750 0169 v139900.b1750.s169  
1760 0170 v139900.b1760.s170  
1770 0171 v139900.b1770.s171  
1780 0172 v139900.b1780.s172  
1790 0173 v139900.b1790.s173  
1800 0174 v139900.b1800.s174  
1810 0175 v139900.b1810.s175  
1820 0176 v139900.b1820.s176  
1830 0177 v139900.b1830.s177  
1840 0178 v139900.b1840.s178  
1850 0179 v139900.b1850.s179  
1860 0180 v139900.b1860.s180  
1870 0181 v139900.b1870.s181  
1880 0182 v139900.b1880.s182  
1890 0183 v139900.b1890.s183  
1900 0184 v139900.b1900.s184  
1910 0185 v139900.b1910.s185  
1920 0186 v139900.b1920.s186  
1930 0187 v139900.b1930.s187  
1940 0188 v139900.b1940.s188  
1950 0189 v139900.b1950.s189  
1960 0190 v139900.b1960.s190  
1970 0191 v139900.b1970.s191  
1980 0192 v139900.b1980.s192  
1990 0193 v139900.b1990.s193  
2000 0194 v139900.b2000.s194  
2010 0195 v139900.b2010.s195  
2020 0196 v139900.b2020.s196  
2030 0197 v139900.b2030.s197  
2040 0198 v139900.b2040.s198  
2050 0199 v139900.b2050.s199  
2060 0200 v139900.b2060.s200  
2070 0201 v139900.b2070.s201  
2080 0202 v139900.b2080.s202  
2090 0203 v139900.b2090.s203  
2100 0204 v139900.b2100.s204  
2110 0205 v139900.b2110.s205  
2120 0206 v139900.b2120.s206  
2130 0207 v139900.b2130.s207  
2140 0208 v139900.b2140.s208  
2150 0209 v139900.b2150.s209  
2160 0210 v139900.b2160.s210  
2170 0211 v139900.b2170.s211  
2180 0212 v139900.b2180.s212  
2190 0213 v139900.b2190.s213  
2200 0214 v139900.b2200.s214  
2210 0215 v139900.b2210.s215  
2220 0216 v139900.b2220.s216  
2230 0217 v139900.b2230.s217  
2240 0218 v139900.b2240.s218  
2250 0219 v139900.b2250.s219  
2260 0220 v139900.b2260.s220  
2270 0221 v139900.b2270.s221  
2280 0222 v139900.b2280.s222  
2290 0223 v139900.b2290.s223  
2300 0224 v139900.b2300.s224  
2310 0225 v139900.b2310.s225  
2320 0226 v139900.b2320.s226  
2330 0227 v139900.b2330.s227  
2340 0228 v139900.b2340.s228  
2350 0229 v139900.b2350.s229  
2360 0230 v139900.b2360.s230  
2370 0231 v139900.b2370.s231  
2380 0232 v139900.b2380.s232  
2390 0233 v139900.b2390.s233  
2400 0234 v139900.b2400.s234  
2410 0235 v139900.b2410.s235  
2420 0236 v139900.b2420.s236  
2430 0237 v139900.b2430.s237  
2440 0238 v139900.b2440.s238  
2450 0239 v139900.b2450.s239  
2460 0240 v139900.b2460.s240  
2470 0241 v139900.b2470.s241  
2480 0242 v139900.b2480.s242  
2490 0243 v139900.b2490.s243  
2500 0244 v139900.b2500.s244  
2510 0245 v139900.b2510.s245  
2520 0246 v139900.b2520.s246  
2530 0247 v139900.b2530.s247  
2540 0248 v139900.b2540.s248  
2550 0249 v139900.b2550.s249  
2560 0250 v139900.b2560.s250  
2570 0251 v139900.b2570.s251  
2580 0252 v139900.b2580.s252  
2590 0253 v139900.b2590.s253  
2600 0254 v139900.b2600.s254  
2610 0255 v139900.b2610.s255  
2620 0256 v139900.b2620.s256  
2630 0257 v139900.b2630.s257  
2640 0258 v139900.b2640.s258  
2650 0259 v139900.b2650.s259  
2660 0260 v139900.b2660.s260  
2670 0261 v139900.b2670.s261  
2680 0262 v139900.b2680.s262  
2690 0263 v139900.b2690.s263  
2700 0264 v139900.b2700.s264  
2710 0265 v139900.b2710.s265  
2720 0266 v139900.b2720.s266  
2730 0267 v139900.b2730.s267  
2740 0268 v139900.b2740.s268  
2750 0269 v139900.b2750.s269  
2760 0270 v139900.b2760.s270  
2770 0271 v139900.b2770.s271  
2780 0272 v139900.b2780.s272  
2790 0273 v139900.b2790.s273  
2800 0274 v139900.b2800.s274  
2810 0275 v139900.b2810.s275  
2820 0276 v139900.b2820.s276  
2830 0277 v139900.b2830.s277  
2840 0278 v139900.b2840.s278  
2850 0279 v139900.b2850.s279  
2860 0280 v139900.b2860.s280  
2870 0281 v139900.b2870.s281  
2880 0282 v139900.b2880.s282  
2890 0283 v139900.b2890.s283  
2900 0284 v139900.b2900.s284  
2910 0285 v139900.b2910.s285  
2920 0286 v139900.b2920.s286  
2930 0287 v139900.b2930.s287  
2940 0288 v139900.b2940.s288  
2950 0289 v139900.b2950.s289  
2960 0290 v139900.b2960.s290  
2970 0291 v139900.b2970.s291  
2980 0292 v139900.b2980.s292  
2990 0293 v139900.b2990.s293  
3000 0294 v139900.b3000.s294  
3010 0295 v139900.b3010.s295  
3020 0296 v139900.b3020.s296  
3030 0297 v139900.b3030.s297  
3040 0298 v139900.b3040.s298  
3050 0299 v139900.b3050.s299  
3060 0300 v139900.b3060.s300  
3070 0301 v139900.b3070.s301  
3080 0302 v139900.b3080.s302  
3090 0303 v139900.b3090.s303  
3100 0304 v139900.b3100.s304  
3110 0305 v139900.b3110.s305  
3120 0306 v139900.b3120.s306  
3130 0307 v139900.b3130.s307  
3140 0308 v139900.b3140.s308  
3150 0309 v139900.b3150.s309  
3160 0310 v139900.b3160.s310  
3170 0311 v139900.b3170.s311  
3180 0312 v139900.b3180.s312  
3190 0313 v139900.b3190.s313  
3200 0314 v139900.b3200.s314  
3210 0315 v139900.b3210.s315  
3220 0316 v139900.b3220.s316  
3230 0317 v139900.b3230.s317  
3240 0318 v139900.b3240.s318  
3250 0319 v139900.b3250.s319  
3260 0320 v139900.b3260.s320  
3270 0321 v139900.b3270.s321  
3280 0322 v139900.b3280.s322  
3290 0323 v139900.b3290.s323  
3300 0324 v139900.b3300.s324  
3310 0000 v139900.b3310  
3320 0000 v139900.b3320  
3330 0000 v139900.b3330  

ANTAL FÄRGBILDER

88 055 261

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet