Sök källhänvisning eller AID

Sökformulär

Göteborgs Kristine CIV:2 (1860-1861) (AID: v198483 Öppna, NAD: SE/GLA/13187)

Beskrivning av AID

Göteborgs Kristine CIV:2 
AIDv198483 
VolymtypFödelse- och dopbok (kladd)
Årtal1860-1861
InformationHäri även kladd till flyttningslängder, vigselbok och dödbok s.å.
Göteborgs Kristine
LänGöteborgs och Bohus län
LandskapVästergötland
ArkivtypFörsamling/Socken
InformationÅr 1623 erhöll tyskarna i Göteborg kungligt tillstånd att bilda en egen luthersk församling. Sedan en stor del av de till Göteborg inflyttade tyskarnas efterkommande hade försvenskats och även personer, vilka till börden voro svenskar, inskrivits i församlingen, började gudstjänst hållas även på svenska språket.

Genom kungligt brev 16/10 1773 förordnades, att den ene av församlingens pastorer skulle predika på svenska, vilket innebar, att en svensk pastor ansattes 1774.

Från och med detta år fördes födelse-, vigsel- och dödböcker i dubbla exemplar, ett på tyska och ett på svenska. Flyttnings-, konfirmations- och kommunionlängder fördes tidvis separat för den tyskspråkiga respektive den svenskspråkiga avdelningen av församlingen. Övriga böcker voro gemensamma t.o.m. 30 april 1883.

Fr.o.m. 1852 förde den tyske kyrkoherden dessutom separata böcker för Kristine församlings tyska avdelning. Dessa återfinnas i Christinæ Tyska församlings arkiv. Vid genomförandet av den territoriella församlingsindelningen (påbjuden genom kungl. brev den 5 maj 1882 att träda i kraft den 1 maj 1883) bildades av Kristine församlings tyska avdelning en icke territoriell församling kallad Christinæ Tyska församling. Dessutom bildades en territoriell församling av Nordstadens kvarter väster om Gullbergsån och Mölndalsån och norr om Fattighusån och Stora Hamnkanalen till Göta älv. Den med staden år 1882 införlivade delen av Tingstadsvassen, tidigare tillhörande Backa församling, fördes även till Kristine församling. Dessa gränser bibehöllos vid den nya församlingsindelningen 1908. Kristine territoriella församling och Tyska församlingen skulle även efter 1 maj 1883 gemensamt förvalta de kassor och medel samt övriga angelägenheter, som varit gemensamma för den tidigare Kristine församlings båda avdelningar. Beträffande arkivalier för Kristine församlings tyska avdelning se förteckning över Christinæ Tyska församlings arkiv.

Rådhusrätt:
Göteborg

Stift:
Göteborg

Länkar:

Göteborgs Arkivguide om Kristine församling
NADSE/GLA/13187
Volymer från Göteborgs Kristine
Bildindex
BildnummerSidnumreringAID
Använd symbolen   för att öppna ett uppslag i ArkivDigital online. Du behöver ett abonnemang hos ArkivDigital och programmet ArkivDigital online version 1.4.2 eller senare installerat på din dator.
10 0000 v198483.b10  
20 0000 v198483.b20  
30 0000 v198483.b30  
40 0001 v198483.b40.s1  
50 0003 v198483.b50.s3  
60 0005 v198483.b60.s5  
70 0007 v198483.b70.s7  
80 0009 v198483.b80.s9  
90 0011 v198483.b90.s11  
100 0013 v198483.b100.s13  
110 0015 v198483.b110.s15  
120 0017 v198483.b120.s17  
130 0019 v198483.b130.s19  
140 0021 v198483.b140.s21  
150 0023 v198483.b150.s23  
160 0025 v198483.b160.s25  
170 0027 v198483.b170.s27  
180 0029 v198483.b180.s29  
190 0031 v198483.b190.s31  
200 0033 v198483.b200.s33  
210 0035 v198483.b210.s35  
220 0037 v198483.b220.s37  
230 0039 v198483.b230.s39  
240 0041 v198483.b240.s41  
250 0043 v198483.b250.s43  
260 0045 v198483.b260.s45  
270 0047 v198483.b270.s47  
280 0049 v198483.b280.s49  
290 0051 v198483.b290.s51  
300 0053 v198483.b300.s53  
310 0055 v198483.b310.s55  
320 0057 v198483.b320.s57  
330 0059 v198483.b330.s59  
340 0061 v198483.b340.s61  
350 0063 v198483.b350.s63  
360 0065 v198483.b360.s65  
370 0067 v198483.b370.s67  
380 0069 v198483.b380.s69  
390 0071 v198483.b390.s71  
400 0073 v198483.b400.s73  
410 0075 v198483.b410.s75  
420 0077 v198483.b420.s77  
430 0079 v198483.b430.s79  
440 0081 v198483.b440.s81  
450 0083 v198483.b450.s83  
460 0085 v198483.b460.s85  
470 0087 v198483.b470.s87  
480 0089 v198483.b480.s89  
490 0091 v198483.b490.s91  
500 0093 v198483.b500.s93  
510 0095 v198483.b510.s95  
520 0097 v198483.b520.s97  
530 0099 v198483.b530.s99  
540 0101 v198483.b540.s101  
550 0103 v198483.b550.s103  
560 0105 v198483.b560.s105  
570 0107 v198483.b570.s107  
580 0109 v198483.b580.s109  
590 0111 v198483.b590.s111  
600 0113 v198483.b600.s113  
610 0115 v198483.b610.s115  
620 0117 v198483.b620.s117  
630 0119 v198483.b630.s119  
640 0121 v198483.b640.s121  
650 0123 v198483.b650.s123  
660 0125 v198483.b660.s125  
670 0127 v198483.b670.s127  
680 0129 v198483.b680.s129  
690 0131 v198483.b690.s131  
700 0133 v198483.b700.s133  
710 0135 v198483.b710.s135  
720 0137 v198483.b720.s137  
730 0139 v198483.b730.s139  
740 0141 v198483.b740.s141  
750 0143 v198483.b750.s143  
760 0145 v198483.b760.s145  
770 0147 v198483.b770.s147  
780 0149 v198483.b780.s149  
790 0151 v198483.b790.s151  
800 0153 v198483.b800.s153  
810 0155 v198483.b810.s155  
820 0157 v198483.b820.s157  
830 0159 v198483.b830.s159  
840 0161 v198483.b840.s161  
850 0163 v198483.b850.s163  
860 0165 v198483.b860.s165  
870 0167 v198483.b870.s167  
880 0169 v198483.b880.s169  
890 0171 v198483.b890.s171  
900 0173 v198483.b900.s173  
910 0175 v198483.b910.s175  
920 0177 v198483.b920.s177  
930 0179 v198483.b930.s179  
940 0181 v198483.b940.s181  
950 0183 v198483.b950.s183  
960 0185 v198483.b960.s185  
970 0187 v198483.b970.s187  
980 0189 v198483.b980.s189  
990 0191 v198483.b990.s191  
1000 0193 v198483.b1000.s193  
1010 0195 v198483.b1010.s195  
1020 0197 v198483.b1020.s197  
1030 0199 v198483.b1030.s199  
1040 0201 v198483.b1040.s201  
1050 0203 v198483.b1050.s203  
1060 0205 v198483.b1060.s205  
1070 0207 v198483.b1070.s207  
1080 0209 v198483.b1080.s209  
1090 0211 v198483.b1090.s211  
1100 0213 v198483.b1100.s213  
1110 0215 v198483.b1110.s215  
1120 0217 v198483.b1120.s217  
1130 0219 v198483.b1130.s219  
1140 0221 v198483.b1140.s221  
1150 0223 v198483.b1150.s223  
1160 0225 v198483.b1160.s225  
1170 0227 v198483.b1170.s227  
1180 0229 v198483.b1180.s229  
1190 0231 v198483.b1190.s231  
1200 0233 v198483.b1200.s233  
1210 0235 v198483.b1210.s235  
1220 0237 v198483.b1220.s237  
1230 0239 v198483.b1230.s239  
1240 0241 v198483.b1240.s241  
1250 0243 v198483.b1250.s243  
1260 0245 v198483.b1260.s245  
1270 0247 v198483.b1270.s247  
1280 0249 v198483.b1280.s249  
1290 0251 v198483.b1290.s251  
1300 0253 v198483.b1300.s253  
1310 0255 v198483.b1310.s255  
1320 0257 v198483.b1320.s257  
1330 0259 v198483.b1330.s259  
1340 0261 v198483.b1340.s261  
1350 0263 v198483.b1350.s263  
1360 0265 v198483.b1360.s265  
1370 0267 v198483.b1370.s267  
1380 0269 v198483.b1380.s269  
1390 0271 v198483.b1390.s271  
1400 0273 v198483.b1400.s273  
1410 0275 v198483.b1410.s275  
1420 0277 v198483.b1420.s277  
1430 0279 v198483.b1430.s279  
1440 0000 v198483.b1440  
1450 0000 v198483.b1450  

ANTAL FÄRGBILDER

80 043 145

Mer info om våra färgbilder

  VarukorgStarta programmet