Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIV:1 (1853-1855) (AID: v198482 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIV:1 
AIDv198482 
VolymtypFödelse- och dopbok (kladd)
Årtal1853-1855
InformationFinnes 1853 juni-1855 febr. Inb. Häri även kladd till utflyttningslängd 1853 23/10-1855 febr., inflyttningslängd 1854-1855 febr., vigselbok 1854-1855 febr., dödbok 1853 juni-1855 febr.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v198482.b10  
20 0000 v198482.b20  
30 0000 v198482.b30  
40 0000 v198482.b40  
50 0001 v198482.b50.s1  
60 0003 v198482.b60.s3  
70 0005 v198482.b70.s5  
80 0007 v198482.b80.s7  
90 0009 v198482.b90.s9  
100 0011 v198482.b100.s11  
110 0013 v198482.b110.s13  
120 0015 v198482.b120.s15  
130 0017 v198482.b130.s17  
140 0019 v198482.b140.s19  
150 0021 v198482.b150.s21  
160 0023 v198482.b160.s23  
170 0025 v198482.b170.s25  
180 0027 v198482.b180.s27  
190 0029 v198482.b190.s29  
200 0031 v198482.b200.s31  
210 0033 v198482.b210.s33  
220 0035 v198482.b220.s35  
230 0037 v198482.b230.s37  
240 0039 v198482.b240.s39  
250 0041 v198482.b250.s41  
260 0043 v198482.b260.s43  
270 0045 v198482.b270.s45  
280 0047 v198482.b280.s47  
290 0049 v198482.b290.s49  
300 0051 v198482.b300.s51  
310 0053 v198482.b310.s53  
320 0055 v198482.b320.s55  
330 0057 v198482.b330.s57  
340 0059 v198482.b340.s59  
350 0061 v198482.b350.s61  
360 0063 v198482.b360.s63  
370 0065 v198482.b370.s65  
380 0067 v198482.b380.s67  
390 0069 v198482.b390.s69  
400 0071 v198482.b400.s71  
410 0073 v198482.b410.s73  
420 0075 v198482.b420.s75  
430 0077 v198482.b430.s77  
440 0079 v198482.b440.s79  
450 0081 v198482.b450.s81  
460 0083 v198482.b460.s83  
470 0085 v198482.b470.s85  
480 0087 v198482.b480.s87  
490 0089 v198482.b490.s89  
500 0091 v198482.b500.s91  
510 0000 v198482.b510  
520 0000 v198482.b520  

ANTAL FÄRGBILDER

81 601 365

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet