Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine AIII:2 (1898-1930) (AID: v198480 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine AIII:2 
AIDv198480 
VolymtypObefintlighetsbok
Årtal1898-1930
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v198480.b10  
20 0000 v198480.b20  
30 0001 v198480.b30.s1  
40 0002 v198480.b40.s2  
50 0003 v198480.b50.s3  
60 0004 v198480.b60.s4  
70 0005 v198480.b70.s5  
80 0006 v198480.b80.s6  
90 0007 v198480.b90.s7  
100 0008 v198480.b100.s8  
110 0009 v198480.b110.s9  
120 0010 v198480.b120.s10  
130 0011 v198480.b130.s11  
140 0012 v198480.b140.s12  
150 0013 v198480.b150.s13  
160 0014 v198480.b160.s14  
170 0015 v198480.b170.s15  
180 0016 v198480.b180.s16  
190 0017 v198480.b190.s17  
200 0018 v198480.b200.s18  
210 0019 v198480.b210.s19  
220 0021 v198480.b220.s21  
230 0021 v198480.b230.s21  
240 0022 v198480.b240.s22  
250 0023 v198480.b250.s23  
260 0024 v198480.b260.s24  
270 0025 v198480.b270.s25  
280 0026 v198480.b280.s26  
290 0027 v198480.b290.s27  
300 0028 v198480.b300.s28  
310 0029 v198480.b310.s29  
320 0030 v198480.b320.s30  
330 0031 v198480.b330.s31  
340 0032 v198480.b340.s32  
350 0033 v198480.b350.s33  
360 0034 v198480.b360.s34  
370 0035 v198480.b370.s35  
380 0036 v198480.b380.s36  
390 0037 v198480.b390.s37  
400 0038 v198480.b400.s38  
410 0039 v198480.b410.s39  
420 0040 v198480.b420.s40  
430 0041 v198480.b430.s41  
440 0042 v198480.b440.s42  
450 0043 v198480.b450.s43  
460 0044 v198480.b460.s44  
470 0045 v198480.b470.s45  
480 0046 v198480.b480.s46  
490 0047 v198480.b490.s47  
500 0048 v198480.b500.s48  
510 0049 v198480.b510.s49  
520 0050 v198480.b520.s50  
530 0051 v198480.b530.s51  
540 0052 v198480.b540.s52  
550 0053 v198480.b550.s53  
560 0054 v198480.b560.s54  
570 0055 v198480.b570.s55  
580 0056 v198480.b580.s56  
590 0057 v198480.b590.s57  
600 0058 v198480.b600.s58  
610 0059 v198480.b610.s59  
620 0060 v198480.b620.s60  
630 0061 v198480.b630.s61  
640 0062 v198480.b640.s62  
650 0063 v198480.b650.s63  
660 0064 v198480.b660.s64  
670 0065 v198480.b670.s65  
680 0066 v198480.b680.s66  
690 0067 v198480.b690.s67  
700 0068 v198480.b700.s68  
710 0069 v198480.b710.s69  
720 0070 v198480.b720.s70  
730 0071 v198480.b730.s71  
740 0072 v198480.b740.s72  
750 0073 v198480.b750.s73  
760 0074 v198480.b760.s74  
770 0075 v198480.b770.s75  
780 0076 v198480.b780.s76  
790 0077 v198480.b790.s77  
800 0078 v198480.b800.s78  
810 0079 v198480.b810.s79  
820 0080 v198480.b820.s80  
830 0081 v198480.b830.s81  
840 0082 v198480.b840.s82  
850 0083 v198480.b850.s83  
860 0084 v198480.b860.s84  
870 0085 v198480.b870.s85  
880 0086 v198480.b880.s86  
890 0087 v198480.b890.s87  
900 0088 v198480.b900.s88  
910 0089 v198480.b910.s89  
920 0090 v198480.b920.s90  
930 0091 v198480.b930.s91  
940 0092 v198480.b940.s92  
950 0093 v198480.b950.s93  
960 0094 v198480.b960.s94  
970 0095 v198480.b970.s95  
980 0096 v198480.b980.s96  
990 0097 v198480.b990.s97  
1000 0098 v198480.b1000.s98  
1010 0099 v198480.b1010.s99  
1020 0100 v198480.b1020.s100  
1030 0101 v198480.b1030.s101  
1040 0102 v198480.b1040.s102  
1050 0103 v198480.b1050.s103  
1060 0104 v198480.b1060.s104  
1070 0105 v198480.b1070.s105  
1080 0106 v198480.b1080.s106  
1090 0107 v198480.b1090.s107  
1100 0108 v198480.b1100.s108  
1110 0109 v198480.b1110.s109  
1120 0110 v198480.b1120.s110  
1130 0111 v198480.b1130.s111  
1140 0112 v198480.b1140.s112  
1150 0113 v198480.b1150.s113  
1160 0114 v198480.b1160.s114  
1170 0115 v198480.b1170.s115  
1180 0116 v198480.b1180.s116  
1190 0117 v198480.b1190.s117  
1200 0118 v198480.b1200.s118  
1210 0119 v198480.b1210.s119  
1220 0120 v198480.b1220.s120  
1230 0121 v198480.b1230.s121  
1240 0122 v198480.b1240.s122  
1250 0123 v198480.b1250.s123  
1260 0124 v198480.b1260.s124  
1270 0125 v198480.b1270.s125  
1280 0126 v198480.b1280.s126  
1290 0127 v198480.b1290.s127  
1300 0128 v198480.b1300.s128  
1310 0129 v198480.b1310.s129  
1320 0130 v198480.b1320.s130  
1330 0131 v198480.b1330.s131  
1340 0132 v198480.b1340.s132  
1350 0133 v198480.b1350.s133  
1360 0134 v198480.b1360.s134  
1370 0135 v198480.b1370.s135  
1380 0136 v198480.b1380.s136  
1390 0137 v198480.b1390.s137  
1400 0138 v198480.b1400.s138  
1410 0139 v198480.b1410.s139  
1420 0140 v198480.b1420.s140  
1430 0141 v198480.b1430.s141  
1440 0142 v198480.b1440.s142  
1450 0143 v198480.b1450.s143  
1460 0144 v198480.b1460.s144  
1470 0145 v198480.b1470.s145  
1480 0146 v198480.b1480.s146  
1490 0147 v198480.b1490.s147  
1500 0148 v198480.b1500.s148  
1510 0149 v198480.b1510.s149  
1520 0150 v198480.b1520.s150  
1530 0000 v198480.b1530  
1540 0000 v198480.b1540  
1550 0000 v198480.b1550  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 148

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet